Visual Basic тип. Net типДата20.06.2017
Размер39.41 Kb.

Visual Basic тип

.NET тип

Размер в паметта

Стойности

Boolean

Boolean

Зависи от платформата

True или False

Byte

Byte

1 byte

От 0 до 255 (без знак)

Char

Char

2 bytes

До 0 до 65535 (без знак)

Date

DateTime

8 bytes

0:00:00 Първи Януари , 0001 Година до 23:59:59 31 Декември 9999

Decimal

Decimal

16 bytes

От 0 до +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 (+/-7.9...E+28) без десетичен знак; 0 до +/-7.9228162514264337593543950335 със 28 знака след десетичната запетая;

Най малкото число е +/-0.0000000000000000000000000001 (+/-1E-28)Double

Double

8 bytes

-1.79769313486231570E+308 до -4.94065645841246544E-324 за отрицателните числа;

4.94065645841246544E-324 до 1.79769313486231570E+308 за положителните числаInteger

Int32

4 bytes

-2,147,483,648 до 2,147,483,647 (със знак)

Long

Int64

8 bytes

-9,223,372,036,854,775,808 до 9,223,372,036,854,775,807 (със знак)

Object

Object

4 bytes на 32-bit платформа

8 bytes на 64-bit платформаВсеки тип данни

SByte

SByte

1 byte

-128 до 127 (със знак)

Short

Int16

2 bytes

-32,768 до 32,767 (със знак)

Single

Single

4 bytes

-3.4028235E+38 до -1.401298E-45 за отрицателните

1.401298E-45 до 3.4028235E+38 за положителнитеString

String

Зависи от платформата

0 до 2 милиарда Unicode символа

UInteger

UInt32

4 bytes

0 до 4,294,967,295 (без знак)

ULong

UInt64

8 bytes

0 до 18,446,744,073,709,551,615 (без знак)

UShort

UInt16

2 bytes

0 до 65,535 (без знак)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница