Книга на Библията Откровение ни казва как е започнало всичко. Може да се изненадате, но някога е имало война на небесата. Картина 6Дата28.10.2018
Размер66 Kb.
#103427
ТипКнига
Тема 6 Защо има толкова много страдание?
Картина 1

Как може един Бог на любовта да позволи страданието?


Картина 2

Клара Андерсън, момиче от Сан Франциско, била нежна и съвестна жена. Един ден, след като работила за един и същи работодател в продължение на 15 години, тя изчезнала.

Работодателят й нямал представа къде е отишла. След това, като по чудо, след дни на търсене, социалните служби на града я откриват.
Тя умирала от глад в планина някъде извън Сан Франциско. Казала: “Искам да умра. Оставете ме сама”. Когато репортерът, който я открил, я интервюирал, Клара казала: “Вижте, никой не го е грижа за мен. Аз съм само момиче. Животът ми няма стойност. Нямам близки роднини, семейство или приятели. Нямам с кого да говоря, няма пред кого да открия сърцето си. така че просто ме оставете да умра, защото никой не го е грижа за мен.”
Картина 3

“Никой не го е грижа!” е отчаяният вик на мъже и жени на една тъжна планета. Неотдавна в проучване свързано с Бога, хората били запитани: “Ако можехте да зададете на Бог един въпрос, какъв щеше да е?”

Ами вие? Ако можехте да попитате Бог нещо, какво щеше да е то? Ето какво питат милиони хора: “Боже, наистина ли те е грижа за мен? Ако си толкова добър, защо има толкова болести, страдание и смърт в нашия свят? Защо има толкова сърдечна болка и тъга?
Картина 4

(видео 15 секунди)

Много хора обвиняват Бога за трудностите, които преживяват. Кой е отговорен за всичките трагедии, тъга и страдание в този свят? Ако не Бог, кой е отговорен тогава?”
Картина 5

Последната книга на Библията - Откровение – ни казва как е започнало всичко.

Може да се изненадате, но някога е имало война на небесата.
Картина 6

(текст с 4 диапозитива: Откровение 12:7-9)

“И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против земят; и змеят воюва заедно със своите ангели,
Картина 7

обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях в небето.”


Картина 8

И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена.


Картина 9

Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.”

Откровение 12:7-9
Картина 10

(текст с 4 диапозитива: Езекиил 28:12-14)

Старият Завет описва дяволът така: “Така казва Господ Йеова: “Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост.”

Езекиил 28:12


Картина 11

“Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни...”

Езекиил 28:13
Картина 12

“Ти бе херувим, помазан, за да засеняваш...беше на Божият свят хълм.”

Езекиил 28:14
Картина 13

Луцифер е заемал високопоставено положение в небето. От всяка страна на престола на милостта или на Божия трон е имало два ангела – един от дясно и един от ляво. Един от тях е бил Луцифер.


Картина 14

Той не е бил доволен да е до Бог. Той искаше да е Бог! Стана нещо с Луцифер и с близката му връзка с Бог. Бог каза на Луцифер:


Картина 15

(текст: Езекиил 28:15)

“Ти бе съвършен в постъпките си от деня когато бе създаден, додето се намери беззаконие в тебе.”

Езекиил 28:15


Картина 16

(текст: Езекиил 28:17)

“Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си...”

Езекиил 28:17


Картина 17

Този красив, високопоставен ангел става егоцентирк. Той пожелава славата и почитта отредени единствено за Бога. Той има куража да предизвика Твореца Си, за да управлява вселената! Слушайте внимателно:


Картина 18

(текст с 3 диапозитива: Исая 14:12-14)

“Как си паднал от небето, ти денице на зората! Как си отсечен до земята...”
Картина 19

“А ти думаше в сърцето си: “Ще възвиша престола си над Божиите звезди,...”


Картина 20

“...ще бъда подобен на Всевишния...”

Исая 14:12-14
Картина 21

Не мина много преди Луцифер да започне да разпространява дух на недоволство сред другите ангели. Бавно, но сигурно Той потъпка Божията любов и справедливост.


Картина 22

Като загнил плод в кутия бунтът му се разпространява сред другите ангели в небето. Може би се чудите защо Бог не е унищожил сатана още тогава. Бог е могъл само за миг да премахне Луцифер и ангелите, които са се присъединили към революцията, но ако беше направил това, всички същества щяха да Му служат от страх.


Картина 23

Да предположим, че Бог е отнел свободата ни на избор и всички ни е направил роботи (тук може да импровизирате). Колко от вас имат деца? Доста. Бихте ли искали дете робот? Как бихте искали дете програмирано от вас а се подчинява на всичко, което кажете? Детето ви се събужда сутринта и казва: “Да, мамо, ще изям всичко в чинията”. Имате студен, стоманен механизъм, робот. Вече нямате дете. Искате ли такова дете? Разбира се, че не. Нито Бог иска.


Картина 24

Бог може единствено да бъде щастлив във връзка на любов с творенията си, където те му се покланят, защото Го обичат и Му се доверяват.


Картина 25

Сатана предизвика Божиите закони и справдливост. Но Бог не е дал законите насила, за да покаже кой е шефът! Той ги е създал, за да ни покаже какъв е Той и характерът Му.


Картина 26

(видео 10 секунди)


Бог дава на всеки правото на избор да се подчини или не. От справдливост и любов Бог е разрешил на сатана да изяви на вселената начинът, по който той щеше да управлява света.
Картина 27

Битката, започнала в небето, още не е свършила, просто местата са се сменили! Земята е мястото, където се провежда великата борба между доброто и злото.


Картина 28

Но защо земята? Защото земята ни трябва да стане...


Картина 29

(текст: 1 Коринтяни 4:9)

“...показ на света, на ангели и на човеци.”

1 Коринтяни 4:9


Картина 30

Земята току-що е излязла от ръката на Твореца в цялата си прелест и съвършенство, в красота, която не може да се опише.


Картина 31

Въпреки че Адам и Ева, майката и бащата на човешката раса, са били създадени съвършени, не са били оставени без възможността да съгрешат. Те били свободни да избират да обичат и да следват Бога или да пренебрегнат наставленията Му. Техният тест на лоялност се е фокусирал върху едно единствено дърво. Бог предупредил:


Картина 32

(текст с 2 диапозитива: Битие 2:16, 17)

“...От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
Картина 33

Но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня когато ядеш от него непременно ще умреш.”

Битие 2:16
Картина 34

Сатана използва свръхестествената си сила да измами Ева. Сатана рядко действа открито. Той използва организации, хора, дори змия!


Картина 35

Ева никога не запозодира, че думите на говорещата змия идват от сатана. Дяволът, говорейки чрез змията, я пита:


Картина 36

(текст: Битие 3:1)

“Истина ли каза Бог да не ядете от каквото и да било дърво в градината?”

Битие 3:1


Картина 37

(текст с 4 диапозитива: Битие 3:2-4)

“Жената рече на змията: “От плода на градинските дървета можем да ядем;
Картина 38

Но от плода на дървото, което е всред градината,


Картина 39

Бог каза: “Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.


Картина 40

А змията рече на жената: “Никак няма да умрете.”

Битие 3:2-4
Картина 41

(текст: Битие 3:5)

“...но знае Бог, че в деня, когато ядете от него ще ви се отворят очите, и ще бъдете като Бог да познавате доброто и злото.”

Битие 3:5


Картина 42

Дяволът предположи, че Бог е несправедлив, че задържа нещо добро. Да бъде като Бог бе пагубното желание на сатана и това доведе до падението му. Сега това звучеше добре и на Ева и в един прибързан момент тя се предаде.


Картина 43

(текст с 2 диапозитива: Битие 3:6)

“И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно на очите,
Картина 44

дърво желателно за да дава знание, взе от плода му та яде...”

Битие 3:6
Картина 45

Ева даде и на Адам от плода и той яде.


Картина 46

Адам и Ева не издържат Божия тест на любов и вярност и не след дълго разбират, че се е случило нещо лошо.


Картина 47

Сатана измамва новосъздадения свят от този момент той си спечелва прозвището “Князът на този свят”. Управител на планета в бунт! Адам и Ева чуват гласа на злия.


Картина 48

Когато този трагичен ден наближи края си, Бог идва в прохладата на вечерта, както обикновено, призовавайки Адам и Ева.

До сега това е било най-щастливото време на деня – шанс да се ходи и разговаря директно с Бог, Който ги е създал. Но този ден те избягват и се скриват в храстите!
Картина 49

Накрая Адам се показва бавно от зад храсталаците в градината и признава:


Картина 50

(текст: Битие 3:10)

“Чух гласа Ти в градината и уплаших се, защото съм гол; и се скрих.”
Картина 51

Адам никога преди не е бил уплашен, но това е резултат от греха. Грехът дори кара човек да се страхува от Бога.


Картина 52

(текст: Битие 3:11)

“А Бог му рече: “Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?” Стих 11.

Адам отговаря:


Картина 53

(текст: Битие 3:12)

“Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох.”

Битие 3:12


Преди няколко часа Адам иска да умре заедно с Ева. Сега я обвинява, а също обвинява и Бог, че я е създал. Как грехът разтърсва една съвършена любов!
Картина 54

Но Ева не обвинява по-малко. Когато Бог я пита какво е направила, тя отговаря:


Картина 55

(текст: Битие 3:13)

“Змията ме подмами, та ядох.”

Битие 3:13


Ева също обвинява Бог! С други думи тя казва: “Змията, която ТИ създаде, ме въвлече в неприятност.”
Картина 56

Този ден Адам и Ева биват осъдени на смърт. За да ги предпази да не ядат от дървото на живота, Бог ги изгонва от техния дом- градина. Дяволът им казва, че няма да умрат, но в Библията пише:


Картина 57

(текст: Битие 5:5)

“И всичките дни на Адама, колкото живя станаха деветстотин и тридесет години; и умря.”

Битие 5:5


Те твърде късно разбират, че дяволът е
Картина 58

(текст: Йоан 8:44)

“...лъжец и на лъжата баща.”

Йоан 8:44


Картина 59

Лесно е да се обвинява Бог за световната мъка и разрушение, но сатана е наистина отговорен за хаоса.


Картина 60

(видео 10 секунди)

Той е този, който донесе беди на тази планета и който причинява грях и страдание от тогава. Исус свали маската на дявола и откри как наранява хората.
Картина 61

Може би никъде в Библията не виждаме стратегията на сатана по- ясно изложена, отколкото в първата глава на Йов, в разоговора между дявола и Бога.


Картина 62

Известно време след падането на сатана Божиите синове се представят пред Него. Идва и сатана. Помислете! Среща на “Божиите синове” и сатана идва непоканен!


Картина 63

(текст 2 диоапозитива: Йов 1:7)

“И Господ рече на сатана: “От къде идеш?”

Йов 1:7
С други думи, кой те поканил? Какво право имаш да бъдеш тук? Сатана отговаря на Господ:


Картина 64

“От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея.”

Йов 1:7.
Сатана твърди, че има господство над земята. Той е отнел положението на Адам!
Картина 65

Бог предизвиква сатана:


Картина 66

Текст с 4 диапозитива: Йов 1:8, 9, 11)

“...Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма подобен нему на земята,
Картина 67

Човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?”


Картина 68

А сатана в отговор на Господа рече: “Дали без причина се бои Йов от Бога?


Картина 69

Но сега простри ръка и допри се до всичко що има, и той ще Те похули в лице!”

Йов 1:8, 9, 11.
Картина 70

Какво предизвикателство! Сатана твърди, че единствената причина, поради която Йов е верен на Бог е заради това, което Бог е направил за него, а не защото обича Бог и Му се доверява.


Картина 71

(текст с 2 диапозитива: Йов 1:12)

“И Господ рече на сатана: “Ето, в твоята ръка е всичко, що той има; само на него да не туриш ръка.”
Картина 72

Тогава сатана излезе от присъствието на Господа.”

Йов 1:12
Сатана тръгва нетърпелив да постави ръце върху притежанията на Йов.
Картина 73

Скоро започва да нанася ударите: първо савците открадват добитъкът на Йов и убиват работниците му.


Картина 74

Второ: пада светкавица и убива овците и пастирите му.


Картина 75

Трето: идват халдейците и отмъкват камилите на Йов.


Картина 76

Четвърто (най-съкрушителната новина): торнадо разрушава домът на най-големия син на Йов. Нещата не спират до тук – всичките десет деца на Йов биват убити!


Картина 77

Горкият Йов! Той мисли,че Бог е отнел притежанията му и причинил всичкото страдание. Той не разбира, че това е сторено от дявола. Дори и съкрушен от скръб, верността на Йов към Бог не се променя.


Картина 78

(текст: Йов 1:21)

Той казва:...Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господнето име.” Йов 1:21
Въпреки, че не може да рзбере трагедиите, който са унищожили притежанията му и децата му, Йов се доверява на Божията добрина както преди. Но сатана още не е свършил. Той предивиква отново Бог с думите:
Картина 79

(текст с 3 диапозитива: Йов 2:4-6)

“...все що има човек ще го даде за живота си.
Картина 80

Но простри ръката си сега та се допри до костите му и до месата му, и той ще те похули в лице.


Картина 81

И Господ рече на сатана: “Ето, той е в ръката ти; само животът му опази.”

Йов 2:4-6
Картина 82

Тестът не е свършил! Ще остане ли Йов верен на Бог когато нещата се развиват по-зле или ще Му обърне гръб?


Картина 83

(текст с 2 диапозитива: Йов 2:7)

“Тогава сатана излезе от присъствието на Господа
Картина 84

Та порази Йова с лоши цирки от стъпалата на нозете му до темето му.”

Йов 2:7
Картина 85

Въпреки че сатана лиши Йов от притежанията му, децата, здравето му, Йов остава верен на Бог. Какъв човек! Библията казва:


Картина 86

“Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.”

Йов 1:22
Картина 87

(видео 12 секунди)

Кой нарани Йов? Кой порази с циреи Йов? САТАНА!
Картина 88

Кой открадна добитъкът и уби слугите му? САТАНА!


Картина 89

Кой докара торнадото и уби синовете и дъщерите му? САТАНА!


Картина 90

Бог може да допусне трудности да дойдат и да изпита верността и любовта ни,


Картина 91

но сатана е виновен и отговорен за всичкото зло на планетата Земя!


Картина 92

Вие и аз сме в центъра на объркваща космическа драма, конфликт между власт и беззаконие, между Твореца и сатана, първият бунтовник. Ние не сме зрители. Ние сме участници, независмо дали искаме или не.


Картина 93

Идеята, че сатана е само мит или влияние ни оставя напълно неподготвени да се противопоставим на интелигентно същество, каквото всъщност е той.


Картина 94

Но въпреки, че сатана прави най-лошото, Творецът има план за пресътворение, в който е включен Синът Му Исус – ценният Му Син, който пожела да умре, за да може ние да имаме вечен живот.


Картина 95

Това бе час на победа, ден на свобода за всички, които са затворници на дявола на планетата Земя.


Картина 96

В този ден сатана става победен враг! Христос чрез смъртта Си спечелва правото да унищожи дявола и силата му. Павел пише в Евреи 2:14:


Картина 97

(текст с 2 диапозитива: Евреи 2:14)

“И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и той, подобно на тях, зе участие в същото,
Картина 98

За да унищожи чрез смъртта тогова, който има властта на смъртта, сиреч, дяволът.”


Картина 99

Сатана демонстрира пред всички интелигентни същества на вселената що за същество е.


Торнада, земетресения, потопи, престъпления, болести, мъка и болка!
Картина 100

Тези трагедии не са Божие дело – те са дело на дявола.


Картина 101

Добрата новина е, че тази прекрасна планета, завладяна от сатана, скоро ще бъде спасена.


Картина 102

Исус идва скоро! Не като смирен галилеянин, не като такъв, на който се присмиват, заплюват и отхвърлят. Не като такъв, който е увиснал на кръста,


Картина 103

но като цар на царете и Господ на господарите!


Картина 104

(видео 12 секунди)

Въпросът днес е на кого ще повярваме? Кого ще последваме? Един любящ Бог или един паднал ангел? Границите са теглени; светът е разделен на две страни. Къде е вашата вярност? На чия страна сте?
Картина 105

Към всяко неспокойно, тъжно сърце, към всяка страдаща, виновна душа, към всичките Му деца от една планета в бунт, Исус отправя милостивата покана:


Картина 106

(текст: Матей 11:28)

“Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя.”

Матей 11:28.


Картина 107

(текст: Йоан 6:37)

“...и който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя”.
Картина 108

По време на трагедии, скръб, мъка и разочарование Исус е с нас. Той разбира тъгата, която може би изпитвате точно сега.


Исус разбира какво означава тялото ти да е повалено от болест. Той е преживял как жестоки мъже пробождат грапави пирони през ръцете му.
Той е изпитал тъга когато остана сам в тъмнината на кръста.
Той е преживял бедността когато е ходил по прашните улици на Палестина като се е хранил оскъдно и не е имал място, което да нарече свой дом. Елате днес при Него.
Няма ли да изберете сега Христос да бъде вашия Цар?
Той чака. Ръцете Му са широко отворени. Той казва: “Ела! Ела! Ела!” Ще приклониш ли глава и ще кажеш ли докато се молим: “Да, Исусе, идвам!”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница