Списък на обекти със статут на недвижими културни ценности / паметници на културатастраница1/2
Дата21.01.2018
Размер494.52 Kb.
  1   2
СПИСЪК НА ОБЕКТИ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ / ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/

С КАТЕГОРИЯ “НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

/Данни от Националния регистър на недвижимите културни ценности, в който се вписват актовете на органите по чл. 65 и Публичния регистър на издадените по чл. 59, ал. 1 декларационни актове и на актовете за прекратяване на временния режим/
Населено място

Наименование на НКЦ

Административни данниВид


/според научната и културната област, към която се отнасят, съгл. чл.47 от ЗКН/

Документ за предоставяне на статут: /ДВ бр./год.; протокол на НСОПК/ СЕСОНКЦ, Заповед № на МК/

Кв.

парцел-пл.№

1.

с.Арбанаси

Църква “Св.Георги” /стеноп./


художествен

ДВ бр.57/1969 г.Църква “Св.Георги”
1

ІІ-122

Народна старина

архитектурно-строителен и художествен

ДВ бр.69/1927 г.
ДВ бр.61/1978 г.

2.

с.Арбанаси

Църква “Св.Димитър” /стеноп./


Народна старина

художествен

ДВ бр.69/1927 г.

ДВ бр.57/1969 г.

3.

с.Арбанаси

Къща на н-ци на Нестор Аврамов Атанасов и Пею Аврамов Атанасов

42

І-244

245


архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.

4.

с.Арбанаси

Църква “Рождество Христово”
37

ІІ-293

Народна старина

архитектурно-строителен
художествен


ДВ бр.69/1927 г.
ДВ бр.61/1978 г.

декл. писмо

2586 от 05.07.1979 г.5.

с.Арбанаси

Къща на Иван Михайлов Попов и на Фатме Османова Мехмедова
34

І-229

230

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.

6.

с.Арбанаси

Къща на Милка Йосифова Блуменщайн
33

І-231

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.

7.

с.Арбанаси

Поппанайотовата къща на Райна и Кина Николови Попови, н-ци на Тодорка Николова Попова
35

ІІІ-217

218

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


8.

с.Арбанаси

Драгостиновата къща на

н-ци на Иларион Драгостинов
27

ІІ-222

архитектурно-строителен
исторически

ДВ бр.61/1978 г.

Протокол на

НСОПК от 25.11.1999г.

9.

с.Арбанаси

Къща на Балкански, сега на Милка Николова Балканска
28

ІІ-179

архитектурно-строителен и художествен

ДВ бр.61/1978 г.


10.

с.Арбанаси

Къща на Никола Николов Лечев
28

І-178

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.

11.

с.Арбанаси

Къща на Марко Антонов Мариоти
26

ІV-185

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.

12.

с.Арбанаси

Къща на н-ци на Филип Димитров
10

ІІ-151

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


13.

с.Арбанаси

Къща на Евтим Манев Петков
12

І-7

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


14.

с.Арбанаси

Църква “Св.Атанас”

Църковно-гробищен комплекс “Св.Атанас

14

ІІ—19

Народна старина

архитектурно-строителен и художествен

Групов паметник на културата

ДВ бр.69/1927 г.

ДВ бр.61/1978 г.
Протокол № 4 от 08.05.2000 г. на НСОНПК

15.

с.Арбанаси

Килията при ц-ва “Св.Атанас”
14

ІІІ-19

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.

16.

с.Арбанаси

Каменната порта при ц-ва “Св.Атанас”
14

ІІІ-19

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


17.

с.Арбанаси

Къща на баба Кали, сега собств. на Невена Ганчева
18

ІV-45

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


18.

с.Арбанаси

Порта на къщата на баба Кали
18

ІV-45

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


19.

с.Арбанаси

Хаджиилиевата къща, сега собств. на Окр.музей – В.Търново
18

V-64

архитектурно-строителен
художествен

ДВ бр.61/1978 г.
декл. писмо

2586 от 05.07.1979 г./20.

с.Арбанаси

Димитъркостовата къща, сега собств. на н-ци на Атанас Люцканов
23

ІV-70

Народна старина

архитектурно-строителен

ДВ бр.69/1927 г.

ДВ бр.61/1978 г.

21.

с.Арбанаси

Къща на Ламбрини Пекова Стоянова
23

V-68

69

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


22.

с.Арбанаси

Къща на Окр.комитет на ОФ

23

І-74

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


23.

с.Арбанаси

Къща на Марин Харалампиев Попов с банята до портата

23

VІІ-73

архитектурно-строителен и художествен

ДВ бр.61/1978 г.


24.

с.Арбанаси

Кандиларовата къща на проф.Г.Кандиларов
23

VІІІ-174

Народна старина

архитектурно-строителен и художествен


ДВ бр.69/1927 г.
ДВ бр.61/1978 г.


25.

с.Арбанаси

Брешевата къща, сега собств. на Йорданка Люцканова Василева


24

ІІ-167

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


26.

с.Арбанаси

Констанцалиевата къща, сега собств. на Окр.музей – В.Търново
24

ІІІ-169

Народна старина

архитектурно-строителен и художествен

ДВ бр.69/1927 г.
ДВ бр.61/1978 г.

декл. писмо

2586 от 05.07.1979 г27.

с.Арбанаси

Ламбриновата къща на Панайот Люцканов Дончев
25

І-160

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


28.

с.Арбанаси

Бендеревата къща на Атанас Павлов Бендерев и Блага Христова Бендерева
29

І-172

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


29.

с.Арбанаси

Коконска чешма до Бендеровата къща


архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


30.

с.Арбанаси

Караивановата къща – собств. на БТС
29

ІІ-173

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


31.

с.Арбанаси

Портата на Караивановата къща, собств. на БТС


архитектурно-строителен и художествен

ДВ бр.61/1978 г.


32.

с.Арбанаси

Къща на Болецата, собств. на уч-ще

29

ІІІ-170

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


33.

с.Арбанаси

Къща на Димитър Петров Стоянов и Марин Василев
31

ІІІ-235

236

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


34.

с.Арбанаси

Чамуровата къща на Стефан Христов Чамуров
31

233

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


35.

с.Арбанаси

Попмихаловата къща, собств. на БТС
32

І-232

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


36.

с.Арбанаси

Несторовата къща на Панайот Вангелов Манев
43

ІІІ-120

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


37.

с.Арбанаси

Хаджикостовата къща, собств. на Окр.музей – В.Търново
43

VІІІ-136

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


38.

с.Арбанаси

Църква “Св.Архангели”
43

V-132

Народна старина

архитектурно-строителен и художествен

ДВ бр.69/1927 г.
ДВ бр.61/1978 г.


39.

с.Арбанаси

Каменната порта на ц-ва “Св.Архангели”
43

V-132

архитектурно-строителен и художествен

ДВ бр.61/1978 г.


40.

с.Арбанаси

Ц-ва “Св.Димитър”
23

Х-114

архитектурно-строителен и художествен

ДВ бр.61/1978 г.


41.

с.Арбанаси

Къща на Димитър Давидов Атанасов

22

І-82

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


42.

с.Арбанаси

Попянковата къща /собств. на Стeфана Тодорова Аврамова/
22

ІІІ-83

архитектурно-строителен художествен

ДВ бр.61/1978 г.
декл. писмо

2586 от 05.07.1979 г./43.

с.Арбанаси

Пазарската чешма
44

І-122

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.

44.

с.Арбанаси

Къща на Стефан Николов Палазов

44

VІІІ-138

архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.


45.

с.Арбанаси

Къща на Стефан Лечев и Димитър Стефанов Лечев
44

ХІ-141

архитектурно-строителен
художествен

ДВ бр.61/1978 г.

декл. писмо

2586 от 05.07.1979 г./46.

с.Арбанаси

Чешмата Каменец на 500 м. западно от селото на пътя Г.Оряховица – В.Търново


архитектурно-строителен

ДВ бр.61/1978 г.

  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница