Supera 5523 инструкции за експлоатация важни инструкции за безопасностДата22.01.2019
Размер263.93 Kb.
SUPERA 5523
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате за първи път Вашата шевна машина!ВНИМАНИЕ!!! За да намалите опасността от токов удар:

1. Не оставяйте машината без надзор докато е включена към електрическата мрежа!

2. Винаги изключвайте машината от контакта след като приключите работа с нея и преди да

я почистите!3. Изключвайте машината от контакта при смяна на лампата! Заменете я с нова от същия

тип 15 W /220-240 V/ВНИМАНИЕ!!! За да намалите опасността от изгаряния, запалване, токов удар и наранявания на лицето:

1. Не позволявайте използването на машината като играчка! Трябва да сте внимателни,

когато използвате машината в присъствието на малки деца!2. Използвайте машината само по предназначение и аксесоари, само препоръчани от

производителя!3. Ако кабелът или щепселът са повредени, машината е падала във вода, занесете я в

оторизирания сервиз на SINGER за профилактика!4. Поддържайте изходите за вентилация на машината и педала чисти от конци, прах или мъх

от платовете!5. Пазете пръстите си от всички движещи се части на машината, особено внимателни бъдете

когато сте в близост до иглата!6. Използвайте винаги подходящ номер игла, защото може да повредите плочката!

7. Не използвайте криви игли!

8. Не опъвайте плата по време на шиене, иглата може да се изкриви или счупи!

9. Изключвайте машината /„О”/ когато правите каквито и да е настройки в областта на

иглата, сменяте крачето, сменяте горен или долен конец и т.н.10. Винаги изключвайте машината от електрическата мрежа, когато сваляте капака, смазвате

или правите каквито и да е настройки, препоръчани в тези инструкции!11. Не поставяйте каквито и да е предмети в изходите на машината - нито изваждайте!

12. Не използвайте машината на открито!

13. Не използвайте машината на места където се пръскат аерозоли!

14. За да изключите, натиснете бутон OFF и изключете от електрическата мрежа!

15. Когато изключвате от електрическата мрежа, не дърпайте кабела от контакта, а хванете

добре щепсела и тогава издърпайте!16. Нивото на шума е 75 DB /A/

17. Когато машината има установен проблем и не работи както трябва, изключете я от

електрическата мрежа18. Не поставяйте никакви предмети върху педала на машината

19. Ако кабелът на педала има установена повреда, то заменете го с нов от оторизирания

магазин на SINGER20. Не се препоръчва използването на тази машина от хора с намалени умствени

способности, хора със слаб опит и познания, за да се предпазят от наранявания, ако не са надзиравани от по-възрастен човек, запознат с инструкциите за употреба и отговаря за тяхната безопасност!21. Не позволявайте машината да бъде използвана като играчка и в близост до деца ако не

сте я обезопасили


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Тази шевна машина е предназначена само за домашна употреба!
Съдържание
Основни части на машината

Основни части на машината

Включване на машината към електрическата мрежа

Повдигане на крачето - 2 степени

Аксесоари

Вдяване и навиване на калерче

Поставяне на калерчето

Вдяване на горен конец

Система за лесно вдяване

Вадене на долен конец

Натиск на конецаИзбор на програма

Позициониране на иглата – център/ляво/дясно

Регулиране дължина и ширина на бода

Прав тегел

Затяжка /Изваждане на плата/ Рязане на конеца

Избор на еластични тегели

Скрит тегел

Автоматичен илик

Дясна и лява страна на илика

Шиене на копчетаОбщи инструкции Свободен ръкавен стенд

Сваляне държача на крачето

Избор на плат, игла и конец

Покривна плочкаПоддръжка / Евентуални проблеми и тяхното разрешаване

Поставяне и смяна на иглата

Смяна на лампата

Евентуални проблеми и тяхното разрешаване
ОСНОВНИ ЧАСТИ


 1. Натиск на конеца

 2. Регулатор натиска на крачето

 3. Петле

 4. Затяжка

 5. Ножче за рязане на конеца

 6. Краче

 7. Капаче на плочката

 8. Свободен ръкавен стенд + чекмедже

 9. Позициониране на иглата –център/ляво/дясно

 10. Стоп за навиване на калерче

 11. Регулатор ширина на бода

 12. Регулатор дължина на бода

 13. Програматор

 14. Система за лесно вдяване

 15. Палче за автоматичен илик в 1 ход


ОСНОВНИ ЧАСТИ


 1. Приставка за макара

 2. Поставка за навиване на калерче

 3. Изход за приставка на втора макара

 4. Колело за ръчен ход

 5. Регулатор гъстота на илик

 6. Бутон ON-OFF и лампа

 7. Вход за кабел

 8. Водач за навиване на калерчето

 9. Водач за горен конец

 10. Челен капак

 11. Дръжка

 12. Петле за вдигане на крачето

 13. Регулатор за зъбите /горе-долу/

 14. Педал

 15. Кабел


ОСНОВНИ ЧАСТИ


Включете машината към електрическата мрежа

както е показано на /1/


Педал

Педалът регулира скоростта на шиене /3/

Внимание!!! Ако имате каквито и да е проблеми относно включването на машината, обърнете се към оторизирания сервиз на SINGER! Използвайте педал FC-1902 /220-240V/, произведен от ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. PRC, 4C-316Q /110-125V/ произведен от Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. Виетнам


Лампа

Натиснете главния прекъсвач /А/ за захранване

на лампата I
Важно!

Тази шевна машина има двуполюсен щепсел, за да

се намали риска от токов удар! Ако щепсела не влиза

добре, обърнете го от другата страна. Ако отново не влиза

докрай, свържете се с оторизирания сервиз на Сингер! Не

се опитвайте да ремонтирате или променяте щепсела по

никакъв начин!
а. Заземяване щепсел

b. Специален проводник за заземяванеПЕТЛЕ ЗА ВДИГАНЕ НА КРАЧЕТО /2 степени/

Когато шиете по-дебели платове или от няколко ката,

може да повдигнете крачето на втора степен /А/, за да

улесните поставянето на платаНАТИСК НА КРАЧЕТО


Натискът на крачето е регулиран фабрично и

не е необходимо да го променяте в зависимост от вида на тъканта. (тънък или дебел плат).


Въпреки това, ако имате нужда, за да регулирате натиска на крачето, това може да стане с помощта на монета или отвертка.
За шиене на много тънък плат, разхлабете чрез

завъртане по посока на часовниковата стрелка,

а за по-дебели платове затегнете като завъртите

обратно на часовниковата стрелкаАКСЕСОАРИОСНОВНИ - 1
a. Универсално краче

 1. Краче за цип

 2. Краче за илик

 3. Краче за шиене на копчета

 4. Четка + ножче за рязане на илика

 5. Водач за капитоне

 6. Комплект игли

 7. Стоп-макара

 8. Калерчета - 3 бр.

 9. Отверка тип L

 10. Приставка за втора макара

 11. Заглушител

 12. Калъф


ДОПЪЛНИТЕЛНИ - 2

Тези 10 аксесоара не са включени в комплекта на Вашата машина - могат да бъдат закупени допълнително от магазин SINGER


 1. Краче за сатен

 2. Краче с водач

 3. Краче за подгъв

 4. Краче за шиене на лента

 5. Краче за скрит тегел

 6. Краче за капитоне и тънки материи

 7. Краче за набор

 8. Краче за кърпене и бродерия

 9. Краче тип „оверлог”

 10. Двойна игла


НАВИВАНЕ НА КАЛЕРЧЕТО
- Поставете макарата и стоп-макарата на приставката

- Поставете стоп-макарата както е показано /1/2/

- Прекарайте конеца през водача /3/

- Прекарайте конеца между дисковете на болта за

навиване на калерче /4/

- Вкарайте конеца в дупчицата на калерчето и го

поставете върху приставката /5/

- Натиснете калерчето на дясно /6/

- Задръжте края на конеца /7/

- Натиснете педала /8/

- Отрежете конеца /9/

- Натиснете калерчето на ляво и

го свалете /10/Внимание!!!

Когато приставката за навиване на калерче е на дясно, ходът на машината е спрян и тя не може да работи! За да започнете да шиете, натиснете на ляво за да освободите хода на машината
ПОСТАВЯНЕ НА КАЛЕРЧЕТОКогато поставяте или сваляте калерчето, иглата трябва да бъде до край горе.

1. Поставете калерчето в совалката, така че

конецът да се върти в дясно /на иглата/

2. Прекарайте конеца през цепнатината. /А/

3. Издърпайте конеца на дясно, докато влезе

добре в цепнатината /В/

4. Оставете около 15 см. /6 инча/ от конеца и

поставете в совалката /грайфера/ /С/
Внимание!!!

Изключете от електрическата мрежа, когато поставяте или сваляте калерчето!
ВДЯВАНЕ НА КОНЕЦА


Това е един обикновен процес, но е важно да се направи

правилно, защото иначе може да създаде много

проблеми по време на шиенето
- Повдигнете иглата докрай горе /1/ и продължете да

въртите колелото за ръчен ход надясно докато иглата

свободно слезе надолу. Вдигнете крачето нагоре за да

освободите дисковете на бремзатаВажно!!! Изключете машината от електрическата

мрежа преди да вденете конеца!

- Вдигнете държача на макарата. Поставете макарата

върху приставката така, както е показано на картинката.

Поставете стоп-макарата. За малки макари поставете

малкият стоп-макара навътре /2/

- Издърпайте конеца от макарата, прекарвайки го през

горния водач на конеца /3/ и издърпайте към Вас за да

влезе добре през пружинката, както е показано на

картинката /4/

- Издърпайте конеца надолу през процепа, а след това

нагоре /5/. По време на вдяването е добре да задържите

конеца между макарата и водача за да влезе добре в

дисковете на бремзата

- Стигайки догоре /до петлето/ прекарайте конеца от дясно

на ляво, през петлето и издърпайте конеца надолу /6/

- Прекарайте конеца зад хоризонталния водач /7/, а след

това вденете в иглата от вън на вътре

- Издърпайте от конеца около 6-8 см. и отрежете с ножчето

за рязане на конеца /8/СИСТЕМА ЗА ЛЕСНО ВДЯВАНЕ • Повдигнете иглата докрай горе

 • Натиснете палчето /Α/ надолу и на дясно

 • Прекарваме конеца през клюнчето на палчето /В/

 • Поставете конеца отпред пред дупката на иглата /D/

от долу на горе /С/

 • Отпуснете палчето /А/

 • Издърпайте конеца навътре през окото на иглата

ВНИМАНИЕ!!!

Изключете машината от електрическата мрежа!ВАДЕНЕ НА ДОЛЕН КОНЕЦ

Задръжте горния конец с лявата ръка, завъртете

колелото за ръчен ход по посока към Вас и

вдигнете иглата /1/

Важно!!!

Ако се затруднявате да извадите долния конец, уверете се, че не е притиснат от плочката или от свободния ръкавен стендИздърпайте леко горния конец и извадете долния /2/


Издърпайте двата конеца зад крачето /3/

НАТИСК НА КОНЕЦА
Натиск на горен конец
Нормалното положение на регулатора е „4”

За да увеличите натиска, завъртете регулатора

Към по-голяма цифра, а за да го намалите, към

по-малка цифра


А. Нормален натиск за прав тегел. Завъртете

регулатора към по-малка цифраВ. Ако конеца е хлабав при шиене на прав тегел,

завъртете регулатора към по-голяма цифраС. Ако конеца е прекалено стегнат за шиене на

прав тегел, завъртете регулатора към по-малка цифраD. Показано е как трябва да изглежда правилния тегел при зиг-заг и декоративни тегели

Натиск на долен конец
Натискът на долния конец е регулиран фабрично и не е необходимо да го променяте!

Важно:


- Правилната настройка натиска на конеца е определяща

за добри резултати при шиене!

- Няма универсална настройка за всички конци и платове!

- Правилната настройка уеднаквява тегела на лицевата и

обратната страна на плата!

- При 90% от случаите се използва натиск на конеца от 3 до 5!

- При изработка на декоративни и зиг-заг тегели натиска на

конеца трябва да е по-малък, отколкото при прав тегел!

- За всички декоративни тегели настройте, така че, плата да

не се набира!ПРОГРАМАТОР
На снимката са показани

декоративните тегели, които има шевната

Ви машина. Тегелите на най-горния ред са

показани в черно върху програматора. За да

изберете тези тегели, завъртете програматора (е).
След това използвайте регулатора дължина на

бода (d), за да регулирате на желаната от Вас

дължина и регулирайте ширината на бода, от

регулатор ширина на бода (с), за да зададете

желаната от Вас ширина.
Тегелите, показани на долния ред са показани

в синьо върху програматора. Синият цвят се

използва за еластични шевове.
Програматорът може да се върти във всяка посока.

a/ Затяжка

b/ Позициониране на иглата

с/ Регулатор ширина на бода

d/ Регулатор дължина на бода

е/ ПрограматорПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ИГЛАТА

Позицията на иглата може да се променя

от регулатора за избор на позиция.

За нормална работа, положението на иглата е център.

За шиене по ръба на плата или шиене на успоредни

тегели изберете дясно или ляво положение на иглата.

За шиене с двойна игла, положението на иглата е в центъра.

a.Прав
b.Зигзаг

I. Лява позиция на иглата
M. Позиция на иглата център
R. Дясна позиция на иглата

РЕГУЛИРАНЕ ШИРИНА И ДЪЛЖИНА НА БОДА
Регулиране ширина на бода

Максимум ширина на зиг-заг тегела е 6 мм.

Той може да се намали при всички декоративни

тегели. Ширината се намалява и увеличава от бутона за зиг-заг - от 0 до 6 мм. /1/

Регулаторът ширина на бода е и регулатор позиция на иглата при прав тегел. Позиция „0” иглата е в центъра, позиция „6”, иглата е до край в ляво
Регулиране дължина на бода за зиг-заг

За гъстота на зиг-заг тегелите, регулаторът дължина на бода доближава „0”

За нормален зиг-заг тегел регулаторът дължина на бода, обикновено се намира на „3” или на по-ниска степен /2/.

Гъстите зиг-заг тегели се наричат още тегели за

сатен /2/.
Регулатор дължина на бода при прав тегел

За прав тегел, поставете на прав бод. Завъртете

Регулатора дължината на бода и дължината на бода ще намалява, в близост до "0" и ще се увеличава, когато се доближава до "4".

Като цяло, изберете по-голяма дължина на бода при шиене на дебели или тежки платове или когато

използвате дебела игла или конец. Изберете по-малка

дължина на бода, когато шиете тънки тъкани или когато

работите с тънка игла или конец.


ПРАВ ТЕГЕЛ
Първоначално регулирайте шевната машина

за прав бод с игла, в центъра или вдясно (1)


Поставете тъканта под притискащото краче

подравнявайки ръба на плата с водещите линийки върху плочата (2).


Свалете крачето и натиснете педала за да започнете да шиете (3).

ЗАТЯЖКА
За да заздравите началото и края на тегела,

натиснете бутона за затяжка на долу /А/ и

оставете да ушие няколко бода назад.

Отпуснете бутона за затяжка и машината ще

продължи да шие напред /1/

ИЗВАЖДАНЕ НА ПЛАТА
Завъртете колелото за ръчен ход по посока

към Вас докато иглата достигне крайно горно

положение, вдигнете крачето

и издърпайте плата зад крачето /2/РЯЗАНЕ НА КОНЕЦА

Ножчето се намира върху челния капак

на машината /В/. Издърпайте конците зад крачето, прекарайте ги през ножчето и дърпайте надолу, докато се отрежат /3/

ЕЛАСТИЧЕН ТЕГЕЛ И
Еластичните тегели са изобразени със син цвят

върху програматора. За да изберете някой от тях,

завъртете и поставете програматора върху него.

След това, регулаторът дължина на бода на „S1”.

Шевната машина има много и различни тегели за

еластични материи! Ние ще Ви дадем два примера:Прав еластичен тегел /1/


Програматорът на позиция или

Използва се за тройно подсилване на еластични

и подсилващи тегели

Машината шие два бода напред и един назад
Троен зиг-заг /2/


Програматорът на позиция

Регулаторът дължина на стъпката S 1”

Регулаторът ширина на стъпката между 3 и 6

Тройният зиг-заг тегел е подходящ за дебели

материи като дънки, дебел лен, памучни платовеСКРИТ ТЕГЕЛ


За подгъване на пердета, панталони, ризи и др.


Скрит тегел за еластични материи

Скрит тегел за статични материи

Сгънете плата като е показано на схемата /1/

Поставете плата под крачето. Завъртете колелото

за ръчен ход в посока към Вас докато иглата отиде

до край в дясно и премине през двата ката плат. Ако

това не стане, то тогава регулирайте ширината на

бода /2/

Шийте бавно, водейки плата внимателно

Разгънете плата когато приключитеЗабележка!

За да използвате скритите бодове е необходима практика и специално краче, което може да намерите в магазин SINGER! Винаги изпробвайте на парче плат!
АВТОМАТИЧЕН ИЛИК В 1 ХОД
Шиенето на илик е лесен процес с много добри

резултати. Винаги изпробвайте на парче плат!


Шиене на илик

 1. С креда маркирайте върху плата мястото за илик

 2. Поставете крачето за илик и поставете програматора на позиция . Регулатора дължина на бода на , а ширина на бода на 6

 3. Свалете крачето, изравнявайки го с маркировката на

кредата /А/. Късата страна (понт) на илика ще бъде ушита първа. Изравнете маркировката на плата /а/ с маркировката на крачето /в/

 1. Отворете крачето и в горната му част поставете копчето /В/

 2. Свалете палчето за илик, намиращо се горе, в задната част на крачето, и леко го натиснете назад /Г/

 3. Придържайки леко конеца, започнете шиенето на илика

 4. Шиенето на илика се извършва в последователност //

 5. Спрете машината при завършване на илика /D/


Илик върху еластични материи /Е/

Поставете примка от дебел конец или ширит под крачето.

По време на шиенето, страните на илика ще заздравят ширита.


 1. Маркирайте с креда плата. Поставете крачето за илик и поставете

програматора на позиция . Регулатора дължина на бода на

2. Направете примка от дебел конец и поставете отпред на крачето /

3. Свалете крачето за да шиете. Регулирайте ширината на бода,

в зависимост от диаметъра на ширита

4. Когато приключите с илика внимателно издърпваме ширита и

отрязваме краищата муУЕДНАКВЯВАНЕ ДЯСНА И ЛЯВА СТРАНА НА ИЛИКА

Гъстотата на дясната и лява страна на илиците

може да се регулира от регулатора за уеднаквяване на илиците.
Този регулатор обикновено се намира в неутрално положение (между "+" и "-".
Ако лявата страна на илика е прекалено на гъсто,

завъртете наляво (+).


Завъртайки регулатора наляво, бодовете на лявата

страна стават по-редки.


Ако лявата страна на илика е твърде рядка, завъртете регулатора в посока на часовниковата стрелка.
Завъртайки регулатора надясно, бодовете на лявата страна стават по-гъсти.

ШИЕНЕ НА КОПЧЕТА
Поставете плочката за покриване на зъбите /1/

Сменете крачето с това за шиене на копчета /2/


Поставете регулатора дължина на бода на „0”
Поставете копчето и плата под крачето /3/.

Изберете един от двата тесни зиг-заг тегели /

Регулатор ширина на бода от 3-6/, в зависимост

от разстоянието между дупките на копчето.

Завъртете колелото за ръчен ход за

да се уверите, че иглата попада точно в лявата

и дясна дупка на копчето без проблем. Шийте

бавно и направете около 10 бода върху копчето


Ако желаете копчето да има столче, поставете

една игла за бродерия отгоре върху копчето /4/

За копчета с четири дупки, ушийте първо двете

предни дупки /3/, избутайте плата назад и ушийте

другите две дупки /4/

СВОБОДЕН РЪКАВЕН СТЕНД


За да поставите: Държейки свободния ръкавен стенд

хоризонтално поставете и избутайте надясно /1/

Чекмеджето на свободния ръкавен стенд може да се

използва като място за съхранение на аксесоарите.

Отворете, по посока на стрелката /2/ПОСТАВЯНЕ ДЪРЖАЧА НА КРАЧЕТО


Повдигнете стеблото на крачето /a/ - /1/

Поставете държача на крачето /b/ така, както

е показано


ПОСТАВЯНЕ НА КРАЧЕТО
Свалете държача на крачето /b/ докато разреза му /γ/

съвпадне с улея на крачето /d/ - /2/

Повдигнете отново петлето /e/

Свалете държача на крачето /b/ и крачето автоматично

ще се закрепи /f/
СВАЛЯНЕ НА КРАЧЕТО
Повдигнете крачето /3/

Вдигнет петлето /е/ и крачето ще

се освободи
ПОСТАВЯНЕ НА ВОДАЧА
Поставете водача /g/ в държача,

така, както е показано на картинката.

Регулирате го в зависимост от това за

какво ще го използвате: за подгъв,

плисета и т. н. /4/

Внимание!!!

Машината да бъде изключена от бутон ON/OFF, когато извършвате тези действия!
ИЗБОР НА ПЛАТ, КОНЕЦ И ИГЛА


РАЗМЕР НА ИГЛАТА


ПЛАТОВЕ


КОНЦИ

9-11 (70 80)Тънки памучни, муселин, шевиот, коприна, Qiana, interlocks, памучни плетива, трико, жарсе, креп, вълнен полиестер, платове за ризи.

Тънък памучен конец, найлон, полиестер, памук с полиестер.

11-14 (80 90)Средно тежки памучни платове, сатен, котле, двойни плетива, леки вълнени.

Повечето конци на пазара са среден размер и са подходящи за тези игли и платове.

За по-добри резултати използвайте полиестерни конци за синтетични материи и памучни за естествени тъкани.

Винаги използвайте същия конец и за макарата, и за калерчето.


14 (90)


Средно тежки памучни с подплата, вълнени, по- тежки плетива, хавлиен, деним.

16 (100)


Тежки, вълнени, платове за тенти и юргани, джинсов плат, платове за тапицерия ( леки-средни ).

18 (110)


Тежки вълнени, платове за палта, платове за тапицерии, някои кожи, винил.

Здрав конец, конци за килими (използвайте голям номер краче).


Внимание!!! Комбинирайте правилно размера на иглата, конеца и плата!

ИЗБОР НА ПЛАТ И ИГЛА


ИГЛИ

ОБЯСНЕНИЕ

ТИП ПЛАТ

SINGER 2020Стандартни остри.

Размер от тънки до големи. 9 (70) до 18 (110)Естествени памучни плетива, памучни, коприна и т.н.

Qiana не се препоръчва за двойни плетива.


SINGER 2045Игли с полузаоблен връх.

9 (70) до 18 (110)Естествени и синтетични материи, полиестер.Полиестерни плетива, трико, единични и двойни плетива.

SINGER 2032Игли за кожа.

11 (80) до 18 (110)Кожени тапицерии, винил.

(Оставя по-малка дупка от обикновена голяма игла).

Важно!!!


 1. За перфектни резултати използвайте винаги игли SINGER

 2. Сменяйте иглата често, или когато конецът се къса , или когато иглата оставя дупки по плата

РЕГУЛИРАНЕ НА ЗЪБИТЕ
При нормално шиене, зъбите да бъдат горе.

При бродерии, шиене на копчета и кърпене, свалете зъбите на долу


За да вдигнете зъбите горе /а/, а за да ги свалите

долу /b/ /2/

ПОСТАВЯНЕ И СМЯНА НА ИГЛАТА
Сменяйте иглата когато има нужда, особено

когато оставя дупки по плата или създава

проблеми. За по-добри резултати използвайте

игли SINGER


Поставете иглата следвайки инструкциите:
А. Разхлабете болта на иглодържача и затегнете,

след като поставите нова игла /1/В. Плоската страна на иглата да сочи на зад

C/D. Поставете иглата докрай горе

Внимание!!!

Изключете машината от електрическата мрежа!


Иглата трябва да бъде в отлично състояние /2/

Може да имате проблеми когато:

А. Иглата е крива

В. Иглата е тъпа

С. Наранен връх

СМЯНА НА ЛАМПАТА

Изключете машината от контакта.

Сменете лампичката със същия тип

15 W /220-240 V/

- отвъртете болт Α - /1/

- свалете предния капак В

- заменете старата с нова лампа С - /2/- поставете отново капака и завийте болта
В случай, че възникне проблем, свържете се с оторизирания сервиз на SINGER

ВЕРОЯТНИ ПРОБЛЕМИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕПроблем

Описание

Решение

Горният конец се къса

1. Конецът не е вдянат правилно

2. Конецът е много стегнат

3. Конецът е много дебел за иглата

4. Иглата не е поставена правилно

5. Конецът се е навил около навивачката

6. Иглата е повредена

1. Вденете наново конеца

2. Намалете натиска на конеца

3. Изберете по-голяма игла

4. Свалете и поставете иглата отново

5. Развийте конеца

6. Сменете иглата

Долният конец се къса

1. Совалката не е поставена правилно

2. Грешно прекаран конец в совалката

3. Долният конец е много стегнат

1. Поставете я правилно

2. Прекарайте отново конеца

3. Намалете натиска на долния конец

Прескача бодове

1. Иглата не е поставена правилно

2. Иглата е повредена

3. Използвате неподходящ номер игла

4. Крачето не е поставено правилно

1. Свалете и поставете иглата отново

2. Поставете нова игла

3. Изберете подходяща игла

4. Поставете крачето отново

Иглата се чупи

1. Иглата е повредена

2. Иглата не е поставена правилно

3. Използвате неподходящ номер игла

4. Крачето не е поставено правилно

1. Поставете нова игла

2. Свалете и поставете иглата отново

3. Поставете подходяща игла

4. Поставете крачето наново

Хлабав тегел

1. Неправилно вдянат конец

2. Грешно прекаран конец в совалката

3. Грешен избор игла-конец-плат

4. Неправилен натиск на конеца

1. Вденете конеца отново

2. Прекарайте отново конеца

3. Направете правилен избор

4. Регулирайте натиска

Набран тегел

1. Използвате неподходящ номер игла

2. Грешна дължина на бода

3. Конецът е много стегнат

1. Изберете подходяща игла

2. Регулирайте отново дължината

3. Намалете натиска на конеца

Лош тегел

1. Конецът не е качествен

2. Грешно прекаран конец в совалката

3. Платът се е разпънал

1. Изберете друг конец

2. Прекарайте отново конеца

3. Не дърпайте плата когато шиете

Машината е шумна

1. Събрало се е масло на иглодържача

2. Маслото не е качествено

3. Иглата е повредена

1. Почистете иглодържача

2. Използвайте само качествено масло

3. Сменете иглата

Машината блокира

Събрали са се конци в областта на грайфера

Извадете горния конец и совалката, завъртете колелото за ръчен ход назад и отстранете конците

Смажете така, както е описано в инструкциите!Каталог: userfiles -> product files shared
product files shared -> Afya pharmacy Мета думи
product files shared -> Натюрпро 02” пълномаслено соево брашно, тостирано
product files shared -> Пиксел: 8mm. In Dip пиксела в модул
product files shared -> Ефектът на Ментат при представянето на учениците в училище
product files shared -> Приемането на Ашваганда и нейният ефект върху процеса на стареене
product files shared -> Проучване на ефективността на препарата Меносан при овладяването на субективните симптоми на патологичния климактериум
product files shared -> Захранване: 12V 1a dc ( постоянен ток) Захранващ кабел
product files shared -> Ролята на Цистон при камъни в уринарните пътища Проучване, проведено от Marya sks, Singla S
product files shared -> Приложение на препарата „цистон“ в комплексното лечение на уролитиазата
product files shared -> Цистон и неговото приложение при хронични бъбречни заболявания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница