П о к а н а за свикване на управителен съвет наДата31.03.2018
Размер9.01 Kb.
#63519
Изх. № 11/24.12.2017 г.


П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”

Председателят на УС на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Местна инициативна група Белене-Никопол” на основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от Устава на Сдружението, свиква заседание на КУО на Сдружението на 01.12.2017 г. от 10:00 ч. Заседанието на Управителният съвет ще се проведе в гр. Белене, сградата на Общинска администрация – Белене, зала № 26 при следния дневен ред:


  1.  Решение за вземане на кредитна линия в размер на 100 000  /сто хиляди/ лева от „Банка ДСК“ ЕАД от СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВА ГРУПА БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ" с цел покриване на временен недостиг на оборотни средства и Учредяване на обезпечение по кредита;


  1. Други.

Поканват се да присъстват всички членове на Управителния съвет на Сдружението.

24.11.2017 г.

гр. БеленеПредседател на УС на МИГ Белене-Никопол:…………………………

/МИЛЕН ДУЛЕВ/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница