Коучинг компетенции за мениджъри работа в екипстраница1/2
Дата31.08.2022
Размер292 Kb.
#115017
  1   2
Коучинг компетенции за мениджъри работа в екип (дипломна)
Свързани:
Kouching 1

Коучинг компетенции за мениджъри работа в екип
Увод
Съвременните организации са изправени пред непрекъснати предизвикателства. Интензивно нарастващата конкуренция, глобализацията, зашеметяващите темпове на технологични промени и по-краткия жизнен цикъл на продуктите създават нови благоприятни възможности за развитие на международните компании или се превръщат в причина за икономическата им гибел.
Организациите осъзнават, че традиционните структури вече не им осигуряват необходимата гъвкавост. За да бъдат по-конкурентоспособни, за да доставят по-високо качество на пазара и за да бъдат по-отговорни пред клиентите си, много от тях се ориентират към нови организационни структури. Все по-голям брой международни компании откриват, че начина да постигнат организационните си цели и да запазят стратегически предимства пред останалите конкуренти е да формират екипи. Задачите и целите, изпълнявани от един екип, обикновено не могат да бъдат реализирани от отделните личности самостоятелно поради ограничено време и ресурси и поради факта, че не съществува отделен човек, който да притежава всички необходими знания и компетенции. Мобилизирани заедно, хората могат да постигнат много повече, отколкото ако са сами.
Настоящата разработка си поставя за цел да изследва екипите и екипната работа в международните компании.
Обект на изследване е международният холдинг „AL TAYER GROUP”.
В първата част на дипломната работа са представени теоретично – методологичните характеристики на екипите и екипната работа. Във връзка с това тук са разгледани екипите в контекста на организациите; ефективното лидерство и лидерски стилове; нормите и взаимоотношенията в екипа; зачитането на различията; ефективната комуникация; процеса на групово вземане на решения и изграждането на ефективен екип.
Във втората част на разработката е направен анализ на управлението на екипите и екипната работа във фирма „Al Tayer Group”. Във връзка с това тук е направена кратка характеристика на фирмения профил на холдинга; анализирани са целите на екипа и функции на екипната дейност при формиране на маркетинговата дейност на холдинга в направление парфюмерия и козметика; характеризиран е процесът на работа в екипната дейност на фирма „Al Tayer Group”; разкрити са лидерски стилове в екипната дейност на фирма „Al Tayer Group”; дефинирани са нормите и са характеризирани взаимоотношения в екипа, отговарящ за маркетинговата дейност на „Al Tayer Group” в направление парфюмерия и козметика.
В последната част на дипломната работа са формулирани насоките за усъвършенстване на екипната работа във фирма „Al Tayer Group”. Тук са очертани основните потенциални проблеми при работа на екипа, отговарящ за маркетинговата дейност на холдинга в направление парфюмерия и козметика; препоръчан е комплексния подход при изследване на личностните качества на лидера на екипа; посочени са възможностите и насоките за повишаване на мотивацията на членовете на екипа; характеризирани са възможностите за усъвършенстване на мениджърските умения по отношение на работата в екип в „Al Tayer Group”.

Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница