Въведение в Линукс. Възникване на Линукс. История на Линуксстраница4/19
Дата17.09.2016
Размер0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Описание на директориите и тяхната функция. Типове файлове. Битове за права на файловете, типове права. Задаване и отнемане на права.

Всяка една операционна система има определена структура на директориите и всяка

директория има определена функция.

В Линукс има два типа директории: системни и потребителски. Системни са тези директории, които се създават при инсталирането на операционната система.

Такива например са директориите /dev, /bin, /lib и т.н. Потребителски са

директориите, които се създават от потребителите на операционната

система с цел да пазят собствена информация в тях. Такива са

директориите /home/student и всички поддиректории вътре в нея.

Основните системни директории са:

/bin – съдържа

основните програми на операционната система, без които тя не би

функционирала правилно. Повечето програми от тази директория може да

се изпълняват от всички потребители. Тя е присъства и в пътя по

подразбиране на всички потребители.

/boot –

съдържа ядрото на операционната система, както и други файлове,

необходими за правилното функциониране на ядрото.

/dev – съдържа

файловете отговарящи за хардуерните устройства на компютъра.

Файловете в тази директория са достъпни само за четене от

потребителите.

/etc – съдържа

глобалните конфигурационни файлове на операционната система и

нейните програми. Някои от програмите може да пазят конфигурационни

файлове и на други места.

/home –

съдържа домашните директории на потребителите. Тук за всеки

потребител се създава отделна директория в която може да се

съхраняват конфигурационни файлове или документи от различен тип.

Специфичното в тези директории е начина на разграничаването на

конфигурационните файлове и поддиректории от обикновените, а именно

чрез добавяне на точка в началото им. Повечето файлови мениджъри

скриват файл или директория, който започва с точка.

/lib –

директорията съдържа най-важните споделени библиотеки на

операционната система – glibc-solibs. Тези библиотеки се

наричат споделени (shared object), защото повечето програми ги

използват при изпълнението си.

/lib/modules –

също много важна директория. Тук се съхраняват модулите на ядрото,

т.е. драйверите на операционната система. Туй като всяка Линукс

система може да има повече от едно ядро, то в тази директория се

създават поддиректории с номера на всяко едно инсталирано ядро.

/mnt –

незадължителна системна директория. Тя се създава автоматично и

нейната цел е обединяването на всички монтирани устройства на едно

място. Линукс обаче не ви ограничава да монтирате устройства в други

директории.

/opt – тук

повечето дистрибуции инсталират графичните среди като KDE и GNOME.

/proc – това е

специална директория в която няма реални файлове. Посредством тази

директория вие имате достъп до различни параметри на ядрото, както и

до различна информация пряко предоставяна от ядрото на операционната

система.

/root –

домашната директория на свръхпотребителя. За обикновения потребител

тази директория е заключена и той няма никакъв достъп до файловете в

нея.

/sbin – важна

системна директория с множество програми за управление на

операционната и файловата система. Тази директория не е включена в

пътя по подразбиране на обикновения потребител. Всички програми в

тази директория искат root привилегии, за да работят.

/tmp –

директория в която програмите записват временните си файлове. Тя има

неограничен достъп за всички потребители. В нея обаче може да има

поддиректории създадени от програми, които да са недостъпни за

обикновените потребители.

/usr –

директория с множество поддиректории. Тук се пазят повечето

инсталирани програми, помощната информация и др.

/usr/X11R6, /usr/X11

– в тази директория се пазят файловете на графичния сървър,

шрифтовете му и неговите библиотеки.

/usr/bin –

съдържа бинарните файлове на инсталираните програми, които не са

важни за нормалното функциониране на операционната система.

/usr/doc –

част от документацията на програмите. Тук се съхранява Linux-HOWTO.

/usr/include –

тази директория е необходима само ако ще се инсталират програми от

изходен код. Тук се пазят заглавните C файлове на инсталираните

библиотеки и програми, които са необходими за инсталиране на други

програми.

/usr/info –

част от документацията на Линукс. Достъпа до нея се осъществява чрез

специална програма – info.

/usr/local –

директория в която по подразбиране се инсталират програмите

компилирани от изходен код. Тази директория копира структурата на

/usr.

/usr/man –

най-мащабната част от Линукс документацията. Тук се съхранява

ръководство (manual page) за почти всички инсталирани програми.

Достъпа до тази информация се осъществява с програмата man.

/usr/lib –

важна директория, в която се съхраняват повечето инсталирани

библиотеки. Тези библиотеки не са необходими за работата на

операционната система, а за работата на допълнително инсталирания

софтуер.

/usr/share –

също важна директория. Тук програмите инсталират файловете,

необходими за тяхната правилна работа.

/usr/src – в

тази директория се пази изходният код на Линукс ядрото. Той е

необходим само когато ядрото ще се прекомпилира. И тук подобно на

/lib/modules може да има код на повече от едно ядро. Те се

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница