Терористичната заплаха, като крайна форма на насилиеДата10.07.2017
Размер288.86 Kb.СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА”


НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ”


2006 - 2011 г.


МЕТОДИЧЕСКО ПОМАГАЛО
за действията на преподавателския състав в училищата

ЕТАП №11 – ТЕМА:


ТЕРОРИСТИЧНАТА ЗАПЛАХА, КАТО КРАЙНА ФОРМА НА НАСИЛИЕ

В УЧИЛИЩЕ
София
22 март 2011 г.

УВОД

Националният съюз "Безопасност и охрана" /НСБО/ и Синдикатът на българските учители /СБУ/ са неправителствени граждански организации. Вече шест години те съвместно развиват в обществена полза специфични дейности в областта на образованието, възпитанието, сигурността и физическата неприкосновеност на личността и опазване на обществения ред.Те показват на практика как могат да работят и да си взаимодействат направителствена гражданска организация с нестопанска цел, каквато е НСБО и СБУ - синдикалната организация на учителите към Конфедерацията на независимите синдикати в България / КНСБ/.

Разигралата се трагедия при откриване на учебната година в гр. Беслан - Грузия (2004г.) и безразборните стрелби в учебни заведения на САЩ, Германия и други страни през последните години, отнели живота на невинни деца, бяха повод да насочим нашето внимание към децата на България.

НСБО и СБУ дадоха организиран израз на участието на гражданското общество в разрешаването на този обществено значим проблем. Той и за двете организации се превърна в дългосрочна задача.

Съвместно с Главна дирекция за борба с обществената престъпност /ГДБОП/ и със съдействието на Столична община, беше проведено седмично обучение на учители от всички столични училища за действия в аналогични ситуации.

В обучението взеха участие над 1200 директори, учители и педагогически съветници.

След обучението в столицата НСБО и СБУ си поставиха за цел да инициират съвместни действия на всички заинтересовани институции в борбата срещу посегателствата върху детската личност.

Те съвместно с Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Столична община и общини от страната се обединиха за провеждането на Националната кампания „Да опазим децата на България”.

Първият етап се проведе през м. ноември 2006г. паралелно в 12 града на страната. В София, Плевен, Русе, Стара Загора, Добрич и Силистра семинарите бяха двудневни, с участието на над 900 директори, помощник-директори, педагогически съветници, класни ръководители, психолози и др. Във Варна, Бургас, Ловеч, Смолян, Сливен, Благоевград и Пловдив семинарите бяха еднодневни, с над 600 представители от училищата.

За постигане на поставената цел, НСБО и СБУ определиха координатори и лектори по места за провеждане на кампанията. Идеята беше да се инициират съвместни действия на всички заинтересовани институции в борбата с посегателствата върху детската личност. Извършената организационна работа включваше не само установяване на контакт с представителите от СБУ, НСБО, Министерството на вътрешните работи /МВР/ и общините, а поемане на отговорности, свързани с подготовката и качественото провеждане на мероприятието.

Осигурените лекции от страна на НСБО и СБУ позволиха същите да се развият и обогатят с конкретните особености на регионите и свързаните с тях градове. По приетата тематика тогава бяха изнесени 72 лекции, от които 36 с лектори от НСБО,18 с лектори от МВР и 18 с лектори от СБУ,общините и др.

В София на 21 и 22 ноември 2006 г.по уточнена програма в зала „Красно село” стартира Националната кампания „Да опазим децата на България” с участието на над 300 директори, помощник-директори, педагогически съветници, класни ръководители и психолози от столичните училища.

Проведените пресконференции в София, Варна, Русе и Ст. Загора, както и присъствието на журналисти по време на семинарите, даде възможност за отразяване на Националната кампания от регионалните средства за масова информация /СМИ/ до централните емисии на радиата, телевизиите и ежедневниците. На среща с ръководството на Съвета за електронни медии /СЕМ/ допълнително бяха обсъждани въпросите, поставени на семинарите и конкретно свързани с медиите.

Важна роля изигра проведеното на 18 април 2007 г. в Националния дворец на културата /НДК/ , зала №11 - Национално съвещание под надслов „Да опазим децата на България”, с участието на представители от комисиите по въпросите на децата, младежта и спорта, по гражданското общество и медиите към Народното събрание, Омбудсмана на Р. България, МОН, МВР, Държавната агенция за закрила на детето, СБУ, Столична община, както и директори и преподаватели от София и страната.

Направените над 400 предложения (тематично повтарящи се от семинарите) групирахме и предоставихме на вниманието на Георги Пирински - Председател на 40-то Народното Събрание. Същият ни уведоми официално с писмо, че депозираните от нас предложения за законодателни промени, насочени за опазване на децата на България, са предоставени на вниманието на Комисията по образованието и науката, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по гражданското общество и медии в 40-то Народно събрание.

Продължихме Националната кампания „Да опазим децата на България” с изпълнение на програмата „Помогни да премина безопасно”. Пред определените съвместно 10 основни училища в София се проведоха мероприятия с практическа насоченост, придружаване на деца, с цел безопасно преминаване до училища, в близост с натоварен трафик на движение в София.

Много полезен и с практическа насоченост беше следващият етап от Националната кампания. НСБО и СБУ бяха организатори на Националната конференция „Училищните настоятелства – демократични граждански структури”, проведена на 18 април 2008 г. в Парк–хотел „Москва”. Основният акцент на форума беше за споделянето на отговорностите между училището и семейството за обучението и възпитанието на децата. Особено внимание беше отделено на ролята на училищните настоятелства при прилагането на делегираните бюджети. В дискусията с представителите на родителските настоятелства бяха разгледани редица практически въпроси и бяха направени полезни предложения за подобряване на съвместната работа.

Следващият етап от Националната кампания „Да опазим децата на България” беше отбелязан с участието на НСБО и СБУ в проведената на 9 и 10 юни 2008 г. в София, хотел „Феста – Барселона”, Европейска конференция „Насилието в училище”. Изнесените доклади от представителите на Европейския съюз и нашите лектори, изразените мнения и споделеният опит за ролята на неправителствените организации в гражданското общество, дадоха нов импулс и увереност, че Националната кампания е в правилната посока.

Особено емоционален беше етапът от Националната кампания „Да опазим децата на България” с провеждането на Първия турнир по тенис на корт за наградите на НСБО и СБУ. Чрез турнира, организиран в София, съвместно със 74 СОУ „Гоце Делчев” и Училищното настоятелство „Приятелство” в ж.к. „Връбница”, се целеше децата и учениците да се включат в практическите мероприятия за училище и спорт без насилие и опиати. На заелите призовите места представителни отбори и участници, бяха връчени купи, грамоти и предметни награди.

При голям интерес от страна на институции, неправителствени организации и медии преминаха следващите етапи от Националната кампания. Националните конференции през април и юни 2010 г. „Да опазим децата на България – насилието сред и върху деца и младежи” и „Възпитание в морални ценности”, приковаха вниманието и участието на най-отговорни представители от държавната и изпълнителната власт. Те бяха организирани съвместно със Столична община и под патронажа на Омбудсмана на Република България с подкрепата на МВР и Министерството на образованието, младежта и спорта и финансовата помощ на Фондация „Конрад Аденауер”.

Направените изказвания, изразените мнения и предложения, както и изготвените Заключителни документи, начертаха политики и действия за създаване на подходящ обществен и институционален климат на нетърпимост към насилието, за възпитанието, образованието и респект към правата на детето. Всички се обединиха около идеята да бъдат привлечени и ангажирани държавните институции, които могат да реализират решенията и да привлекат гражданското внимание с тях. С проведените конференции НСБО и СБУ показаха на практика своята активна гражданска позиция и изразиха своята тревога пред държавните институции, относно състоянието на възпитанието и образованието на децата и подрастващите. Те акцентираха върху ролята на гражданското общество при изграждането на устойчиви морални ценности у младите хора.

При голям интерес и широк отзвук премина поредният етап от Националната кампания „Да опазим децата на България”. НСБО и СБУ се включиха като съорганизатори и участници на Националното състезание „Бодигард 2010” – категория кадети, проведено на 3 и 4 май в гр. Смолян. Състезанието се проведе съвместно с Колежа по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец” по повод 10-годишнината от създаването му и под патронажа на кмета на Смолян Дора Янкова, със съдействието на Областния управител Стефан Стайков, СБУ, МОМН, Областна дирекция на МВР и други. Спортният клуб НСБО със своя отбор се състезава с осем тима, като се представи отлично, спечелвайки купата и медалите за първо място.

НСБО и СБУ продължават с единадесетия етап от Националната кампания „Да опазим децата на България” с дискусия на директори, пом.-директори и учители за действията им при терористична заплаха - като крайна форма на насилие в училище.

Какво трябва да знаете и какви незабавни практически действия следва да предприемете при терористична заплаха и атака в училище?Настоящото методическо помагало ще ви даде отговор на следните въпроси: I. Училището-цел на бомбена терористична атака.

1. Видове саморъчни взривни устройства.

2. Заплахи:


 • в училище;

 • при извън класно обучение;

 • при пътуване.

3.Превенция.

II. Потенциални заплахи в училище. 1. Достъпни средства за направа на общоопасни и самоделни взривни

устройства:

 • запалителни;

 • задушливи;

 • взривоопасни;

 • явлението активен стрелец.

 1. Превенция.

III. Психологически аспекти на заплахите.

 1. Психологически профил на:

 • подпалвача;

 • бомбаджията;

 • активния стрелец.

 1. Психологически особености при реагиране в условията на

терористичен акт.

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ”
Е ПОДКРЕПЕНА ОТ:

Янка Такева Председател на СБУ;

Румен Ралчев Председател на УС на НСБО;

Огнян Стоичков Председател на парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно Събрание;

Цветан Цветанов Вицепремиер и Министър на вътрешните работи в правителството на Б. Борисов;

Проф. Сергей Игнатов Министър на образованието, младежта и науката в правителството на Б. Борисов;

Йорданка Фандъкова Кмет на София;

Данаил Кирилов Областен управител на София – град;

Красимир Живков Областен управител на София – област;

Георги Пирински Председател на 40-то Народно Събрание;

Лютви Местан Председател на Комисия по образованието и науката в
40-то Народно събрание;

Светослав Спасов Председател на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта в 40-то Народно Събрание;

Иво Атанасов Председател на Комисия по гражданското общество и медиите в 40-то Народно Събрание;

Весела Лечева Председател на Комисия за младежта и спорта в 40-то Народно Събрание;

Румен Петков Министър на вътрешните работи в правителството на С. Станишев;

Емилия Масларова Министър на труда и социалната политика в правителството на С. Станишев;

Тотю Младенов Министър на труда и социалната политика в правителството на Б. Борисов;

Гиньо Ганев Омбудсман на Република България до 2010 г.;

Костадин Пенчев Омбудсман на Република България;

Ширин Местан Председател на Държавната агенция за закрила на детето до 2009 г.;

Надя Шабани Председател на държавната агенция за закрила на детето;

Стефка Костадинова Председател на БОК;

Мария Стефанова Председател на СЕМ до 2010 г.;

Георги Лозанов Председател на СЕМ;

Евгения Живкова Председател на Фондация „Людмила Живкова”;

инж.Стефан Стайков Областен управител на Смолян – област;

Дора Янкова Председател на Националното сдружение на общините в Република България и Кмет на Смолян;

Ген.лейт. Димитър Димитров Началник на Национална служба за охрана при Президента на Република България;

Гл.комисар Станислав Стефанов Главен Директор на ГД „Охрана” при Министерство на Правосъдието;

Комисар Кирил Димов Командир на Специален отряд за борба с тероризма/ СОБТ/;

н.с.І ст.д-р Неделчо Стойчев Директор на Института по психология на МВР;

гл. инсп. Виолета Аланджийска началник група „Детска престъпност” към направление „Криминална полиция” в СДВР;

ст.н.с.д-р Нина Белова Научно изследователски институт по криминология и криминалистика на МВР;

н.с.ІІ ст. Даниела Кузманова Институт по психология на МВР;

ген.м-р о.р.доц.д-р Валери Лазаров Директор на Института „Стабилност”, член на УС на НСБО.

Христо Друмев Генерален директор на НДК;

Таня Радочай Представител на УНИЦЕФ за България,

Тихомир Безлов Център за изследване на демокрацията;

Илка Алексиева Директор на Колеж и гимназия по охрана и сигурност „Св.Георги Победоносец”, Председател на комисия по образованието, децата и младежта към НСБО;

Ирена Кръстева Нова Българска Медийна Група – Холдинг;

Тошо Тошев бивш гл. редактор на вестник „Труд”;

Венелина Гочева бивш гл. редактор на вестник „ 24 часа”;

Славка Бозукова Изп.директор и гл.редактор на вестник „Стандарт”;

Петьо Блъсков гл. редактор на вестник „Република”;

Уляна Пръмова Генерален директор на БНТ до 2010г.;

Вяра Анкова Генерален директор на БНТ;Кметове от страната :

Найден Зеленогорски - Плевен, Божидар Йотов - Русе, Евгений Желев – Стара Загора, Детелина Николова - Добрич, Иво Андонов - Силистра, Кирил Йорданов - Варна, Йоан Костадинов – бивш кмет на Бургас, Минчо Казанджиев - Ловеч, Йордан Лечков - Сливен, Лазар Причкапов - бивш кмет на Благоевград, Костадин Паскалев – кмет на Благоевград, Иван Чомаков - бивш кмет на Пловдив, Славчо Атанасов – кмет на Пловдив, Румен Рашев – кмет на В.Търново, Денчо Бояджиев – кмет на Разград, Хасан Азис – кмет на Кърджали, Стефан Дамянов – кмет на Казанлък и Богомил Георгиев – кмет на Етрополе.От следните училища в София:

1. Район „Възраждане”

76 ОУ „Уилям Сароян” - Емилия Стефанова

32 СОУ Св.Кл.Охридски” - Нели Костова

2. Район „Лозенец”

120 ОУ „Г.С.Раковски” - Цветанка Тонева

122 ОУ „Николай Лилиев” - Стоилка Костова

3. Район „Триадица”

20 ОУ „Тодор Минков” - Красинка Доганджийска

126 ОУ „П.Ю.Тодоров” - Росен Димитров

4. Район „Илинден”

43 ОУ „Хр.Смирненски” - Сергей Богачев

5. Район „Младост”

144 СОУ „Народни будители” - Величка Николова

131 СОУ „Климент Тимирязев” - Любов Мишева

6.Район „Връбница”

61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методи” - Светла Тинкова

74 СОУ „Гоце Делчев” - Ненка Георгиева

Съставители: Синдикат на Българските Учители и
Национален съюз „Безопасност и охрана“

РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ

Настоящото методическо помагало, без да претендира за изчерпателност, представлява една добра основа за работа в няколко направления. На първо място то е отправна точка за провеждането на дискусии и обучения на педагогическия състав в училищата по тематика, свързана с опазването на живота и здравето на децата и учениците при терористични актове и заплахи. На второ място, то представлява и материал, който може да бъде адаптиран от класните ръководители към възрастовите особености на учениците по класове и да послужи за тематични беседи в часа на класа. И не на последно място, съдържащите се две приложения в методическото помагало са практически ценни и приложими във всяко едно училище – първото е указание за действия при откриване на подозрителни пакети, устройства или предмети, което посочва алгоритъма на правилните действия в такива ситуации, а второто приложение е формулярът с въпроси при получаване на злонамерено телефонно обаждане (заплаха, съобщение за терористичен акт и др.), който трябва да бъде поставен до всеки служебен телефон и да е на разположение в учителската стая.Тема №1

Училището – цел на бомбена терористична атака”

Според американско национално проучване за последните три години 90% от училищният персонал счита, че училищата са уязвими на терористични атаки и 75% считат, че не са достатъчно подготвени за адекватно противодействие.


 1. Същност и видове самоделни взривни устройства

Обектите на заплаха от използване на самоделни взривни устройства най-често са банки, магазини, аерогари и гари, болници, учебни заведения, жилищни сгради, транспортни средства (най-често самолети и влакове), газопреносими и нефтопрено-сими съоръжения, електропроводи и др. Като правило заплахата е не само от поразя-ване на обекта, а е свързана предимно с гибелта на хората, които са в него или около него.

Самоделните взривни устройства са източник на повишена опасност, като често тяхната мощност многократно превишава силата, достатъчна за поразяването на обекта. Използването на взривни устройства се характеризира с две взаимосвързани свойства: висока поразяваща способност на взрива и трудно управление на поразяващите факто-ри (езотермичност на реакцията, осколъчно действие, термично действие и ударна въл-на).

От особена важност е осколъчнато действие. То се характеризира със следните три показателя: кинетичната енергия на осколката, разстоянието от епицентъра на взри-ва, на което осколката запазва бойното си действие, направлението на разлитането на осколките.

При използването на самоделни взривни устройства е характерно: • Устройството е специално подготвено за взрив.

 • Бързо поражение или разрушение на обекта.

 • Не е необходимо извършителят да се намира в непосредствена близост до обекта на престъпление.

 • Взривното устройство се използва еднократно и при взрив остават мини-мално количество следи.

 • Често дори самата заплаха от взрив е достатъчно ефективана.

 • Използването на взривно устройство се характеризира с широка зона на по-ражение. Зоната на действие позволява да се поразят динамични обекти и обекти намиращи се зад преграда. Пораженията от взрив върху хората са ви-наги с особена тежест.

 • За осъществяването на взрив е необходима достатъчно сложна и продължи-телна подготовка – разузнаване на обекта, набавяне на необходимото уст-ройство, избор на непосредствени извършители.

 • Като правило за осъществяването на взрива е необходим визуален контакт с обекта.

Характеристиката, че устройството е специално подготвено да нанася по-ражения е особено важен признак. Без него в категорията взривни устройства могат да попаднат всички пиротехнически и имитационни изделия. Например една пиратка от типа BIG TIGER има достатъчно заряд, но не притежава осколъчно дейстие. Добавянето обаче на осколъчен елемент към корпуса й автоматично я превръща в самоделно взривно устройство.

2. Кой най-често изготвя самоделни взривни устройства?

Авторите на самоделни взривни устройства могат да се разделят условно на следните групи: • „Младежи“ - тяхното поведение се обуславя от факта, че те още не са възрастни, но не са и деца. Водещо в поведението им е желанието за самоутвърждаване. Често престъплението се извършва като знак на протест срещу обществените норми на поведение. Като правило те изготвят най-прости видове взривни устройства като използват сурогатни взривни вещества, барут от кибритени клечки, или общодостъпни пиротехнически състави или пиротехнически изделия.Тези устройства се използват в местата на масово събиране на младежите. При тази група липсват професионални и престъпни навици.

 • „Лица, свързани с престъпния свят“ - в тази група преимуществено влизат мъже на възраст 20-50 години. Образование основно, средно или незавършено висше. Извършителите никъде не работят. Тясно са свързани с престъпни елементи. По-рано са излежавали ефективна присъда, свързана с използване на оръжие. Най-често се използват щатни боеприпаси или най-прости самоделни взривни устройства. Това са лица с трайно изградени престъпни навици, които всячески се стремят да насочат следствието по лъжлива следа.

 • „Техници“ - това е условно означение на групата. В тази група влизат лица, имащи контакт с взривни вещества, средства за взривяване, бивши и настоящи военнослужащи. Това са граждани на възраст от 20-60 години. Преминали са добра подготовка по взривно дело и имат трайни навици за работа с взривни вещества. Извършителите са с постоянна работа, не са свързани с престъпни групировки. Характеризират се с много добро качество на изготвените взривни устройства. Използват се щатни взривни вещества и средства за взривяване. Често изготвят взривни устройства по поръчка на престъпни групировки.

 • „Инженери“ - възраст от 25 до 60 години. Имат висше или средно специално образование, свързано с производството на взривни вещества и боеприпаси. Към тази група се отнасят инженери, ръководители на взривни работи. Не са свързани с престъпни групировки. Имат постоянна работа, свързана с взривни вещества и добри познания по радиоелектроника и компютри. Не са криминално проявени, но могат да изготвят взривни устройства по поръчка. Тази група специалисти е доста малобройна.

 1. Превенция

 • Prepared schools will train teachers and support staff, evaluate and refine security plans, and test/exercise school crisis p Обучение на учителите и помощния персонал за действие при терористичен акт или заплаха. Изготвяне и актуализиране на планове за действие при подобна ситуация.

 • Encourage school personnel to maintain a "heightened awareness" for suspicious activity and to report same. Насърчаване на училищния персонал за поддържане на "повишено съзнание" към подозрителни действия и докладването им. This may include suspicious vehicles on and around campus, suspicious persons in and around school buildings including those taking photographs or videotaping, suspicious packages around the building perimeter and/or in the school, and suspicious information seeking efforts by phone or by unknown "visitors." Това може да включва подозрителни превозни средства около училищата, съмнителни лица в и около училищните сгради, включително преглед на снимки и видео заснемане, наличие на съмнителни пакети в училище и/или периметъра, подозрително търсене на информация по телефона от неизвестни "доброжелатели. "

 • Provide special attention to perimeter security and access control issueОтделяне на специално внимание на периметровата охрана и въпросите за контрол на достъп. Have clearly defined perimeters for schools through the use of fences, gates, environmental design, signage, and other professional security measures. Да имат ясно дефинирани периметри на училищата чрез използване на огради, порти, маркировка. Use designated parking areas especially for visitors and register staff and student vehicles. Използване и наблюдение на определените места за паркиране, особено за посетители.

 • Review staffing and supervision plans. Работа с родители и придружители, надзор преди, по време и след училище, както в сградите на училищата, така и в общите и прилежащи части - коридори, стълбища, тоалетни, кафенета, автобусни/тролейбусни спирки и пр.

 • Maintain a proactive effort of visitor access and control. Reduce the number of doors accessible from the outside to one designated entrance. Намаляване на броя на вратите, достъпни от външната страна, при възможност до един определен вход. Stress the importance of staff greeting and challenging strangers, and reporting suspicious individuals.

 • Verify the identity of service personnel and vendors visiting the school, including those seeking access to utilities, alarm systems, communications systems, maintenance areas, and related locations. Задължителна проверка на самоличността на лица, посещаващи училището, включително и тези, които търсят достъп до услуги, алармени системи, комуникационни системи, техническо обслужване и свързаните с тях места (отопление, вентилация и климатизация, комунални услуги - електричество, газ, вода, телефон). Do not permit access and report suspicious individuals representing themselves as service or delivery personnel who cannot be verified. Да не се разрешава достъп на лица, които които не могат да бъдат проверени. Maintain detailed and accurate records of service and delivery personnel including a log (signed in by school personnel) of the full names, organization name, vehicle information (as appropriate), and other identification information.

 • Поддържане на подробна и точна документация за услуги и персонал по доставките, включително регистър на трите имена, името на организацията, информация за автомобила (според случая), както и друга информация за идентификация.

 • Evaluate security measures at school transportation facilities. Оценка на мерките за сигурност в съоръжения на училищния транспорт. Assess emergency plans involving buses and other transportation issues.

 • Secure access to utilities, boiler rooms, and other maintenance/facilities operations locations.Evaluate food and beverage service stock, storage, and protection procedures. Оценка наличието на храни и напитки, в случай, че се наложи ученици и училищен персонал да бъдат задържани в училище за продължителен период от време и след нормалните учебни часове. Examine measures for securing access to food and beverage products and food service areas during normal food service periods and after hours.

 • Assess school health and medical preparedness. Оценка на училищното медицинско осигуряване. Поддържане на адекватни спешни комплекти и медицински консумативи.

 • Оценка на възможностите за оказване на първа помощ. /При необходимост обучение на преподаватели и ученици, които да са на на разположение за подпомагане в случай на спешна медицинска помощ).

 • Conduct a status check of emergency communications mechanisms. Проверка на пожароизвестителната/противопожарната система. Review procedures for emergency communications with parents, notify parents in advance how school officials will communicate with them in an emergency (media, district web site, etc.), discuss importance of parents not flocking to the school if directed during an active crisis, review family reunification procedures and communicate other relevant information to ease parent concerns. Уточняване процедурите за аварийна комуникация с родителите. Да се уведомят родителите предварително как училищните власти ще общуват с тях в случай на авария (медии, телефони, интернет). Инструктаж на родителите да не се трупат в района на училището в случай на терористичен акт.

 • Оценка на възможностите заReview procedures for mobilizing mental health services for students and staff in the event of a crisis. мобилизиране на психичноздравни услуги за ученици и служителите в случай на криза. Plan in advance how adults will communicate with children in a time of crisis. Изготвяне на предварителен план как ще общуват възрастни с деца във време на криза, при насилие или заплаха. Необходимост от познаване на психично - здравните ресурси на семействата на учениците и възможностите за осигуряване на допълнителни услуги за психично здраве от вън.

 • Evaluate and enforce employee screening procedures. Идентифициране на всички от лицата, работещи с училищната собственост.

 • Implement "information security" programs. Прилагане в училище на "информационна сигурност" при разполагане с чувствителна информация.

 • Identify higher-risk facilities, organizations, and potential terrorist targets in the community surrounding schools. Определяне по-рисковите съоръжения, инсталации, обекти в района, в близост до който има училище (военни съоръжения, правителствени офиси и съоръжения, ядрените централи, летища, важни жп възли, химически предприятия и др).

 • Continue local field trips unless specific threat assessments suggest otherwise, using safety plans that include adequate supervision, communications capabilities, etc. Evaluate national travel decisions based upon ongoing threat assessments and common sense.Develop, review, refine, and test crisis preparedness guidelines. Review with staff their specific roles and responsibilities consistent with your crisis guidelines.Инструктаж на персонала за техните специфични роли и отговорности в случай на терористична заплаха. Определяне на резервни лидери в случай, че щатните не са в сградата или не са в състояние да ръководят.

Provide K-12 school-specific security, crime prevention, and crisis preparedness tra

Тема № 2

Потенциални заплахи в училище”

Анализът на потенциалните терористични заплахи за учениците е част от дейностите по опазване на живота и здравето им през целия период на обучение. Наред с тренировките, които се провеждат за реагиране при пожар или природно бедствие, от голямо значение е да се тренират учениците и за реагиране в случаи на терористични актове в учебното заведение – заплаха за поставено взривно устройство, взрив, вземане на заложници и др.

Изключително важна дейност, която би подпомогнала ограничаването на възможностите за инциденти, свързани с подготвянето и извършването на терористични актове е и обучението на учителите за действия в екстремни ситуации.

Реални заплахи за училището са внасяне на готово взривно устройство с осколочно или задушливо действие и поразяване на учениците и персонала чрез осколки, ударна вълна и задушаване. Взривното устройство може да бъде и запалително, което да предизвика поразяване на учениците и персонала от високата температура на изгаряне и задушаване. От особена важност е да се знае от всички преподаватели, че сглобяването на взривно устройство, с осколочно или задушливо действие може да стане с материали, които са внесени или доставени от химически кабинет. Тези устройства са и с висок риск от предварително задействане по невнимание.


 1. Лесно достъпни средства за направа на общоопасни и самоделни взривни устройства.

Изработването на самоделни взривни устройства и използването им за терористични актове или противообществени прояви от ученици се подпомага от наличието на лесно достъпна информация за производство на взривни вещества и самоделни взривни устройства в интернет, както и предаванията по телевизията и филмите, които създават нереалистична представа за процесите и отговорностите свързани с производството и употребата на взривни вещества, както и неконтролираната информация от научнопопулярните филми.

Самоделни взривни устройства могат да бъдат изработени и от наличните в кабинетите по химия материали. За това е необходимо всчики учители да знаят от какво биха могли да се изработят взривове и да следят за повишен интерес на ученици към подобни материали.

Самоделни взривни устройства могат да се изработват от черен барут, бронз, миниум и камъчета, калиев, натриев и амониев нитрат, КМnО4 – първата самостоятелно сглобена бомба със самоделен фитил, тиксо, хартия, счупена крушка за фенерче, дълъг кабел и метална тръба, ръчен часовник, капани, които напомнят противопехотни мини, NJ3, ацетонов или уротропинов прекис, бездимен барут, дистанционно управление от играчки, течни взривни вещества.

Голяма част от материалите, с които би могло да се направят самоделни взривни устройства и да се използват за заплахи или за реални терористични актове, за съжаление са лесно достъпни. Това са конструкционни материали - тиксо, хартия и канап, стоманени тръби, жици, батерии и измерителни уреди, лабораторна стъклария; запалителни материали – бензин, ацетон, дизелово гориво, пропан – бутан; задушливи материали – амоняк, солна киселина - за получаване на хлор; CN и CS взети от газови патрони; почистващи препарати, които при смесване с други препарати може да доведат до отделяне на хлор; взривоопасни материали – нитрати, силни окислители- калиев перманганат и калиев хлорат; алуминиева пудра, магнезиев и цинков прах; ацетон и водороден прекис, барут, концентрирани киселини – сярна и азотна, уротропин (сух спирт). 1. Превенция - мерки, които трябва да се вземат от родители, учители и ресорните служби:

 • Да се наблюдава внимателно развитието на ученците и да се избягва отчуждаването от родителите и училището. При отчуждаване, дори минималният контрол, който имат родителите и учителите изчезва. Липсата на контрол почти винаги завършва с влизане в регистрите на МВР или сериозни наранявания.

При установяването на деца, които са използвали взривни вещества или други опасни химикали, те не трябва да бъдат изолирани като престъпници, а да се заведат под отчет и да бъдат контролирани.

 • Контролиране на местата, в които се продават химикали.

Основният проблем преди, сега и в бъдеще ще бъде контролиране на достъпа до опасни химикали, както и наличието на твърде много места, в които закупуването на тези опасни химикали е предпоставка дори за развитие на терористична дейност.

Контролът трябва да започне с отчитането на продажбите за определени химикали. При невъзможност за това, трябва да бъдат налагани сериозни санкции на тези търговци, които продават на деца. При по-сериозни нарушения да се стига и до отнемане на лиценза за продажба. • Контролиране на кабинетите по химия и физика.

Кабинетът по химия, в голям процент от случаите, е първото място, в което децата имат достъп до различни химикали.

Важно е да се знае, че учителят по химия вероятно ще бъде първият, който трябва да забележи имат ли децата интерес към опасните химикали.

Кабинетът по физика може да предостави много измервателни уреди, които да спомогнат за изготвянето на самоделно взривно устройство. Разбира се, това може да стане и чрез използването на такива уреди вкъщи.

Поради тези причине е необходим изключитлен контрол и внимание от страна както на учителите, така и на родителите.Тема 3

Психологически аспекти на заплахите

Понастоящем в психологията потребностите се разглеждат като един от основните елементи в подбудително-мотивационната подструктура на личността. Най-общо се определят като състояние на недостиг, при което дадено живо същество не притежава нещо, което обективно или субективно му е необходимо. Въпросният недостиг поражда психично напрежение, което става подбудител на действия за набавяне на необходимото. Когато последното се идентифицира, то става осъзната подбуда. Така възниква мотивът, който организира човешката целенасочена дейност.   1. Извършване на палежи – предпоставки и личностови особености.

 • Психологически механизми, свързани с пола и възрастта.

В различните области, изследвани от психологическата наука, и по –специално в областта на делинквентното поведение, отдавна са установени и проучени неговите закономерности, свъзани с пола и възрастта. При повечето видове рискови, агресивни и разрушителни действия тези механизми са характерни най-вече за мъжкия пол в периода на драстични промени в нивата на тестостерон.

 • Социални, поведенчески и комуникативни фактори.

Всички видове и степени на нарушения в комуникацията, семейната среда, социалната мрежа и оттук, в самооценката и самоизразяването на личността, могат да доведат до делинквентно поведение, каквото представляват палежите. Свързаните със семейството, връстниците или собствената социална роля негативни преживявания, независимо дали се осъзнават като неуспех или са довели до различни степени на потиснатост, могат да подтикнат към търсене на разтоварване и компенсация в акт на палеж.

 • Психични нарушения - пиромания.

Пироманията е разстройство на контрола на импулси, на пориви и влечения. Този синдром съпътства някои типове шизофрения, ендогенната депресия, може да бъде проява на сексуална девиация. Определянето на причините за изършване на палежи като болестни е от компетенцията само на специалист- психиатър.

 • Признаци и поведенчески прояви, показателни за риск от извършване на палежи.

Някои действия и състояния на подрастващите, свързани с възможностите за палене на огън и с наличието му, могат да се окажат важни за установяване и предотвратяване на делинкветното поведение.

Най-забележими и важни от тях са: • Постоянно притежание, демонстрация, манипулиране и задействане на средства за запалване на огън (независимо от тютюнопушенето).

 • Експериментиране с огън на неодходящи, забранени или опасни места.

 • Особени емоционални състояния (възбуда, вцепеняване) при наблюдаване на огън.

   1. Деликвентно поведение с по-висок риск – използване на взривни вещества.

 • Оценка на риска при палеж и използване на самоделно взривно вещество в училище.

Тази оценка не можеда бъде интуитивна. Специалистите еднозначно определят използването на самоделни взривни и запалителни вещества като много по-рисково за живота и здравето на въвлечените, отколкото палежите като такива.

Психологическите механизми, свързани с пола и възрастта, както и социалните, поведенчески и комуникативни фактори при подрастващите, ориентирани към взривни вещества, са сходни с тези при потенциалните извършители на палежи. • Личностови особености на подрастващите, ориентирани към използване или изработване на самоделни взривни вещества

Те могат да бъдат разделени на две групи – използващи вече готови взривни вещества и тези, които се опитват да ги изработят или подобрят.

Първите не се различават принципиално от извършителите на палежи – импулсивност, стремеж към колективно извършване на действието, опити за справяне с негативни преживявания и ниска самооценка.

Сред мотивите на втората група присъства потребността от власт и контрол на ситуацията. Те са способни на много по-целенасочени, планирани и продължителни действия. Състоянието на привличане и опиянение от скритата във взрива мощ и физическите й прояви (огън, шум) също присъства, но не е решаващо като мотив.

3. Деликвентно поведение с максимален риск – използване на огнестрелно оръжие за масово убийство.

Психологически механизми, свързани с пола и възрастта.

Свързаната с пола и възрастта специфика при „училищните стрелци” се определя от възникващия конфликт между положението и емоционалните реакции на жертва на тормоз и насилие, каквито са голяма част от тях, и нарастващата с напредване на пубертета емоционална нестабилност и готовност за агресивна реакция. Установени са гендерни (полови и културни) разлики в тези реакции при момичетата и момчетата - първите са по-склонни да насочат агресията към себе си, вторите – търсят обект навън. С цялата си сила важат и вече споменатите при подпалвачите психологически механизми.Социални, поведенчески и комуникативни фактори.

Делинквентното поведение, свързано с масови убийства в училище, обикновено е резултат на крайна степен на нарушения в комуникацията, семейната среда, социалната мрежа. Подрастващите са жертва на занемаряване или насилие още в семейната си среда, подложени са на системен тормоз в училище, имат сериозни комуникативни, поведенчески, а често и здравни проблеми. Натрупаните негативни преживявания се вързват с последващите неуспехи и могат да „експлодират” много по-късно, но закономерно по крайно насилствен начин и са насочени към средата и личностите, подъдържали подрастващия в състояние на продължителна безпомощност и гняв.Признаци и поведенчески прояви, показателни за риск от развитие на проблемния подрастващ в посока извършване на масово убийство в училище.

Някои изказвания, действия и състояния на подрастващите, свързани с огнестрелното оръжие и достъпа до него, могат да се окажат важни за предотвратяване развитието на делинкветното поведение по посока на извършването на масово убийство в училище. Най-забележими и важни от тях са: • Постоянен интезивен и емоционално натоварен интерес към темата и самото оръжие, ако има достъп до такова.

 • Даване на публичност на информация за подобни намерения, независимо от формата й (шега, заплаха, фантазия, коментар в мрежата).

 • Коренни поведенчески промени при достъп до оръжие (дори газови пистолети и различни стрелящи механизми).

Групите делинквентни подрастващи със склонност към палеж или използване на самоделни взивни вещества представляват източник на високорискови индивиди, като дават своя принос за групата на „училищните стрелци”, извършители на масови убийства сред връстници в училище. Рискът се корени във факта,че травмирани, маргинализирани, импулсивни и агресивни личности имат допир и опит със средства за нанасяне на щети и застрашаване на живот. От тази гледна точка е изключително важно да се ограничава насилието и тормозът над отхвърляни деца в училище, както и да се контролират възможностите за изработване, допир и действия с опасни вещества.


Приложение № 1

Никое самоделно взривно устройство не прилича на бомба. Може да е в различна форма и камуфлаж - от дебело парче водопроводна тръба с два запушени края, несесер, пакет, куфар или чанта до кафеварка или транзистор.Настоящите указания са кратки, но съдържат необходимия обем информация за адекватни действия при необходимост.  Съобразени са с изискванията на ФБР  след терористичните атаки на 11.09.2001 год. , разработени са от д-р Божидар Чукурланов – член на Националния съюз „Безопасност и охрана” и преподавател по „Лична защита” в Професионална гимназия и колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец”.

Счита се, че ефективността от тези указания се проявява дори при изпълнение от 30-40% от тях.У К А З А Н И Е

ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ПОДОЗРИТЕЛЕН ПАКЕТ, УСТРОЙСТВО ИЛИ ПРЕДМЕТ


 1. При получаване на информация за откриването на подозрителен пакет, устройство или предмет с неясен произход или предназначение незабавно да се уведоми:.......................................................................................................................................

(Функционалните задължения на служителите да са свързани с координация на институциите и службите на МВР , ГЗ , „Бърза помощ” и местната администраци)

 1. Непосредствено след това се обадете на тел. 112.

(Препоръчваме позвъняването на тел. 112 да става през стационарен или личен мобилен телефон. Това е необходимо за установяване на точния час на подадения сигнал и за локализиране на абоната предал информацията.)

Съобщението трябва да съдържа следните данни:

 • От къде се обаждате.

 • Кой сте и в качеството на какъв се обаждате.

 • Кога, къде, кой, какво е установил.

 • Вие лично ли сте видели подозрителния обект или само предавате информацията като служебно лице,

 • Къде се намира и как изглежда подозрителният обект.

 • Кой е най- прекият път за достигане на оперативните екипи до местонахождението на подозрителния обект.

 • Разположени ли са в близост до подозрителния обект електрически табла, цистерни за съхраняване на гориво, котли на парни инсталаци ли и др.

 • Поставен ли е някакъв видим маркиращ знак до обекта от лицето (служителя), който го е открил.

 • Поучавали ли сте телефонно обаждане с някакъв вид заплаха.

 1. Спазвайте дадените Ви по телефона указания от служителите.

 2. Запазете спокойствие и започнете изпълнението им.

 3. При нужда от евакуация, спазвайте наличните схеми и указаната

последователност.

 1. Подгответе допълнително осветление и информирайте персонала, без

да създавате паника. Приведете в готовност пожарогасителната техника.

 1. Направете необходимото да изолирате района и не допускайте лица в него.

 2. Не докосвайте, не премествайте и не отваряйте обекта.

 3. Не провеждайте и не допускайте разговори по мобилни телефони на по малко от 5-7 метра от обекта - възможно е индуцирано задействане.

 4. Не включвайте или изключвайте осветление, електроуреди, апарати или компютри.

 5. Имайте готовност да осигурите служител, който да посрещне оперативните екипи, да поиска легитимирането им (при условие, че не са униформени) и да ги придружи до мястото .

 6. Уведомете охранителната фирма.

Телефони за връзка:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 2
ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗЛОНАМЕРЕНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ

(ЗАПЛАХА, СОБЩЕНИЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ И ДР.)

ФОРМУЛЯР С ВЪПРОСИ
(ПОСТАВЕТЕ ДО ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ ЗА КОИТО СЧЕТЕТЕ ЗА НЕОБХОДИМО, НАПРАВЕТЕ НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ КОПИЯ)
ТОЧНО ВРЕМЕ НА ОБАЖДАНЕТО:...................................................

ДАТА: ...............................

ТОЧНО СЪРЖАНИЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО:............................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗАДАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ НА ОБАЖДАЩИЯ СЕ:

1. ЗАЩО?..................................................................................................................................................

2. ИМА ЛИ КОНКРЕТНО ЛИЦЕ, ЗАРАДИ КОЕТО Е ОБАЖДАНЕТО?....................................................................................................................................

3.АКО Е БОМБА/ КОГА ЩЕ ИЗБУХНЕ?.........................................................................................

4.КОЛКО ВРЕМЕ ОСТАВА?...............................................................................................................

5.ЩЕ УБИЕ ЛИ ХОРА?........................................................................................................................

6.ЗАЩО В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ?....................................................................................................

7.КЪДЕ СЕ НАМИРА?.........................................................................................................................

8.ОТ КОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕ?.....................................................................................................

9.ВИЕ ЛИ ПОСТАВИХТЕ БОМБАТА?............................................................................................

(печелете време, опознайте гласа , не затваряйте телефона)


ГЛАСЪТ Е: (Оградете или отбележете)

мъжки ядосан висок бърз жаргонен запис

женски спокоен шепот бавен образован друг

детски напрегнат неясен маниакален безразсъден

електронен развълнуван акцент пиянски несвързан
АКО ГЛАСЪТ Е ПОЗНАТ , НА КОГО ПРИЛИЧА........................................................................
ЧУВАХА ЛИ СЕ СТРАНИЧНИ ШУМОВЕ:
улични , гласове, музика, шум от съдове, шум от движение-/двигател/

офис оборудване, извънградски, животни, домашни шумове, други.

ИМЕ НА ПРИЕЛИЯ ОБАЖДАНЕТО............................................................................................... ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, НА КОЙТО Е ПРИЕТО ..........................................................................

НЕЗАБАВНО СЕ ОБАДИХ НА:..........................................................................................................


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница