Проект „Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите”Дата19.02.2017
Размер116.84 Kb.
Проект

Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите”

Дейност 1: Аналитични дейности


Поддейност

Очаквани резултати

 1. Проучване и анализ на националната и европейска нормативна база, свързана с пространствените данни и достъпа до тях чрез портали.

 2. Проучване и анализ на европейските изисквания, стандарти и формати за изграждане на инфраструктура на пространствени данни и постигане на оперативна съвместимост на масиви от данни и услуги с тях.

 3. Проучване и анализ на националната инфраструктура за пространствена информация. (софтуер, хардуер, комуникации, формат на данните, скорости на обмен) вкл. тематични портали.

 4. Спецификация на компютърното, програмното и ресурсното осигуряване на национален портал за пространствени данни /НППД/.
Доклад, съдържащ всички проучвания, анализи и спецификации.


Дейност 2: Нормативни дейности


Поддейност

Очаквани резултати

1. Разработване на програмна стратегия за изграждане на националната инфраструктура на пространствена информация за постигане на оперативна съвместимост и осигуряване на достъп за държавната администрация и гражданите, в съответствие с пътната карта за хармонизиране с директива 2007 / 2 / ЕО, регламентите към нея и закона за достъп до пространствени данни;

2. Изготвяне на пътна карта за изпълнение на разработената програмна стратегия.

3. Разработване на проект за изграждане на национален WEB - портал за пространствени данни в съответствие с европейските и национални изисквания


Изготвена програмна стратегия.

Изготвенa пътна карта.Изготвен проектДейност 3: Технологични разработки:


Поддейност

Очаквани резултати

1. Софтуерна реализация(разработка) и въвеждане в експлоатация на НППД.

Предварителната информация за основните дейности по разработката и основните функции на прототипа на НППД са:

- разработка на структурата на базите от данни;

- разработка на потребителска функционалност;

- разработка на XML експорт и импорт към базите от данни;

- осигуряване на 1 година гаранционна поддръжка;

- осигуряване на входна точка към потребители и предлагане на клиентски достъп до мрежови услуги в съответствие с националните и европейски изисквания с фокус върху услугите за търсене, разглеждане, изтегляне и трансформация;

- осигуряване на потребителите интерфейс на български и английски език, който да позволява лесно да се намират и достъпват пространствени данни и услуги

- използване на отворени стандарти, модулност и мащабируемост;

- прилагане на европейски технически и системни изисквания и сандарти, необходими за постигане на хармонизация на услуги и данни;

- прилагане на изискваните международни и отворени стандарти за масиви от пространствени данни и услуги, дефинирани в нормативните документи, свирзани с изграждане на НИПД.

- осигуряване възможности за надграждане;

- улеснено настройване и конфигуриране на потребителски интерфейс; да работи под различни операционни системи; да бъде независим от вида на интернет браузера;

- създаване на оперативно съвместими услуги за изтегляне и разглеждане на наличните референтни пространствени данни съгласно изискванията на спецификациите за съответните данни, правилата за прилагане, регламентите за оперативна съвместимост и мрежови услуги;

- осигуряване на възможност за кеширане на данни на локален сървър или на компютър на потребителя.
2.Интегриране на система за въвеждане, редактиране и валидиране на метаданни в НППД, създадена съгласно изискванията на регламента на ЕС, относно метаданните:

- осигуряване на достъп до функциите на системата за въвеждане, редактиране и валидиране на метаданни в рамките на НППД;

- осигуряване на възможност за допълване на метаданните за наличните масиви от пространствени данни, създадени от предишни проекти на ИА ЕСМИС с прилагане на изискванията на Регламента на ЕК по отношение на метаданните;

- развитие на услуга за търсене на метаданни в създадения прототип на национален портал за пространствени данни, съобразени с изискванията на регламента за мрежови услуги и Правилата за прилагане;
3. Трансфер на наличните референтни пространствени данни в .shp и .tif формат в НППД , създадени от предишни проекти, прилагайки изискванията на регламентите и указанията на ЕК за постигане на оперативна съвместимост на пространствените данни за съответната тема.
 1. Разработен и въведен в експлоатация прототип на национален портал за пространствени данни /НППД/.
 1. Програмен код на портала.
 1. Техническа документация- потребителска, системна и администраторска. 1. Реализиран интерфейс към системата и работещи услуги. 1. Допълнена база данни с валидирани метаданни. 1. Попълнена база със структурирани данни.
Дейност 4: Разработка на процедури за осигуряване на работоспособност на прототипа на националния портал за пространствени данни


Поддейност

Очаквани резултати

1. Създаване на план и методика за тестване на националния портал за пространствени данни съгласно изискванията за качество на услугата, определени в регламента за мрежови услуги и изискванията за изпитване на Европейския портал за достъп до пространствени данни;

- автоматизирани тестове – проверка на работата на системата в процес на натоварване –performance testing, load testing, stress testing, regression testing, user- interface testing,

-функционални тестове – проверка на функционалността на портала в съответствие с функционалните изисквания;

1.Протокол и таблица за успешно преминали тестове.


Дейност 5: Обучения


Поддейност

Очаквани резултати

 1. Обучение на потребителите от държавната и общинска администрация за работа с прототипа на НППД – 150 служители;

 2. Обучение на системни администратори за поддържане работоспособни функции на НППД – 10 служители;

1. Обучени 150 служители на държавна и общинска администрация;

2. Обучени 10 служителя от ИА ЕСМИС за работа и поддръжка на НППД;Дейност 6: Разработка на система за създаване на електронни масиви от пространствени данни за наличните в ИА ЕСМИС пространствени данни.


Поддейност

Очаквани резултати

Създаване на система за създаване на електронни масиви от пространствени данни , налични в ИА ЕСМИС върху хартиен носител, реализираща следните функции:

 • Въвеждане;

 • редактиране;

 • визуализиране;

 • изготвяне на справки.

Работеща система за създаване, редактиране, визуализиране на пространствени данни и изготвени справки с тях, включваща геосървър и 6 работни места.

Дейност 7: Дейности за доставка на хардуер и нематериални активи


Поддейност

Очаквани резултати

1. Web Application Firewall, Rackmountable – устройство за защитна на Web-сървъри от външни атаки;

2. KVM Switch, 16 ports, Rackmountable – устройство за управление на сървъри с Web-интерфейс;

3. Ethernet Switch, 24 ports 10/100/1000 GE; Auto MDI/MDIX; sup. VLAN; Broadcast storm control; Port Mirroring; Web-base HTTPS, Telnet; Rackmountable;

4. Ethernet Switch 48 ports 10/100/1000 GBE + 4SFP; supporting VLAN; port mirroring; web-based HTTPS management; Rackmountable;

5. UPS трифазен, 15kVA;

6. Допълнителен модул за разширение с батерии за UPS – трифазен;

7. Секюрити модул за Firewall ASA 5520; /интружън превеншън/– SSM-10;

8. Допълнителна RAM памет за сървъри IBM xSeries x3950; IBM xSeries x336; IBM xSeries x306; IBM xSeries 3550;

9. Сървър – 2 CPU Intel Xeon 5670, RAM 64GB; SCSI/SATA/RAID; HDD 500GB; Rackmountable, резервирани захранващи блокове;

10. Операционна система Windows Server 2008, Enterprise Edition;

11. Батерии за IBM TotalStore DS3400

12. Батерии за IBM TotalStore DS4800

13. LAN тестер – мрежов тестер с дисплей – възможност за тестване на UTP, STP, FTP етернет мрежи 10/100/1000, проверка на PoE, VoIP опция, пълен комплект принадлежности, 2 допълнителни комплекта батерии;

14. Компоненти за пасивната част на LAN:

- кримпващи клещи за RJ-45; RJ-11

- конектори RJ-45 – 1000 бр.

- UTP, cat.5e кабел

- Пач-кабели – 1m; 3m; 5m; 10m

- Пач-корди – 20м; 5м; 1м, SM

- SFP


15. Рутер - 4 x GE; support BGP, OSPF, RIP, Static, ECMP; Multicast, PIM SM, SSM,IGMP; Firewall and Routing PPS (64 Byte); Maximum Number of VLANs: 256, Fault Tolerance

1 бр.

1 бр.


1 бр.

1 бр.

2 бр.
2 бр.
1 бр.

4 бр. за сървър

1 бр.

1 бр.2 бр.

2 бр.

1 бр.

1000 бр.


300m

общо 100 бр.

общо 20 бр.

10 бр.


2 бр.
конфигуриране на доставеното оборудване

Дейност 8: Дейности за информация и публичност


Поддейност

Очаквани резултати

Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта:

 • Изработване и публикуване на прессъобщение за национални медии за анонсиране на старта и края на проекта, целите и резултатите; • Организиране на две пресконференции: встъпителна за оповестяване началото на проекта и заключителна за отчитане на резултатите от проекта; • Кръгла маса с участие на целевите групи за дискутиране на дейностите по разработване на програмната стратегия за изграждане на националната инфраструктура за пространствената информация в съответствие с пътната карта за хармонизиране с Директива 2007/2/ЕО, регламентите към нея и Закона за достъп до пространствени данни;
 • Изработване и разпространяване на рекламни материали с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК; • Изработване на рекламен футляр /джоб/ от картон със закрепен диск – 500 бр.


 • Публикувани прессъобщения в национални медии в началото и края на проекта – 2 бр. най-малко в 2 ежедневника;


 • Организирани 2 пресконференции (вкл. наем на зала с капацитет около 40 души, наем на техническо оборудване (екран, мултимедия), декорация на зала и кафе-пауза за 80 души в гр. София).


 • Проведена кръгла маса.


- наем зала, екран и мултимедия – 1 ден

- кафе-пауза - 50 човека

- кетъринг – 50 човека


 • Изработени и разпространени рекламни материали:

- папки - 500 бр.

- химикалки - 200 бр.

- бележници - 300 бр.

- бадж – 50 бр.

- флаш USB - 2 GB за презентационни материали – 200 бр.


 • - банер с наименованието на проекта, с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК - 100/70 см, 2 броя.

 • - Note Pad с визуализация на проекта, цветен печат, формат А4, 200 броя по 20 листа


 • Изработени футляри /джоб/ с диск с демо- презентация на работещия прототип на НППД – 500 бр.

Дейност 9: Одит


Поддейност

Очаквани резултати

1. Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, предвидени в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени от Управляващия орган на програмата;

2. Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи;

3. Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, предвидени в одобрения проект;

4. Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове;

5. Проверки за проследяване на реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента;

6. Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от бенефициента, както и съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията на закона;

7. Изготвяне на одиторски доклади за разходите, включени в междинните и окончателното Искане за плащане от Бенефициента. При окончателно искане за плащане одиторът на проекта трябва да завери всички страници на финансовият отчет.

8. Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта

9. Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта

10. Изготвяне на одитен доклад
Извършен финансов одит от сертифициран одитор.
Одитни доклади при отчитане на всеки етап или дейност от проектаКаталог: upload -> docs -> 2012-03
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2012-03 -> Аналитични дейности Поддейност Очаквани резултати Проучване и анализ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница