Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на основание чл. 130 от зут, съобщава на Стефка Тодорова ГаневаДата19.01.2018
Размер12.17 Kb.
#48908
ОБЯВЛЕНИЕ

във връзка с чл.61, ал.3 от АПК,

по повод съобщение изх.№ОРД 03-739 от 12.03.2010г.

за издадена заповед №РД-15-358 от 12.03.2010г. накмета на Община Сливен

Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на основание чл.130 от ЗУТ, съобщава на Стефка Тодорова Ганева с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, кв.”Българка” бл.32, вх.В, ап.3, НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК с адрес: гр.Сливен, ул.”Габрово” бл.1, вх.Б, ап.8, НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК с адрес: гр.Сливен, ул.”Габрово” бл.1, вх.Б, ап.9, Корнелия Чудомирова Драгнева с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Антон Иванов” бл.8, ап.19, Стамен Георгиев Демерджиев с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Антон Иванов” бл.8, ап.29, Виктор Александров Маринов с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Антон Иванов” бл.8, ап.36, Ангел Стойчев Мануров с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, кв.”Дружба” бл.36, вх.И, ап.4, Тенчо Иванов Панов с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Антон Иванов” бл.8, ап.57, Иван Георгиев Петров с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Антон Иванов” бл.8, ап.69, Стела Иванова Петрова с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Антон Иванов” бл.8, ап.70, Цветка Костова Петкова с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, кв.”Българка” бл.13, вх.Б, ап.2, заинтересувани лица по чл.131 от ЗУТ, че със заповед №РД-15-358 от 12.03.2010г. на кмета на Община Сливен е одобрено Частично изменение на Подробен Устройствен План /ПУП/ за обхвата на кв.437 по плана на кв.”Ново село”- гр.Сливен, в част План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд - Сливен.
Каталог: doc -> Command
Command -> Дирекция”Устройство на територията” при Община Сливен
Command -> Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен
Command -> Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на основание чл. 130 от зут, съобщава на: неизвестен собственик
Command -> Дирекция”Устройство на територията” при Община Сливен
Command -> Дирекция”Устройство на територията” при Община Сливен
Command -> Дирекция”Устройство на територията” при Община Сливен
Command -> Дирекция”Устройство на територията” при Община Сливен


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница