Право на свободно движение и пребиваване на гражданите на ес и техните семейства: Комисията дава насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/eо в полза на държавите-членки и гражданите на есДата22.12.2018
Размер20.22 Kb.


IP/09/1077

Брюксел, 2 юли 2009 г.Право на свободно движение и пребиваване на гражданите на ЕС и техните семейства: Комисията дава насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/EО в полза на държавите-членки и гражданите на ЕС

Комисията днес прие насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/EО относно правото на гражданите на ЕС и на техните семейства да се движат и да пребивават свободно в ЕС. Насоките изясняват правата на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства и предлагат помощ на държавите-членки по отношение на мерките, които те могат да предприемат за справяне с престъпността, злоупотребите и фиктивните бракове.

Заместник-председателят на Комисията и комисар за правосъдието, свободата и сигурността Жак Баро заяви: „Свободата да се живее и работи в чужбина е един от крайъгълните камъни на Европейския съюз. Тя служи в полза на гражданите на ЕС, държавите от ЕС и конкурентноспособността на нашите икономики. Осем милиона граждани на ЕС са се преместили да живеят в друга държава-членка. Днес ние предлагаме информация на гражданите на ЕС и помощ на държавите-членки като приемаме насоки за гарантиране на по-добро транспониране и прилагане на директивата.“

Всички държави-членки са приели национални закони, транспониращи Директива 2004/38 относно правото на гражданите на ЕС и на техните семейства да се движат и да пребивават свободно в ЕС. През декември 2008 г. Комисията прие доклад да прилагането на директивата. В този доклад се стига до заключението, че цялостното транспониране на директивата е по-скоро неудовлетворително. Нито една държава-членка не е транспонирала директивата ефективно и правилно в нейната цялост. Нито един член от директивата не е транспониран ефективно и правилно от всички държави-членки.

Комисията е решена да гарантира, че гражданите на ЕС и членовете на техните семейства се възползват наистина от правото си на свободно движение. За да постигне това, Комисията обяви, че ще предостави повече информация на гражданите и че ще работи в партньорство с държавите-членки, за да гарантира пълното прилагане на директивата.

Приемането на насоките днес е първият осезаем резултат от работата, която Комисията извършва заедно с държавите-членки за постигане на тази цел. Насоките са предвидени да предоставят информация и помощ на държавите-членки и на гражданите на ЕС по темите, определени като проблематични в транспонирането или в прилагането, като определението за достатъчни ресурси, зависимост, обществен ред и обществена сигурност и злоупотреба. Комисията ще продължи да работи на техническо ниво с експерти от държавите-членки за събиране на информация и обмен на най-добри практики.

Комисията работи също по актуализирана версия на опростения наръчник за гражданите и по статия в Уикипедия за правата на гражданите.Комисията ще запази бдителността си по отношение на прилагането на практика на директивата за свободно движение и ще използва напълно правата си от Договора за ЕО, за да гарантира, че гражданите на ЕС могат ефективно да ползват своите права.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница