Утвърждавам: Директор: /Олег МихайловДата25.07.2016
Размер50.82 Kb.

3 СОУ “Марин Дринов”, район “Илинден”, София-град

п.к.1309, ул. “Хайдут Сидер”, № 12,тел. 02/8221661, факс: 02/8221873, e-mail: marindrinov@abv.bgУтвърждавам:

Директор:

/Олег Михайлов/

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ПРИ 3СОУ “МАРИН ДРИНОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Планът на училищната комисия по безопасност на движение по пътищата при 3-то СОУ „Марин Дринов” е приет на ПС на 14.09.2015 г. с Протокол № 23.

Комисия в състав:
Председател: Нели Ангелова Александрова

Членове: Калинка Петрова Василева

Ренета Димитрова Йотова

І. Главна цел: Да се вземат всички необходими мерки за безопасно движение на учениците от дома до училището и обратно – за опазване на детския живот.

ІІ. Основни задачи:

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
 1. Планът на УКБДП се приема от педагогически съвет.

 2. Провеждане на родителска среща с родителите на учениците от 1 и 2-ри клас за указания за изработване на безопасен маршрут на всяко дете.

 3. Планът на УКБДП, заедно със Списък Образец №1 се представя за одобрение и заверка заедно с планирането на обучението по БДП в ЗИП.

 4. УКБДП разработва организационна схема за снабдяване на учениците с учебни тетрадки по БДП.

 5. Приемане и обсъждане на план-схема за безопасност на пътуване в училищните автобуси.

 6. Месечно работно заседание на УКБДП.


МЕСЕЦ ОКТОМВРИ


 1. Всички преподаватели по БДП, които не са класни ръководители, поставят в дневниците или на табло в учителската стая копие от годишно планиране по БДП в този клас, в който преподават.

 2. Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение по БДП в часа на класа.

 3. График на УКБДП за месеца за:

3.1. Посещение на учебни форми: урок и 5-минутка.

3.2. Квалификация на учителите по БДП.

3.3. Изграждане на учебно-материална база по БДП.

3.4. За обезопасяване района на училището. 1. Контрол на провеждане на 5-минутката в 1- 8 клас.

 2. Месечно работно заседание на УКБДП.МЕСЕЦ НОЕМВРИ


 1. План-график за посещение на различни форми на обучение:

1.1. Уроци по БДП.

 1. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.

 2. Квалификация на учителите по БДП.

 3. Изграждане на учебно-материална база по БДП (площадки, кабинети).

 4. Дейност по обесопасяване района на училището.

 5. Отбелязване на 19 Ноември – Световен ден за възпоменание на загиналите при ПТП.


МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ


 1. План-график за посещение на различни форми на обучение:

1.1. Петминутка.

 1. Работа на УКБДП по плана за:

2.1. Квалификация на учителите по БДП.

2.2. Изграждане на учебно-материална база по БДП (площадки, кабинети).

2.3. Дейности по обезопасяване района на училището.


 1. Месечно оперативно заседание на УКБДП.МЕСЕЦ ЯНУАРИ


 1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на учениците от 1-ви до 8-ми клас.

 2. Работа на УКБДП по плана за:

2.1. Квалификация на учителите по БДП.

2.2. Изграждане на учебно-материална база по БДП (площадки, кабинети).

2.3. Дейности по обезопасяване района на училището.


 1. Месечно оперативно заседание на УКБДП.


МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ


 1. Информация от УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността на обучението по БДП по отношение на:

1.1. Урокът.

1.2. Петминутката.

1.3. Извънкласните форми.

1.4. Резултатите от срочните тестове. 1. План-график за посещение на различни форми на обучение:

2.1. Петминутка.

 1. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.

 2. Работа на УКБДП по плана за:

4.1. Квалификация на учителите по БДП.

4.2. Изграждане на учебно-материална база по БДП (площадки, кабинети).

4.3. Дейност по обезопасяване района на училището.


 1. Месечно оперативно заседание на УКБДП.


МЕСЕЦ МАРТ


 1. Приемане на план за учебни екскурзии.

 2. План-график за посещение на различни форми на обучение:

2.1. Извънкласни форми.

 1. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.

 2. Работа на УКБДП по плана за:

4.1. Квалификация на учителите по БДП.

4.2. Изграждане на учебно-материална база по БДП (площадки, кабинети).

4.3. Дейности по обезопасяване района на училището.


 1. Месечно оперативно заседание на УКБДП.


МЕСЕЦ АПРИЛ


 1. План-график за посещение на различни форми на обучение:

1.1. Уроци по БДП.

 1. Работа на УКБДП по плана за:

2.1. Квалификация на учителите по БДП.

2.2. Изграждане на учебно-материална база по БДП (площадки, кабинети).

2.3. Дейност по обезопасяване района на училището.


 1. Месечно оперативно заседание на УКБДП.


МЕСЕЦ МАЙ


 1. Провеждане на срочен тестови контрол.

 2. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.

 3. Работа на УКБДП по плана за:

3.1. Квалификация на учителите по БДП.

3.2. Изграждане на учебно-материална база по БДП (площадки, кабинети).

3.3. Дейност по обезопасяване района на училището.


 1. Месечно оперативно заседание на УКБДП.


МЕСЕЦ ЮНИ


 1. УКБДП докладва пред педагогическия съвет:

1.1. Изпълнение на плана на комисията за учебната година.

1.2. Предлага за обсъждане и приемане план за следващата учебна година.


Директор:

/Олег Михайлов/

Каталог: wordpress -> wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> 3-то соу “Марин Дринов” – гр. София а н к е т е н л и с т
uploads -> Привилегиите в тоталитарната държава
uploads -> Ръководител на изследователския екип е
uploads -> Обща характеристика на серийната престъпна дейност Ива Пушкарова
uploads -> Ива Пушкарова Съвременното понятие за организирана престъпна дейност
uploads -> Понятие за стопански престъпления. Съпоставки между германската и българската уредба и практика увод всички разкрити и разследвани досега престъпления на „белите якички”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница