Търсене: Представена

Б. Данни, представени на проведената кръгла маса
- Заключителен доклад
V. Научен ръководител на 3 студентски научни доклада и съавтор на една представени на Студентски научни сесии в Медицинска академия и ВМИ – София
- Биография І. Статии и доклади, публикувани в списания и сборници до избор „Доцент": Хараланов Л. Шотеков П., Хараланов Х., "
Моля, представете подробна информация за постигането на индикаторите, предвидени за изпълнението на договора
- Доклад №3 Описание Наименование на бенефициента по договора за безвъзмездна финансова помощ
Моля, представете подробна информация за постигането на индикаторите, предвидени за изпълнението на договора
- Доклад №2 Описание Наименование на бенефициента по договора за безвъзмездна финансова помощ
изглед към една антропософия представена в очерк.*
- Благодарение на Арх. Александър чакалов
Според Вас, коя от представените основни политически групи съветници в Общинския съвет работеха по- ефективно в полза на града през изминалата година?
- Блок Домакинство и жизнен стандарт Как преценявате сегашното материално положение на Вашето семейство?
От представените по-горе данни и информацията от предходните раздели могат да се направят следните заключения
- За преценяване необходимостта от овос по приложение №2 към ч
Как е представена информацията?
- Кратко съдържание
Приемане или неприемане на представения материал
- Благоевград правно исторически факултет
изглед към една антропософия представена в очерк.*
- Нередактиран превод
Финалната среща в Министерския съвет отново сблъска интересите на майките на деца с увреждания с тези на национално представените организации на хората с увреждания
- Спин мори мъжете 6 пъти повече от жените у нас
ііі. документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга
- Общински гори – перник“ еоод
Инфраструктурата на здравеопазването в община Иваново е представена само от обек­ти на извънболничната лечебна и стоматологична помощ. Това са амбулатории, ползвани от общопракти­ку­ва­щи лекари и сто
- Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е за изработване на общ устройствен план на община иваново
Промените в провизиите за обезщетения при пенсиониране съгласно Кодекса на труда през годината са представени, както следва
- Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение
Информацията по Приложение No 11 от Наредба 2 е представена в Доклада за дейността на „Елхим Искра ад за 2014 гИнформацията по Приложение No 11 от Наредба 2 е представена в Доклада за дейността на „Елхим Искра ад за 2014 г
No 11 от Наредба 2 е представена в Доклада за дейността на „Елхим – Искра” ад за 2014 г
2.77 Kb. 1
чета
Изследване организационната култура на търговските фирми в БългарияИзследване организационната култура на търговските фирми в България
G. Hofstede, представена в „Culture’s consequences
450.4 Kb. 3
чета
Декларация, представена на Глобалното събитие за откриване на Международната година на планетата Земя (мгпз)Декларация, представена на Глобалното събитие за откриване на Международната година на планетата Земя (мгпз)
28.36 Kb. 1
чета
Йовков (анализ) Героичната тема е самостойно представена като ядро на цикъла „Старопланински легендиЙовков (анализ) Героичната тема е самостойно представена като ядро на цикъла „Старопланински легенди
39.41 Kb. 1
чета
Програмата за промоция на европейски млечни продукти, произведени в България, бе представена с щанд на изложение в ДубайПрограмата за промоция на европейски млечни продукти, произведени в България, бе представена с щанд на изложение в Дубай
Програма 25.25 Kb. 1
чета
Г. “Асарел-медет” ад гр. ПанагюрищеГ. “Асарел-медет” ад гр. Панагюрище
Eл табло Тдв. 1 с монтирана в него апаратура, съгласно спецификация, представена на чертеж 2/3
95.5 Kb. 1
чета
Месец януари 2010 годинаМесец януари 2010 година
Semantronus angelicus” представена от художниците Иван Иванов – Йоаний и Нина Иванова
Сценарий 64.83 Kb. 1
чета
Месец декември 2009 годинаМесец декември 2009 година
Semantronus angelicus” представена от художниците Иван Иванов – Йоаний и Нина Иванова
Програма 73.19 Kb. 1
чета
Моля да имате предвид, че поради ограничени технически възможности на сайта, цялата документация по поръчката е представена в един файлМоля да имате предвид, че поради ограничени технически възможности на сайта, цялата документация по поръчката е представена в един файл
172.8 Kb. 1
чета
Alfa Romeo Brera бе представена на тестов полигонAlfa Romeo Brera бе представена на тестов полигон
Giugiaro, ще дебютира официално през януари, а производството му е поверено на Pininfarina
12.61 Kb. 1
чета
Р е ц е н з и я за присъждане на научно звание \"Професор\" на су «Св. Климент Охридски»Р е ц е н з и я за присъждане на научно звание "Професор" на су «Св. Климент Охридски»
«Класически и нови филологии». Документацията по конкурса е изчерпателна и е представена в изряден вид
92.58 Kb. 1
чета
Боряна Венциславова Аз, ти и те никой не е застрахованБоряна Венциславова Аз, ти и те никой не е застрахован
We Shall Overswim, представена през януари в Галерия Академия и курирана, както и тази изложба, от Галина Димитрова
37.03 Kb. 1
чета
Боряна Венциславова Аз, ти и те никой не е застрахованБоряна Венциславова Аз, ти и те никой не е застрахован
We Shall Overswim, представена през януари в Галерия Академия и курирана, както и тази изложба, от Галина Димитрова
91.5 Kb. 1
чета
Организатори на конкурса саОрганизатори на конкурса са
Anvolt представена от Фондация „България Младежка Превенция”, художници, психолози, специалисти по промоция на здраве от нцоза, мз, експерти от момн и мфвс
44.73 Kb. 1
чета
7, Братислава До 13. 10. 2013 г продължава изложбата „Слънчеви послания7, Братислава До 13. 10. 2013 г продължава изложбата „Слънчеви послания
Pastel Artist International”. През 2002 г художничката е представена в международен форум „инарт” в Пловдив
72.61 Kb. 1
чета

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница