Цифрови камериДата19.10.2022
Размер0.79 Mb.
#115315
cifrovi-kameri
 • Цифрови камери
 • При цифровите камери се използват видеосигнални преобразуватели с двумерни фоточувствителни матрици. Матрицата се състои от множество фоточувствителни елементи, с адресируем достъп до всеки един от тях, изградени от фотодиоди. Броят на фоточувствителните елементи по двете координатни оси определя разделителната способност на изображението.
 • Цифровите камери от нисък клас съдържат по една CCD матрица (image sensor). Апаратите от по- висок клас съдържат три отделни сензора за трите съставящи на сигнала- R, G и B. Пред всеки един от сензорите е поставен филтър, който пропуска само светлината с дължина на вълната от съответния спектър.
 • Над всеки фоточувствителен елемент в матрицата е разположена миниатюрна лупа, която фокусира светлината точно върху фотодиода. Фотодиода преобразува фотоните в електрони и техния заряд се запазва в светочувствителната област на принципа на кондензатора.
 • Натрупаните електрически заряди в светочувствителната област на матрицата трябва да се изчистят, за да може да се възприеме следващото изображение. Инициализацията се извършва с честота няколко десетки пъти за секунда.
 • За премахване на взаимното влияние на едноцветни съседни пиксели и поява на цветови дефекти, червените, зелените и сините филтри са шахматно разположени.
 • Матричните полупроводникови фотопреобразуватели според вида на сензора се делят на CCD, Supеr CCD и Super CCD SR/SH матрици.
 • CCD матрици
 • Като фоточувствителни елементи се използват MOS кондензатори или фотодиоди с форма на квадрат или правоъгълник. Видеосигналът представлява поредица от импулси, чиято амплитуда зависи от интензитета на светлината в съответната точка от изображението. Процесът на сканирането е автоматичен и се извършва от самия приемник на изображението. Тези фотопреобразуватели се наричат самосканиращи.
 • Super CCD матрици
 • При тези матрици елементите са по форма осмоъгълници и са разположени под ъгъл 45 градуса. Разположението на елементите наподобява клетките на пчелна пита. Така се увеличава ефективната повърхност на всеки пиксел, като в резултат се увеличава чувствителността и намалява шума. С около 60 % се увеличава и ефективната разделителна способност.
 • Super CCD SR/SH матрици
 • При Super CCD SR/SH матриците се комбинират по- големи с по голяма светочувствителност диоди (S пиксели) и по- малки с по- малка светочувствителност диоди (R пиксели).
 • Резултатната фотопреобразувателна характеристика е сбор от фотопреобразувателните характеристики на двата типа пиксели. Снимките направени с такава матрица са с високо качество и детайлност включително и в най- тъмните и най- светлите области от изображението. Структурата на матрицата наподобява пчелна пита.
 • Сигналите за трите цвята се преобразуват в цифров вид чрез АЦП. Системата е с микропроцесорно управление.
 • Специализирани контролери за обработка на видеосигнал
 • Позволяват въвеждане на сигнал по системите PAL, SECAM или NTSC и могат да се свързват дирекно с повечето видеокамери и видеомагнетофони. Аналоговия сигнал се преобразува в цифров и се декодира. Прави се компресия и се записва на подходящ носител. При извеждане на информацията, тя се декомпресира, кодира и ако е необходимо се преобразува в аналогов телевизионен сигнал.
 • Цифрови фотоапарати
 • Конвенционалната фотография води началото си от 1830 година и е изобретена от Дагер и Талбот. Обикновения фотоапарат използва полимерен филм с нанесен върху него светочувствителен слой за формиране на изображението- негатив или позитив. Отразената от обекта светлина преминава през система от лещи- обектив и въздейства на светочувствителниям слой чрез химична реакция.
 • За фиксиране на резултатите от тази реакция се използват два химични процеса- проявяване и последващо фиксиране на изображението. Ако това е негатив през него се пропуска насочена светлина, която осветява светочувствителния слой на фотохартията. Следва нов процес на проявяване и фиксиране на изображението.
 • Цифровите фотоапарати съдържат аналогични елементи и системи. Имат обектив с лещи, фокусиращи потока отразена от обекта светлина върху светочувствителния елемент- двумерна CCD матрица. Генерираните от матрицата сигнали се дигитализират чрез АЦП. Специализиран микропроцесорен контролер обработва тези сигнали и в компресиран вид ги записва върху съответния носител, като същевременно извежда полученото изображение върху LCD панел. От зададените алгоритми зависи качеството на снимката и формата в който тя се записва, различните екстри- рамки, генериране на дата и час , звуков съпровод и други подобни. Максималната резолюция зависи от размерността на CCD матрицата. Скъпите цифрови апарати могат да записват полученото изображение в специален RAW формат, при който без всякаква компресия се записват параметрите на всеки един пиксел. Полученият файл е много удобен за последваща обработка, но е с относително голям обем- десетки мегабайти.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница