1. Изготвяне на графикДата27.04.2017
Размер69.98 Kb.

1. Изготвяне на график

 

 Когато създаването план на проект, въведете следните типове информация, за да може Microsoft Project да изчисли графика, разходите, и натоварването на работната ръка и машините:  Задачи

  Продължителност

  Цени и разходи

  Ресурси

  Зависимости между отделните задачи
Следвайки последователността създайте график на проект с възможност за повторно използване за да откриете кои е правилния тип задача който трябва да зададете за задачите в списъка на вашя график. Сравнете ефекта от задаване на различни настройки за графика на вашия проект.

 

Необходимо е да се запознаете с тези отции на графика в Microsoft Project.Основни формули и свойства работещи под-фоново в Microsoft Project когато създавате план на проект.

Дискусия:Формула на графика

Microsoft Project използва следната формула, за да изчисли различните елементи от графика, Продължителност = Работа ÷ Ресурсни Единици.  • Типове задачи

Типовете задачи са настройки които се прилагат към задачите, и влияят на начина по който се изчисляват тези задачи от формулата. Например, при задача с фиксирана продължителност, стойността която вие задавате за продължителност на задачата ще отстава непроменена докато формулата изчислява работата и ресурсните единици.

  • График базиран на усилия

Изготвянето на такъв тип график има смисъл когато добавяте ресурси към или ги премахватеот задачи. Тази настройка запазва количеството работа постоянно когато променяте назначените ресурсни единици, което ви помага да определите продължителността на дадена задача.

Вероятно изглежда, че изброените вече техники за изготвяне на график са независими, но всъщност те работят заедно. Целта на това което следва е да ви помогне да разберете как тези техники работят поотделно и съвместно, за да имате пълен контрол над вашия грфик.


Формулата изчисляваща графика работи подфоново. Тя настройва вашия график на базата на стоиностите които сте задали за трите елемента: Продължителност = Работа ÷ Ресурсни единици.Когато се планира един проект едни от най-важните неща са датите и крайните срокове. Когато планирате проект трябва добре да си давате сметка кога започват нещата и кога завършват. Когато трябва да бъде завършен целия план на проекта се задават конкретни дати.

Критичен фактор е продължителността. Крайната дата на проекта ви се определя от крайните дати на неовите последни задачи, а тези крайни дати зависят от това колко ще отнеме да се завършат неговите задачи.

Продължителността на всяка задача се определя от назначените ресурсни единици и прецененото количеството работа, а се изчислява по формулата на графика: Продължителност = Работа ÷ Ресурсни единици.


 Продължителността е необходимото работно време между началото и края на дадена задача. При изчисляването продължителността на задачите, Microsoft Project се базира на количеството работа и наличните назначени към тези задачи ресрсни единици. Работното време по дадена задача се определя от календара на проекта, календара на ресурсите, календара на задачите, или всеки друг дефиниран от потребителя календар заложен в проекта.Работата са необходимите усилия, количествено оценени във времеви единици (часове или дни), необходими на ресурса за да завърши задачата. Количеството работа за задачата е сума от всички тези времеви единици, без значение колко ресурси са назначени по изпълнение на задачата.Ресурсни единици – включват в себе си тази част от наличното за ресурсите време, съгласно ресурсния календар, използвано за работа по дадена задача. Ресурсите могат да бъдат хора, обурудване, машини или материали използвани за успешното завършване на задачата. В изготвяния график силията на даден ресурс се изразяват като единици на заданието.

Преди да назначите ресурс към дадена задача от проекта задачата си има продължителност, но няма работа асоциирана с нея.

Въпрос: Защо е така? Отговор:

Защото работата отразява количеството усилия на ресурса или ресурсите които ще се положат за завършването на задачата.

Когато назначавате ресурс на задача базирайки се на формулата на графика, Microsoft Project изчислява влиянието на задачата върху рафика като за целта използва зададените от нас стойности за трите параметъра.
 


От таблицата по-оре става ясно как отделните настройки за типа задача влияят на другите две променливи във формулата на изготвяния график.При изчисляването на работата, продължителността, и ресурсните единици за задачата, Microsoft Project използва настройка за типове на задачите. Като задаваме на задачата нейния тип, можем да контролираме начина по който Microsoft Project изчислява другите два параметъра от формулата на графика дори когато внасяте промени в него.

Както вече казахме трите типа са:  • Fixed Duration

  • Fixed Work

  • Fixed Units

"Фиксиран" не означава, че не можете да променяте тези стойности. Означава само, че формулата ще изчислява другите два елемента спрямо това кой елемент е обявен за фиксиран.
 

Даден е пример за типично поведение съгласно график, което може да наблюдавате ако промените типа на задачата от Work на Fixed-units:  За бояджия задаваме пълно работно време (100%) да боядиса стените за 4 дена (продължителността). Работата (времето което ще отнеме на бояджията да завърши задачата при 100% натовареност) е 32 часа, или 4 дена.

  Ако увеличим количеството работа на 40 часа, Microsoft Project преизчислява продължителността като 5 дни. Сега за бояджията изведнъж се появи още един допълнителен ден за работа по тази задача.

Ако на друг боджия се назначи пълно работно време, то двамата отделяйки 100 % над задачата ще свършат работата само за два дни.Задача от тип Fixed-units

Продължителност = Работа ÷ RРесурсни единици

Project gauges work in terms of resource assignment units—the percentage of available working time, based on the resource calendar, that a resource spends on an assigned task.

Ресурсно назначаваните единици в Microsoft Project или в проценти, или с десеттични числа. При зададено 100% ресурсът работи на пълно работно време; при 50% единици, ресурсът работи по задачата на половин работно време и т.н.

The default setting in Project scheduling is Fixed Units, meaning that whatever resource units you allocate, that value will remain fixed and the other two elements of the scheduling formula will be affected by changes.

 

Ето един пример за това какво се случва с графика, ако промените Duration на задача от тип Fixed-work :  Двама бояджии се назначават на пъно работно време (100%) да боядисват стните за два дни (2 days) (работа равна на 32 часа– по 16 часа за всеки бояджия).

  Ако увеличите продължителността на задачата от два дни на четири, Microsoft Project задава на всеки бояджия по 50% така че всеки бояджия работи само половината от времето, а работата си остава пак 32 часа (т.е. константа).

Задача от тип Fixed-work

Продължителност = Работа ÷ Ресурни Единици

Когато желаете количеството работа да остане постоянно, за настройката касаеща типа на задачата задавате Fixed Work.

В Microsoft Project, работата се измерва във времеви единици, а самата тя е усилието което трябва да направи ресурса за да завърши задачата. Цялото количество работа по задачата е сумата от тези времеви единици, без да се отчита колко ресурси са назначени за да я свършат тази задача.

 Пример: Ето какво става с графика когато променяте Ресурсните единици на задача от тип Fixed-duration:

  На бояджията е дадено нълно работно време за боядисване на стая за 4 дена. Работата е 32 часа.

Нека сега на същия този бояджи му дадем друга стая да боядисва. За съжаление бояджията не мое да работи над задача извън тази.

Бояджията може да работи само на половин работно време боядисвайки допълнителна стая (50%).

  Когато въведете 50%, Microsoft Project запазва продължителността от 4 дена константа, а преизчислява работата да бъде 16 часа.


Задача от тип Fixed-duration

Продължителност = Работа ÷ Ресурсни Единици

Продължителността е работното време между началната и крайната дата на една задача. Когао избирате настройка за типа задача Fixed Duration, продължителността за задачата си остава стойността която сте въвели, докато Microsoft Project преизчислява ресурсните единици докато променяте заданията.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница