Заповед №877/09. 04. 2010годДата14.01.2018
Размер100.9 Kb.

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД


877/09.04.2010год.


На основание чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки поръчки (НВМОП) и Заповед № 2182/15.11.2007 г. на кмета на община Бургас
О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на обществената поръчка:Премахване на 34 павилиони и постройки :


ОБЕКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ

АДРЕС /МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ


ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ
1

Павилион № 4

ЕТ”Десперадо-Бистра Матеева4ТД”Освобождение”

Около магазин”Зона”,к/с”Славейков”/

Бивш РУМ”Младост”


Заповед №1820/04.07.2008

Потвърдена с решение на ВАС№ 14238/26.11.2009

2

Павилион№21

Ет”Петко Калоянов”Около магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”Младост”Заповед №1830/04.07.2008

Потвърдена с решение на ВАС№ 15567/17.12.2009


3

Павилион№22

„ВИВАН”ЕООДОколо магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”Младост”Заповед №1824/04.07.2008

Потвърдена с решение на ВАС№ 11111/21.01.2009


4

Павилион№14

ЕТ”Стоянка Желева”Около магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”Младост”Заповед №1817/04.07.2008

Потвърдена с решение на ВАС№ 5390/11.05.2009


5

Павилион№40

ЕТ”Елмокян-Симон Елмокян”Около магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”Младост”Заповед №1906/15.07.2008

Потвърдена с решение на ВАС№ 12464/19.11.2008


6

Павилоин№9-А

ЕТ”ДИ-ЕН-ДИАН ЧОБАНОВОколо магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”Младост”Заповед №1837/04.07.2008
7

Павилион№13

ЕТ”Стейси-Стоянка Стойкова”Около магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед №1836/04.07.2008
8

Павилион№ 15

ЕТ”Прелом-Дод-Димитър Дянков”Около магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед №1822/04.07.2008
9

Павилион№16

ЕТ”Деспина Христова”Около магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед №1816/04.07.2008
10

Павилион№19

ЕТ”Павлина-Павлина ПетковаОколо магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед №1823/04.07.2008
11

Павилион№24

ЕТ”Христо-Стефан Татаров”Около магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед №1828/04.07.2008
12

Павилион№ 24-А

ЕТ”Христо-Стефан Татаров”Около магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед №1827/04.07.2008
13

Павилион№ 25

ЕТ”Левис-2001- Гюлшен КамбурОколо магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед №1826/04.07.2008
14

Павилион №27

ЕТ”Миркони-Станимир КостадиновОколо магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед №1825/04.07.2008
15

Павилион№ 28

„РИМ”ООД


Около магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”Младост”Заповед №1839/04.07.2008
16

Павилион№29

ЕТ”Миями-Христо Марков”паркинга около магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед №1812/04.07.2008
17

Павилион№29

ЕТ”Асик-Стоянка Кирязова”Североизточно от магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед №1811/04.07.2008
18

Павилион№30

ЕТ”Тина-Тина Димитрова4Североизточно от магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед№1810/04.07.2008
19

Павилион№ 36

„АРКЕДА”ООДСевероизточно от магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед№1814/04.07.2008
20

Павилион№51

„Благоустроител-2”ЕООДЗападно от магазин ”Зона”, к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед№1835/04.07.2008
21

Павилион№ 54

ЕТ”Христов-Георги Христов”Западно от магазин ”Зона”, к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед№1833/04.07.2008
22

Павилион№ 54-А

ЕТ”Оазис-Константин Кръстев”Западно от магазин ”Зона”, к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед№1834/04.07.2008
23

Павилион№57-А

ЕТ”Тони-Жечо Йорданов”Северозападно от магазин ”Зона”, к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед№1821/04.07.2008
24

Павилион№ 20

ЕТ”Прима-63-Петър Петров”Западно от магазин ”Зона”, к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед№1819/04.07.2008

Обжалвана,но няма спиране на предварителното изпълнение


25

Павилион№ 23

ЕТ”Марибор-Станка Борисовапаркинга около магазин”Зона”,к/с”Славейков”

Бивш РУМ”МладостЗаповед№1818/04.07.2008

Обжалвана,но няма спиране на предварителното изпълнение


26

2 бр.гаражи

неизвестен
ПИ№ 668-ПЗ”Север”

Зап.№ 4064/28.12.2009
27

Павилион за пром.стоки

ЕТ”Златко Янков”ТД”Приморие”
Пл.”Тройката”


Зап.№2438/15.09.2008
28

Павилион за пром.стоки

Ангел Сотиров ГочевПл.Тройката

Зап.№2440/15.09.2008
29

Павилион

ЕТ”Спринт-Стоян ТерзиевПл.Тройката

Зап.№2703/09.10.2008
30

Метален гараж

НеизвестенТД”Изгрев”

Зад бл.53,к/с”Изгрев”Зап.№ 133/20.01.2010
31

Панелен павилион-

20 кв.м.


Неизвестен

Зад бл.53,к/с”Изгрев”

Зап.№132/20.01.2010
32

Панелен павилион

16 кв.м.


неизвестен

Зад бл.53,к/с”Изгрев”

Зап.№130/20.01.2010
33

Павилион-аптека”Каприз”

„Дида фарма-1”ЕООДТД”Зора”
Ул.Ст.Стамболов”/ул.”Дунав”

Зап.№3963/16.12.2009
34

Обект”Мостика”-ЗОХ с търговска зала”

„ВЕКО”ООД
Приморски парк-до мостика


Зап.№561/10.03.2009

:За всеки конкретен обект да се приложи –премахване/разрушаване/, демонтиране на части или преместване.Годните материали и обекти да се транспортират до склад.Строителните отпадъци да се изнесат до депо.Да се предвиди при необходимост изнасяне,товарне и транспортиране до склад на наличната в обектите стока.

ІІІ. Показател за избор на изпълнител – „най-ниска предлагана цена”.

ІV. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, като минималното изискване е кандидатът да има в предмета на дейността си извършване на строителна дейност . За доказване на това изискване се представят документи,удостоверяващи предмета на дейност.

V. Срок за изпълнение на обществената поръчка – до 30 календарни дни.

VІ. Място на изпълнение на обществената поръчка – община Бургас.

VІІ. Длъжностните лица, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите са:

Арх. Десислава Евгениева – директор на дирекция „Устройство на територията”

Инж.Красимира Черкезова-Н-к отдел “СК,ВЕ,НС”

Инж.Йорданка Хицова-Гл.експерт”Строителен контрол”.

ІХ. Офертите да се съберат чрез публикуване на съобщение в сайта на общината.
Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица за изпълнение.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ”УТС:
/ИНЖ.К.МАРКОВ/

Изготвил


Инж.Кр.Черкезова,Н-к отдел “СК,ВЕ,НС”


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница