Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспззстраница17/20
Дата14.01.2018
Размер5.73 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
ОБЩО за ползвателя (дка)4628.318
139.914

2518.46
КАМЕН ДИМОВ ДИМИТРОВ

16

285

72.810


С.И.Г.ООД

КАМЕН ДИМОВ ДИМИТРОВ

16290

69.075

1243.35

ПРЕДИЯ ЕООД

КАМЕН ДИМОВ ДИМИТРОВ

16

308

18.707


ДОНКА ПЕНЕВА ИВАНОВА и др.

КАМЕН ДИМОВ ДИМИТРОВ

16

286

8.012


С.И.Г.ООД

КАМЕН ДИМОВ ДИМИТРОВ

97251

213.820

3848.77

МИНИ"МАРИЦА ИЗТОК"ЕАД

ОБЩО за ползвателя (дка)99.529
282.896

5092.12
КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

34

45037

4.592


СТАНКА СТЕФАНОВА ЛАПАНЧЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

34

45038

4.064


ДИАНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

34

45022

3.643


ХРАМ "СВ.ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ"

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

34

45050

2.770


РАДОСТИНКА СТАНЧЕВА ТОНЧЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

34

45049

2.444


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

34

45051

2.244


ПЕТКО КОЙЧЕВ КОЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

34

45052

2.153


СВЕТОСЛАВА КОЙЧЕВА НЕНОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

34

45026

1.733


ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАНКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

34

45043

0.830


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11001

12.745


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11025

11.701


БИНЬО ИВАНОВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11024

10.400


КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11022

10.001


ДИМИТЪР ПЕНКОВ ВЪЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10097

9.516


ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10096

9.086


ГОСПОДИНКА ДИМИТРОВА ЩИЛЯНОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10010

8.974


СТОЯНКА ТОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА и др.

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11018

7.200


ИЛЧО РАЙКО И ЙОРДАН СТОЙКОВИ ИЛЧЕВИ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11021

7.002


АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11030

7.001


ДИАНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11031

7.000


СТАНКА СТЕФАНОВА ЛАПАНЧЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10012

6.742


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10015

6.513


ГРОЗЬО ГАНЕВ КИРЧЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10083

6.325


ИВО МИХАЙЛОВ БАБАДЖАНОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10091

6.318


РАДОСТИНКА СТАНЧЕВА ТОНЧЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10007

5.306


"РОМФАРМ КОМПАНИ"ООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10014

5.173


СТАНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11032

5.100


ДАНА ЖЕЛЯЗКОВА НАЙДЕНОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11033

5.100


ДАНА ЖЕЛЯЗКОВА НАЙДЕНОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11003

4.800


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11004

4.800


"АГРО ФИНАНС"АДСИЦ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10016

4.602


ПРОДАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11005

4.500


СТАНКА МАЛЧЕВА БУНАРДЖИЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10008

4.400


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10093

4.325


ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КАЛАЙДЖИЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10092

4.325


ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11036

4.284


ИВАН МИХАЙЛОВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11035

4.255


ВАСИЛ МИХАЙЛОВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10072

4.200


ЙОРГО СТАЙКОВ ТОДОРОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10073

4.200


ГЕОРГИ ДИМОВ ПЕТРОВ и др.

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11034

4.096


ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА БОЯДЖИЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10071

3.652


БИНЬО ИВАНОВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10013

3.600


"ХЕЛГА ИНВЕСТ"ЕООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10070

3.600


ПЕНКА БИНЕВА ГАНЧЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11011

3.501


КИРЧО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10005

3.501


ЙОВА СТОЯНОВА ИВАНОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11012

3.500


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10089

3.453


КРАСИМИРА МАРИНОВА ТОДОРОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10090

3.430


ЗЛАТА МИХОВА НЕЙЧЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10017

3.332


ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11010

3.301


"АГРО ФИНАНС"АДСИЦ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10004

3.300


БИНЬО СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10018

3.267


"АГРО ФИНАНС"АДСИЦ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11028

3.200


ПЕТЪР КАНЕВ ПЕТРОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11029

3.199


МАРИЯ СТАНЧЕВА СТАНЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

6911017

3.155

56.80

МИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11014

3.100


НЕДЕЛЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11008

3.001


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11009

3.001


ПЕНА СТОЕВА ТРИЧКОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11015

3.001


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11016

3.001


БИНЬО СТОЯНОВ КИРЧЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11007

3.000


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11013

3.000


ЖЕЛЯЗКО ВЪЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11006

3.000


МАЛЧО ДОНЕВ ДОНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11027

2.985


"АГРО ФИНАНС"АДСИЦ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10009

2.851


ЙОВА КОЕВА ЮНКЕРОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

11020

2.697


БИНЬО ЙОВЧЕВ РАЛЕВ и др.

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12028

2.547


ЕНЬО ИВАНОВ ЕНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12043

2.283


ИВО МИХАЙЛОВ БАБАДЖАНОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12025

1.947


НЕДЯЛКА ИВАНОВА РУСЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12037

1.925


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12024

1.892


ИВАН ХРИСТОВ ДЕМИРЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12001

1.825


ГОСПОДИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12023

1.697


ИВАН СТАЙКОВ ГЕНОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12039

1.644


ДИНЬО СЪБЕВ ДИНКОВ и др.

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12022

1.542


СТОЯН СТАЙКОВ РУСЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12040

1.478


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ и др.

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

10019

1.448


ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12035

1.412


ДАНКА ПРОДАНОВА БИНЧЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12032

1.289


ТАНКО ТАНЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12026

1.256


ПАРАСКО КОСТАДИНОВ ПАРАСКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12033

1.238


ТАНЮ КОСТОВ ПЕТКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12038

1.217


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12029

1.141


СЛАВА БИНЕВА ИВАНОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12031

1.137


ЕТ"ВЕСНА-ЕНЧО КАРАВЕЛОВ"

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12034

1.081


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12036

1.073


ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12030

1.024


МИШО ДИМОВ ВЪЛКАНОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

69

12027

0.933


"РОСАГРОФОНД" ООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20023

12.802


ЙОРДАН ПЕНКОВ ВЪЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20024

9.926


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20012

9.207


ИВАНА ЖЕЛЕВА И ЖЕЛЬО ДИНЕВ-ТЕРЗИЕВИ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20010

8.294


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20022

8.131


ГЕЛА ЕНЕВА ЖЕЛЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20009

8.060


БОНЮ ДИМОВ МИШЕВ и др.

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20018

7.294


"АГРО ФИНАНС"АДСИЦ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20033

5.079


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20034

5.077


СТАНА ПЕТРОВА ДОНЧЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20020

5.050


КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20030

4.762


ДОНЬО ЙОВЧЕВ ТОДОРОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20029

4.751


ЙОВКА ДИМОВА ДОНЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20032

4.666


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20031

4.611


ИВАН АНГЕЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20005

4.047


ДИНЬО СЪБЕВ ДИНКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20017

3.961


СТАНА ГАНЕВА СТОЯНОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20019

2.720


СТАНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20016

1.972


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20014

1.477


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20008

1.185


НЕЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ НЕЙЧЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

70

20015

0.982


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37001

15.409


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37003

15.108


ИЛЧО РАЙКО И ЙОРДАН СТОЙКОВИ ИЛЧЕВИ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37004

9.337


СТОЯН ДИМИТРОВ ГРОЗЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37019

9.253


НЕЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ НЕЙЧЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37011

6.759


С.И.Г.ООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37010

6.434


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

131001

6.267


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37009

5.010


ДИНА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТКОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

131002

4.360


МИХАЛ ВЕЛЕВ СТОЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

131003

3.858


"ВЕЛКОМ 2002" ЕООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

131004

3.424


"ВЕНЖОР АГРО"ООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

131005

3.372


"РОМФАРМ КОМПАНИ"ООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37015

3.311


ТАНЯ АТАНАСОВА ВЪЛКОВА и др.

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37017

3.056


ЙОНКА МАРКОВА ГЕОРГИЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37016

3.020


МАРИЯ МАРКОВА АТАНАСОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37018

2.088


КОЛЬО МАРКОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37012

1.841


БИНА ДИМОВА ЙОРГОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37013

1.416


ПЕНКА ДИМОВА ВЪЛЧЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37014

1.175


МАРИЯ ПЕТКОВА ДИМОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

72

37005

0.910


НЕЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ НЕЙЧЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

38006

21.596


ПРОДАН ДИМОВ МИШЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

130016

10.535


ДОНКА ЯНКОВА АЛЕКСАНДРОВА и др.

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

130008

9.683


ГОЧО БИНЕВ ИВАНОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

38005

7.500


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

130004

7.448


"АГРО ФИНАНС"АДСИЦ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

38007

6.661


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

130003

6.200


ПРЕДИЯ ЕООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

38004

5.260


ПЕНКО ИВАНОВ ПЕНКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

130012

5.147


ЛЕНА 2005 ЕООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73130007

4.679

84.22

РУСИ ГЕНЧЕВ МИТЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

38002

4.566


ЙОВА БИНЕВА ИВАНОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

38003

3.867


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

38008

3.727


"АГРО ФИНАНС"АДСИЦ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

130005

3.626


КОЛЬО ДИНЕВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

38009

3.335


КИРЧО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

38010

3.207


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73130006

3.121

56.18

РУСА ЕНЕВА ЕНЧЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

130011

2.601


ЖЕЛЯЗА БИНЕВА ВЪЛЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

130010

2.290


РАДА БИНЕВА ИКОНОМОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

38001

2.185


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

130013

2.095


"РОМФАРМ КОМПАНИ"ООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

130015

1.814


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

73

38013

1.576


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

74

110026

8.504


ЕТ"ВЕСНА-ЕНЧО КАРАВЕЛОВ"

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

74

110007

5.128


"ВЕНЖОР АГРО"ООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

74

110006

1.449


"ВЕНЖОР АГРО"ООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28024

18.489


ТАНЬО ЙОРДАНОВ ТАНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28023

15.893


ПРОДАН ДИМОВ МИШЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28015

7.492


ГРОЗЬО ГАНЕВ КИРЧЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28016

7.001


СТОЯН ДИМИТРОВ ГРОЗЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28048

6.491


МАРИЯ РАДКОВА САЗДОВА-ГЕРГОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28019

6.000


БИНЬО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ и др.

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

31002

5.874


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28021

5.303


ЖЕЛЯЗА МАРКОВА СИМЕОНОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28039

5.285


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28020

5.000


ПЕТЪР МАРКОВ КИРЧЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28022

4.702


ЙОВА ПЕТРОВА БИНЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28018

4.690


КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

31005

4.257


ЙОНКА МАРКОВА ГЕОРГИЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28047

3.990


БИНЬО ВЪЛЕВ ДИМИТРОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28046

3.990


ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28043

1.701


ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА БОЯДЖИЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28040

1.457


НИКОЛАЙ МИХОВ КОЛЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28044

1.362


ВАСИЛ МИХАЙЛОВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28045

0.945


ИВАН МИХАЙЛОВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

30009

0.878


КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

28036

0.378


КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

75

31004

0.244


МАРИЯ МАРКОВА АТАНАСОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

95133026

19.223

346.02

ГОСПОДИН ИКОНОМОВ АТАНАСОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

95

133025

7.198


ГЕОРГИ СТОЯНОВ ВЪЛЕВ и др.

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

95

133041

5.412


ПЕНА СТОЕВА ТРИЧКОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

95

133028

4.494


ПРЕДИЯ ЕООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

95

133027

4.466


ПРЕДИЯ ЕООД

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

95

133037

2.386


КАЛИНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

95

133036

0.771


МИТРА ПЕТКОВА НЕЙКОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

30012

14.771


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

30009

11.753


КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

31007

9.854


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

31006

9.843


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

30011

9.016


ИВАН МАРИНОВ ПЕНКОВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

31009

5.444


ТИНКА ИВАНОВА МОЛЛОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

30013

4.844


"АГРО ФИНАНС"АДСИЦ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

30014

4.789


БИСЕР ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

31008

4.410


РОСИЦА ИВАНОВА ДИНЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

30025

3.870


"АГРО ФИНАНС"АДСИЦ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

30024

3.670


ИВАНКА ГАНЕВА СЕРЕВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

31004

3.340


МАРИЯ МАРКОВА АТАНАСОВА

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

31002

1.747


ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

30008

0.452


ДИМИТЪР СЛАВОВ БИНЕВ

КОСТА ДИМОВ МИЛКОВ

133

31005

0.207


ЙОНКА МАРКОВА ГЕОРГИЕВА

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница