Запитване за оферта за избор на доставчик за доставка на спирателна арматураДата17.08.2018
Размер77.97 Kb.
Индекс на документа:

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1


ПРОКУРИСТ: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

/икн. И. Дончев/ /инж. Д. Николов/

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,Моля за нуждите на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД да ни оферирате доставката на следната спирателна арматура:
Наименование, ОзначениеБр.

Ед. цени

1

Кран сферичен на фланци киселинноустойчив DN15, PN16 с монтажна дължина 115мм, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнения FPM

5
2

Кран сферичен на фланци киселинноустойчив DN15, PN16 с монтажна дължина 115мм, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнения PTFE

4
3

Клапа тип „Бътерфлай” на фланци DN100, PN10 с монтажна дължина 127мм, с Dd -180мм, 8 отв. Ф18 тяло, диск и вал(горна и долна част) от стомана 1.4404, Уплътнения FPM,

3
4

Кран сферичен киселинноустойчив DN100, PN16, AISI316 на фланци. Уплътнения PTFE

1
5

Обратна клапа на фланци DN150, PN16, AISI316L

1
6

Кран сферичен на фланци киселинноустойчив DN40, PN16, L140mm, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнения РТFЕ.

2
7

Кран сферичен на фланци киселинноустойчив DN50, PN16, L150mm, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнения РТFЕ.

4
8

Кран сферичен на фланци киселинноустойчив DN80, PN16, L180mm, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнения РТFЕ.

29

Кран сферичен на фланци киселинноустойчив DN100, PN16, L190mm, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнения РТFЕ.

1
10

Кран сферичен с вътрешна резба киселинноустойчив 1/2”, PN16, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнения РТFЕ.

10
11

Кран сферичен с вътрешна резба киселинноустойчив 3/4”, PN16, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнения РТFЕ.

5
12

Кран сферичен с вътрешна резба киселинноустойчив 1”, PN16, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнения РТFЕ.

10
13

Кран сферичен с вътрешна резба киселинноустойчив 1 1/4”, PN16, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнения РТFЕ.

5
14

Кран сферичен с вътрешна резба киселинноустойчив 1 1/2”, PN16, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнение РТFЕ.

5
15

Кран сферичен с вътрешна резба киселинноустойчив 2”, PN16, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнение РТFЕ.

10
16

Кран сферичен на фланци киселинноустойчив DN25, PN16,

L 125mm, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнение РТFЕ.4
17

Кран сферичен на фланци киселинноустойчив DN32, PN16, L130mm, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнение РТFЕ.

2
18

Кран сферичен на фланци киселинноустойчив DN65, PN16, L170mm, тяло и сфера от стомана 1.4404, Уплътнения РТFЕ.

1
19

Клапа тип „Бътерфлай” на междуфланцева DN125, PN10 с монтажна дължина 56мм, тяло, диск и вал(горна и долна част) от стомана 1.4404, Уплътнение FPM, с ръкохватка и редуктор

1
20

Клапа тип „Бътерфлай” междуфланцева DN100, PN10 с монтажна дължина 52мм, тяло, диск и вал(горна и долна част) от стомана 1.4404, Уплътнения FPM, с ръкохватка и редуктор

3
21

Клапа тип „Бътерфлай” олекотен фланец DN150, PN10 с монтажна дължина 56мм, тяло, диск и вал(горна и долна част) от стомана 1.4404, Уплътнения FPM, с редуктор и ръчно колело

2
22

Клапа тип „Бътерфлай” олекотен фланец DN250, PN10 с монтажна дължина 68мм, тяло, диск и вал(горна и долна част) от стомана 1.4404, Уплътнения FPM, с редуктор и ръчно колело

1
23

Клапа тип „Бътерфлай” междуфланцева DN350, PN10 с монтажна дължина 78мм, тяло, диск и вал(горна и долна част) от стомана 1.4404, Уплътнение FPM, с ръкохватка и редуктор

1
24

Клапа тип „Бътерфлай” олекотен фланец DN350, PN10 с монтажна дължина 78мм, тяло, диск и вал(горна и долна част) от стомана 1.4404, Уплътнения FPM, с редуктор и ръчно колело

1
25

Клапа тип „Бътерфлай” олекотен фланец DN500, PN10 с монтажна дължина 127мм, тяло, диск и вал(горна и долна част) от стомана 1.4404, Уплътнения FPM, с редуктор и ръчно колело

1
26

Клапа тип „Бътерфлай” олекотен фланец DN300, PN10 с монтажна дължина 78 мм, тяло, диск и вал(горна и долна част) от стомана 1.4404, Уплътнения FPM, с редуктор и ръчно колело

1
ІІ. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ:

 1. Цена в лева и в щатски долари едновременно, като изборът на валута е в опция на купувача.

 2. Гаранция.

 3. Срок на доставка: съгласно посочения график.

 4. Франкировка – DАP склад на Купувача.

 5. Плащане – максимално разсрочено след доставката.

 6. Качество и произход – доставката трябва да бъде придружавана със сертификати за качество и произход на стоката (в офертата да бъде посочен завода производител).

 7. Изискуеми документи за участие в офертното проучване:

            7.1. Представяне на препоръки (референции) от 3 други настоящи клиенти, ползващи идентични изделия (задължително да бъдат посочени имена и телефон (e-mail) за контакт).

            7.2. Счетоводен баланс за последната година.

7.3. Когато за извършване на доставката се сключва ще се изиска и удостоверение за актуално състояние на доставчика /или ЕИК номер.

8.Валидност на офертата – 90 дни от датата на представянето й.           

ІII. КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ:


 1. Цена на единица гаранция.


IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:           

 1. Офертата моля да изпратите съгласно реда в дружеството на адрес:

                   „Асарел Медет” АД

                  гр. Панагюрище, 4500

                  До:  Ръководител отдел “Мониторинг” инж. Р. Шуманов. 

             Надпис: «Оферта за доставка на спирателна арматура за исталация за добив на катодна мед »  « Да се отвори само от определената за целта комисия».Офертите се изпращат само запечатани в плик, като търговските условия /цена и начин на плащане/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик с надпис „Търговски условия”.     

 1. Офертите се класират само на един кръг.

 2. Обръщаме внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това, при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

 3. Краен срок за предоставяне на офертите 30.04.2013 г.

Оферти, получени след крайния срок, няма да бъдат допуснати до разглеждане.


 1. Лице за контакти:                                                                                            

                                               Инж. П. Боюклиев, специалист „Доставки”

                                               Тел.:  0357/ 60437

                                                e-mail: dr@asarel.com
СЪГЛАСУВАЛИ:

Р-Л ОТДЕЛ „Д и Л”:

/инж. П. Паланкалиев/ДИРЕКТОР „ПТД“:

/инж. И. В. Чолаков/ДИРЕКТОР „РАЗВИТИЕ”:

/инж. Ек. Станчева – Ковачева/Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница