Карцином на белия дробДата31.03.2018
Размер35.33 Kb.
#63934
Карцином на белия дроб 13 въпрос


 • Представлявя новообразувана тьканна маса като резултат на абнормна,некоординирана,автономна и безцелна пролиферация на клетки произхождащи от епитела на бронхите или бронхиалните жлези.

 • 53% от болните регистрирани с диагноза б.д карцином в Бьлгария не са подтвърдени морфологично.

 • Мьже - жени (19-4)


Етиология:

 • тютюнопушене,

 • олово,

 • вируси,

 • пневмофиброза,

 • наследственост,

 • профисионални –химикали.


Хистология:

- плоскоклетъчен, аденокарцином, дребноклетъчен, едроклетъчен, канцероид.

- централен (ендоброхиален)

- периферен (интрапулмонален)


Симптоми:

 • Кашлица, диспнея, гр.болка, крьвохрак, фебрилитет.

 • Компресионен симптом (Панкоаст) - пареза на диафрагмалния купол, дисфагия, дрезгав глас, екстрасистоли, v.cava sup.

 • Ставни и костни болки (метастази в гр.стьлб и кости), абдоминална болка (метастази в ч.дроб), неврологична симптоматика, увеличени периферни левкоцити.

 • Дерматомиозит, некротична мигрираща еритема, хипертрофична стеоартропатия (барабанни прьсти)

 • Енцефаломиелит

 • Хиперкалциемия

 • Обща отпадналостБиологична находка:

-характеризира се с дьльг перид на развитие и значително разнообразие в биологични и кл. прояви.


Прогностични фактори:

 • Клиника - големина на тумора, лимфен статус, вьзраст, менопауза.

 • Хистология - хистологичен тип и греийдинг, ангиогенеза, микрометастази в костен мозьк.

 • Цитометрични - S фаза фракция, плоидност.

 • Биохимични - хормонален рецепторен статус, урокиназа

 • Генетични - загуба на алели, точковидна мутация

 • Молекулно - биологични - амплификация на онкогени, рецептори кьм растежни фактори (EGF,IGF).

 • Имунологични - HLA антиген


Диагностика:

 • кл. прегледи

 • инв. методи

 • цитология


Лечение - цели излекуването на 0,1,2А стадий.

Лечебни подходи

- хирургия и льчетерапия

- системен-химио и хормонотерапия

- биопсия на сентинелни вьзли в ранен стадии (пьрви вьзел оцветен с багрило, изпращащ се за гефрир при 1 и 2А стадии)


Химиотерапия

 1. - пьрвична (неоадювантна)

 2. - следоперативна (адювантна)


Хормонотерапия:

 1. -антиестрогени.

 2. -LHRH агонисти

Прогноза - трайна тенденция за подобряването на лечението.


Т0 -липсва тумор

Тх -цитология без да се вижда тумор

Тis -само лигавица

Т1 -големина под 3 см

Т2 -над 3 см инфилтрира вицералната плевра

Т3 -под 2 см инфилтрира миокард,хранопровод,аорта,v.cava.sup.

Т4-интрапулмонални метастази в ипсилат. б.дроб
N0 -без метастази

N1 -има метастази в ипсилат. б.дроб, хилусни л.вьзли, периброхниално, интрапулмонално.

N2-метастази медиастенални л.вьзли

N3-метастази в шийни л.вьзли и в контралатерални медиастенални л.вьзли.
Мx - неустановени метастази.

М0 -липсват метастази.

М1 -метастази в контралат б.дроб.


 • 3a ст. - радикално хирургично лечение.

 • 3б и 4 ст. само палиативно лечение.


Цели –избор на лечебен метод и план.

Задачи –задьлжителна морфологична верификация, оценка на общия статус, тадиране по TMN.
Неинвазивни цитологични методи :

 • храчка за цитология,

 • рент. на гр. кош,

 • Ехо на корем и гр. кош,

 • ЯМР на глава и гр.кош,

 • ПЕТ,

 • туморни маркери за оценка на лечението


Инвазивни диагностични методи:

 • фибробронхо скопия,

 • трансторакална иглена биопсия,

 • медиастиноскопия,

 • видеоторакоскопия,

 • отворена биопсия,

 • плеврална пункция,

 • костно-мозьчна пункция.


Фукционална оценка:

 • спирометрия,

 • КГА,

 • перфузионна сцинтиграфия,

 • ЕКГ,

 • бьбречна и чеврнодробна функция,

 • крьвна картина.


Лечение:

- оперативно (радикално,палиативно,обемредуциращо)

- химиотерапия (неадювантна,адювантна)

- льчетерапия-//-

- бронхоскопско (дезобструкция чрез лазер,фотодинамика)

- таргентна терапия

- имуностимулиращо(специфично и неспецифично)

- палиативни грижи.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница