Защитени територии защитените територии в БългарияДата08.06.2018
Размер22.94 Kb.
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Защитените територии в България са обобщено понятие, обхващащо всички

национални паркове, природни паркове, резервати, поддържани резервати, природни

забележителности и защитени местности. Основен критерий за определяне

принадлежността на защитена територия към една или друга категория e целта на

управление. Закона за защитените територии определя основни режими и норми за

всяка категория защитена територия т.е. какво, колко и как може да се извършва на

тяхната територия.
Регистър на защитените територии и защитени зони в България
В Област Враца има следните категории обекти: резерват – 1 бр., природен парк – 1 бр.,

защитени местности – 14 бр., природни забележителности – 11 бр., вековни дървета –

150 бр.
Резерватните територии представляват особен интерес от гледна точка на природозащитата и устойчивото управление на природните ресурси. В особена степен

това важи за резерватите със строг режим на опазване, където се допуска само

ограничено човешко влияние. Поради тази причина в този тип защитени територии

екосистемните процеси следват естествения си ход, а самите резервати се явяват своего

рода генбанки, съхраняващи присъщото им растително разнообразие и растителни

ресурси. Познаването и адекватното управление на биологичното разнообразие в такива територии е съществена предпоставка за устойчивото управление на растителното разнообразие в частност.


Р“Врачански карст“
Природните забележителности се обявяват с цел съхраняване на характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, земни пирамиди,

пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости.ПЗ"Вратцата"

ПЗ"Леденика"

ПЗ"Понора"

ПЗ"Божите мостове"

ПЗ"Новата пещера"

ПЗ"Ритлите"

ПЗ"Говедарника"

ПЗ"Чуклите"

ПЗ"Гълъбарника"

ПЗ"Самуилица I и II"

ПЗ"Червеница"
Природните паркове са територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа, като площта трябва да е над определен минимум.

ПП"Врачански Балкан"
За защитени местности се обявяват територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармоничното съжителство на

човека и природата; местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни иживотински видове и съобщества.

ЗМ"Боров камък"

ЗМ"Речка"

ЗМ"Вола"

ЗМ"Веждата"

ЗМ"Тепето"

ЗМ"Борованска могила"

ЗМ"Китката"

ЗМ"Коритата"

ЗМ"Данева могила"

ЗМ"Козлодуй"

ЗМ"Кочумина"

ЗМ"Гола бара"

ЗМ"Калугерски гред-Тополите"

ЗМ"Падините"


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница