Програма на международната научна конференция на тема: „ югоизточна европа: новите заплахи за регионалната сигурност 2 юни 2015 г. (вторник)Дата02.01.2018
Размер104.16 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА НА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема:

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: НОВИТЕ ЗАПЛАХИ ЗА РЕГИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”2 юни 2015 г. (вторник)

09.00 – 10.00

Регистрация на участниците в конференцията

Аудитория 310, корпус 1, НБУ

10.00 – 10:30

Официално откриване на международната конференция

Аудитория 310, корпус 1, НБУ

  • Приветствие на проф. д-р Христо Георгиев, ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

  • Приветствие от името на доц. д-р Пламен Бочков, ректор на НБУ
10.30 – 12:30

Пленарни доклади

- г-н Януш Бугайски, старши изследовател в Центъра за европейски политически анализи,Вашингтон, САЩ Руските заплахи и амбиции на Балканите- проф. д-р Драган Колев, Паневропейски университет «Апеирон» Баня Лука, Република Сръбска, Босна и Херцеговина – Геополитическият контекст на сигурността в Югоизточна Европа

- доц. д-р Оливер Андонов, МИТ Университет-Скопие, Република Македония – Ислямът като фактор в геополитическите отношения в Югоизточна Европа-рискове и заплахи за сигурността

12.30 – 13.30

Работен обяд

13.30 – 15.30

Доклади и дискусии по тематични направления

Панел 1: Геополитически аспекти на проблемите на сигурността в Югоизточна Европа

Ръководител на дискусиите: проф. Димитър Йончев, д.н.

Аудитория 310, корпус 1, НБУ

Панел 2: Националната политика на сигурност пред регионалните предизвикателства

Ръководител на дискусиите: проф. д-р Христо Георгиев

Аудитория 409, корпус 1, НБУ

15.30 – 16.00

Кафе-пауза

16.00 – 17.30

Доклади и дискусии по тематични направления

Панел 1. - Аудитория 310, корпус 1, НБУ

Панел 2. - Аудитория 409, корпус 1, НБУ

18.00 – 20.00

Коктейл за участниците от името на НБУ

ресторант Enjoy Artes

3 юни 2015 г. (сряда)

9:30 – 12:30

Доклади и дискусии по тематични направления

Панел 1.Аудитория 310, корпус 1, НБУ

Панел 2. – Аудитория 409, корпус 1, НБУ

12:30-13:30

Работен обяд

13:00-15:00

Доклади и дискусии по тематични направления

15:00-15:15

Кафе пауза

15:15-16:00

Заключителна пленарна сесия и закриване на конференцията

Аудитория 310, корпус 1, НБУ

ДОКЛАДИ КЪМ ПАНЕЛ 1

Геополитически аспекти на проблемите на сигурността в Югоизточна Европа

Аудитория 310, корпус 1, НБУ

Ръководител на дискусиите: проф. Димитър Йончев, д.н.

2 юни 2015 г. вторник, 13:30-17:30 ч.

проф. Димитър Йончев, д.н., Нов български университет - Динамика на ислямския фактор в средата на сигурност на Югоизточна Европа

проф. Стоян Денчев, д.н., проф. д-р Евгени Манев и докторант Мирияна Павлова, Университет по библиотекознание и информационни технологии - Цветните революции – технологичен инструментариум на политическа промяна

проф. Васил Проданов, д.н., Университет за национално и световно стопанство – Новите геополитически разломи на Балканите в новата студена война

проф. Александър Костов, д.и.н. и д-р Бисер Банчев
Института за балканистика с Център по тракология при БАН, Балканските кръгове на несигурност

г-н Илия Налбантов, Министерство на отбраната – Глокалните предизвикателства и въоръжените сили – аспекти на проблематиката

д-р Петър Попчев, посланик - Интеграционният потенциал на Енергиен съюз в Централна и Югоизточна Европа

проф. д-р Стойко Стойков и гл. ас. д-р Румен Маринов, Национален военен университет „Васил Левски” гл. ас. д-р Петър Маринов, Военна академия „Г.С.Раковски” - Тероризмът и ерозията на съвременната държава

проф. д-р Николай Радулов, Нов български университет - Гражданите и антитероризма

доц. д-р Венелин Георгиев, Нов български университет – Изменение на интензивността и значимостта на рисковете за сигурността в Югоизточна Европа

проф. д-р Вихрен Бузов, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Балканите като регион на сигурност – проблеми и перспективи

доц. д-р Богдана Тодорова, Институт за изследване на обществата и знанието - БАН – Влияние на “ИД” на Балканите

г-н Михаел Димитров, докторант в Нов български университет – Геополитически трансформации в Междинна Европа и Близкия изток – предизвикателства за българската национална сигурност

доц. д-р Дончо Дойчев, Военна академия „Г. С. Раковски” - The South Eastern Europe Initiatives and the Security

гл. ас. д-р Вяра Жекова, Военна академия „Г. С. Раковски” - Корпоративни заплахи и алтернативи пред страните от Югоизточна Европа

гл. ас. д-р Константин Пудин, Университет за национално и световно стопанство – ОССЕ и сигурността в Югоизточна Европа – четири десетилетия след Хелзинки

гл. ас. д-р Кръстю Кръстев, д-р Васил Канисков, Национален военен университет „Васил Левски”- Тероризмът - нови подходи към неразбраната заплаха в регионален аспект

3 юни 2015 г. сряда, 9:30-15:00 ч.

г-н Илиан Алипиев, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, Център по мениджмънт на сигурността и отбраната – Измененията в средата за сигурност в света и прилаганите нови форми, методи и средства за противоборство. Хибридна война

г-н Сава Стефанов, Софийски форум за сигурност – Форми на равновесие на малките държави в Югоизточна Европа в контекста на политикономическите на САЩ и Русия

г-жа Дафинка Сидова, докторант в Нов български университет – Методика за изследване на трансграничното сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за повишаване на сигурността

г-н Мартин Вълчев, студент в Нов български университет - The Islamic State (ISIS) as a terrorist threat to the Balkan Communities (Ислямска държава като терористична заплаха за Балканските общества)

г-н Иво Недялков, студент в Нов български университет – Рискове за региона на Балканите, произтичащи от реализирането на трансевразийските транспортни коридори

г-жа Елена Велева, студент в Нов български университет –Арабската лига и конфликтите в Близкия изток

д-р Тодор Тодоров, фондация "Национална и международна сигурност".– Албанците – фактор за сигурност в Западните Балкани

проф. д-р Стойко Стойков, гл. ас. д-р Румен Маринов, Национален военен университет „Васил Левски”, и гл. ас. д-р Петър Маринов, Военна академия „Г.С.Раковски” - Религиозният фактор в съвременния тероризъм

доц. д-р Петър Цонов, Нов български университет – Информационна сигурност на медицинската практика

гл. ас. д-р Марин Станчев, Академия на МВР – Откриване на признаци за терористична активност

доц. д-р Павел Ангелов, Военна академия „Г. С. Раковски” - Държавата и националното стопанство в съвременни условия

д-р Тихомир Стойчев, Нов български университет – Исмлямът – форми и развитие. Радикален ислям и тероризъм

г-жа Миглена Йончева, докторант във Военна академия „Г.С.Раковски”– Радикалният ислям - практичен геополитически инструмент за създаване на етническо напрежение в Република Македония

гл. ас. д-р Мариан Нинов, Военна академия „Г.С.Раковски“ – Преглед на развитието на албанския национален въпрос в периода 1998 – 2015г.

ДОКЛАДИ КЪМ ПАНЕЛ 2

Националната политика на сигурност пред регионалните предизвикателства

Аудитория 409, корпус 1, НБУ

Ръководител на дискусиите: проф. д-р Христо Георгиев

2 юни 2015 г. вторник, 13:30-17:30 ч.

проф. д-р Тилчо Иванов, Академия на МВР - Националната политика за сигурност пред регионалните предизвикателства и икономическата реалност

д-р Георги Кръстев, Секретар на Съвета по сигурност към МС- Реформата в системата за защита на националната сигурност в контекста на регионалните геополитически аспекти

доц. д-р Иван Костов, Лаборатория управление на рисковете на Нов български университет - Сценарий на гръцката криза и последиците за България

проф. д-р Христо Георгиев, Нов български университет – Новата правна уредба в сектора на сигурност. Опит за сравнителен анализ

проф. Руси Маринов, д.н., Нов български университет - Смарт решения и "етика" в системите за реакции при рискове и кризи

проф. д-р Ненко Дойков, Нов български университет - Насоки за оптимизиране на националната политика за антитерористична и контратерористична подготовка и обучение

полк. Иван Бечев, Министерство на отбраната – Моделиране на многонационална програма за изграждане на отбранителни способности. Оценка на риска

проф. Георги Бахчеванов, д.н., Нов български университет - Регионалното военно сътрудничество в Югоизточна Европа

доц. д-р Добрин Анастасов - Ефективност и контрол на разузнавателните структури – парадигма на сигурността

инж. Рейхан Салим, експерт в сферата на сигурността - Основни предизвикателства пред ДАНС в контекста на настоящите заплахи

доц. д-р Юлияна Каракънева, Нов български университет - Аспекти на сигурността на информацията в специализирани системи

доц. д-р Златогор Минчев, Милена Тулечка и доц. д-р Велизар Шаламанов, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН - Прогнозиране на средата за сигурност и динамика на потребителския отговор в съвременното мрежово общество

доц. д-р Златогор Минчев, Любомир Владиков, Георги Дуков, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН - Хибридни предизвикателства за сигурността в киберпространството и ролята на човешкия фактор

гл. ас. д-р Ралица Костадинова, Нов български университет - Наказателноправна защита на националната сигурност

адв. Антоанета Иванова, Софийска адвокатска колегия и Национално бюро за правна помощ - Стратегии за противодействие срещу киберпрестъпността. Международна и национална правна уредба

инж. Димитър Димитров, студент в Нов български университет – Киберпрестъпления. Нормативна база и съдебна практика в Република България за противодействие срещу компютърните престъпления

ас. д-р Велиян Димитров, Университет по библиотекознание и информационни технологии – Информационната сигурност във веригите за доставки

доц. д-р Тодор Коларов, Нов български университет - Повишаване на националната сигурност чрез ограничаване на правата на човека

3 юни 2015 г. сряда, 9:30-15:00 ч.

проф. д-р Калин Гайдаров, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - Социална категоризация, социална идентификация и индивидуална инициация като психологически медиатори на участието в терористични групи

доц. д-р Лидия Велкова, Военна академия „Г. С. Раковски” - Ниското равнище на чуждестранните инвестиции – заплаха за икономическата сигурност на Република България

ас. д-р Юри Ценков, Университет за национално и световно стопанство – Показатели за оценка на икономическата сигурност

д-р Тонка Върлева, Министерство на здравеопазването – Регионални здравни предизвикателства: колаборация в областта на общественото здраве

гл. ас. д-р Кръстю Кръстев, д-р Васил Канисков, Национален военен университет „Васил Левски”- Възможности за усъвършенстване на националната политика на сигурност - мисия „Медиатор” в регионален аспект

ас. д-р Георги Цветков, Министерство на отбраната и Военна академия „Г.С.Раковски“- Какво искаме и какво можем? (Перспективи пред изграждането на способностите на българските въоръжени сили при изменящата се среда за сигурност)

гл. ас. д-р Катя Пейчева, Военна академия „Г.С.Раковски“- Разходите за отбрана – влияние върху националната и регионална сигурност

гл. ас. д-р Димитър Димитров, Военна академия „Г.С.Раковски“ – Особености на трансформиращото лидерство във военна среда

г-н Васил Мавродиев, докторант в Университет по библиотекознание и информационни технологии – Историческа и идеологическа аперцепция на структурното насилие – предизвикателство пред националната сигурност в ХХI век

проф. д-р Стойко Стойков, Национален военен университет „Васил Левски”, ас. д-р Олга Чорбаджийска, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Необходимост от развиване на образователен капацитет на човешките ресурси в сферата на сигурността

доц. д-р Валентин Василев, доц. д-р Николай Марин, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Развитие на научната инфраструктура на Югозападен университет „Неофит Рилски“ във връзка с обучението по национална сигурност

доц. д-р Гена Велковска, ас. Захари Бисеров, Европейски политехнически университет - Предизвикателства пред политиката в областта на критичната инфраструктура

ас. Захари Бисеров, Европейски политехнически университет - Готовност на Системата за сигурност на административно-териториалната единица за посрещане на предизвикателствата в усложнената среда за сигурност

г-н Георги Календаров, докторант във Военна академия „Г. С. Раковски” – Частната охранителна дейност – един от факторите за националната сигурност

г-н Енчо Енчев, докторант във Военна академия „Г. С. Раковски” – Мястото на частния охранителен сектор в системата за национална сигурност на Република България

г-жа Гергана Йорданова, докторант във Военна академия „Г. С. Раковски” – Системата за парични преводи „Хавала“ – новата заплаха пред финансовата сигурност на Република България

г-н Емил Георгиев, докторант – Интелигентните функции на софтуера за видеонаблюдение в борбата срещу тероризма

г-н Калоян Панчелиев, докторант в Университет по библиотекознание и информационни технологии – Риск от загуба на въздушен суверенитет. Възможности за организация и управление на системата за ИЛП на МиГ-29 в контекста на кризата в Украйна

г-н Ивайло Петров, докторант в Нов български университет - Ефективната работа на службите за сигурност в Република България е в пряка зависимост от предоставените им правомощия и модерното им институционално изграждане

г-н Захари Горанов, докторант в Университет за национално и световно стопанство – Българската отбранителна промишленост като част от националната сигурност
Каталог: PUBLIC -> IMAGES -> File -> departamenti -> nacionalnasigurnost
departamenti -> Семинар „Киното и дълбините на човешкото съществуване в памет на Бергман и Антониони
departamenti -> I gesti жестовете stati d’animo
departamenti -> Разпределение на щатния състав на департамент “Чужди езици и литератури” в научни секции
departamenti -> Разпределение на щатния състав на департамент “Чужди езици и литератури” в научни секции
nacionalnasigurnost -> Програма на конференцията 20 юни 2013 г. 09. 00 10. 00 Регистрация на участниците Корпус I аула на нбу


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница