И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област ШуменДата14.10.2018
Размер31.52 Kb.

И Н Ф О Р М А Ц И Я


за качествата на питейната вода в Област Шумен
За периода 01 – 30.04.2012 г. в региона няма селища с въведено режимно водоподаване.

С изследване са обхванати 12 населени места.

По химични показатели са изследвани 22 водни проби. От тях 2 не отговарят на изискванията на на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) – 1 по показател мътност и 1 по показател нитрати (норма до 50 мг/л.).


Населено място

Показател

Стойност

гр. Шумен

мътност

неприемлива

Янково

нитрати

110 мг/л

По микробиологични показатели са изследвани 22 проби вода. От тях 2 неотговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) – 9, 09% нестандартност за периода.
Населено място

Показател

Стойност

Веселиново

коли форми

3 КОЕ/100 мл

Тимарево

коли форми

Е.коли


12 КОЕ/100 мл

5 КОЕ/100 мл


От местни водоизточници по химични показатели са изследвани 12 проби вода. От тях 3 не отговарят на хигиенните норми – 1 по показатели нитрати и мътност и 2 по показател нитрати.
Местен водоизточник

показател

стойност

чешма - гр. Шумен,

до ТПК ”Пчела”нитрати

мътност


167 мг/л

неприемливачешма - гр. Шумен,

кв.Б.Българанов, до КЕЧнитрати

59 мг/л

чешма - гр. Шумен,

ул. “Я. Сакъзов”нитрати

91 мг/л

По микробиологични показатели са изследвани 12 проби вода от местни водоизточници. От тях 2 не отговарят на хигиенните норми.
Местен водоизточник

Показател

Стойност

чешма - гр. Шумен, по пътя

за паметник „Създатели на българската държава”коли форми

11 НВЧ/мл

чешма - гр. Шумен,

кв. Б.Българанов, до КЕЧколи форми


3 НВЧ/мл

За периода 01 – 30.04.2012 г. са регистрирани 29 чревни инфекциозни заболявания, разпределени по нозологични единици както следва:

ентероколит – 26

колиентерит – 2

хепатит – 1


Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

Издадени са предписания до управителя на „В и К Шумен” ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несответствия в качествата на питейната вода. Спрямо отговорните лица са предприети необходимите действия за съставяне и предявявяне на актове за установените административни нарушения. За констатирани пропуски при обеззаразяване на водата е съставен 1 акт.
Каталог: vodi files
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница