Приложение №5 Списък на класираните кандидати за ползване на услугата „Личен асистент, социален асистент, домашен помощник”Дата15.01.2018
Размер193.06 Kb.Приложение № 5

Списък на класираните кандидати за ползване на услугата „Личен асистент, социален асистент, домашен помощник”
Трите имена на кандидат-потребителя

Точки

1.

Божидар Милчев Георгиев

131т.

2.

Дария Костадинова Аврамова

130т.

3.

Ояр Джелил Ахмед

128т.

4.

Севда Ерджан Кундураджъ

127т.

5.

Александър Ивелинов Иванов

126т.

6.

Александра Илиянова Маркова

126т.

7.

Йордан Иванов Иванов

125т.

8.

Георги Ивайлов Петров

124т.

9.

Андриян Мирославов Марков

123т.

10.

Иван Милушев Иванов

123т.

11.

Кирил Николаев Пенев

123т.

12.

Алиджан Латинков Асенов

122т.

13.

Ева Галинова Георгиева

122т.

14.

Георги Николов Георгиев

122т.

15.

Рая Сергеева Петрова

122т.

16.

Антон Георгиев Стефанов

120т.

17.

Дамян Влайков Димитров

120т.

18.

Добромир Миленов Великов

120т.

19.

Анка Андреева Узунова

119т.

20.

Атанаска Николаева Димитрова

119т.

21.

Десислава Иванова Димитрова

119т.

22.

Иванка Атанасова Вичева

119т.

23.

Цветомир Сашков Панайотов

119т.

24.

Шериф Исмаил Исмаил

118т.

25.

Иванка Иванова Добрева

117т.

26.

Калояна Енчева Енчева

117т.

27.

Стоян Йорданов Стоянов

117т.

28.

Четин Шерифов Исмаилов

117т.

29.

Иванка Боянова Симеонова

116т.

30.

Иванка Ставрева Дончева

116т.

31.

Искрен Георгиев Пенев

116т.

32.

Красимир Миленков Георгиев

116т.

33.

Марина Петкова Костова

116т.

34.

Станислав Мирославов Стефанов

116т.

35.

Десислав Иванов Димов

115т.

36.

Анка Петрова Георгиева

115т.

37.

Венцислав Костов Костов

115т.

38.

Никола Колев Тончев

115т.

39.

Василка Радева Малджиева

114т.

40.

Кристина Павлинова Петрова

114т.

41.

Лучия Николова Николова

114т.

42.

Стоянка Иванова Иванова

114т.

43.

Боряна Иванова Иванова

113т.

44.

Васил Георгиев Димитров

113т.

45.

Георги Жеков Петков

113т.

46.

Господин Петров Господинов

113т.

47.

Елена Йорданова Радушева

113т.

48.

Златка Стоянова Пантелеева

113т.

49.

Иванка Атанасова Желева

113т.

50.

Натали Миленова Велева

113т.

51.

Руска Димитрова Костова

113т.

52.

Камелия Добромирова Иванова

112т.

53.

Пламен Борисов Демирев

112т.

54.

Серчин Шенгюлер Демиров

112т.

55.

Станка Великова Добрева

112т.

56.

Теодор Владимиров Колев

112т.

57.

Юлиян Василев Янев

112т.

58.

Виктор Теодосиев Теодосиев

111т.

59.

Евдокия Костадинова Недкова

111т.

60.

Еленка Ганева Демирева

111т.

61.

Иван Тодоров Иванов

111т.

62.

Иванка Иванова Иванова

111т.

63.

Йордана Георгиева Борисова

111т.

64.

Мария Андонова Костадинова

111т.

65.

Мартин Ангелов Дойчев

111т.

66.

Милена Великова Тодорова

111т.

67.

Райна Йорданова Вълкова

111т.

68.

Руска Илиева Петрова

111т.

69.

Стефан Иванов Николов

111т.

70.

Хюсние Раим Ибриям

111т.

71.

Калинка Панайотова Ковачева

110т.

72.

Мария Иванова Димитрова

110т.

73.

Радка Стоянова Кирчева

110т.

74.

Атанаска Маркова Христова

109т.

75.

Жечка Георгиева Ненова

109т.

76.

Георги Михайлов Жеков

108т.

77.

Кръстина Неделчева Петкова

108т.

78.

Недялка Парашкевова Костадинова

108т.

79.

Никола Георгиев Стефанов

108т.

80.

Яна Николаева Узунова

107т.

81.

Стою Димитров Трифонов

106т.

82.

Юлиян Пламенов Борисов

106т.

83.

Велико Костадинов Петков

104т.

84.

Калинка Тодорова Трифонова

104т.

85.

Лиляна Йорданова Бержарова

104т.

86.

Петка Симеонова Мартинова

103т.

87.

Станка Енчева Михалева

103т.

88.

Мария Димитрова Петкова

102т.

89.

Софка Иванова Обретенова

102т.

90.

Христо Анастасов Контев

102т.

91.

Евелина Петрова Димитрова

101т.

92.

Мария Петрова Янакиева

101т.

93.

Боянка Христова Кадиева

100т.

94.

Велика Михалева Пенкова

100т.

95.

Йордана Стоянова Никова

100т.

96.

Мария Енева Колева

100т.

97.

Татяна Милева Добрева

100т.

98.

Кольо Георгиев Киров

99т.

99.

Росица Димитрова Анкова

99т.

100.

Стояна Михалева Кирова

99т.

101.

Светла Василева Стоева

98т.

102.

Добри Манев Добрев

97т.

103.

Марийка Стефанова Георгиева

96т.

104.

Димитър Ташев Пенков

93т.


С П И С Ъ К Н А Р Е З Е Р В И Т Е


105.

Юлия Георгиева Новакова


92т.

106.

Величка Иванова Георгиева

89т.

107.

Иванка Георгиева Илиева

89т.

108.

Руска Михалева Василева

89т.

109.

Радомир Веселинов Начев

88т.

110.

Жеко Петков Великов

87т.

111.

Николина Стоянова Митева

87т.

112.

Верка Александрова Коцева

86т.

113.

Женя Димитрова Георгиева

86т.

114.

Сеймен Кенан Неджет

86т.

115.

Тодорка Пейчева Стоева

85т.

116.

Марийка Гроздева Константинова

84т.

117.

Стоян Иванов Иванов

84т.

118.

Тинка Георгиева Димитрова

84т.

119.

Тюркян Неджати Карани

84т.

120.

Димитър Костадинов Илиев

83т.

121.

Мариела Рангелова Кирова

83т.

122.

Марийка Великова Демирова

83т.

123.

Мария Колева Иванова

83т.

124.

Парашкева Желева Петрова

83т.

125.

Стоянка Петрова Русева

82т.

126.

Желю Костов Желев

82т.

127.

Веска Христова Радева

82т.

128.

Злата Паскалева Йорданова

82т.

129.

Тодорка Тодорова Стоянова

82т.

130.

Атанаска Иванова Станчева

81т.

131.

Ванеса Мирославова Борисова

81т.

132.

Мария Димитрова Денева

81т.

133.

Радуш Георгиев Денев

81т.

134.

Валентин Василев Сивев

80т.

135.

Геновева Колева Клочкова

80т.

136.

Илия Митев Илиев

80т.

137.

Анелия Ивелинова Апазова

78т.

138.

Мехмед Исмаилов Мехмедов

78т.

139.

Велко Георгиев Костадинов

77т.

140.

Гизем Берринова Ахмедова

77т.

141.

Живко Кирилов Желев

75т.

142.

Тодор Атанасов Димитров

74т.

143.

Величка Иванова Крумова

73т.

144.

Калина Михалева Иванова

72т.

145.

Аделина Христова Апостолова

70т.

146.

Иванка Добрева Кирова

68т.

147.

Атанас Вангелов Кушовски

66т.

148.

Валентин Георгиев Влаев

66т.

149.

Тодора Хинева Сивкова

66т.

150.

Маринела Василева Маринова

65т.

151.

Ганка Христова Василева

64т.

152.

Евгения Стоянова Канева

61т.

153.

Демир Симеонов Митков

59т.

154.

Евгени Спасов Минев

59т.

155.

Димитър Ивайлов Киров

58т.

156.

Надежда Петрова Георгиева

57т.

157.

Стоянка Иванова Дрекова

57т.

158.

Гина Колева Митева


55т.

159.

Светлин Тодоров Милков


55т.

160.

Ангел Донев Василев


54т.

161.

Нели Георгиева Тодорова


54т.

162.

Янка Христова Калчева


51т.

163.

Юлия Цветанова Милкова


47т.

164.

Катя Димитрова Димитрова


39т.165.

Йорданка Михалева Дроснева

Отказва услугата

166.

Димитра Иванова Паскалева

Не е открит на адреса

167.

Дойчо Стоянов Димитров

Не е открит на адреса

168.

Рилка Спасова Атанасова

Не е открит на адреса

169.

Атанас Йорданов Атанасов

Не е открит на адреса

170.

Петър Куманов Станчев

Починал

171.

Кръстю Стоянов Георгиев

Починал

172.

Васил Радев Иванов

Починал

173.

Марийка Георгиева Колева

Починала

174.

Добри Вълчанов Добрев

Починал

Кандидатите имат право да подадат възражение до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали в 7 (седем) дневен срок от публикуването, но не по-късно от 21.09.2016 г.

Проект „Подкрепи ме” – BG05M9OP001-2.002-0252-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница