Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца с ъ о б щ е н и еДата28.10.2018
Размер17.06 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка изискванията на чл.22, ал.5, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № ВР-23-ПР/2008г. от 30.05.2008г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на МВЕЦ „Гложене” на р.Огоста- руслов тип, кота горно водно ниво /ГВН/ 36,80, кота долно водно ниво /ДВН/ 31,30м, с мощност 880 кW”, землище с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца”.


РИОСВ-Враца информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), относно реализацията на ИП „Изграждане на МВЕЦ „Гложене” на р.Огоста- руслов тип, кота горно водно ниво /ГВН/ 36,80, кота долно водно ниво /ДВН/ 31,30м, с мощност 880 кW”, землище с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца”, възложител: „МВЕЦ Гложене” ЕООД, ЕИК: 201832596, за което е издадено Решение № ВР-23-ПР/2008г. от 30.05.2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Враца, с характер на решението да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в срок пет години от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № ВР-23-ПР/2008г. от 30.05.2008г. на директора на РИОСВ-Враца, е загубило правното си действие.
По отношение на гореизложеното:

-Изпратено е писмо до възложителя.

-Копие от писмото е изпратено до: община Козлодуй, Областна администрация Враца.

/08.03.2018г./гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

тел./факс: (+35992) 629211, e-mail: riosv_vr@m-real.nethttp://riosv.vracakarst.com


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница