Електростатични


Електролечение с високочестотен токстраница13/24
Дата21.01.2023
Размер269.63 Kb.
#116345
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
биофизика
Електролечение с високочестотен ток - трептения на електрични заряди, които създават високочестотно електромагнитно поле, което се разпространява във вид на електромагнитни вълни от областта на радиовълните; използват се в електрохирургията за рязане (електромия) и запояване на тъкани (токът се извежда от тялото с помощта на втори електрод, който е поставен под пациента и който има голяма проводяща площ, като по този начин се намалява плътността на изходния ток и се избягва изгаряне)
Основният физиологичен ефект на високочестотния ток е увеличаване на кинетичната енергия на заредените частици в тъканите, проявяващо се в образуване на вътретъканна (ендогенна) топлина, която активизира кръвообращението и обменните процеси, което действа болкоуспокояващо.
Електромията е свързана с ниски загуби на кръв, поради коагулацията на белтъците и автоматичното затваряне на малките кръвоносни съдове, както и термичната стерилизация на разреза. Въпреки това, раните в следствие от електромията заздравяват много бавно.


16 тема:

  1. Токсичност на кислорода – при високи парциални налягания в следствие от висока конц.на кислород във вдишания газ, високо налягане на вдишван газ или от комбинация между двете; възниква при pO2 > 0,5 atm (2,5 пъти над нормата – 0,2); в медицината – вентилация на пациенти със смес от 50% кислород  индуциране на белодробна токсичност (бавно, в рамките на няколко дни); 100% кислород  белодробна токсичност (синдром на кислородната токсичност и оксидативен стрес)

Свободен радикал - атом, молекула или част от молекула, която има несдвоени електрони в най-външния слой на електронната обвивка; биват кратко и дългоживущи;
Видове свободни радикали и активни форми на кислорода са синглетен кислород, супероксиден радикал, водороден пероксид, триоксидан, озон, хидроксилен радикал, азотен оксид
Синглетен кислород: всички електрони са сдвоени; висока енергия; висока реактивоспособност; дългоживущ (газ), краткоживущ (водна фаза); формира се при фотосинтеза, излагане на слънце, фотодинамична терапия; ОБЕЗВРЕЖДА СЕ ОТ ВИТАМИН А И УБИХИНОЛИ


Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница