Годишна среща на местните власти от Югоизточна ЕвропаДата15.01.2018
Размер74.68 Kb.Годишна среща на местните власти от Югоизточна Европа

17 – 18 май 2015 г., гр. Пловдив, Международен панаир17 май 2015 г. (неделя)


 1. Бизнес изложение и борса на общински проекти - Международен панаир – Пловдив, Палата №6


14.00 – 14.45 ч. Откриване

 • Тодор Попов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Пазарджик

 • Иван Тотев, кмет на общината - домакин Пловдив

 • Джуро Буквич, президент на NALAS

 • Ивелина Василева, министър на околната среда и водите


14.45 - 17.30 ч. Презентации

 • Резултатите и поуките от програмен период 2007 – 2013 г., Малина Крумова, директор на дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС”, администрация на Министерски съвет

 • Община Благоевград:Добри практики и предизвикателства при изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013“, Зорница Кралева, заместник- кмет по европейски проекти и програми на община Благоевград

 • Община Варна:Създаване и реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа чрез европейско финансиране в община Варна“, Ани Николова, директор дирекция „Европейски и национални оперативни програми”, община Варна

 • Община Добрич: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, Теодора Петкова, ръководител на проекта

 • Община Нови пазар: „Проекти на община Нови пазар, финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет“, Цветанка Милева, секретар на община Нови пазар

 • Община Трявна: „Проектите на община Трявна, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013“, инж. Драгомир Николов, кмет на община Трявна

 • Община Тунджа: „Надграждане и развитие на политиките на община Тунджа в полза на хората“, Станчо Станчев, заместник - кмет на община Тунджа

 • НСОРБ: „Е-ПОДЕМ – най-мащабната инвестиция в общинския капацитет за управление на проекти“, Теодора Дачева, заместник – изпълнителен директор на НСОРБ

 • Фонд ФЛАГ: „Фонд ФЛАГ-утвърден и надежден партньор на българските общини за реализация на инфраструктурни проекти“, Надя Данкинова, изпълнителен директор на ФЛАГ

 • Environment Commerce – „Глобални решения за технология“, Иван Биденко, Чешка Република

 • Представяне на фирма MDP Geo, Мирослав Новак, Чешка Република

 • Представяне на фирма BONEGO (изолационни материали), Андрей Йехошин, Чешка Република

 • Ролята на зелените поръчки при изпълнението на плановете за действие за устойчива енергия на общините“, проект „Зелени обществени поръчки в действие (Green ProcA)“, финансиран от програма „Интелигентна енергия Европа“ на ЕС, Златка Николова, изпълнителен директор на Асоциацията на родопските общини и архитект Евелина Стойкова, управител на Енергиен център София.
  1. 18.00 ч. Разглеждане на информационните кътове и изложбени щандове

Изложбени щандове на общините: Бургас, Бурса, Велико Търново, Габрово, Елена, Лясковец, Златарица, Етрополе, Кърджали, Пазарджик, Столична. Национално сдружение на общините в Република България, Оперативни програми и Програма за развитие на селските райони, ER Solution, Прима АД, Посолство на Чешката република, Асоциация на енергийните агенции

16.30 – 17.00 ч. Щанд на оперативните програми и ПРСР

 • Предоставяне на актуална информация от страна на управляващите органи на програмите

 • Предоставяне на информация за добри практики от програмен период 2007-2013

 1. 17.30 ч. Информационен кът на „Технологика“ ЕАД

 • Представяне на проект „Подобряване на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА) – предпоставка за ефективна администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПАК

  1. 18.00 ч. Информационен кът на NALAS

- Представяне на наградените GENiYOUTH общински инициативи от Югоизточна Европа:

    • Андуена Прифти, замeстник - кмет на община Елбасан, Албания

    • Озрен Петкович, кмет на Петрово, Босна и Херцеговина

    • Желка Чернивец, заместник-кмет на Марибор, Словения

    • Розета Алексов, координатор „Равенство между половете“ в Постоянната конференция на градовете и общините, Сърбия

    • Тадей Беочанин, кмет на Айдовщина, Словения

    • Джемил Арслан, генерален секретар, Асоциация на общините Мармара


15.00-18.00 ч. Демонстрации на машини и съоръжения, открита изложбена площ между палата №6 и палата №3

- Асоциация на Българските енергийни агенции

 • Демонстрация на мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух (на 17 май между 14.30 – 18.00 часа и на 18 май между 13.30-16.00 часа (на всеки кръгъл час в посочения времеви интервал)

- Автокам България ООД

 • Изложба и демонстрация на вакуумна мотометачна машина и на специализирана комунална техника за общините


Общинска сцена“ - концерт на общински изпълнители и състави от Югоизточна Европа, открита сцена между Палата №7 и Палата №3

15.30 ч. Откриване

Участници: детски Марчинг Бенд – община Златица, фолклорен ансамбъл „Елица“ – община Пазарджик, женски народен хор "Златолира" при народно читалище "Христо Смирненски 1889 г." – община Златица, танцов ансамбъл „Дилянка” - община Пловдив, военен оркестър – община Бурса, Република Турция, фолклорна формация „Гергана“ – община Кнежа, етрополска духова музика – община Етрополе, ансамбъл „Гео Милев” - община Пловдив

Вход: свободен
18 май 2015 г.,

ХХVІІІ Общо събрание на НСОРБ, Международен панаир – Пловдив, Палата №6

08.30 – 9.30 ч. Регистрация на участниците (фоайе на Палата №6)

Председателстващ: Тодор Попов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Пазарджик
09.30 – 10.30 ч. Заседание на Общото събрание на НСОРБ

Откриване и приветствия

 • Тодор Попов, председател на УС, кмет на община Пазарджик;

 • Иван Тотев, кмет на общината – домакин Пловдив;

- Фредерик Валие, генерален секретар на Съвета на европейските общини и региони

1. Церемония по приемане на нови членове2. Отчет за дейността на УС на НСОРБ през мандат 2011 - 2015 г.

3. Отчет за дейността на КС на НСОРБ през мандат 2011 - 2015 г.

4. Разни
10.30 – 12.30 ч. Дискусионна част
Медиите са поканени да вземат участие при откриването и церемонията, без вътрешноорганизационната сесия.
Връчване на етикет за иновации и добро управление на местно ниво Международен панаир – Пловдив, Палата №6
12.30 ч. – 13.30 ч. Томислав Дончев, заместник–министър председател по европейските фондове и

икономическата политикаБарбара Точе, вицепрезидент на Конгреса на местните и регионални власти към СЕ

Конференция „Компетенции и готовност на местните власти от Югоизточна Европа за превенция и управление на кризи”, зала „България”, Конгресен център

15.00 - 15.40 ч. Откриване и приветствия:

 • Росен Плевнелиев, президент на Република България

 • Иван Тотев, кмет на община Пловдив

 • Президент на NALAS

15.40 – 16.00 ч. Управление на риска при природни бедствия – опитът на Япония

Хоакин Торо, главен експерт „Управление на риска“, Световна банка

16.00 - 16.05 ч. Иновативни технологии и решения в подкрепа на държавите и градовете

да бъдат по-сигурни, по – разумни и по – защитени

Ели Фукс, президент на високотехнологичната компания ERSolution

Говорители от местната власт:

Модератор: Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

16.05 – 16.20 ч. Как българските общини отговориха на бедствията през 2014 и 2015 г.?

Ролята на междуобщинската солидарност.

Тодор Попов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Пазарджик
16.20 – 16.35 ч. Опитът на местните власти от Република Сърбия по овладяване

на кризата при наводненията от 2014 г.

Саша Паунович, председател на община Парачин и представител на Постоянната конференция на градовете и общините на Република Сърбия

16.35 – 16.50 ч. Македонският опит в междуобщинската солидарност по време

на скорошните наводнения в региона

Коце Траяновски, кмет на община Скопие, президент на ZELS

16.50 – 17.05 ч. Развитие капацитета на Столична община за реакция при бедствия

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

17.05 – 17.20 ч. Бедствията в Босна и Херцеговина - опитът и поуките за

местните власти от Република Сръбска

Мико Мичич, кмет на община Биелина, председател на Асоциацията на общините и градовете на Република Сръбска, Босна и Херцеговина и зам. президент на НАЛАС

17.20 – 17.35 ч. Взаимодействието на ГД „ПБЗН“ с местните власти –

основна предпоставка за ефективна реакция при бедствия

Главен комисар Николай Николов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“

17.35 – 18.10 ч. Дискусия

 • Очаквани промени в политиките по превенция;

 • Подобряване координацията между институциите за реакция при бедствия;

 • Междуобщинската солидарност в Югоизточна Европа

18.10 – 18.25 ч. Представяне на проект на Декларация местните власти от Югоизточна

Европа за управление на риска от природни бедствия

Президент на NALAS

18.25 – 18.30 ч. Закриване на конференцията

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница