Инструкция за това как всяка община да подготви материала (наличен електронен вариант 3). Изготвена е и обща програма за управление на общините, в които партията печели изборите провеждане на леви политикиДата20.04.2017
Размер94.44 Kb.
ТипИнструкция
ДО

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

Председател на

НС на БСП
ДО

Членовете на

Изпълнителното бюро на

НС на БСП
Д О К Л А Д
за взето участие в регионален форум

„Социалдемократите в регионално сътрудничество”

Скопие, 28-30 януари 2011 г.В периода 28-30 януари 2011 г., в хотел „Александър Палас”, Скопие, Македония, се проведе регионален форум за споделяне на опит и възможности за сътрудничество (създаване на мрежа за сътрудничество) между социалистите и социалдемократите от Югоизточна Европа. За участие бяха поканени по един представител (експерт или политик на ръководна позиция) на партия в областта на секторни политики, както и един представител на политическата фондация, с която партията работи. Страните, които взеха участие – Македония, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Словения и България. Присъстваха и представители на политически фондации от Албания и Швеция. Сред лекторите бе и представител на Британската лейбъристката партия.

Организатори на срещата - Националния демократичен институт със седалище във Вашингтон, САЩ (Регионален ръководител - Ана Радичевич, Прищина), съорганизатори – Германската фондация „Фридрих Еберт” и Шведския международен център Олоф Палм.
Бяха направени презентации в следните теми:
1. „Добри политики за добри изборни резултати – качествения политически документ може да донесе промяна”

Презентатори: Сейд Муканович и Нермина Заимович – народни представители на социалдемократите в Босна и Херцеговина, Младен Попович – Регионален директор на НДИ – Босна и Херцеговина.


За процесът на изработване на политика – това бе изнесената първа презентация от регионалния директор на Националния демократичен институт за Босна и Херцеговина (наличен електронен носител – 1).

Бяха представени „Червена книга на решенията” (наличен електронен вариант - 2), какъвто материал е използван по време на кампанията за местните избори през 2007-ма година. Към нея е приложена кратка инструкция за това как всяка община да подготви материала (наличен електронен вариант – 3). Изготвена е и обща програма за управление на общините, в които партията печели изборите – провеждане на леви политики.

Също – рекламна брошура на програмата на партията за парламентарни избори през 2010 г. (наличен електронен вариант - 4), която поставя в центъра на решенията човека и това е посланието на програмата. За провеждането на кампанията, партията е извървяла един дълъг път за формиране на политики (policy making) – продължил почти 4 години. Първоначално са определени няколко водещи приоритета сред всички, които са анализирани от експертите на партията. След това, чрез подкрепата на Националния демократичен институт (НДИ) са организирани фокус групи, чрез които е проучена нуждата и мнението по тези теми сред гражданите. Дискусиите и проучването са водени от ресорните отговорници по съответните теми в партията. Така е проучено доколко избраните приоритети отговарят на истинските нужди на хората. Включително в това проучване се използва и анкета от врата на врата, с която се пита населението кое е най-важното за тях от изброени няколко приоритета. Правят се корекции там, където се идентифицират други нужди от първоначалния проект. НДИ издава Наръчник за изработване на програмни политики (наличен електронен вариант – 5 и 6)

Приоритетните теми, които и в момента са залегнали в програмните документи са пет – правосъдие, образование, здравеопазване, социални политики и икономически политики. В отделните сектори са изготвени специални програми за засегнати страни. Например към социалните политики са прикачени програма за инвалиди (цивилни и военни), програма за майки с деца, програма за пенсионери и възрастни, програми за млади хора. Съответно с всички тези групи се провеждат дискусии и се събират мнения и потребности, за да се изготвят програмите, които от своя страна формират политиките.

Паралелно с това се правят и физически обиколки сред всички структури, с които се цели - проверка на тяхното състояние, установяване на нивото на познаване и използване на програмните документи на партията и възможността за провеждане на такива дискусии. Във всяка община, чрез тези обиколки, се установява по кои теми от приоритетните могат да се водят дискусии.

За привличане на избиратели, които изначално са настроени неприятелски към партията се прилагат специални инициативи. Една такава е анкетирането на определени целеви или регионални групи за това, за какво биха искали да се похарчи бюджета на тяхната община.

Двамата народни представители считат, че са спечелили изборите в техните райони благодарение на това, че са предложили политики, а не просто са били разпознаваеми лица на партията си. Според тях избирателят започва да се интересува от личния живот на политика, когато политика не предлага нищо, което да интересува избирателя.

Освен това много важна е обратната връзка към избирателя – по време на дискусията той е поставил редица въпроси. Когато спечелиш изборите е важно да го уведомяваш какво се случва по тези въпроси и какво ти правиш за да променяш ситуацията.


2. „Икономическата криза в Хърватска – защо индустриалната политика трябва да бъде социалдемократически приоритет?”

Презентатор: Милан Живкович – Социалдемократическа партия на Хърватска, председател на Комисия по секторни политики.


Изложението включваше теоретична част, основата на която бе поставена на Кейнсианската теория (налична в електронен вариант – 7).
3. Обмяна на опит и знания – презентация на „Прогресивен институт за социална демокрация” на Македония

Презентатор: Таня Томич


Материалът ще бъде изпратен допълнително от представителите на Прогресивния институт. Институтът за социална интеграция също имаше своя презентация, но на участниците извън програмата не беше предоставена възможност за представяне, освен дискусионния формат и неформалните контакти.

Стана ясно, че македонския институт също развива Политическа академия, която се финансира от Фондация „Фридрих Еберт”. Кандидатите обаче за академията не се набират чрез партийните структури, което я прави различна с българската. Също – института е включван в изработването на политиките на партията, като основно се използва за провеждането на контактите с гражданското общество и обсъждането на важните за гражданите теми.

Съществуват още редица други области, в които има прилики и разлики и по тази причина македонския клон на ФФЕ, заедно с Прогресивен институт обмислят идеята да организират работна конференция за обмяна на опит и идеи между сходните политически академии от Германия, Холандия, Швеция, България и Македония. В неформална среда идеята беше обсъдена и с нас, за чието реализиране ще съдействаме.
4. „Управление по време на икономическа криза”

Презентатор: Зоран Йовановски – заместник-председател на Социалдемократическия съюз на Македония с ресор „Секторни политики”


Живкович е влязъл в политиката, след като дълги години е работил в банковия сектор и е осъзнал, че само чрез политика може да налага истински промени. Цитира успешно американския опит в провеждането на икономически политики, като много често използваше тези на Алън Грийнспун.

В кратко изложение обясни природата на кризата в Македония и защо тя не е тежко засегната от нея. В ролята си на опозиция партията се опитва девет месеца да влезе в диалог с управляващите, но безуспешно. За да не позволят на общественото мнение да ги приема като единствено критикуващи, те са разработили програма от мерки, които представят публично. Примерът, който беше даден като част от програмата – проект „Инвестиции сега”, предлагащ решения за кредитиране на фирми от малкия и средния бизнес.


5. „Развитие на процеса на изработване на политики и ролята на изследването за формирането на политики”,

Презентатор: Анджела Уилкинс, представител на Британската лейбъристка партия


В основата си презентацията беше свързана с представяне на процеса на изготвяне на документа на лейбъристката партия Manifesto за явяване на изборите през 2001 година (налична в електронен вариант – 8).

Най-напред е създадена комисия, която да управлява процеса и която се състои от председателя, от „министрите в сянка” и председателите на комисии в партията. След това се създава Национален форум за политики (НФП), състоящ се от 194 членове от 22 региона – представители на коалиционните партии, „министри в сянка”, общински съветници, народни представители и евродепутати, членове на националните ръководни органи на лейбъристката партия, експерти по ресорни политики. Сред тях са сформирани 6 комисии в 6 политики – Международна дейност, Образование, Здравеопазване, Заетост и реализация, Устойчиво развитие и Комисия за вътрешен ред, сигурност и граждански права. Всяка комисия има отговорник за медиите – публикува материали от работата на комисията, видеозаписи, прави анализ на медийното отразяване. По този начин е отбелязана важността не само да се работи, но и членовете на партията и избирателите да разбират, че се работи. Освен това по всяка тема е осигурен по един модератор, който е платен и който посещава и води дискусиите. Целта е да се контролират типажите партийни хора по места, които винаги взимат думата и не дават възможност на външните присъстващи да изкажат мнението си. Експертите, модераторите и отговорниците за медиите в комисиите са платени, както и са осигурени финансови ресурси за материалите и дейността на комисиите.


Процесът на изработване на политиките продължава 4 години:

- 1-ва година – прави се преглед на всички документи на партията и се обобщават в обща рамка на приоритетите; организират се широки публични дискусии с фокус групи по населени места. Примерът, който Уилкинс даде беше със секторна политика транспорт, на която комисия тя е била ръководител (министър в сянка по транспорта). В общините, чрез партийните структури и с помощта на политическа фондация, се организират отделни срещи с различните фокус групи - велосипедисти, пътници в автобуси, използващи жп транспорт, шофьори, други. От тях задължително се изготвя обратна връзка, информацията от която служи за изготвяне на политическия документ.

- 2-ра година – вътрешнопартийни форуми, на които се избират приоритети на базата на установените нужди на населението, изготвяне на проект на документа.

- 3-та година – окончателно оформяне на документа, съгласуване с коалиционните и европейските партньори; провеждане на заседание на Националния форум за политики за представяне на документа.

- 4-та година – Manifesto 2001 и явяване на избори.
6. „Изкуството и умението на правенето на политики”,

Презентатори: Анджела Уилкинс (Великобритания) и Милан Живкович (Хърватска)


Един от най-важните моменти в писането на политики е езика, който се използва за това и обема, в който се представят пред хората. Когато тези политики са изготвени и сме в началото на политическия мандат, задължително се брифират представителите на партията във властта с тези документи и приоритети – те трябва да знаят какво са избрани да отстояват. Също тези документи за политики се изпращат по всички възможни канали към структурите на партията и запознаване на членовете с тях. Всички, които имат инструмента да реализират политики са хора с определени персонални характеристики – всеки един от тях пречупва през собственото си разбиране дадения документ. Ако това обаче става в по-голяма степен на основа лична харизма и липсва експертността, тогава се излиза извън полето на избраните приоритети на партията и нейните ценности. А такова изкривяване води до лоши изборни резултати – избирателите, за които сме създали тези политики и които са ни повярвали, се чувстват излъгани.

Документите за политики трябва да показват и връзката между разходи – ползи от предлаганите политики. Целта е да се избягва стандарта “distribution policy” – политика, която има ефект за малка група от хора, но изисква сериозен финансов ресурс за реализацията си.

Процесът на създаване на политики е кръгов /policy circle/:


  • разпознаване на проблемите чрез търсене мнението на хората;

  • търсене на решения в съществуващите програмни документи на партията;

  • алтернативни решения;

  • обсъждане на алтернативите в публични и вътрешнопартийни дискусии;

  • включване на коалиционните партньори и техните програмни приоритети;

  • проект – примерни политики;

  • проектите се обсъждат в университети със студенти в съответните специалности на политиките /практика на Хърватска – малка територия, 10 университета, тества се езикът на проекта за политика сред младите хора/.

Документите за политики, които се подготвят винаги са два – един обемен /за тези, които се интересуват в детайли/ и и един кратък /за масовите кампании, с точни и конкретни послания/. Документите винаги са придружени от секция “Въпроси и отговори”, предназнаена за политиците и техните застъпници, които ще го използват – в нея са посочени възможни казуси, които са възникнали по време на дискусиите по места, когато е събирана информацията за документа.

Традиционните партии често си мислят, че са установили проблеми и са дали решения за вечни времена. Това не е така, защото живота е динамичен и светът се променя. Когато имат такива проекти, партиите често се задоволяват с проформа “публични” дискусии, които всъщност са с партийните членове. Те в повечето случаи не желаят да изразяват гражданското си мнение, защото никой от ръководителите не ги мотивира за това. Ето защо е много важно да положим усилия да покажем плурализъм – да допуснем колкото се може повече мнения, възгледи или гледни точки по дадения въпрос и дадем поле на избирателите да ги изразят.
Представителите от различните страни на социалдемократическите партии бяха на изключително добро ниво на политическа подготовка. В неформалните дискусии се интересуваха от проблемите на сестринските си партии в другите държави, особено такива, свързани със свободата, сигурността и нарушените права на гражданите.

Взели участие във форума:


Явор Куюмджиев

Председател на Съвета по

икономическа политика, енергетика и туризъм

Член на УС на ИСИ


Галина Асенова

Изпълнителен директор наИнститута за социална интеграция

Каталог: dobrev k.mbox
dobrev k.mbox -> Кафене новини в памет на закъснялата паметливост срещу злопаметния Първанов
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница