Мрежата среща музиката с историята Любомира Георгиева Христова, Мария Георгиева ПилафоваДата19.01.2018
Размер40.68 Kb.
#48493
Мрежата среща музиката с историята

Любомира Георгиева Христова, Мария Георгиева Пилафова

ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив

Tne net “meets” music and history….

Lyubomira Hristova, Maria Pilafova

Ekzarh Antim I Secondary School, Plovdiv

Abstract. : The project unites music and history using the resources of computer based technologies. The projects include Bulgarian National Traditions, customs, Bulgarian composers concerning the period of time between the beginning and the middle of the 20 th century and their music.

Keywords: Project-based education, awards, showing excellence, music, history, ICT

Главната цел на проекта „Мрежата среща музиката с историята“ е обогатяване знанията на учениците чрез ИКТ в тематични области от различни учебни предмети по интересен и забавен начин. В статията се описва реализацията на модулите „Български народни обичаи“ и „Върви народе възродени“. Учениците от V и VІ клас в ОУ „Екзарх Антим І“ град Пловдив учат заедно, търсят информация, обменят идеи, творят,

Проектно-ориентираното обучение е неизменна част от работата на голяма част от учителите в нашето училище. Децата работят по проекти – индивидуални или групови по различни учебни предмети – география и икономика, английски език, история и цивилизация, музика......

В началото на учебната година решихме да намерим общите теми в учебните програми по Музика и История и цивилизация в V и VІ клас. Такива се оказаха темите свързани с българската история и традиции:


Таблица № 1

Музика

История

Музикално-фолклорни области в България

Духовни процеси в следосвобожденското българско общество

Български композитори – класици

Преговор на първите български композиториКултурните търсения след Първата световна война

Развитие на българската култура през втората половина на ХХ век


Обединихме мнението си около няколко проекта, които реализирахме през учебната година: • „Българските народни празници и обичаи”.

 • „Върви народе възродени”.

В учебната програма по музика важно място заема изучаването на българския музикален фолклор – особености на песните, хората, народните инструменти и обичаите. В V и VІ клас учениците затвърдяват знанията си за българското народно творчество чрез музикално-фолклорните области, които дават вече по-цялостна и пълна картина за особеностите и богатството на нашия фолклор и развитието на българската професионална култура.

В часовете по история и цивилизация учениците получават знания и разпознават видни български музиканти и композитори, които прославят името на България по света; разбират ролята на традицията в процеса на модернизация. Ето защо при поставянето на проекти в този раздел ние се съобразихме с факта, че децата вече ще са запознати с обичаите в часовете по музика, а за часа по история ще имат възможност не само да повторят наученото, но и да го надградят чрез средствата на информационните технологии.
Задачите, които си поставихме бяха:


 • Да се разширят знанията на учениците за българските традиции и обичаи;

 • Подробно да се запознаят с характерните особености на фолклора;

 • Да се усъвършенстват уменията на учениците за работа с текстов редактор – Microsoft Office Word.

 • Да се усъвършенстват знанията им за работа с Microsoft Office PawerPoint.

 • Да се затвърдят умения за ориентиране в Интернет и откриване на необходими материали;

 • Да се развие творческото мислене у учениците;

 • Да се развиват уменията на учениците за презентиране на проекти.

Проектът се осъществява в три етапа – организационен, оперативен и продуктивен: • Организационният етап включи запознаване на учениците със същността, целите и задачите на проекта. Това се осъществи в часовете по музика и история и цивилизация.

 • В оперативния етап първо се уточниха проектите, по които ще се работи, учениците, които ще разработват всеки един от проектите, начина по който ще се реализира – като хартиен или електронен продукт, както и срока за реализирането и представянето му. В този период от работата си учениците активно издирваха информация от различни източници – текст, снимков, аудио и видеоматериал. Консултираха намеренията си с преподавател, родител, уточняваха се възможностите за реализация на проекта и се пристъпи към работа.

 • В продуктивния етап учениците работиха по изготвянето на самия проект, оформянето му в презентация или брошура, избора на подходяща програма, дизайн.

Готовите презентации и брошури се презентираха от авторите пред класовете в часовете по история и цивилизация – разказваха как е реализиран проекта, кои са важните моменти в него, на кое трябва да се обърне специално внимание.

Резултата от работата по проектите проверихме в часа по музика със специално създаден за целта електронен продукт, който подпомогна преговора във връзка с тест „Музикално – фолклорни области“ – междинно ниво.


Два от проектите „Нестинари“ и „Български народни обичаи – кукери и пеперуда“ изпратихме за участи в международния конкурс в гр. Занка – Унгария.


Проектът „Върви народе възродени” – бе представен на национален ученически конкурс за изработване на мултимедиен продукт. Конкурсът бе посветен на създаването на музиката към прекрасното стихотворение на Стоян Михайловски и първото изпълнение на празничния химн на българската писменост и култура. Във възрастова група 5 – 8 клас I –во място спечели Марияна Николаева Топчийска.

Проектите са представени на патронния празник на училището и по повод 24 май. Предстои да бъдат публикувани на сайта на училището.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница