“ е м б у л и н в е с т м ъ н т ” адстраница1/15
Дата26.09.2023
Размер2.71 Mb.
#118793
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
GDOS Bio Eco 2014БИО ЕКО ТЕХ” ООД

БИО ЕКО ТЕХ ООД
Адрес на регистрация: гр. София 1505, ул. “Константин Иречек”№16, ЕИК 202494891,


Адрес на инсталацията: Промишлена инсталация за производство на електролитна мед (ПИПЕМ) МЕДЕТ, Хвостохранилище МЕДЕТ, м. Кара дере, общ. Златица, обл. Софийска


Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Незабравка” №25, ет. 5, офис 3
Доклад за изпълнение на дейностите,
за които е предоставено
комплексно разрешително (КР)
372-Н0/2009 г.

(Издадено с Решение № 372-Н0-И0-А0/2009 г., поправено с Решение № 372-Н0-И0-А0-ТГ1/2009 г. на Министъра на околната среда и водите и изменено с Решение №372-Н0-И1-А0/2014 г.на Изпълнителната агенция по околна среда)


Отчетен период :


03.10.2014 г. – 31.12.2014 г.
март, 2015
СЪДЪРЖАНИЕ1. Увод
1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително ( КР )
1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията
1.3. Регистрационен номер на КР
1.4. Дата на подписване на КР
1.5. Дата на влизане в сила на КР
1.6. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното)
1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора
1.8. Лице за контакти
1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти
1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталациите
1.11. Производствен капацитет на инсталацията
1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда.
1.13. РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията
1.14. Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница