Конспект на тема баскетболДата23.05.2023
Размер77.5 Kb.
#117806
ТипПлан-конспект
Урок 1 29.03 План конспект ФВ Баскетбол Наталия Димитрова НУПИТ III 1950016031


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ


„ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“

ПРЕДМЕТ „ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“

ПЛАН КОНСПЕКТ
НА ТЕМА
БАСКЕТБОЛ

Изготвил : Наталия Димитрова Проверил : хон. преп. Димитър Христов


Специалност : НУПИТ колеж Добрич подпис: ………………………
Курс : III , фак. № 1950016031

Ι. Тема : Баскетбол IV клас


ΙΙ. Задачи :

 1. Образователни задачи :

 • Запознаване с правилата на играта баскетбол.

 • Изграждане на умение за подаване в баскетбола.

 • Изграждане на умение за дриблиране.

 1. Възпитателни задачи :

 • Създаване на интерес към играта баскетбол.

 • Възпитаване на любов към спорта

 • Възпитаване на увереност в собствените сили и умения

ΙΙΙ. Уреди и пособия : • Стойки

 • Баскетболни топки.

ΙV. Вид на урока : За разширяване на знанията.


V. Място на провеждане : Физкултурен салон.
VI. Продължителност на урока : 40 минути.
Ход на урока :

№№

Учебно съдържаниеБрой
пъти

Дозировка
Време

Организация на методическите указания

1

2

3

4

5

Ι.

Подготвителна част
10 min


1.

Строяване на класа. Поздрав към учениците . Представяне.
Задаване на темата и задачите.Клас , строй се! Равнис! Мирно! ( класът е строен в 2 редици).Всички ли са в униформи? Изпълняват ли се правилно командите. Метод на организация – фронтален. Командите се е подават последователно – високо и ясно с повишен тон.

2.

Игри за внимание и раздвижване :

 • „ Саймън каза” – играта се използва за привличане на вниманието.

 • „Аз гоня” – използва се вместо ходови и бегови упражнения.

3-4

3-4


3-4 min

При играта „ Аз гоня” , освен да бягат в различни посоки и да следят кой от тях гони , учениците трябва да гледат и сигнала на учителя ( при вдигане на червена лента във въздуха учениците трябва да се строят пред учителя в 3 редици ).

3.

Комплекс ОРУ


А.

ИП – стоеж. Ръцете горе.
1-Сваляне на ръцете през
страни до долу, кръстосани
пред тялото и издишане;
2 – заемане на ИП и вдишване

6-8


1 min


Погледът следи ръцете.

Б.

ИП разкрачен стоеж , ръцете
зад тила. 1-2 извивки вляво,
2-4противоравно ,

6-8

130 sec

Напомням, че осукването се извършва
от кръста

В.

ИП –стоеж 1-повдигане на ляв крак и пляскане с двете ръце под него. 2-заемане на ИП, 3-4 противоравно на 1-2

4-6


1 min


Да се повдига крака, за да има добър добър допир с ръце.

Г.

ИП- стоеж, ръце горе, 1 –клек със снемане на ръцете до долу, 2-заемане на ИП

6-8


1 min

Краката изпънати в коленете.

Д.

ИП разкрачен стоеж, ръце встрани горе. 1 –наклон и докосване на двете ръце стъпалото на левия крак. 2- след пружиниране докосване стъпалото на десния крак. 3-4 изправяне до ИП и
друкратен наклон назад.

6-8

1 min

Изпънати крака.

Е.

ИП- разкрачен стоеж, с ръце на кръста. 1-4 наклон и водоравен кръг с трупа до заемане на ИП. 5-8 противоравно на 1-4

6-8

1 min

Хубави извивки в кръста

Ж.

ИП – разкрачен стоеж, с ръце на кръста.1-4 наклон и водоравен кръг с трупа до заемане на ИП. 5-8 проотиворавно на 1-4.

6-8


1 min


Максимално изпъване при напад.

З.

ИП – стоеж 3 подскока
На място , 4 – със свити крака.

3-4

30 сек.

Максимален отскок.

ΙΙ.

Основна част
25 min
1.

Учебна игра с подаване по
двойки – учениците са разпределени в три колони по четен брой ( ако е възможно), като във всяка колона се се оформят двойки. Учениците тръгват по двойки с баскетболна топка .Целта е да си подават топката без да я изпуснат.

2-3


5 min


По време на играта учениците трябва да са разположени един с/у друг , успоредно на стената на салона. Учебната играта се осъществява с леко притичкване. Когато стигнат до ИП , едно от децата подава топката на следващата двойка

2.

Дриблиране с първо с лява а след това с дясна ръка.

2-3

5 min

В едната посока дриблират с лява ръка, а на връщане с дясна.

3.

Щафетна игра с дриблиране

3-4

5 min

Предварително се подреждат през 3-те колони по 3 стойки и по 1 1 баскетболна топка. Целта е да минат чрез дриблиране зиз-загообразно покрай стойките без да изпускат топката. На връщане бягат с топката до първата стойка и там подават топката на следващия участник. Победител е колоната , която първа изреди всичките си участници.

4.

Играта „Клинбол” - В центъра на игрището застава по един играч от двата отбора (един срещу друг). Учителят подхвърля топката помежду им. Играчите се стремят да хванат топката и с подаване между съотборниците да я придвижат към секторите, за да стрелят по целта. Не се разрешава стъпването на линиите, очертаващи секторите, както и влизането в тях. Точка се зачита, когато бъде улучена топката. Когато топката напусне очертанията на игрището, се вкарва в игра от другия отбор от страничната линия, на мястото на излизането. След опит за стрелба (независимо успешен или не) топката се вкарва в игра от отбраняващия отбор от страничната линия. Играе се за време и отборът, който събере повече точки, печели играта.1

10 min

Предварителна подготовка и организация: Осигурява се баскетболно игрище. По средата на крайните линии се начертава полукръг с диаметър 5 м. В средата на обособените сектори се поставя по един ориентир, служещ за цел (голяма плътна топка от 3 кг ). Класът се разделя на два отбора с отличителни знаци (екипи). Осигурява се топка. С жребий се определя кой отбор по коя цел ще хвърля.

ΙΙΙ.

Заключителна част
5 min
1.

Успокоителна игра – „Джуджета и великани”

1

2 min
2.

Строяване на класа в две редици.
30 sec.
3.

Анализ на урока :
a) оценка на изпълнение на поставените задачи;
б) поздрав и организирано напускане на салона .
2 min
30 sec

.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница