За професионално направление „ИкономикаДата23.10.2018
Размер32.29 Kb.

проект BG051РО001-3.1.07-0059

Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“за професионално направление „Икономика“ в съответствие

с потребностите на пазара на труда за изграждане

икономика, основана на знанието“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013 ),

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


ТЕСТ ПО ТЕМА:

ИКОНОМИКА НА КОНТРОЛА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА”


1. Какви могат да бъдат замърсителите на въздуха?

А) естествени природни замърсители

Б) термични замърсители

В) антропогенни замърсители


2. Въглеродния диоксид замърсява атмосферата вследствие на :

А) транспорта

Б) природни източници

В) освобождаване на летливи продукти


3. Последица от замърсяването на атмосферата със серни съединения са:

А) замърсявания на водите и почвите

Б) киселинните дъждове

В) запрашване на приземния въздушен слой


4. Какви щети причинява излагането на високи концентрации на озон?

А) негативно влияние върху селскостопанските култури

Б) замърсяване на водите

В) замърсяване на почвите


5.Какво е характерно за регионалните замърсители?

А) щетите могат да възникнат на значителни разстояния от точката на емисиите

Б) щетите възникват в района на емисиите

В)веществата могат да се транспортират от вятъра


6. Защо превозните средства емитират неефективно високо ниво на замърсяване?

А) техните собственици не поемат пълната стойност на замърсяването

Б) имплицитните (неявни) субсидии за автомобилния транспорт

В) поемане от страна на собствениците на автомобили външните ефекти вследствие на автомобилния транспорт


7. Каква е целта на мониторинга на атмосферния въздух?

А) проследяване на нивото на замърсяване на въздуха

Б) осъществяване на мероприятия за пречистване на въздуха

В) определя се посоката на евентуални източници на замърсяване


8. Кое от изброените може да се определи като технологична мярка, свързана с опазването на въздуха?

А) инсталиране на пречиствателни съоръжения

Б) изграждане на големи резервоари

В) изграждане на зашитна дървесна растителност


9. Кои от изброените са методи за пречистване на въздуха?

А) гравитационно утаяване

Б) термично пречистване

В) мокро прахоулавяне


10. Кой е начинът да се отчетат времеви и пространствени замърсявания на въздуха?

А) въвеждане на такса задръстване

Б) повишаване на ставката на данък върху горивата

В) повишаване на ставката на данък МПС


11. Какви могат да бъдат механизмите за определяне на такса задръстване?

А) в зависимост от изминатите километри от автомобила

Б) зонално определяне на таксата

В) в зависимост от натовареността на платното


12.Какви мерки могат да се предприемат за ограничаване на замърсяването на въздуха вследствие на автомобилния транспорт

А) предоставяне от работодателите на парко места за служителите си

Б) такса за бракуване на стар автомобил

В) субсидия за бракуване на стар автомобил

13. Какви могат да бъдат мерките от страна на работодалите, които да се предприемат за ограничаване на използването на автомобили от служителите им?

А) предоставяне на увеличение на доходите еквивалетно на стойността за ползване на парко мястото

Б) изграждане на допълнителни парко места

В) редуциране на наличните парко места, които могат да бъдат използвани


14. Какво е характерно за търговията с въглеродни емисии?

А) определяне на емисиите парникови газове

Б) не е от значение количеството парникови газове, които могат да бъдат изпускани годишно в определен регион

В) целта й е да създаде икономически стимул за намаляването на въглеродните емисии


15. При търговията с разрешителни за въглеродни емисии, компаниите, организациите и индивидите:

А) не могат да придобият кредити от проекти за съкращаване на емисиите

Б) могат да се стремят да съкратят собствения си въглероден отпечатък

В) могат да получат разрешителни чрез правителствена програма за търгуване с квоти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница