Програма на ХХ национална конференция „ качеството- за по-добър живот ‘ 2009 11 12 ноември 2009 г хотел „ р одина СофияДата14.01.2018
Размер57.04 Kb.


програма

на

ХХ национална конференция

КАЧЕСТВОто– запо-добър живот ‘ 2009
11 – 12 ноември 2009 г.


хотел „родина” – София

Конгресен център хотел „родина” – София, зала 3

11 ноември 2009 г.

13.00 – 13.45 ч.

Откриване, с участието на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков

Приветствия

Обявяване на Наградите за качество – 2009 г.

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ А

13.45 – 15.00 ч.

Водещи: проф. д.т.н. Георги Тасев

инж. Мария Зоева

А-1 Новата законодателна рамка на ЕС – нови възможности и предизвикателства за бизнеса

Виолина Панайотова, Директор ДАМТН

А-2 Нови стандарти за системи за управление, базирани на процесния подходИвелин Буров, Председател на БИС

А-3 Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” – Националният орган по акредитацияЕлза Янева, Изпълнителен директор ИА „БСА”

А-4 Актуално за метрологията

инж. Стефка Христова, Главен директор на НЦМ

А-5 15-годишна равносметка за ISO – системи

доц. Анастас Кехайов, “Алфа Куолити Интернешънъл”

Дискусия по докладите

15.00 – 15.30 ч.

Кафе пауза

Постерна сесия

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ Б

15.30 – 17.00 ч.

Водещи: доц. Анастас Кехайов

инж. Стефан Абаджиев

Б-1 Бъдещето на нашата професия, или как да има полза от нас в кризата?Огнян Василев, ЕПИК Електроник Асембли ЕООД

Б-2 ИСО 9001:2008 – нова редакция или съществени измененияОрлин Николов, Верификация ЕООД

Б-3 Хората създават качество. Какво ни мотивира да сме по-добри по време на криза? (лидерство, мотивация, лоялност)Кремена Раднева, Интер Консулт Груп ООД

Б-4 Изисквания на ISO 9001:2008 и препоръки на ISO/DIS 9004:2009 за управление на човешките ресурси и необходими мерки за тяхното прилаганеинж. Асен Илиев, Русе Консулт – 41 ЕООД

Б-5 Education is a resource! Why should the resource education controlled by certification bodies?

Образованието е ресурс! Защо е необходимо ресурсът "образование" да бъде контролиран от органи по сертификация?

Matthias Brunsberg, Andreas Trebs, for you Cert GmbH, Germany

17.00 – 18.00 ч.

Кръгла маса – дискусионен панел на тема:

Качеството – фактор за конкурентноспособност

Модератори: проф. д.т.н. Ив. Вучков

инж. Стефан Абаджиев

Уважаеми колеги, моля участвайте активно в дискусионния панел и представете своята гледна точка.

18.00 ч.

Официална вечеря за участниците в конференцията: «Заедно за качество»

Конгресен център хотел „родина” – София, зала 3

12 ноември 2009 г.

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ в

9.00 – 10.30 ч.

Водещи: ст.н.с. инж. Васил Костурков

н.с. І ст. инж. Митко Мирчев

В-1 Съвременни подходи за управление на фирмите (Бенчмаркинг, Реинженеринг и Системи за управление)проф. д.т.н. Стефан Дичев, Ес Пи Ди Серт ЕООД

В-2 Акценти при разработване, внедряване, одит и сертификация на системите за управление на сигурността на информациятаБончо Антонов, “Алфа Куолити Интернешънъл”

Мария Нанкова, представител на “AENOR Internacional“ в България

В-3 Интегриране на система за управление на сигурността на информацията със система за управление на качествотон. с. I ст. инж. М. Мирчев, инж. Р. Боюклиева

В-4 Статистически методи при подобряване на качеството в развойната и конструкторската дейностпроф. д.т.н. Ив. Вучков, Център за Европейско качество

В-5 Изследване и определяне на удовлетвореността на клиентитепроф. д.т.н. Г. Тасев, Председател на ССКБ

Дискусия по докладите

10.30 – 11.00 ч. Кафе пауза

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ Г

11.00 – 12.30 ч.

Водещи: Надежда Василева

ст. н.с. д-р инж. Юрий Словачевски

Г-1 Аспекти в подобряване ефективността при контрола на качеството на течните горива

Петко Таушанов, Гл. Директор «Контрол на качеството на течните горива» ДАМТН

Г-2 Безопасност на играчкиТеменужка Грънчарова, Гл. Директор «Надзор на пазара» ДАМТН

Г-3 Качество на живота и управление на риска (Подходи и модели по анализ и управление на риска в железопътния транспорт)

Нако Стефанов, доцент д-р, СУ „Св. Кл. Охридски”

Мария Стефанова, ИА „Железопътна администрация”

Г-4 Оптимизиране изпълнението на дейностите – опит за минимизиране на бюрокрациятаЕ. Мъглова, инж. Е. Дженкова, инж. В. Политова

Лукойл Нефтохим Бургас” АДГ-5 Изисквания при прилагане на базови програми-предпоставки: PAS 200

Надежда Василева, ТЮФ Рейнланд България ЕООД

Дискусия по докладите

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ И

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Водещи: инж. Мария Зоева

проф. д.т.н. Георги Тасев

Край около 13.30 часа

ПОСТЕРНИ ДОКЛАДИ

1. Опитът на ИАЛ при внедряване на интегрирана система за управление на качеството и изпитването на лекарствени продуктиИскра Пейчева Изпълнителна агенция по лекарствата

Мариана Ширкова, „Практика-О.К.” ООД

2. Мениджмънт на качеството и метрология – специалност от европейското образователно пространствоБранко Сотиров, Борис Сакакушев, Цвятко Корийков, Цветелин Георгиев, University of Rousse ‘Angel Kanchev’, Bulgaria

Жан-Филип Жел, Nancy Université France

Георге Попеску Université “POLITEHNICA” de Bucharest, Romania

3. Устойчиво потребителско поведение чрез създаване на нагласи и обучение за разделно събиране на отпадъци в България

Д. Иванова, Е. Василева, С. Стефанов, Н. Типова, УНСС

4. Информация за качеството на продуктите чрез сертификация от „трета” независима страна – европейски и български практики


Б. Николов, Е. Василева, Д. Иванова, УНСС

5. Показатели, характеризиращи системата за управление на качеството на продукциятапроф. д.т.н. Г. Тасев, Председател на ССКБ

6. Целите по качеството или качествени цели. Какво да измерваме и как да измерваме?Илко Бръчков, Lloyds Register Quality Assurance Ltd.

дискусията по постерните доклади е

след пленарна сесия А

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница