Легенда за Тракийската Богиня БендидаДата17.09.2016
Размер36.36 Kb.
Легенда за Тракийската Богиня Бендида
Иззад скалите бавно изплува лунният диск, огромен освети земята, от тъмнината из между тях изникнаха и затрептяха страховити сенки. Дърветата и скалите бяха застинали, сякаш в очакване нещо да се случи. Наближаваше часът на силите на мрака. Всичко живо се спотаи от страх.

Два силуета изплуваха от сенките и се насочиха към полусрутен жертвеник, където се пресичаха два пътя. По – високия силует беше на жена. Жената спря пред олтара и постави върху него купа, в която за миг проблесна някаква течност. Силуетът застина за момент и с рязък жест отметна наметалото. По гърба й се разстла дълга, копринена черна коса. В очите и мрачно светеше решителен блясък. Тя беше облечена в тъмна туника със сребърни фибули на раменете, а кръста и стягаше пояс със сложно изплетен сякаш от човешка коса, краката и бяха боси. Младата жена бавно вдигна ръце, завъртя се три пъти и коленичи пред олтара.Отначало със силен шепот после плавно извиси глас в странния ритъм на стара колкото света молитва:

Аз призовавам теб, която приемаш всички форми и имаш много имена, чиято форма не познава никой друг освен този който сътвори света. Единият, който те оформи в двадесет и осем форми над света, така че силата ти да изпълва всяко създание и да разпределя дъх на всяко животно и растение, ти която растеш от тъмнината в светлина и напускаш светлината за мрака...

Древните думи много отдавна не бяха звучали на това място, но дърветата и скалите още помнеха и от ужас се смълчаха още повече:

И първият спътник на името ти е тишина, вторият е пукане, третият охкане, четвъртият съскане, петият плач от радост, шестият лаене, седмият рев, осмият звук на музика, деветият звучене на вятъра.

Образите ти са:

Жената се завъртя три пъти и продължи:

Вол, лешояд, бик, бръмбар, сокол, рак, куче, вълк, змия, кон , коза, сърна, котка, лъв, леопард, мишка, елен, дева, факел, венец, жезъл, дете.

Тя коленичи с вдигнати ръце и длани обърнати към небето:

Аз изрекох твоите знаци и символи на името ти, така че Велика чуй ме, защото аз те призовавам, тебе Владетелката на целия Космос. Чуй ме непоклатима Велика!

Когато изрече молитвата седем пъти, младата жена махна с ръка и иззад едно дърво излезе малкото момиче. То протегна ръка, от нея увисна омаломощена черна кокошка и я подаде на спътницата си, Тя пое птицата, в ръката и проблесна двуостра кама. От обезглавената птица бликна кръв и обля жертвеника. В този момент от към гърба й се зароди отначало глух тътен, който се усилваше все повече. Тътенът се смесваше с вой на незнайни чудовища и кучешки лай. Жената бавно клекна на земята и обгърна с ръце изплашеното дете. Откъм жертвеника писъците, воят, лаят и грохотът се смесваха в зловеща какафония, която сякаш разтърсваше земята.

Малкото момиче понечи да вдигне глава , но спътниците му стегна прегръдката си и изсъска:

Не! Не гледай, не гледай!

Жената леко вдигна глава и без да поглежда на зад прошепна:

Спаси народа ми, Велика Господарке!

Един глас отекна в главата й – „Ако дойдеш с мен”

Девойката рязко вдигна глава и застина. След това бавно пусна детето. Малкото момиче в ужас се вкопчи в нея.

Не, сестричке, недей отива!

Младата жена прегърна детето, целуна го и отсече:

Трябва! – после я натисна надолу за да не гледа и каза – Аз никога няма да те изоставя, ще бъда с теб и моя народ завинаги и ще ви закрилям.

Отметна гордо глава и бавно се обърна към олтара. Лумна огромен пламък, тътен разтърси земята и настана гробна тишина. Детето се изправи и отиде при жертвеника. От кокошката бяха останали само няколко черни пера, купата лежеше на земята счупена на две, а олтара тъмнееше облян в кръв. Малкото момиче коленичи пред него, вдигна глава към небето и видя своята сестра, вкаменена, величествено застинала в тишината.

В дните посветени на траките, това грандиозно празненство, за доближаване до тракийската култура, възстановяване и връщане разпилените и отнети страници от древната история и митология, се организира пищното шествие с маски с образите на тракийски божества, разиграват се различни театрални постановки с премеждията и радостите на тракийски герои. За да се покаже смелостта, непримиримостта и борческият дух, които са основни черти на този древен народ, запазени и до днес в поколенията, се пресъздават битки на тракийски войни, както и различни състезания с копия, лъкове и други.С програмата описана до тук започват традиционните фолклорни празници „От Тимок до Искър”, които се провеждат всяка година в община Белоградчик, през месец юни в продължение на три дни. Представят се песни, танци, обичаи, които са родни, български и изразяват духовната култура на народа ни, останала жива и съхранена цели столетия. На този празник във фолклорните изяви участват изпълнителите от различни общини – Враца, Мездра, Чупрене, Криводол, Макреш, Видин, Вълчедръм, Брусарци, Лом, Монтана, Марица /област Пловдив/, градовете Чипровци, Бойчиновци и много други.

Връзката между Деня на траките и Фолклорни празници „От Тимок до Искър”, обединени в един - Фолклорни празници „От Тимок до Искър - по стъпките на траките”, намира израз в проследяването на древните вярвания, ритуали на траките, любовта им към музиката и поезията до развитието им във времето, променени в разнообразни фолклорни форми. Тракийското племе „трибали” са населявали, в направление запад – изток, териториите от долините на реките от Тимок до Искър, което е причина и до днес духа на траките да живее във всеки един, не само жител на белоградчишко, но и във всеки българин, което е най-ценното наследство, оставено ни от тях.
Каталог: get -> file
get -> Saveti government bg
get -> Законодателна реформа на политическите финанси
get -> Общинска избирателна комисия – софия местни избори – 2007
get -> Училища-гнезда за подаване на документи от ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас, 2010 година
get -> Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
get -> Българска национална телевизия отдел “връзки с обществеността”
get -> Република българия висш адвокатски съвет
get -> Saveti government bg
file -> Слънцето бавно накланяло на запад големия си, огнено червен кръг и се спускало зад планинската верига на Пред балкана
file -> Легенда за Тракийската Богиня Бендида


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница