В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск ктДата23.07.2016
Размер18.95 Kb.


в сила oт 13.05.2005

Писмо МТСП Обезщетение Неизползван Отпуск КТ
Писмо Изх. № 94-ЕЕ-119 от 13.05.2005 г. на МТСП
Относно: Изплащането на Обезщетение за Неизползван Платен Годишен Отпуск

В чл. 224, ал. 1 КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.


При изплащане на посоченото обезщетение не е предвидено приложение на § 4 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, отнасящ се до коригиране с коефициент на среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177 КТ.
В посочената по-горе наредба изрично е посочено, че коригиращия коефициент по § 4 се използва при изчисляване на възнаграждението за времето на ползване на платения годишен отпуск от работника или служителя по реда на чл. 177 КТ.
Съгласно чл. 228, ал. 1 КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел (в т.ч. и обезщетението чл. 224 КТ) е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
Както е видно от разпоредбата, при определяне на обезщетенията по раздел III от КТ за база се взема предходния месец - и когато датата на прекратяване на трудовия договор е 1-во число на месеца и когато е друго число.
За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни - чл. 177 КТ.
Разпоредбата на чл. 177 КТ не предвижда възможност за база при изчисляване на възнаграждението за времето на ползване на платения годишен отпуск да се вземе същия месец - месецът на ползването, ако лицето има отработени повече от 10 работни дни. Изискването е работникът или служителят в предходния месец да има отработени най-малко 10 работни дни. Същото се отнася и при определяне размера на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск.стр. от

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница