Утвърждавам ректор: /проф д-р инж. К. Веселиновстраница1/3
Дата10.02.2018
Размер405.48 Kb.
  1   2   3ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

 

УТВЪРЖДАВАМРектор:

/проф. д-р инж. К. Веселинов/

Дата:

 

  

 

 Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Инженер по електроника

 

Срок на обучение: 4 годиниФорма на обучение: редовна

 

  

 

  

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

 

на специалността “Eлектроника”Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

 

  

 

  

 

  

 
I. ФОНД НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕБрой седмици

 

Курс


Ауди-

торна


заетост

Изпитни сесии

Учебна практика

Учебно-производ-ствена практика

Специали-зираща практика

Дипломно проектиране

Ваканции

Всичко

I

30

9

2

 

 

 

11

52

II

30

9

 

3

 

 

10

52

III

30

9

 

 

3

 

10

52

IV

25

7

 

 

1

7+1

11

52

 

II. ПЛАН НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Код на дисциплините съгласно ЕСТК

- FТЕ No -фундаментални дисциплини за специалности “Електроника”, “Компютърни системи” и “Комуникационна техника и технологии”

- T E No

· T – тип на образователно-квалификационната степен: B - “бакалаври”, M - “магистри”;

· E - ”Електроника”;

· No – пореден номер на дисциплината;

Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично;

изпит (И), текуща оценка (ТО); курсов проект (КП)/ курсова работа (КР) 

No

ДИСЦИПЛИНА

Седмичен хорариум

Контрол

Код на дисцип-лините

Кре­дити по ЕСТК

Л

СУ

ЛУ

Аудит. общо

Само подг.

Общо

И

ТО

КП

КР 

СЕМЕСТЪР i

1

Въведение в специалността

(1)

0

0

(1)

(1)

(2)

 

 

 

 

FBE01

0

2

Висша математика I

3

2

0

5

5

10

1

 

 

 

FBE02

7

3

Физика I

2

0

1

3

5

8

1

 

 

 

FBE03

5

4

Химия

1

0

1

2

5

7

1

 

 

 

FBE04

4

5

ПИК I

2

0

2

4

6

10

 

1

 

1

FBE05

6

6

Основи на инженерното проектиране I

1

0

2

3

5

8

 

1*

 

1

FBE06

4

7

Икономика

2

1

0

3

4

7

 

1

 

 

FBE07

4

8

Чужд език I

0

(2)

0

(2)

(4)

(6)

 

1*

 

 

FBE08

0

9

Физическа култура

0

(3)

0

(3)

(3)

(6)

 

 

 

 

FBE09

0

 

Общо

11

3

6

20

30

50

3

3

0

2

 

30


СЕМЕСТЪР iI

10

Висша математика II

3

2

0

5

5

10

1

 

 

 

FBE10

6

11

Физика IІ

2

1

1

4

6

10

1

 

 

 

FBE11

5

12

Материалознание

2

0

1

3

3

6

1

 

 

 

FBE12

4

13

Машинознание

2

0

1

3

3

6

1

 

 

1

FBE13

5

14

ПИК II

2

0

2

4

6

10

 

1

 

1

FBE14

6

15

Технологичен практикум

0

1

(2)

1

0

1

 

 

 

 

FBE15

1

16

Основи на инженерното проектиране II

1

0

2

3

4

7

 

1*

 

 

FBE16

3

17

Чужд език II

0

(2

0

(2)

(4)

(6)

 

1*

 

 

FBE17

0

18

Физическа култура

0

(3)

0

(3)

(3)

(6)

 

 

 

 

FBE18

0

 

Общо

12

4

7

23

27

50

4

2

0

2

 

30

* една обща текуща оценка за двата семестъра на учебната година

 


No

ДИСЦИПЛИНА

Седмичен хорариум

Контрол

Код на дисцип-лините

Кре­дити по ЕСТК

Л

СУ

ЛУ

Аудит. общо

Само подг.

Общо

И

ТО

КП

КР

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница