Статистически данни за превозените пътници по международните пътническите полети, извършени от/до летищата София, Варна и Бургас през 2008гДата16.09.2017
Размер68.49 Kb.
Статистически данни за превозените пътници по международните пътническите полети, извършени от/до летищата София, Варна и Бургас през 2008г.

Подготвени от Асоциация на българските авиокомпании АБА

  I Редовни международни пътнически превози

 Редовните международни пътнически превози у нас се осъществяват основно от летище София. Трафикът по редовни международни линии от/до Варна и Бургас е значително по-малък. Редовните международни превози през 2008г. се извършваха от българска страна изцяло под полетни номера на авиокомпания България Ер:

 Международни редовни пътнически превози от /до летище София (Фиг.1)

За 2008г. по редовни международни линии от/до летище София са били превозени 2.901 млн. пътника (за 2007г. са превозени 2.492 млн. пътника или за 2008г. спрямо 2007г. е реализиран ръст от 16.4%). От тях:


  • превозени от български авиокомпании са 821 хил. пътника (за 2007г. 758 хил. или ръстът за 2008г. спрямо 2007г. е 8.3%).    Делът на българските авиокомпании от пътническия трафик по редовни международни линии за 2008г.– 28.3 %. (30% за 2007г.);

  • превозени от чуждестранни авиокомпании са 2.080 млн. (за 2007г. 1.734 млн. или ръстът за 2008г. спрямо 2007г. е 20%).   Делът на чуждите авиокомпании от пътническия трафик по редовни международни полети за 2008г. – 71.7% (за 2007г. е 70%).

Фиг. 1

 Международни редовни пътнически превози от /до летище Варна (Фиг. 2)

През годината по редовни пътнически полети от/до летище Варна са били превозени общо 322 хил. пътника. (за 2007г. съответно 350 хил. пътника или спадът за 2008г. спрямо 2007г. е 8%) От тях:


  • Българските авиокомпании са превозили 70 хил. пътника при дял от 21.7%. За 2007г. съответните данни са 67 хил. пътника и дял 19%;

  • Чуждестранните авиокомпании са превозили 252 хил. пътника при дял от 78.3%. За 2007г. съответните данни са 283 хил. пътника и дял 81%;

Фиг. 2

  Международни редовни пътнически превози от /до летище Бургас (Фиг. 3)

През годината по редовни пътнически полети от/до летище Бургас са били превозени общо 249 хил. пътника. (за 2007г. съответно 114 хил. пътника или ръстът за 2008г. спрямо 2007г. е 118%) От тях:


  • Българските авиокомпании са превозили 6.1 хил. пътника при дял от 2.4%. За 2007г. съответните данни са 4 хил. пътника и дял 4%;

  • Чуждестранните авиокомпании са превозили 243 хил. пътника при дял от 97.6%. За 2007г. съответните данни са 110 хил. пътника и дял 96%; Като основен превозвач при редовните полети сред чуждестранните авиокомпании се представя Wizz air (с превозени 57 хил. пътника и дял от 23%).

Фиг. 3Международни редовни пътнически превози от/до летищата София, Варна и Бургас (разгледани съвкупно)- Фиг.4

Общ брой пътници по международни редовни пътнически превози за 2008г. – 3.472 млн. (за 2007г. 2.957 млн. пътника или растеж за 2008г. спрямо 2007г. от 17.4%).

А. български авиокомпании

-         превозени от български авиокомпании са 898 хил. пътника (за 2007г. 830 хил. или ръст за 2008г. спрямо 2007г. от 8.2%);

-         дял на българските авиокомпании от пътническия трафик по редовни международни линии за 2008г.– 25.9 %. ( за 2007г. 28%.) ;

Б чуждестранни авиокомпании

-          превозени от чуждестранни авиокомпании са 2.574 млн. (за 2007г. 2.128 млн. или ръст за 2008г. спрямо 2007г. от 21%);

-         дял на чуждите авиокомпании от пътническия трафик за 2008г. – 74.1 % (за 2007г. е 72%).

Фиг. 4
II Международни чартърни пътнически превози

 В изпълнението на лятната чартърната програма за 2008г. от/ до летищата Варна и Бургас се включиха:

- Би Ейч Ер (със самолети Еърбъс 320);

- Българиан Ер Чартър (със самолети МД-82/83);

- България Ер (със самолети Боинг 737 300/500);

- Хемус Ер (със самолети Боинг 737 300/400 и Бритиш Еърспейс 146);

- Ер Виа (със самолети Еърбъс 320).

         Международни чартърни пътнически превози от/ до летище Варна (Фиг.5)

По данни на Асоциацията на българските авиокомпании за 2008г. от/до Летище Варна с чартърни полети са били превозени 976 хил. пътника (за 2007г.-1.065 млн. или спад за 2008г. спрямо  2007г. от 8.4%). От тях:

         542 хил. пътника са били превозени от български авиокомпании (за 2007г. 564 хил.) Така спадът на превозените пътници от български авиокомпании за 2008г. спрямо 2007г. е 3.9%. Делът на българските превозвачи по превозени с чартърни полети от/до Варна пътници за 2008г. е 55.5% ( за 2007г. този дял е 53%);

         434 хил. пътника са били превозени от чужди авиокомпании (за 2007г. 499 хил.) Така спадът на превозените пътници от чужди авиокомпании за 2008г. спрямо 2007г. е 13%. Делът на чуждите авиокомпании по превозени с чартърни полети от/до Варна пътници е 44.5% (за 2007г. този дял е 47%). 

Фиг. 5


    Международни чартърни пътнически превози от /до летище Бургас (Фиг. 6)

  За 2008г. от/до летище Бургас с чартърни полети са били превозени 1.657 млн. пътника (за 2007г. 1. 811 млн. или спад за 2008г. спрямо 2007г. от 8.5%). От тях:


  • 869 хил. са били превозени от български авиокомпании (за 2007г. 761 хил.) Ръстът на превозените пътници от български авиокомпании за 2008г. спрямо 2007г. е 14.2%. Делът на българските авиокомпании по превозени с чартърни полети от/до Бургас пътници за 2008г. е 52.5% ( за 2007г. този дял е 42%). 

        788 хил.. са били превозени от чужди авиокомпании (за 2007г. 1.050 млн.) Спадът на превозените пътници от чужди авиокомпании за 2008г. спрямо 2007г. е 25%. Делът на чуждите авиокомпании по превозени с чартърни полети от/до Бургас пътници е 47.5% (за 2007г. този дял е 58%)

Фиг.6


 

Общо за двете летища Варна и Бургас за 2008г. данните за превозените с международни чартърни полети пътници са както следва (виж Фиг. 7):

-         общо превозени пътници с чартърни полети от/до Варна и Бургас 2.633 млн. (за 2007г. са били 2.874 млн.). спадът на превозените пътници по чартърни полети до/от Варна и Бургас общо за 2008г. спрямо 2007г. е 8.3%;

- от тях превозени от български авиокомпании - 1.411 млн. (за 2007г. 1.325 млн.). Ръстът на превозените пътници от български авиокомпании по чартърни полети общо от/до Варна и Бургас за 2007г. спрямо 2007г. е 6.5%. Делът на българските авиокомпании за 2008г. е 53.5% (за 2007г. 46%);

-         превозени от чужди авиокомпании – 1.222 млн. (за 2007г. 1.549 млн.). Спадът на превозените пътници от чуждите авиокомпании по чартърни полети от/до Варна и Бургас за 2008г. спрямо 2007г. е 21%. Делът на чуждите авиокомпании за 2008г. е 46.5.0% (за 2007г. 54%).

Фиг 7.Международни чартърни пътнически превози от /до летище София

 Международните чартърни пътнически превози, извършени от/до летище София са със значително по-малък обем спрямо тези от/до летищата Варна и Бургас и са свързани предимно с:

- посещаването на зимните ни курорти;

- с посещението от наши граждани на курорти в чужбина;

- с конкретни празници у нас или чужбина;

- делови пътувания на групи бизнесмени.

Общият брой пътници, превозени с чартърни полети от/до летище София за 2008г. е 193 хил. (за 2007г. са 153 хил. или ръстът на броя на пътниците по чартърни полети за 2008г. спрямо 2007г. е 26%).

От тях:


  • превозени от български авиокомпании са 54 хил. пътници. (за 2007г. са били 44 хил. или ръстът за 2008г. спрямо 2007г. е 22.7%). Българските авиокомпании превозват 28% от чартърните пътници от/до летище София. (за 2007г. този дял е 29%).

  • превозени от чуждестранни авиокомпании са 139 хил. пътници. (за 2007г. са били 109 хил. или ръстът за 2008г. спрямо 2007г. е 27.5%). Чуждестранните авиокомпании превозват 72% от чартърните пътници от/до летище София. (за 2007г. този дял е 71%).

На фиг.4 може да се види разпределението на международните чартърни пътници от/до летище София за 2008г.

Фиг.8
Международни чартърни пътнически превози от /до София, Варна и Бургас (разгледани съвкупно)

 Общ брой пътници по международни чартърни пътнически превози за 2008г. – 2.827млн. (за 2007г. 3.027 млн. или спад за 2008г. спрямо 2007г. от 6.6%).А. български авиокомпании

- превозени пътници с международни чартърни полети– 1.466 млн. (за 2007г. 1.369 или ръст за 2008г. спрямо 2007г. от 7%. )

- дял от общия брой пътници по международни чартърни полети за 2008г. 52.8% (за 2007г. делът е 45%);

Фиг. 9


 Б чуждестранни авиокомпании

- превозени пътници с международни чартърни полети - 1.361 млн. (за 2007г. 1.658 или спад за 2008г. спрямо 2007г. от 17.9%);

- дял от общия брой пътници по международни чартърни полети за 2008г. 48.2% (за 2007г. делът е 55%);III Общо чартърни и редовни международни пътнически превози за летищата София, Варна и Бургас

 Данните за общия пътнически трафик по международни полети за България (без данните за летище Пловдив) за   2008г. са както следва:

  - общ брой на превозените пътници за 2008г. – 6.299 млн. пътника (за 2007г. са 5.985 млн. пътника или ръст за 2008г. спрямо 2007г. от 5.2%);

- общ брой на превозени пътници от българските авиокомпании за 2008г. – 2.363 млн. (за 2007г. 2.199 млн. или ръст за 2008г. спрямо 2007г. от 7.5% );

- дял на българските авиокомпании за 2008г. – 37.5 % (36.7 % за 2007г.)

- общ брой на превозените пътници от чуждестранни авиокомпании за 2008г. -  3.936 млн. пътници (за 2007г. са 3.786 млн. пътници или ръст за 2008г. спрямо 2007г. От 4%);

-дял на чуждите авиокомпании за 2008г. – 62.5% (63.3% за 2007г.)

Фиг. 10


И през втората година от членството на България в ЕС конкуренцията на пазара на полетите от/до България беше ожесточена. Въпреки това, обаче, българските авиокомпании като цяло запазват своите позиции на този пазар.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница