Заседание на Съвета Околна среда Брюксел, 22 декември 2009 г. Председател г-н Andreas carlgren министър на околната среда на ШвецияДата06.10.2017
Размер260.02 Kb.СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

17764/2/09 REV 2 (Presse 392)

(OR. en)


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2988-о заседание на СъветаОколна среда

Брюксел, 22 декември 2009 г.


Председател Г-н Andreas CARLGREN
Министър на околната среда на Швеция


Основни резултати от заседанието на Съвета

Министрите на околната среда обсъдиха резултата и последващите действия от Конференцията в Копенхаген по въпросите на климата. Те подчертаха, че ЕС се стреми към международно споразумение, което да бъде правнообвързващо за всички страни и достатъчно амбициозно, за да бъде ограничено глобалното затопляне до много по-малко от 2 градуса по Целзий. В процеса след срещата на високо равнище в Копенхаген ЕС следва да продължи да проявява амбиция и да играе водеща роля.

Без обсъждане Съветът направи преглед на ограничителните мерки срещу лица, групи и образувания, подлежащи на автономния режим на ЕС за борба с тероризма. Той също така измени ограничителните мерки срещу лица, групи и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата Ал Кайда и талибаните.

Съветът също така удължи с 15 месеца срока за прилагане на антидъмпингово мито върху вноса в ЕС от Китай и Виетнам на обувки с горна част от естествена кожа.

Освен това, Съветът удължи действието на ограничителните мерки срещу Република Гвинея в резултат на бруталните репресии срещу политически демонстранти в Конакри на 28 септември 2009 г. и последвалите нарушения на правата на човека. Той съща така прекрати споразумението с Република Гвинея за партньорство в областта на рибарството.

Съветът измени ограничителните мерки срещу Корейската народнодемократична република с оглед включване на списъка на ЕС на лица и образувания, подлежащи на ограничителни мерки.

В заключение, Съветът назначи нови членове и заместник-членове на Комитета на регионите за следващия мандат, от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН — заключения на Съвета Error: Reference source not found

КОМБИНИРАН ЕФЕКТ НА ХИМИКАЛИ — заключения на Съвета Error: Reference source not found

БИОЦИДИ Error: Reference source not found

УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКАТА СРЕДА — заключения на Съвета Error: Reference source not found

КОНФЕРЕНЦИЯТА В КОПЕНХАГЕН ПО ВЪПРОСИТЕ НА КЛИМАТА — заключения на председателството Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Международно управление на околната среда Error: Reference source not found

Критерии за устойчиво развитие по отношение на биомасата Error: Reference source not found

Генетично модифицирани организми Error: Reference source not found

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване Error: Reference source not found

Намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства Error: Reference source not found

Изделия от дървен материал Error: Reference source not found

Работна програма на встъпващото председателство Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ОКОЛНА СРЕДА

 • Биоциди — процедура по регулиране с контрол Error: Reference source not found

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 • Назначаване на бъдещия генерален секретар на Съвета на ЕС Error: Reference source not found

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Ограничителни мерки срещу Северна Корея Error: Reference source not found

 • Ограничителни мерки срещу Гвинея Error: Reference source not found

 • Съюз за Средиземноморието — проект за насоки на ЕС Error: Reference source not found

 • Контрол на износа на оръжие Error: Reference source not found

 • Годишни доклади относно борбата срещу разпространението на леко стрелково и малокалибрено оръжие Error: Reference source not found

 • Служба на Специалния представител на ЕС за Африканския съюз Error: Reference source not found

ПОЛИТИКА ЗА СБЛИЖАВАНЕ

 • Отношения на ЕС с отвъдморските страни и територии — заключения на Съвета Error: Reference source not found

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Ваксиниране срещу сезонния грип Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 • Обща система на данъка върху добавената стойност* Error: Reference source not found

 • Дерогации от директивата относно ДДС — Австрия Error: Reference source not found

 • Кодекс за поведение за конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане Error: Reference source not found

БЮДЖЕТ

 • Инструменти за управление на пазара на мляко и млечни продукти — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Изпълнителни агенции — заключения на Съвета Error: Reference source not found

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • Списък на ЕС относно тероризма с оглед прилагане на списъка на ООН относно Ал Кайда и талибаните Error: Reference source not found

 • Автономен режим на ЕС за борба с тероризма: приемане на нови консолидирани списъци Error: Reference source not found

 • Европейски идентификатор за съдебна практика — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Освобождаване от отговорност на директора на Европол във връзка с изпълнението на бюджета Error: Reference source not found

 • Бюджет на SISNET за 2010 г. Error: Reference source not found

 • Укрепване на капацитета на ЕС за научни изследвания в областта на забранените наркотични вещества — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Доклад за прилагането на правилата на ШИС относно откраднати, незаконно присвоени или изгубени превозни средства Error: Reference source not found

 • Консулски инструкции: нови правила за гражданите на Етиопия Error: Reference source not found

 • Шенгенска консултативна мрежа — Визов кодекс на ЕС Error: Reference source not found

 • Оценки на Шенген: междинен доклад Error: Reference source not found

ЕНЕРГЕТИКА

 • Сътрудничество ЕС—Русия в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Откриване на автономни тарифни квоти Error: Reference source not found

 • Суспендиране на автономни мита по Общата митническа тарифа Error: Reference source not found

 • Антидъмпингови мерки Error: Reference source not found

 • Азиатски държави — преговори за сключване на споразумения за свободна търговия Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

 • Летателна годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти — процедура по регулиране с контрол Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО

 • Държавни помощи в Унгария Error: Reference source not found

 • Мерки за опазване, установени от Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан — заключения на Съвета Error: Reference source not found

ПРОЗРАЧНОСТ

 • Прозрачност — публичен достъп до документи Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Комитет на регионите — нови членове за периода 2010—2015 г. Error: Reference source not found

 • Комитет на регионите Error: Reference source not found

ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

 • Адаптиране на възнагражденията на служителите на ЕС Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Комисията бяха представени, както следва:Белгия:

Г-н Paul MAGNETTE Министър за климата и енергетиката

Г жа Evelyne HUYTEBROECK Министър в правителството на региона Брюксел-столица, отговарящ за околната среда, енергетиката и политиката относно водите

България:

Г жа Нона КАРАДЖОВА Министър на околната среда и водитеЧешка република:

Г н Jan DUSÍK Министър на околната средаДания:

Г н Troels Lund POULSEN Министър на околната среда

Г жа Lykke FRIIS Министър за климата и енергетиката

Германия:

Г н Norbert RÖTTGEN Федерален министър на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасностЕстония:

Г н Gert ANTSU Заместник постоянен представителИрландия:

Г жа Geraldine BYRNE NASON Заместник постоянен представителГърция:

Г-н Léonidas C. ROKANAS Заместник постоянен представителИспания:

Г жа Teresa RIBERA RODRÍGUEZ Заместник-министър по въпросите на изменението на климатаФранция:

Г жа Chantal JOUANNO Държавен секретар, отговарящ за транспорта, към държавния министър, министър на екологията, енергетиката, устойчивото развитие и морските въпроси, отговарящ за екологичните технологии и преговорите относно климатаИталия:

Г н Roberto MENIA Държавен секретар по въпросите на околната среда, защитата на природните ресурси и моретоКипър:

Г жа Egly PANTELAKIS Държавен секретар и.д., Министерство на земеделието, природните ресурси и околната средаЛатвия:

Г н Raimonds VĒJONIS Министър на околната средаЛитва:

Г н Gediminas KAZLAUSKAS Министър на околната средаЛюксембург:

Г н Claude WISELER Министър на държавната администрация и административната реформа, министър на благоустройството

Г н Marco SCHANK Министър на жилищната политика, държавен секретар по устойчивото развитие

Унгария:

Г н István KLING Държавен секретар, Министерство на околната среда и водитеМалта:

Г н George PULLICINO Министър на ресурсите и въпросите на селските райониНидерландия:

Г жа Jacqueline CRAMER Министър на жилищната политика, териториалното устройство и околната средаАвстрия:

Г н Nikolaus BERLAKOVICH Федерален министър на земеделието, горите, околната среда и управлението на водитеПолша:

Г н Janusz ZALESKI Заместник държавен секретар, Министерство на околната средаПортугалия:

Г н Humberto ROSA Държавен секретар за околната средаРумъния:

Г н Dan CÂRLAN Държавен секретар по водите, Министерство на околната средаСловения:

Г н Karl Viktor ERJAVEC Министър на околната среда и териториалното устройствоСловакия:

Г н Jaroslav JADUŠ Държавен секретар, Министерство на околната средаФинландия:

Г жа Paula LEHTOMÄKI Министър на околната средаШвеция:

Г н Andreas CARLGREN Министър на околната среда

Г жа Åsa-Britt KARLSSON Държавен секретар към министъра на околната среда

Обединено кралство:

Г н Hilary BENN Министър на околната среда, храните и селските райониКомисия:

Г н Stavros DIMAS ЧленОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно биологичното разнообразие в международен план след 2010 г. Текстът се съдържа в док. 17785/09.КОМБИНИРАН ЕФЕКТ НА ХИМИКАЛИ заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно комбинирания ефект на химикали, вж. 17820/09.БИОЦИДИ

Съветът проведе предварителни разисквания по предложения регламент относно биоцидите (11063/09), предназначен да замени настоящата директива относно издаването на разрешения за тези продукти.

Биоцидите са не-земеделски пестициди, например инсектициди, дезинфектанти, репеленти, както и консерванти за материали. Лекарствените продукти за употреба от хора или животни не са включени.

Разискванията се съсредоточиха върху ключовите изменения, въведени от преработването на законодателния акт: • Централизирана процедура за издаване на разрешения

Беше изразена широка, почти единодушна подкрепа за принципа за централизирано издаване на разрешения за продуктите, като допълнителна опция към настоящата система за разрешения на национално равнище в съчетание с взаимно признаване. Някои участници обаче посочиха, че националните процедури трябва да бъдат запазени с оглед отчитане на специфичните условия за употреба в различните държави-членки. Гледните точки относно обхвата на централизираната процедура за издаване на разрешения бяха твърде разнообразни. Някои държави-членки предложиха да бъдат включени продуктите, които съчетават ниска степен на опасност и ниска експозиция, както и други продукти с ниска експозиция, докато други държави-членки подкрепиха предложението на Комисията да се започне с нови активни вещества и продукти с ниска степен на риск; други участници направиха допълнителни предложения.

Беше също така посочено, че централизираната процедура за издаване на разрешения не трябва да натоварва прекомерно МСП, по-специално чрез такси. • Критерии за отхвърляне

Редица делегации приветстваха предложението на Комисията да бъдат определени критерии за идентифициране на активните вещества, които не се допускат за употреба в състава на биоцидите поради присъщите им опасни свойства. Делегациите и Комисията постигнаха съгласие, че опасностите за околната среда следва да бъдат прибавени към критериите за отхвърляне. В допълнение беше постигнато широко съгласие, че активни вещества, които отговарят на критериите за отхвърляне, биха могли да бъдат разрешени, когато са налице някои строги рискови или социално-икономически критерии.

 • Третирани изделия или материали

Делегациите подкрепиха включването в приложното поле на регламента на всички изделия и материали, третирани с биоциди или съдържащи биоциди, като мебели, текстил и материали, влизащи в контакт с храни. Беше изразена също така широка подкрепа за изискването изделия, чиято първоначална функция е биоцидна, да бъдат разрешени като биоциди. Някои делегации обаче подчертаха необходимостта от практически и пропорционален подход, по-специално по отношение на етикетирането.

Становищата на държавите-членки се съдържат в документ 17630/09 + ADD1 + ADD2. Изразените от министрите позиции ще бъдат водещи за бъдещата работа по този въпрос в рамките на Съвета.УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКАТА СРЕДА заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно регионални подходи към управлението на водите и морската среда, в т.ч. прилагането на Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море, чийто текст се намира в 17797/09.КОНФЕРЕНЦИЯТА В КОПЕНХАГЕН ПО ВЪПРОСИТЕ НА КЛИМАТА заключения на председателството

По време на работния обяд министрите обсъдиха резултата и последващите действия от конференцията в Копенхаген по въпросите на климата.

Председателството изготви следните заключения на основата на тези разисквания:

ЕС се стреми към международно споразумение, което да бъде правнообвързващо за всички страни и достатъчно амбициозно, за да бъде ограничено глобалното затопляне до много по малко от 2 °С в сравнение с прединдустриалните равнища, чрез намаляване на глобалните емисии с 50 % до 2050 г.

Споразумението от Копенхаген е една първа стъпка, която обединява повечето страни и представлява основа за ангажименти за намаляване на емисиите, финансиране, измерване, отчитане и проверка (ИОП) и борба срещу обезлесяването.

Предизвикателствата, свързани с изменението на климата, не са намалели и по-нататъшната работа следва да се извършва в условията на интензивен график с ясни срокове, като ЕС следва да продължи да проявява амбиция и да играе водеща роля. За тази цел е необходимо да се направи преглед и оценка, както и да се извлекат поуки от срещата в Копенхаген. Важно е за основа на по-нататъшната работа да послужи напредъкът, осъществен през последните години в преговорите по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, включително Петнадесетата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP15), проведена в Копенхаген.

Председателството и встъпващото испанско председателство очакват, като първа стъпка, анализ от страна на Комисията с оглед на неофициалната среща на министрите на околната среда в Севиля през януари 2010 г.

В контекста на процеса, който е в ход, ЕС подновява отново своето подлежащо на условия предложение да постигне до 2020 г. 30-процентно намаление спрямо равнищата от 1990 г., при условие че и други развити страни се ангажират със сравнимо намаляване на емисиите си и че бъде налице адекватен принос от развиващите се страни според техните отговорности и съответни възможности.

Освен това, ЕС и неговите държави-членки са готови да допринесат с бързо финансиране в размер от 2,4 милиарда евро годишно за периода 2010—2012 г. в контекста на прилагането на споразумението.

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Международно управление на околната среда

Делегацията на Италия информира Съвета за резултата от второто заседание на консултативната група на министрите или на техните представители на високо равнище относно международното управление на околната среда, състояло се в Рим на 26—29 октомври 2009 г. (17595/09). Същевременно председателството изготви бележка относно реформирането на системата на международно управление на околната среда (17524/09).Критерии за устойчиво развитие по отношение на биомасата

Делегациите на Белгия, Нидерландия и Люксембург представиха информационна бележка, в която настояват за предложение на Комисията относно рамка за хармонизирани и правнообвързващи критерии за устойчиво развитие по отношение на биомасата, използвана за енергийни цели (17535/09).Генетично модифицирани организми

Делегацията на Нидерландия представи информационна бележка относно международната конференция по въпросите на генетично модифицираните организми в европейското селско стопанство и производство на храни, състояла се в Хага на 26 ноември 2009 г. (17500/09).Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Председателството информира Съвета за напредъка в обсъжданията на проекта за директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (17345/09 + ADD1), както и на предложението за директива относно ограничението на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (17433/09 + ADD1).Намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

Председателството докладва на Съвета за напредъка по проекта за регламент относно определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства (17431/09).Изделия от дървен материал

Обединеното кралство информира Съвета за становището си относно проекта за регламент за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал, предназначен да намали опасността от незаконно пускане на дървен материал на пазара на Общността (17679/09).Работна програма на встъпващото председателство

Делегацията на Испания информира Съвета относно работната програма на встъпващото председателство.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ОКОЛНА СРЕДА

Биоциди — процедура по регулиране с контрол

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на директива на Комисията относно включване на варфарин натрий в списъка на разрешените активни вещества в състава на биоцидите.

В съответствие с процедурата по регулиране с контрол, Съветът може да се противопостави на приемането от Комисията на акт, който надхвърля изпълнителните ѝ правомощия, не е съвместим с целта или съдържанието на основния акт или не спазва принципите на субсидиарност или пропорционалност, въпреки че регулаторният комитет преди това е одобрил предложените мерки.

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Назначаване на бъдещия генерален секретар на Съвета на ЕС

Съветът назначи Uwe Corsepius за генерален секретар на Съвета на Европейския съюз за периода от 26 юни 2011 г. до 30 юни 2015 г. (17603/09). Това решение беше взето в съответствие с член 240, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС.

Г н Corsepius е понастоящем ръководител на дирекцията по европейска политика във федералното канцлерство на Германия. Освен останалите си функции, той е бил ръководител на преговорите по Берлинската декларация от 2007 г., довела до Договора от Лисабон. Г н Corsepius е на 49 години и има докторска степен по икономика.

Той ще поеме функциите на г н Pierre de Boissieu, който е генерален секретар на Съвета на Европейския съюз от 1 декември 2009 г. Преди това г н de Boissieu беше заместник генерален секретар на Съвета на ЕС, от октомври 1999 г. до 30 ноември 2009 г.ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Ограничителни мерки срещу Северна Корея

Съветът измени Обща позиция 2006/795/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (КНДР) с оглед включване на списъка на ЕС на автономно определени лица и образувания, подлежащи на ограничителни мерки (вж. ОВ L 346, 23.12.2009 г.).

Освен това Съветът измени Регламент (ЕО) № 329/2007 с оглед прилагане на равнището на Съюза на определени мерки от Обща позиция 2006/795/ОВППС, изменена с Обща позиция 2009/573/ОВППС за изпълнение на Резолюция 1874(2009) на Съвета за сигурност на ООН (17139/09).

На 20 ноември 2006 г. Съветът прие Обща позиция 2006/795/ОВППС относно ограничителни мерки срещу КНДР и в изпълнение на Резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ООН. На 27 март 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 329/2007 за изпълнение на някои мерки от Обща позиция 2006/795/ОВППС. На 27 юли 2009 г. Съветът прие Обща позиция 2009/573/ОВППС за изменение на Обща позиция 2006/795/ОВППС и в изпълнение на Резолюция 1874(2009) на Съвета за сигурност на ООН (12391/09).Ограничителни мерки срещу Гвинея

Съветът прие решение за изменение на Обща позиция 2009/788/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея (вж. ОВ L 346, 23.12.2009 г.).

Като взе предвид сериозността на положението в Република Гвинея, Съветът реши да наложи допълнителни ограничителни мерки, състоящи се в замразяване на активите на отделните членове на Националния съвет за демокрация и развитие (НСДР) и свързаните с тях лица и органи. Решението съдържа също така забрана за износ към Република Гвинея на оборудване, което може да бъде използвано за вътрешни репресии. Освен това към списъка на лицата, подлежащи на ограничителни мерки, бяха добавени допълнителни лица.

Освен това Съветът прие регламент за изпълнение на някои мерки от Обща позиция 2009/788/ОВППС, изменена с посоченото по-горе решение на Съвета, с оглед осигуряване на еднородно прилагане на актуализираните мерки от стопанските субекти във всички държави-членки на ЕС (17142/09).

На 27 октомври Съветът прие Обща позиция 2009/788/ОВППС за налагане на ограничителни мерки, състоящи се в оръжейно ембарго и забрана за издаване на визи, с оглед предотвратяване на влизането на територията на ЕС на членове на НСДР и свързани с тях лица, носещи отговорност за репресиите и политическата безизходица в страната, в резултат на бруталните репресии срещу политически демонстранти в Конакри на 28 септември 2009 г. и последвалите нарушения на правата на човека (14697/09).

Поради тези причини Съветът реши също така да прекрати временното прилагане на споразумението ЕС/Република Гвинея за партньорство в областта на рибарството (вж. точка „Селско стопанство и рибарство“).Съюз за Средиземноморието — проект за насоки на ЕС

Съветът прие проект за насоки на ЕС и предложение за работна програма на Съюза за Средиземноморието през 2010 г. Проектът за насоки и предложената работна програма обхващат следните въпроси: диалог в областта на политиката и сигурността; икономическо и финансово партньорство; социално, хуманитарно и културно сътрудничество; правосъдие, свобода и сигурност; и устав на секретариата на Съюза за Средиземноморието.Контрол на износа на оръжие

Съветът прие решение за подпомагане на дейностите на ЕС с оглед да се насърчи, спрямо трети държави, контролът на износа на оръжие и принципите и критериите на Обща позиция 2008/944 на Съвета. Решението предвижда семинари за експерти в областта на контрола на износа на оръжие от държавите-членки и заинтересовани трети държави, както и обмен на персонал с някои страни бенефициери.Годишни доклади относно борбата срещу разпространението на леко стрелково и малокалибрено оръжие

Съветът взе под внимание седмия и осмия годишни доклади за изпълнението на Съвместно действие на Съвета относно приноса на ЕС в борбата срещу дестабилизиращото натрупване и разпространение на леко стрелково и малокалибрено оръжие. Двата доклада съдържат описание на усилията, полагани от държавите-членки за справяне с проблемите, свързани с малките оръжия и леките въоръжения, обобщават международните усилия за изпълнение и третират участието в работата на международните организации и регионалните договорености в тази област.Служба на Специалния представител на ЕС за Африканския съюз

Съветът взе предвид доклада на председателството относно организацията на службата на Специалния представител на ЕС за Африканския съюз (17360/09).ПОЛИТИКА ЗА СБЛИЖАВАНЕ

Отношения на ЕС с отвъдморските страни и територии — заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно отношенията на ЕС с отвъдморските страни и територии, чийто текст се съдържа в 16710/09.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Ваксиниране срещу сезонния грип

Съветът прие препоръка за насърчаване на държавите-членки да приемат планове за действие за подобряване на обхвата на ваксинирането срещу сезонния грип (17268/09). Държавите-членки са приканени възможно най-скоро, и за предпочитане преди зимния сезон 2014/2015 г., да постигнат обхват на ваксиниране от 75 % по отношение на групата на възрастното население, съгласно препоръката на Световната здравна организация. Държавите-членки следва да се стремят също така да постигнат този обхват на ваксиниране и по отношение на здравните работници.ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Обща система на данъка върху добавената стойност*

Съветът прие директива за изменение на различни технически разпоредби на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (13812/09 + 16683/09 ADD 1).Дерогации от директивата относно ДДС — Австрия

Съветът реши да даде разрешение на Австрия да прилага мерки за дерогация от директивата относно данъка върху добавената стойност (ДДС).

Чрез дерогация от член 168 от Директива 2006/112/ЕО, Австрия може да продължава да изключва напълно правото на приспадане на данъчен кредит за ДДС, начислен върху стоки и услуги, които се използват в повече от 90 % за личните цели на данъчно задълженото лице или на неговите служители, или като цяло за нестопански цели (15980/09).

Кодекс за поведение за конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане

Съветът и представителите на правителствата на държавите-членки одобриха преработения Кодекс за поведение за ефективното прилагане на Арбитражната конвенция за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалбите на свързани предприятия (16099/09).БЮДЖЕТ

Инструменти за управление на пазара на мляко и млечни продукти — заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно Специален доклад на Европейската сметна палата относно инструментите за управление на пазара на мляко и млечни продукти, вж. 17394/09.Изпълнителни агенции — заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно Специален доклад на Европейската сметна палата относно делегирането на задачи по изпълнението на изпълнителни агенции, вж. 17386/09.ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Списък на ЕС относно тероризма с оглед прилагане на списъка на ООН относно Ал Кайда и талибаните

Съветът актуализира Регламент (ЕО) № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните.

Тези изменения са в резултат от решението на Съда на Европейските общности по съединени дела C-402/05 P и C-415/05 P (Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation/Съвет и Комисия). На 3 септември 2008 г. съдът постанови, че Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде изменен с оглед да предвижда процедура за изготвяне на списъци, която да гарантира, че основните права на защитата, и, в частност, правото на изслушване, са спазени.

Автономен режим на ЕС за борба с тероризма: приемане на нови консолидирани списъци

Съветът прие изменения на Обща позиция 2001/931/ОВППС и на Регламент (ЕО) № 2580/20011 на Съвета относно автономния режим на ЕС за специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания.

Съответните списъци, приложени към Общата позиция и регламента, бяха актуализирани в светлината на последния преглед. Въведени бяха две промени:


 • Вследствие на решението на Първоинстанционния съд от 30 септември 2009 г. по дело T 341/07, едно лице беше заличено от списъците.

 • Освен това беше променено вписването в списъците по отношение на една група.

По отношение на лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага само член 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС (засилено полицейско и съдебно сътрудничество между държавите-членки), Съветът потвърди списъка, приложен към Обща позиция 2009/468/ОВППС от 15 юни 2009 г.1

След преразглеждането, списъкът, приложен към Обща позиция 2001/931/ОВППС, съдържа 56 лица и 47 групи и образувания. В това число, 25 лица и 29 групи и образувания подлежат на ограничителни мерки (напр. замразяване на средства) съгласно Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета.Европейски идентификатор за съдебна практика заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно европейски идентификатор за съдебна практика, чийто текст се съдържа в док. 17377/09.Освобождаване от отговорност на директора на Европол във връзка с изпълнението на бюджета

Съветът освободи от отговорност директора на Европол във връзка с изпълнението на бюджета за периода 1 януари 2008 г.—31 декември 2008 г. (16871/09) въз основа на доклада за финансова проверка на съвместния проверителен комитет.Бюджет на SISNET за 2010 г.

Съветът реши да представи бюджета на SISNET (комуникационна инфраструктура на Шенгенското пространство) за 2010 г. за приемане от съответните държави-членки (16417/09).Укрепване на капацитета на ЕС за научни изследвания в областта на забранените наркотични вещества — заключения на Съвета

Съветът прие заключения на Съвета относно укрепване на капацитета на ЕС за научни изследвания в областта на забранените наркотични вещества, чийто текст се съдържа в док. 17177/09.Доклад за прилагането на правилата на ШИС относно откраднати, незаконно присвоени или изгубени превозни средства

Съветът прие доклад за прилагането на член 102А от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (КПСШ) през 2008 г. Този доклад ще бъде представен на Европейския парламент.

Член 102А от КПСШ предоставя на службите в държавите-членки, които отговарят за издаването на свидетелства за регистрация на превозни средства, право на достъп до Шенгенската информационна система (ШИС), с цел да могат да проверят дали представените им за регистрация превозни средства не са откраднати, незаконно присвоени или изгубени и дали лицата, подали заявление за свидетелство за регистрация, не използват откраднати, незаконно присвоени или изгубени документи за самоличност.

Консулски инструкции: нови правила за гражданите на Етиопия

Съветът измени приложение 3, част I към Общите консулски инструкции относно гражданите на трети държави, за които се изисква виза за летищен транзит. Изменението предвижда занапред да се изисква виза за летищен транзит само за гражданите на Етиопия, които не притежават валидна виза за държава-членка на ЕС или за държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за Канада, Япония, или Съединените американски щати.Шенгенска консултативна мрежа — Визов кодекс на ЕС

Съветът измени техническите спецификации на Шенгенската консултативна мрежа с оглед към 5 април 2010 г., когато Визовият кодекс1 стане приложим, те да бъдат актуализирани (15702/1/09).Оценки на Шенген: междинен доклад

Съветът прие междинен доклад на председателството относно оценките на Шенген. Докладът отделя специално внимание на тематичната оценка по въпросите на трафика на хора, на представянето на предложение на Комисията за нов механизъм за оценка на Шенген и на продължаващите оценки на България и Румъния.

На 18 и 19 декември 2008 г. Съветът прие заключения относно прилагането на нов подход към оценката на Шенген и прикани следващите председателства да докладват редовно относно постигнатия в това отношение напредък.

ЕНЕРГЕТИКА

Сътрудничество ЕС—Русия в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели

Съветът упълномощи Комисията да проведе преговори за споразумение за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и Русия.ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Откриване на автономни тарифни квоти

Съветът прие регламент за откриване на автономни тарифни квоти на ЕС за някои селскостопански и промишлени продукти (16508/09), имайки предвид, че производството в ЕС на някои селскостопански и промишлени продукти е недостатъчно за задоволяване на специфичните изисквания на промишлените сектори на Европейския съюз. Отчетена е необходимостта да не се нарушава пазара на тези продукти, нито се възпрепятства откриването или развиването на производството им в ЕС.Суспендиране на автономни мита по Общата митническа тарифа

Съветът измени Регламент (ЕО) № 1255/96 за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени индустриални, земеделски и рибни продукти (16509/09).Антидъмпингови мерки

Обувки с горна част от естествена кожа с произход от Китай и от Виетнам

Съветът прие регламент за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от Виетнам и с произход от Китайската народна република, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 (16851/09).Феросилиций с произход от бившата югославска република Македония

Съветът отмени антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕО) № 172/2008 върху вноса на феросилиций с произход от бившата югославска република Македония (17023/09).Азиатски държави — преговори за сключване на споразумения за свободна търговия

Съветът упълномощи Комисията да продължи преговорите с отделни държави, членуващи в Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия, проявяващи интерес относно провеждане на двустранна основа на преговори за споразумения за свободна търговия, като започне със Сингапур.

Вж. също: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=504

ТРАНСПОРТ

Летателна годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти — процедура по регулиране с контрол

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на регламент на Комисията относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, с цел да се поддържа високо и уеднаквено равнище на безопасност на въздухоплаването в Европа.

В съответствие с процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопостави на приемането от Комисията на акт, който надхвърля изпълнителните ѝ правомощия, не е съвместим с целта или съдържанието на основния акт или не спазва принципите на субсидиарност или пропорционалност, въпреки че регулаторният комитет преди това е одобрил предложените мерки.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО

Държавни помощи в Унгария

Съветът прие решение, в което се постановява, че извънредната държавна помощ, отпусната от унгарските власти между 1 януари 2010 г. и 31 декември 2013 г. за закупуване на земеделска земя, се счита за съвместима с принципите на вътрешния пазар.

Общият размер на извънредната държавна помощ в Унгария за периода 2010—2013 г. възлиза на 4 милиарда унгарски форинта1 (16848/09).

Република Гвинея — прекратяване на временното прилагане на споразумението в областта на рибарството

Съветът прие решение за прекратяване на временното прилагане на споразумението за партньорство в областта на рибарството с Република Гвинея (16976/09).

Чрез това решение Съветът нотифицира Република Гвинея, че в съответствие с член 25, точка 2 от Виенската конвенция за правото на договорите Европейският съюз има намерение да прекрати временното прилагане на споразумението за партньорство в областта на рибарството, в резултат на бруталните репресии срещу политически демонстранти в Конакри на 28 септември 2009 г. и последвалите нарушения на правата на човека.

Протоколът към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Република Гвинея беше прилаган временно от 1 януари 2009 г., в очакване на окончателното сключване на споразумението.Мерки за опазване, установени от Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан — заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно отправянето на възражения от Европейския съюз срещу препоръките за мерки за опазване, установени от Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан, чийто текст се съдържа в док. 17309/09.ПРОЗРАЧНОСТ

Прозрачност — публичен достъп до документи

Съветът прие: • отговор на потвърдително заявление № 28/c/01/09 (16298/09);

 • отговор на потвърдително заявление № 29/c/02/09 (16342/09);

 • отговор на потвърдително заявление № 30/c/01/09, като делегациите на Дания и Швеция гласуваха против (16347/09);

 • отговор на потвърдително заявление № 31/c/01/09, като делегациите на Нидерландия, Финландия и Швеция гласуваха против (16469/09); както и

 • отговор на потвърдително заявление № 33/c/01/09 (17213/09).

НАЗНАЧЕНИЯ

Комитет на регионите — нови членове за периода 2010—2015 г.

Съветът прие решение за назначаване на нови членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

Пълният списък на членовете се съдържа в док. 16538/09.

Мандатът на настоящите членове и заместник-членове на Комитета на регионите изтича на 25 януари 2010 г.

На по-късна дата ще бъде взето ново решение за назначаване на други членове и заместник членове, чиито номинации не са били съобщени на Съвета преди 14 декември 2009 г.

Комитет на регионите

Съветът назначи за членове на Комитета на регионите за остатъка от настоящия мандат, а именно до 25 януари 2010 г.: Г н  Konstanty DOMBROWICZ, Prezydent Miasta Bydgoszczy (промяна на мандата), г н Marcin JABŁOŃSKI, Marszałek Województwa Lubuskiego, г н Jan KOZŁOWSKI, Marszałek Województwa Pomorskiego и г н José MACÁRIO CORREIA, Presidente da Câmara Municipal de Faro.ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

Адаптиране на възнагражденията на служителите на ЕС

Чрез писмена процедура, приключила на 23 декември, Съветът прие регламент за адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на ЕС в рамките на годишното преразглеждане за 2009 г. (16488/3/09).1ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.

Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. предвижда замразяване на всички средства, други финансови активи и икономически източници, принадлежащи на засегнатите лица, групи и образувани. Регламентът предвижда и забрана на прякото или непряко предоставяне на средства, други финансови активи и икономически източници на тяхно разположение.1ОВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 45.

1Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността (Официален вестник L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

1Унгарски форинти (около 14,83 милиона евро).

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6319 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

17764/2/09 REV 2 (Presse 392)BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница