Програма очни занятия м януари- февруари 2014 г. На специалност "библиотечно-информационни науки" І курс, „бакалавър"- задочно обучение 2 7Дата28.04.2017
Размер57.02 Kb.
ТипПрограма
УЧЕБНА ПРОГРАМА -очни занятия м. януари- февруари 2014 г.

НА СПЕЦИАЛНОСТ “БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ“

І курс , „бакалавър”- задочно обучение27.01., понеделник

8 – 13 ДИОДИ – л – ауд.53 - доц. д-р НИНА ШУМАНОВА

13 – 17 Учебна практика – І група н.с. МАРИЯ КАПИТАНОВА

28.01. , вторник

8 – 13 ДИОДИ – л

13 – 17 Учебна практика – І група

29.01., сряда

8 – 13 ДИОДИ – л

13 – 17 Учебна практика – І група

30.01., четвъртък

8 – 13 ДИОДИ – л

13 – 17 Учебна практика – І група

31.01., петък

8 – 13 ДИОДИ – л

13 – 17 Учебна практика – І група

1.02., събота

9 – 19 Културна политика -л- ауд. 53 доц. д-р ИВАН КАБАКОВ

2.02., неделя

9 – 19 Културна политика –л3.02., понеделник

9- 13 Културна политика

13 – 17 Учебна практика – ІІ група н.с. МАРИЯ КАПИТАНОВА

4.02., вторник

9- 13 Културна политика

13 – 17 Учебна практика – ІІ група

5.02., сряда

9- 13 ДИОДИ – у – ауд. 423 - гл.ас. д- р МИЛЕНА МИЛАНОВА

13 – 17 Учебна практика – ІІ група

6.02. , четвъртък

9- 13 ДИОДИ – у

13 – 17 Учебна практика – ІІ група

7.02. , петък

9 -13 ДИОДИ – у

13 – 17 Учебна практика – ІІ група

8.02., събота

9- 19 ДИОДИ - у9.02., неделя

9- 19 ДИОДИ - у10.02., понеделник

9 – 16 История на българската култура– л- ауд. 51-доц. ДЕСИСЛАВА ЛИЛОВА11.02, вторник

9 – 16 История на българската култура12.02., сряда

9 – 16 История на българската култура13.02., четвъртък

9 – 16 История на българската култура


ІІ курс
27.01., понеделник

9 – 17 ИКТ – част ІІ – Дигитализация и дигитализиране- л – ауд. 420доц. ЦВЕТАНКА ПАНЧЕВА

28.01.,вторник

9 – 17 ИКТ – част ІІ – Дигитализация и дигитализиране- л

29.01., сряда

9 – 19 Краезнание проф.д.изк. СИМЕОН НЕДКОВ

30. 01., четвъртък

9 – 19 Краезнание – ауд.51

31.01., петък

9 – 19 Краезнание

1.02., събота

9 – 19 Мениджмънт на знания– л - ауд. 51- проф. ЦВЕТАН СЕМЕРДЖИЕВ

2.02., неделя

9 – 19 Мениджмънт на знания

3.02., понеделник

9 – 19 Мениджмънт на знания4.02., вторник

9- 14 Руска литература – л- І част - ауд. 51 – доц. д-р ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ

14-19 Теория на библиографията. История на библиографската дейност –л

ауд. 45 - гл.ас.д-р ИЛКО ПЕНЕЛОВ

5.02., сряда

9 – 14 Руска литература – л- І част

14 – 19 Теория на библиографията –л

6.02., четвъртък

9 – 14 Руска литература – л- І част

14 – 19 Теория на библиографията –л

7.02., петък

9 – 14 Руска литература – л- ІІ част - ауд. 51 – доц. д-р РЕНЕТА БОЖАНКОВА

14- 19 Теория на библиографията –л

8.02. , събота

9 – 14 Руска литература – л- ІІ част

14- 19 Теория на библиографията –л

9.02., неделя

9 – 14 Руска литература – л- ІІ част

10. 02. , понеделни

9 – 19 Библиотечни фондове. Създаване, организация и управление – л – ауд.423
гл.ас.д-р МИЛЕНА МИЛАНОВА

11.02., вторник

9 – 19 Библиотечни фондове. Създаване, организация и управление – л12.02., сряза

9 – 19 Библиотечни фондове. Създаване, организация и управление – л13.02., четвъртък

9 – 19 Библиотечни фондове. Създаване, организация и управление – л14.02., петък

9 – 14 Библиотечни фондове. Създаване, организация и управление – л


15.02., събота

9 – 19 Изборна дисциплина – Логика - ауд. … - доц. АНИ БЕШКОВА16.02., неделя

9 – 19 Логика17.02., понеделник – ауд.420

9- 14 ИКТ -част ІІ – Дигитализация и дигитализиране- у – І гр.- ас.СТОЯН КОТОВ

14 – 19 Теория на библиография – у - ауд. 45 гл.ас.д-р ИЛКО ПЕНЕЛОВ

18.02., вторник

9- 14 ИКТ -част ІІ – Дигитализация и дигитализиране- у – І гр.

14 – 19 Теория на библиография – у

19.02., сряда

9- 14 ИКТ -част ІІ – Дигитализация и дигитализиране- у – І гр.

14 – 19 Теория на библиография – у

20.02., четвъртък

9- 14 ИКТ -част ІІ – Дигитализация и дигитализиране- у – І гр.

14 – 19 Теория на библиография – у

21.02., петък

9- 14 ИКТ -част ІІ – Дигитализация и дигитализиране- у – І гр.

14 – 19 Теория на библиография – у

22.02., събота

9- 19 ИКТ -част ІІ – Дигитализация и дигитализиране- у – ІІ гр.23.02., неделя

9 – 19 ИКТ -част ІІ – Дигитализация и дигитализиране- у – ІІ гр.24.02., понеделник

9 – 19 ИКТ -част ІІ – Дигитализация и дигитализиране- у – ІІ гр.ІІІ курс1.02., събота

9 – 19 Информационни системи – л – ауд. 45


гл.ас.д-р ЕЛИЦА ЛОЗАНОВА-БЕЛЧЕВА

2.02., неделя

9 -14 Информационни системи – л-гл.ас.д-р ЕЛИЦА ЛОЗАНОВА-БЕЛЧЕВА

14 – 19 Информационни системи – л- ауд. 54- доц. ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА3.02., понеделник

14 – 19 Изследователски методи в БИН – л - ауд. 53- доц. ИВАН ЕВТИМОВ4.02., вторник

9 - 19 Изследователски методи в БИН5.02., сряда

9 - 19 Изследователски методи в БИН6.02., четвъртък

9 - 19 Изследователски методи в БИН-л/ у7.02., петък
9 - 19 Изследователски методи в БИН- у

9.02., неделя

9 – 19 Информационни системи – л доц. ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА10.02., понеделник

9 – 14 ИКТ – част ІІІ- База от данни – ауд. 47


проф. дфн ОЛЯ ХАРИЗАНОВА

14 -19 Информационни системи – у – ауд- 47 - доц. ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА11.02., вторник

9 – 19 ИКТ – част ІІІ- База от данни12.02., сряда

9 – 19 ИКТ – част ІІІ- База от дани13.02., четвъртък

9 – 19 ИКТ – част ІІІ- База от дани14.02., петък

9 – 19 ИКТ – част ІІІ- База от дани15.02., събота

9 – 19 Информационни системи доц. ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА16.02., неделя

9 – 19 Организация и управление на библиотеките- л-д-р АННА АНГЕЛОВА17.02., понеделник

9 – 17 Информационни системи – у - ауд. … - гл.ас. ЕЛЕНА КОЙЧЕВА18.02., вторник

9 – 17 Информационни системи – у19.02., сряда

9- 16 Консервация на библиотечните фондове-ауд….д-р РЕНИ МАРЧЕВА20.02,. четвъртък

9- 16 Консервация на библиотечните фондове21.02., петък

9- 16 Консервация на библиотечните фондове


22.02., събота

9 – 19 Организация и управление на библиотеките- л –д-р АННА АНГЕЛОВА23.02., неделя

9 – 19 Организация и управление на библиотеките- лІV курс

25.01., събота

9 -19 Музеезнание - ауд.51 проф.д.изк. СИМЕОН НЕДКОВ26.01., неделя

8 – 19 Музеезнание27.01.,понеделник

8 – 19 Музеезнание28.01., вторник

8 – 19 Музеезнание29.01., сряда

9 – 19 Мениджмънт и маркетинг в музейното дело – л, ауд. 51


проф. ЕВГЕНИЙ САЧЕВ

30. 01.,четвъртък

9 – 19 Мениджмънт и маркетинг в музейното дело31.01., петък

9 – 19 Комуникативни умения – л – ауд.56 – доц.д-р ИВАНКА МАВРОДИЕВА1.02., събота

9 – 19 Комуникативни умения2.02., неделя

9 – 19 Комуникативни умения3.02., понеделник

14– 19 Преддипломна практика – ауд. 420 – гл.ас. д-р ИЛКО ПЕНЕЛОВ4.02. , вторник

9 – 19 Уеб-проектиране – ауд. 47 – проф.дфн ОЛЯ ХАРИЗАНОВА5.02., сряда

9 – 19 Уеб-проектиране

6.02., четвъртък

9 – 19 Уеб-проектиране7.02., петък

9 – 19 Уеб-проектиране8.02., събота

9 – 19 Преддипломна практика – ауд. 420 – гл.ас. д-р ИЛКО ПЕНЕЛОВ9.02., неделя

9 – 19 Преддипломна практика10.02.,понеделник

9 – 14 Преддипломна практика
Каталог: index.php -> bul -> layout -> set -> print -> layout -> set -> print -> content -> download
download -> Конкурс по филология (арабско литературознание) 2017 ранносредновековна арабска литература
download -> Конспект за докторантура по Арабско обществознание
download -> Програма за зимен семестър на учебната 2010/2011 г. Китаистика – І курс
download -> Г р а ф и к за лятната сесия на специалност арменистика учебна 2009/2010 г
download -> Програма за летен семестър на учебната 2010/2011 г. Кореистика – І курс
download -> На доц д-р Пенка Данова, ибцт -бан, за дисертационния труд на Виолета Манолова
download -> Обявен в дв, бр. 55/04. 07. 2014 г
download -> Приложение №2 факултет по химия и фармация летен семестър на уч. 2016/2017 г. Разпис


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница