Решение №1722-ми/нр от 02. 09. 2015 на цикДата19.07.2018
Размер41.76 Kb.
Общинска избирателна комисия Венец
Протокол

4


На 14.09.2015 година се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Венец, назначена с Решение № 1722-МИ/НР от 02.09.2015 на ЦИК.

Заседанието бе открито в 15.15 часа и председателствано от господин Гюрсел Халил – предсeдател на ОИК

На заседанието присъстваха:

Председател: Гюрсел Иляз Халил

Зам. председател: Евгений Денчев Миланов

Секретар: Левент Зекериев Ахмедов

Членове: Ружди Хакъев Касимов

Юлиян Асенов Аспарухов

Инджихан Фадли Хюсеин

Айсел Мехмедова Ибрахим

Ахмед Метинов Джамбазов

Мирем Осман Осман

Вилдан Галиб Али

Айтен АхмедоваМехмедоваОтсъстващи: няма
На лице е необходимия кворум по чл. 85, ал. 3 от ИК.

Заседанието протече при следнияД н е в е н р е д
1. Регистрация на Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за кмет на Община Венец на 25 октомври 2015г.

2. Регистрация на Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници в Община Венец на 25 октомври 2015г.

3. Регистрация на Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за кметове на кметства с.Борци, с.Боян, с.Буйновица, с.Габрица, с.Дренци, с.Изгрев, с. Капитан Петко, с.Осеновец, с.Страхилица, с.Черноглавци и с.Ясенково на 25 октомври 2015г.
Председател: Гюрсел Иляз Халил

Секретар: Левент Зекериев Ахмедов

Членове: Ружди Хакъев Касимов

Юлиян Асенов Аспарухов

Инджихан Фадли Хюсеин

Айсел Мехмедова Ибрахим

Ахмед Метинов Джамбазов

Мирем Осман Осман

Вилдан Галиб Али

Айтен АхмедоваМехмедова


Приема се.

Започваме с първа точка.Давам думата на Левент Ахмедов


Точка 1. Регистрация на Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за кмет на Община Венец на 25 октомври 2015г.

Давам думата на г-н Левент Ахмедов

Левент Ахмедов: Колеги постъпила е заявление за регистрация на Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за кмет на Община Венец на 25 октомври 2015г., всички документи са изрядни и може да се вземе решение за регистрация.
Гюрсел Халил: Колеги ако сте съгласни моля да гласувате

Гласували 11 членове на ОИК: за – 11

Председател: Гюрсел Иляз Халил

Зам. председател: Евгений Денчев Миланов

Секретар: Левент Зекериев Ахмедов

Членове: Ружди Хакъев Касимов

Юлиян Асенов Аспарухов

Инджихан Фадли Хюсеин

Айсел Мехмедова Ибрахим

Ахмед Метинов Джамбазов

Мирем Осман Осман

Вилдан Галиб Али

Айтен АхмедоваМехмедова

Приема се. На основание чл. 87, ал. 1,  т. 12 от ИК и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015г. на ЦИК, ОИК Венец Р Е Ш И: Решение №19/14.09.2015 г.


Точка 2. Регистрация на Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници в Община Венец на 25 октомври 2015г.

Давам думата на г-н Левент Ахмедов

Левент Ахмедов: Колеги постъпила е заявление за регистрация на Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници в Община Венец на 25 октомври 2015г., всички документи са изрядни и може да се вземе решение за регистрация

Гюрсел Халил: Колеги ако сте съгласни моля да гласувате

Гласували 11 членове на ОИК: за – 11

Председател: Гюрсел Иляз Халил

Зам. председател: Евгений Денчев Миланов

Секретар: Левент Зекериев Ахмедов

Членове: Ружди Хакъев Касимов

Юлиян Асенов Аспарухов

Инджихан Фадли Хюсеин

Айсел Мехмедова Ибрахим

Ахмед Метинов Джамбазов

Мирем Осман Осман

Вилдан Галиб Али

Айтен АхмедоваМехмедова

Приема се. На основание чл. 87, ал. 1,  т. 12 от ИК и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015г. на ЦИК, ОИК Венец Р Е Ш И: Решение №20/14.09.2015 г.

Точка 3. Регистрация на Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за кметове на кметства с.Борци, с.Боян, с.Буйновица, с.Габрица, с.Дренци, с.Изгрев, с. Капитан Петко, с.Осеновец, с.Страхилица, с.Черноглавци и с.Ясенково  на 25 октомври 2015г.

Давам думата на г-н Левент Ахмедов

Левент Ахмедов: Колеги постъпила е заявление за регистрация на Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за кметове на кметства с.Борци, с.Боян, с.Буйновица, с.Габрица, с.Дренци, с.Изгрев, с. Капитан Петко, с.Осеновец, с.Страхилица, с.Черноглавци и с.Ясенково  на 25 октомври 2015г., всички документи са изрядни и може да се вземе решение за регистрация

Гюрсел Халил: Колеги ако сте съгласни моля да гласувате

Гласували 11 членове на ОИК: за – 11

Председател: Гюрсел Иляз Халил

Зам. председател: Евгений Денчев Миланов

Секретар: Левент Зекериев Ахмедов

Членове: Ружди Хакъев Касимов

Юлиян Асенов Аспарухов

Инджихан Фадли Хюсеин

Айсел Мехмедова Ибрахим

Ахмед Метинов Джамбазов

Мирем Осман Осман

Вилдан Галиб Али

Айтен АхмедоваМехмедова

Приема се. На основание чл. 87, ал. 1,  т. 12 от ИК и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015г. на ЦИК, ОИК Венец Р Е Ш И: Решение №21/14.09.2015 г.

Поради изчерпване на точките от дневния ред заседанието бе закрито в 17.00 часаПредседател: Гюрсел Халил
Секретар: Левент Ахмедов


Проток.:Вилдан Али


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница