Човешкият капитал като основен елемент на нематериалните активи


Сравнитела характеристика и оценка на човешкия капитал в Българиястраница2/5
Дата16.03.2023
Размер168.5 Kb.
#116912
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Човешкият капитал
Сравнитела характеристика и оценка на човешкия капитал в България

Изследвайки основните показатели характеризиращи човешкия капитал, очертават както неговото състояние така и основните проблеми към които трябва да се насочат политиките в бъдеще. По този начин ще се сздаде устойчив и бърз икономически растеж и повишаване на конкурентноспособността на икономиката.В практиката най- често използвания показател е този за структурата на населението по степени на образование, в т.ч с висше.


В България 60% от населението което е на 15 и повече години и 80% от работната сила имат завършено средно и висше образование към края на 2002г. Според международната статистика делът на неграмотните сред населението на 15 и повече години 1,5% през 2001, като тази стойност е с около 1% по- висока от тази в икономически развитите държави.
Показателят за дела на населението на възраст 25-64 години със средно и по- високо образование в България (67,1%) е по-голям от съответния за ЕС-15(63,5%), което е свидетелство за сравнително високото качество на образованието у нас.


фиг.1 Дял на населението на възраст 25-64 години със завършено средно и по- високо образование (%), 2000г.
България все още изостава по брой студенти на 10000 човека спрямо страните членки на ЕС. Ако тази тенденция продължи това би оказало неблагоприятно влияние върху бъдещото изменение на качеството на човешкия капитал.
Емигарционните процеси също оказват влияние. Ако натрупаните знания в чужбина се използвват от емигрантите в собствената им страна, то тогава емиграцията би оказала положително въздействие върху качеството на човешкия капитал. Но ако те използват формираните качества за увеличаване на БВП на друга държава, то тогава емиграцията оказва отрицателен ефект върху икономическото й развитие. Съществен обаче е фактът,че делът на високообразованите емигранти е голям ( около 6000 учени или ок. 11% на възраст 35-49 години). Този процент е най- голям в сферата на техническите науки –(ок.73%).
Не по различен е резултатът и при потенциалната емиграция . От всички български граждани на възраст 18-60 делът на желаещите да емигрират е 25,3%, а във границата 18-30 години делът е 43%. От всички родители 72% са готови да стимулират децата си да напуснат страната. Делът на потенциалните емигранти със средно образование е е 55%,а на тези с висше 23%.
На този етап България разполага качествен човешки капитал – сравнително нисък дял на неграмотните, голям дял от населението със средно или по- високо образование и относително голям брой студенти. Но се очертават и някои проблеми които носят в себе си негативни бъдещи промени – ниско образователно равнище във възрастова група 25-29, намаляващ брой студенти, и висок дял на емиграция сред малади и високообразовани хора.


1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница