Как да не получим белега на звяраДата14.01.2019
Размер120.19 Kb.
ТЕМА 14 БЕЛЯЗАН ЗАВИНАГИ

 1. Как да не получим белега на звяра

 1. Ще започнем тази вест с едно голямо празненство. Цар Навуходоносор беше развълнуван.
 1. То бе поканил всички сановници от обширната Вавилонска империя.
 1. Спомняте си, че в Даниил, 2 глава царят бе сънувал странен сън.
 1. Бе видял голям метален образ и пророк Даниил му разкри, че царят на Вавилон бе неговата златна глава.
 1. Неговото царство никога нямаше да има равно на себе си.
 1. Но на Навуходоносор не му беш достатъчно да бъде само една златна глава. Затова нареди на своите служители да изработят цяла статуя от злато.
 1. Неговото царство трябваше да бъде не само главата, но цялото тяло. Това беше неговият начин да прогласи по света, че неговото царство ще съществува вечно.
 1. В този ден хиляди се събраха, за да станат свидетели на освещаването на златния образ на Навуходоносор.
 1. Накрая прозвучаха тромпетите и царският глашатай обяви:
 1. “Вам се заповядва племена, народи и езици...
 1. ... щото, когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтиря, на гайдата...
 1. ... и на всякакъв вид музика, да паднете, та да се поклоните на златния образ,...
 1. ... който цар Навуходоносор е поставил;...
 1. ... а който не падне да се поклони,...
 1. ... в същия час ще бъде хвърлен всред пламенната огнена пещ.” Даниил 3:4-6
 1. Музиката засвири. Всички хора паднаха на земята и се поклониха на образа. Е, почти всички.
 1. Сред коленичилото множество стояха прави Седрах, Мисах и Авденаго – трима евреи, които отказаха да бъдат непокорни на Бога, покланяйки се и коленичейки пред един идол. Скоро това стигна до ушите на царя.
 1. (видео 3 секунди) Навуходоносор се разгневи. Нареди непокорните да бъдат доведени пред него. Предложи им още един шанс:
 1. “Сега, като чуете звука на... всякакъв вид музика,
 1. ... ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре; но ако не се поклоните,
 1. ... в същия час ще бъдете хвърлени всред пламенната огнена пещ.” Даниил 3:15
 1. Няма съмнение, че царят говореше сериозно.
 1. Какво трябваше да направят евреите? А вие, приятели, какво бихте направили? Щяхте ли да се покорите на Бога или щяхте да намерите благовиден предлог за неверността си към Него?
 1. Очевидно, през техните умове дори не мина и мисъл за непокорство към Бога.
 1. Вижте, още от детството си те бяха учени: “Не си прави кумир или каквото да било подобие на нещо,...
 1. ... да не им се кланяш, нито да им служиш.” Изход 20:4,5 Спокойно, без каквото и да е колебание, те отговориха:
 1. “Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме затова нещо...
 1. ... Ако е така, нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ...
 1. ... и от твоите ръце, царю, ще ни избави...
 1. ... Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим
 1. ... и на златния образ, който си поставил, няма да се покланяме.” Даниил 3:16-18 Цаят се разяри. Нареди пещта да бъде разпалена седем пъти по-силно от обичайното.
 1. След това заповяда Седрах, Мисах и Авденаго да бъдат вързани и хвърлени в горящата пещ. Тя беше толкова силна, че войниците, които хвърлиха тримата младежи, паднаха мъртви.
 1. Изведнъж, царят скочи на крака и извика към своите съветници, че вижда четирима мъже да се разхождат сред пламъците и, че единият приличаше на Син на Бога!
 1. О, приятели, самият Исус слезе в огнената пещ при тримата Си служители! Той не винаги премахва нашите изпитания, но това показва, че ги посреща заедно с нас.
 1. Навуходоносор заповяда тримата евреи да излязат от пещта. Дори и косъм от главата им не беше повреден и дрехите им не миришеха на пушек! Чудото на Божията любов беше така велико, че всички забравиха за златния идол.
 1. Как мислите, приятели, възможно ли е един ден на нас също някой да ни диктува как да се покланяме? Възможно ли е като тези трима евреи и ние да бъдем изправени пред смъртна заплаха по този въпрос?
 1. Навуходоносор като политически водач се опита да осъществи религиозен акт на поклонение с цената на насилие. Той обедини силата на държавата с религията (църквата с държавата) и наказанието за непослушание беше смърт.

Божието слово ни разкрива, че в последните дни един мощен свтовен лидер отново ще обедини църквата с държавата. Отново централният въпрос ще се върти около поклонението. Отново Десетте заповеди ще станат изпит за верността. И, да, отново ще бъде издаден един световен смъртен указ.


40 В книгата Откровение четем:


 1. “Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ, и приеме белег на челото си или на ръката си,...
 1. ... той ще и да пие от виното на Божия гняв,
 1. ... което е приготвено чисто в чашата на гнева Му...
 1. ... и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.” Откровение 14:9,10
 1. Според това пророчество в самия край на времето, хората ще бъдат разделени на две групи: (1) Онези, които са верни на Бога и се покоряват на неговите заповеди и (2) онези, които се покланят на звяра и приемат неговия белег.
 1. Ще бъде оказван интензивен икономически натиск върху онези, коит отказват да се поклонят на звяра и да приемат белега му.
 1. “И принуждаваше всички – малки и големи, богати и сиромаси, совободни и роби – да им се тури белег на десницата или на челата им...
 1. ... за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.” Откровение 13:16,17
 1. След това, ако този бойкот не даде резултат, ще бъде издаден един смъртен указ срещу онези, които отказват да се покланят на звяра и неговия образ.
 1. “И позволи му се да даде дишане на звяровия образ, така щото звяровият образ да подума...
 1. ... също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на звяровия образ.” Откровение 13:15
 1. На тях им се казва : “Ако не се покланяш на звяра, няма да купуваме нищо от теб и няма да ти продаваме нищо. Ако това не подейства, ще те убием.”
 1. Но Бог казва: “Ако се поклониш на звяра, ще пиеш от виното на Божия гняв.”
 1. Всеки човек в този свят ще се изправи пред най-трудното решение в живота си. Бихте ли могли да го вземете сега?
 1. Щеше ли, приятели, да ви помогне, ако знаехте кой е звярът и как можете да избегнете неговия белег?
 1. Нека се върнем към книгата Откровение и да прочетем за тази сила, наречена звяр.
 1. “И видях звяр, който излизаше от морето,...
 1. ... и имаше десет рога и седем глави, и на роговете му – десет корони...
 1. ... и на главите му – богохулни имена...
 1. ... И звярът, който видях приличеш на леопард, а краката му бяха като крака на мечка...
 1. ... устата му – като уста на лъв;
 1. ... и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт...
 1. ... И видях една от главите му – като че ли смъртно ранена...
 1. ... но смъртоносоната му рана оздравя и цялата земя учудена отиде след звяра;
 1. ... И поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
 1. ... поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр?
 1. ... И кой може да воюва против него?
 1. ... И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно;
 1. ... даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца.
 1. ... И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му...
 1. ... и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата.
 1. ... И позволи му се да воюва против светиите, и да ги победи...
 1. ... и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.
 1. ... И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано...
 1. ... от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.” Откровение 1:1-8 Нека разгледаме това пророчество точка по точка. Бог отново използва пророчески символи.
 1. Спомняте ли си какво символизира в Библията звярът? Според Даниил, 7 глава зверовете представляват царства или управляващи сили. Тук, в Откровение, намираме едни комбиниран звяр, съставен от всичките четири звяра от Даниил! В Откровение, 13 глава ние се намираме в последните дни и един звяр – една световна сила – е съставена от характеристиките на четирите звяра от Даниил, 7 глава.
 1. Нека прегледаме четирите звяра от Даниил:
 1. Какво представляваше лъвът? Да, Вавилон!
 1. Мечката? Правилно – Мидо-Персия.
 1. А леопардът? Да, Гърция.
 1. А ужасният десеторог звяр? Да, той представляваше Римската империя.
 1. Звярът от Откровение, 13 глава е сила, която възниква след тези четири световни изперии. И така, кой е този звяр? Нека надникнем за малко в Библейската история:
 1. “ ... и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.” Откровение 13:2 Кой е змеят?
 1. “И стана война на небесата...
 1. ... и свален биде големият змей – оная старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами цялата вселена...” Откровение 12:7,9
 1. Сатана е змеят, но както вече видяхме, той работи чрез посредници.
 1. Забележете: “И яви се друго знамение на небето – и ето, голям червен змей,
 1. ... който имаше седем глави и десет рога, и на главите му – седем корони...
 1. ... И змеят застана пред жената, която щеше да роди,
 1. ... за да изяде чадото й, щом роди.
 1. ... И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга
 1. ... и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.” Откровение 12:3-5
 1. Кое беше това мъжко дете? Отговорът е: Исус Христос! Виждаме как Сатана отчаяно работи чрез една световна сила, за да унищожи Исус. Коя е тази сила?
 1. Коя сила владееше света, когато се роди Исус? Римската империя.
 1. В опита си да убие Исус още като бебе, Сатана подтикна Ирод Велики да убие всички момченца под две години във Витлеем.
 1. По-късно, този, който осъди Исус на смърт, беше римският управител Понтий Пилат.
 1. Римски войници Го приковаха на кръста и римски печат затвори входа на гроба Му. Сатана работеше чрез езическия Рим, за да унищожи Исус.
 1. Но, както предсказа пророчеството, Исус възкръсна и се възнесе в небето. Не ви ли дава това увереност в Библейските пророчества?
 1. Сега си спомнете, че пророчеството предсказа, че тази сила – езическият Рим...
 1. ... ще даде своята “сила”, своя “престол” и своята “голяма власт” на звяра. Дари езическият Рим изпълни пророчеството? Ако е така, на кого е дал всичко това?
 1. През 300г.сл.Хр. Константин премества своята столица от Рим във Византия, т.е. – в Константинопол.
 1. Когато напуска Рим, той предава своя престол на римския епископ. Епископът, който вече е глава на църквата, става и политически лидер.
 1. Оттогава насам Ватикана е не само религиозна, но и политическа сила.
 1. Днес, почти всяка нация по света изпраща посланици във Ватикана.
 1. Моля ви, обърнете внимание, приятели, че това пророчество говори за ораганизация; за теологична система. Не обрисува отделни хора!
 1. Има много искрени хора, които обичат Бога, но не разбират онова, което четат в Библията.
 1. Идентификационният белег на звяра от Откровение, 13 глава е същият като онзи на малкия рог от Даниил, 7 глава.
 1. Но пророкът Йоан добавя, че същият този звяр ще притежава отличителен белег и ще се опита да принуди всички по света да го приемат!
 1. Знаете ли, приятели, Библията казва, че и Божият народ също ще приеме един белег. Божият белег е наречен “печат”, който се поставя на челата на Неговите последователи.
 1. “И видях друг ангел да се издига от изток, когото беше печатът на живия Бог...
 1. ... и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето,
 1. ... и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата,
 1. ... преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.” Откровение 7:2,3
 1. Ето този белег искам аз за себе си, приятели. А вие? Наистина, приятели, нищо не може да бъде по-важно. Последният конфликт в този свят и относно приемането на Божия печат ли белега на звяра; между Божия знак и фалшивия знак.
 1. Бог ни казва какъв е Неговият белег или печат: “Дадох им и съботите си да бъдат знак между Мене и тях...” Езекиил 20:12
 1. И още веднъж Бог казва: “Говори, тъй също на израилтяните, казвайки: Съботите ми непременно да пазите,
 1. ... защото това е знак между Мене и вас във всичките ви поколения,
 1. ... за да знаете, че Аз съм Господ, Който в освещавам.” Изход 31:13
 1. Бог казва, че съботата е знак или белег на Неговата власт. Тогава, какво казва звярът – кой е неговият белег?
 1. Този цитат е взет от Католическия Катехизис: “ВЪПОС: Как можете да докажете, че църквата има власт да заповядва празници и свещени дни?
 1. ... ОТГОВОР: Чрез самия акт на промяна на съботата в неделя, който и протестантите приемат, и по този начин те фундаментално...
 1. ... си противоречат, спазвайки стриктно неделята и в същото време, нарушавайки повечето от свещените дни, заповядани от същата тази църква.
 1. ... ВЪПРОС: можете ли да докажете по някакъв друг начин, че църквата има право да постановява или предписва празници?
 1. ... ОТГОВОР: Ако нямаше такова право, тя нямаше да установи почитането на неделята – първия ден от седмицата...
 1. ... на мястото на почитането на съботата – седмия ден; промяна, за която няма библейско основание.” Съкратено издание на християнската доктрина, Хенри Тюбървил, стр. 58
 1. Според собственото й свидетелство, неделята е белег за религиозната власт на Римската църква. Тя си позволява да промени деня за поклонение от събота в неделя и нещо повече –
 1. ... твърди, че този акт е “белег за църковна власт и авторитет”. (Писмо от К.Ф. Томас, канцлер на кардинал Гибън. 28 откомври 1895)
 1. Даниил предсказа, че тази световна сила “ще замисли да промени времена и закони”. Даниил 7:25
 1. Предсказа още, че тя “тръшна на земята истината; стори по волята си и успя”. Даниил 8:12
 1. Йоан предсказа, че Сатана ще се опита да принуди всички да приемат този белег:
 1. “И принуждаваше всички – малки и големи, богати и сиромаси, роби и свободни – да им се тури белег на десницата или на челата им,
 1. ... за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.” Откровение 13:16,17
 1. Нека сега разгледаме израза “числото на звяра. “Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек –
 1. ... а числото му е 666.” Откровение 13:18
 1. Какво означава “числото на звяра”?
 1. Една от титлите на Папата е “Vicarius Filii Dei”, което означава “Наместник на Божия Син”.
 1. Ще видите, че числената стойност на латинските букви лесно може да се пресметне: Vicarius Filii Dei –
 1. Vicarius – 5+1+100+0+0+1+5+0=112 Filii – 0+1+50+1+1=53 Dei – 500+0+1=501
 1. 112+53+501=666 Ето ви още едно доказателство, че Римската църква е звярът от Откровение, 13 глава.
 1. Не забравяйте, че все още никой не е получил белега на звяра, тъй като правителствата все още не са издали закон за спазването на неделята. Но това време иде, когато както в дните на Навуходоносор, правителствата ще създадат закони, които да принуждават към почитане на неделята. Когато го направят, всяка душа ще бъде подложен на изпит. На Божия закон ли ще се покорим или на човешките традиции? Ако се покорим на Бога, светът ще ни преследва чрез санкции. (Няма да можем да купуваме или продаваме.)
 1. Ако се покорим на звяра, ще изпитаме Божия гняв – седемте последни язви.
 1. Приятели, не става въпос за деня на поклонение. Става въпрос за Господарите. На кого ще предпочетете да служите? На чия страна ще застанете? За кого бихте страдали?
 1. На Йоан бе показано видение за онези, които ще спечелят победа над звяра:
 1. “И видях нещо като стъклено море, размесено с огън и, че тия които бяха победили звяра
 1. ... и образа му, и числото на името му,
 1. ... стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.” Открование 15:2 Дори сега Бог умолява Своите верни последователи да обърнат гръб на фалшивата религиозна система и да Го последват напълно.
 1. “Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й
 1. ... и да не споделяте язвите й.” Откровение 18:4
 1. О, приятели, наистина да избереш да последваш Бога си има своята цена. Спомнете си тримата евреи. Те предпочетоха сигурна смърт пред изоставяне на своята вярност към Бога!
 1. На тези наши срещи Бог ви говори чрез Святия Си Дух. Той отправя Своя последен зов към погиващия свят да се приготви за Второто пришествие на Неговия Син. Той се завръща, за да отведе у дома онези, които са избрали да Го последват по всички начини. Няма ли и вие, като тримата евреи, да вземете тази вечер страната на Бога и Неговата истина?


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница