У в е д о м л е н и е от “Фонд за недвижими имоти България” адсицДата10.04.2018
Размер13.06 Kb.У В Е Д О М Л Е Н И Е
от

Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ,

вписано в търговския регистър на СГС

по фирмено дело № 13504/2004 г.,

представлявано от Изпълнителния директор

Николай Христов Скарлатов


относно: вътрешна информация по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание чл. 40, т. 3, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомявам, за следното:
Съгласно условията и в изпълнение на задълженията на предварителен договор за покупко-продажба на търговската част от проект „КАМБАНИТЕ БИЗНЕС ЦЕНТЪР”, намиращ се срещу Бизнес Парк София, сключен на 18.04.2007 г. между ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ и „Хай Бизнес Център” ЕООД, двете страни сключиха нотариален акт за покупко-продажба на изградените на етап груб строеж два подземни етажа, състоящи се от шоуруми, подземни паркинги и сервизи. Платената от купувача „Хай Бизнес Център” ЕООД цена до момента е EUR 9 835 000 без ДДС.

Сградата, която е в процес на изграждане, ще има 6 надземни офис етажа, два подземни търговски етажа, заедно с подземен паркинг на две нива и паркинг на кота +0.00. Общо разгърнатата застроена площ на имотите, предмет на договора е 14 267 кв.м. Договорената продажна цена за имотите е EUR 11 150 000 без ДДС и е дължима на вноски в зависимост от степента на завършеност на сградата. Строежът на сградата предстои да бъде завършен в края на настоящата година.

/
1 0, Lege Str., 1000 Sofia, Bulgaria, Tel:+359 (2) 980 93 09; Fax: +359 (2) 981 06 03База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница