Първи семестър І. аудиторни лекционни курсове /кредитни, задължителни/ 210 Ч., 21 кредитаДата18.12.2018
Размер139.5 Kb.
Анекс към учебния план на випуск 2007/2008

Първи семестър


І. аудиторни лекционни курсове /кредитни, задължителни/ - 210 Ч., 21 кредита

LAWN 100 Обща теория на правото

проф. д-р Росен Ташев 90 ч. 9 кредита

Научна област: ГПН
LAWN 102 История на българската

държава и право

проф. д-р Гълъбина Петрова 90 ч. 9 кредита

Научна област: ГПН
LAWN 106 Обща теория на държавата

доц. д-р Георги Близнашки 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН

ІІ. Аудиторни тренингови курсове /некредитни, задължителни/ - 60 ч.
LAWN 101 Упражнения по

Обща теория на правото

д-р Иван Кьосев 30 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 103 Упражнения по

История на българската държава и право

ас. Петя Неделева 30 ч. некредитен

Научна област: ГПН
ІІІ. извънаудиторни учебни форми /кредитни, задължителни/ - 6 кредита
LAWN 111 Самостоятелна работа

по Обща теория на правото 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 112 Самостоятелна работа

по История на българската държава и право 3 кредитаНаучна област: ГПН
ІV. Аудиторни общообразователни курсове /задължителни/ - 60 ч., 6 кредита
OOOK 600 Езикова култура и академично есе 30 ч. 3 кредита

Научна област: хуманитарни науки

ОООKS Спорт или OOKI Изкуства 30 ч. 3 кредитаНаучна област: Спорт, Изкуства
V. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Избираеми курсове (120 часа чужд език) – 120 ч., 12 кредита

LAWM 100 Английски език

екип, 120 ч., 1 сем., 12 кредитаLAWM 104 Немски език

екип, 120 ч. 1 сем., 12 кр.LAWM 102 Френски език

екип, 120 ч., 1 сем., 12 кр.VІ. Аудиторни общообразователни курсове /задължителни/ - 30 ч., 3 кр.

1 курс за знания


270 часа 48 кредита

Втори семестър
І. аудиторни лекционни курсове /кредитни, задължителни/ - 190 ч., 19 кр.
LAWN 200 Конституционно право

проф. д-р Евгени Танчев,

доц. д-р Пламен Киров 80 ч. 8 кредита

Научна област: ППН
LAWN 203 Римско частно право

доц. д-р Малина Новкиришка 50 ч. 5 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 204 Упражнения по

Римско частно право

доц. д-р Малина Новкиришка 30 ч. 3 кредита

Научна област: ГПН
LAWN 208 Конституционно правосъдие

проф. д-р Евгени Танчев 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
ІІ. Аудиторни тренингови курсове /некредитни, задължителни/ - 60 ч.
LAWN 201 Упражнения по

Конституционно право

Мартин Белов 60 ч. некредитен

Научна област: ППН
ІІІ. извънаудиторни учебни форми /кредитни, задължителни/ - 6 кр.
LAWN 211 Самостоятелна работа

по Конституционно право 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 212 Самостоятелна работа

по Римско частно право 3 кредитаНаучна област: ГПН
ІV. Аудиторни общообразователни курсове /задължителни/ - 60 ч., 6 кредита
OOOK 500 Компютърни умения, PC 30 ч. 3 кредита

Научна област:Информатика
ОООKS Спорт или OOKI Изкуства 30 ч. 3 кредита

Научна област: Спорт, Изкуства
V. задължително Избираеми курсове (120 часа чужд език) – 120 ч., 12 кр.
LAWM 200 Английски език

екип, 120 ч., 1 сем., 12 кредитаLAWM 204 Немски език

екип, 120 ч. 1 сем., 12 кр.LAWM 202 Френски език

екип, 120 ч., 1 сем., 12 кр.


VІ. Аудиторни общообразователни курсове /задължителни/ - 30 ч., 3 кр.

1 курс за знания


250 юр. часа 46 кредита

Трети семестър
І. аудиторни лекционни курсове /кредитни, задължителни/ - 170 ч., 17 кредита
LAWN 300 Гражданско право /обща част/ - 1/2

проф. Владимир Петров, д.ю.н. 50 ч. 5 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 302 Административно право

и административен процес

проф. д-р Александър Воденичаров

ас. Памела Бучкова 120 ч. 12 кредитаНаучна област: ППН
2. Избираеми /ЕДИН избираем/ - 30 ч., 3 кредита
LAWN 306 Административно наказване

проф. д-р Александър Воденичаров 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 307 Общинско право

доц. д-р Георги Близнашки 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 308 Полицейско право

доц. д-р Константин Мариновски 30 ч. 3 кредитаНаучна област: НПН
LAWN 309 Право на индустриалната собственост

д-р Веселина Манева 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 310 Държавна служба

д-р Мария Казанджиева 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
ІІ. Аудиторни тренингови курсове /некредитни, задължителни/ - 160 ч.

LAWN 301 Упражнения по

Гражданско право /обща част/ - 1/2

ст. ас. д-р Емилия Димитрова 45 ч. некредитенНаучна област: ГПН
LAWN 303 Упражнения по

Административно право

и административен процес

ас. Памела Бучкова 30 ч. некредитенНаучна област: ППН
LAWN 305 Административно правосъдие

проф. д-р Александър Воденичаров 45 ч. некредитенНаучна област: ППН
LAWN 105 Външна политика на РБ

доц. д-р Благой Видин 40 ч. некредитенНаучна област: ППН
ІІІ. извънаудиторни учебни форми /кредитни, задължителни/ - 6 кредита
LAWN 311 Самостоятелна работа

по Административно право и процес 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 312 Стаж в община 3 кредита

Научна област: ППН


360 юр. часа 26 кредита

Четвърти семестър
І. аудиторни лекционни курсове /кредитни, задължителни/ - 190 Ч., 19 кредита
LAWN 300 Гражданско право /обща част/ -2/2

проф. Владимир Петров, д.ю.н. 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 402 Вещно право

проф. Владимир Петров, д.ю.н. 90 ч. 9 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 404 Финансово право

доц. д-р Емилия Станкова 70 ч. 7 кредитаНаучна област: ППН

2. Избираеми /един избираем/ - 30 Ч., 3 КРЕДИТА
LAWN 408 Кооперативно право

Димитър Марковски 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 409 Международно финансово право

доц. д-р Емилия Станкова 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 410 Валутно и

митническо право

доц. д-р Валентин Русев 30 ч. 3 кредита

Научна област: ППН
LAWN 411 Авторско право

д-р Веселина Манева 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 412 Всеобща история на

държавата и правото

проф. д-р Гълъбина Петрова 30 ч. 3 кредита

Научна област: ГПН
ІІ. Аудиторни тренингови курсове /некредитни, задължителни/ - 185 Ч.
LAWN 301 Упражнения по

Гражданско право /обща част/ - 2/2

ст. ас. д-р Емилия Димитрова 20 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 403 Упражнения по

Вещно право

ас. Цветалина Петкова 30 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 405 Упражнения по

Финансово право

ст .ас. Здравко Славчев 45 ч. некредитен

Научна област: ППН
LAWN 407 Правен режим на кадастъра

и устройство на територията

проф. Владимир Петров, д.ю.н. 45 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 210 Сравнително

конституционно право

проф. д-р Евгени Танчев 45 ч. некредитен

Научна област: ППН
ІІІ. извънаудиторни учебни форми /кредитни, задължителни/ - 9 КРЕДИТА
LAWN 413 Самостоятелна работа

по Гражданско право – обща част 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 414 Самостоятелна работа

по Вещно право 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 415 Самостоятелна работа

по Финансово право 3 кредитаНаучна област: ППН


405 юр. часа 31 кредита

Пети семестър
І. аудиторни лекционни курсове /кредитни, задължителни/ - 210 Ч., 21 КР.

LAWN 500 Семейно право

проф. д-р Цанка Цанкова 50 ч. 5 кредита

Научна област: ГПН
LAWN 502 Наследствено право

проф. д-р Цанка Цанкова 40 ч. 4 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 504 Облигационно право – 1/2

проф. д-р Поля Голева 60 ч. 6 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 506 Данъчно право

доц. д-р Емилия Станкова 60 ч. 6 кредита


2. Избираеми /ЕДИН избираем/ - 30 Ч., 3 КР.

LAWN 509 Правен режим на

маркетинга и рекламата

доц. д-р Нели Огнянова 30 ч. 3 кредита


LAWN 510 Правно регулиране

на електронните медии

доц. д-р Райна Николова – 30 ч. 3 кредита
LAWN 512 Правна защита на конкуренцията

доц. д-р Методи Марков 30 ч. 3 кредита


LAWN 513 Медицинско право

доц. д-р Дарина Зиновиева 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН
ІІ. Аудиторни тренингови курсове /некредитни, задължителни/ - 160 Ч.

LAWN 501 Упражнения по

Семейно право

ас. Цветалина Петкова 20 ч. некредитенНаучна област: ГПН
LAWN 503 Упражнения по

Наследствено право

ас. Цветалина Петкова 20 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 505 Упражнения по

Облигационно право – 1/2

ст. ас. Силвия Цонева 45 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 507 Упражнения по

Данъчно право

ст. ас. Здравко Славчев 30 ч. некредитен

Научна област: ППН
LAWN 511 Международноправна

закрила на интелектуалната собственост

д-р Веселина Манева 45 ч. некредитен

Научна област: ППН
ІІІ. извънаудиторни учебни форми /кредитни, задължителни/ - 6 КРЕДИТА

LAWN 514 Самостоятелна работа

по Семейно и наследствено право 3 кредита

Научна област: ГПН
LAWN 515 Самостоятелна работа

по Данъчно право 3 кредитаНаучна област: ППН


400 юр. часа 30 кредита

Шести семестър
І. аудиторни лекционни курсове /кредитни, задължителни/ - 190 Ч., 19 кредита
LAWN 600 Търговско право – I част

доц. д-р Екатерина Матеева 50 ч. 5 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 504 Облигационно право – 2/2

проф. д-р Поля Голева 80 ч. 8 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 604 Международно публично право

доц. д-р Благой Видин 60 ч. 6 кредитаНаучна област: ППН
2. Избираеми /един избираем/ - 30 Ч., 3 КРЕДИТА
LAWN 608 Международни организации

доц. д-р Благой Видин 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 609 Бежанско право

доц. д-р Благой Видин 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 610 Международни договори

доц. д-р Благой Видин 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
ІІ. Аудиторни тренингови курсове /некредитни, задължителни/ - 180 Ч.
LAWN 601 Упражнения по

Търговско право – I част

ас. Иван Мангачев 30 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 505 Упражнения по

Облигационно право – 2/2

ст. ас. Силвия Цонева 30 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 605 Упражнения по

Международно публично право

д-р Катерина Йочева 30 ч. некредитен

Научна област: ППН
LAWN 606 Данъчно процесуално право

доц. д-р Емилия Станкова 60 ч. некредитенНаучна област: ППН
LAWN 202 Администрация на

правозащитните органи

проф. д-р Александър Воденичаров 30 ч. некредитен

Научна област: ППН
ІІІ. извънаудиторни учебни форми /кредитни, задължителни/ - 9 КР.
LAWN 611 Самостоятелна работа

по Облигационно право 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 612 Самостоятелна работа

по Международно публично право 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 613 Стаж в съд 3 кредита

Научна област: ППН
400 юр. часа 31 кредита

Седми семестър
І. аудиторни лекционни курсове /кредитни, задължителни/ - 230 ч. 23 кр.
LAWN 700 Трудово право

доц. д-р Ванюшка Ангушева 90 ч. 9 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 702 Търговско право – ІІ част

доц. д-р Екатерина Матеева 60 ч. 6 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 704 Наказателно право – 1/2

проф. д-р Румен Владимиров 80 ч. 8 кредитаНаучна област: НПН
2. Избираеми /един избираем/ - 30 ч., 3 кр.
LAWN 706 Сравнително търговско право

доц. д-р Екатерина Матеева 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 707 Застрахователно право

проф. д-р Поля Голева 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 708 Морско търговско право

Антон Антонов 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 709 Дипломатическо право

доц. д-р Благой Видин 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 710 Международни отношения

доц. д-р Благой Видин 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
ІІ. Аудиторни тренингови курсове /некредитни, задължителни/ - 135 ч.
LAWN 701 Упражнения по

Трудово право

гл. ас. д-р Ивайло Стайков 50 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 703 Упражнения по

Търговско право – ІІ част

ас. Иван Мангачев 40 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 705 Упражнения по

Наказателно право – 1/2

ст. ас. Ралица Костадинова 45 ч. некредитен

Научна област: НПН
ІІІ. извънаудиторни учебни форми /кредитни, задължителни/ - 6 кредита
LAWN 711 Самостоятелна работа

по Трудово право 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 712 Самостоятелна работа

по Търговско право 3 кредитаНаучна област: ГПН
395 юр. часа 32 кредита

…………………………………………………………….Осми семестър
І. аудиторни лекционни курсове /кредитни/ - 200 ч., 20 кредита

1. задължителни/
LAWN 800 Осигурително право

доц. д-р Ванюшка Ангушева 60 ч. 6 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 704 Наказателно право

проф. д-р Румен Владимиров – 2/2 80 ч. 8 кредитаНаучна област: НПН
LAWN 804 Гражданско процесуално право – 1/2

д-р Маргарита Златарева 60 ч. 6 кредитаНаучна област: ГПН
2. Избираеми /един избираем/ - 30 ч., 3 кр.
LAWN 806 Криминология

доц. д-р Никола Манев 30 ч. 3 кредитаНаучна област: НПН
LAWN 807 Арбитраж

д-р Маргарита Златарева 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 808 Съдебна психиатрия

проф. д-р Йордан Стоименов 30 ч. 3 кредитаНаучна област: НПН
LAWN 810 Екологично право

д-р Чавдар Георгиев 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
ІІ. Аудиторни тренингови курсове /некредитни, задължителни/ - 145 ч.
LAWN 801 Упражнения по

Осигурително право

гл. ас. д-р Ивайло Стайков 30 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 705 Упражнения по

Наказателно право – 2/2

ст. ас. Ралица Костадинова 30 ч. некредитен

Научна област: НПН
LAWN 805 Упражнения по

Гражданско процесуално право – 1/2

Петя Велчева 40 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 809 Международно наказателно право

проф. д-р Румен Владимиров 45 ч. некредитенНаучна област: НПН
ІІІ. извънаудиторни учебни форми /кредитни, задължителни/ - 9 кр.
LAWN 811 Самостоятелна работа

по Осигурително право 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 812 Самостоятелна работа

по Наказателно право 3 кредитаНаучна област: НПН
LAWN 813 Стаж в прокуратура 3 кредита

Научна област: НПН
375 юр. часа 32 кредита

…………………………………………………………….Девети семестър
І. аудиторни лекционни курсове /кредитни, задължителни/ - 210 ч., 21 кр.
LAWN 900 Наказателно

процесуално право – 1/2

доц. д-р Никола Манев 60 ч. 6 кредита

Научна област: НПН
LAWN 902 Международно частно право

д-р Венцислава Желязкова 70 ч. 7 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 804 Гражданско процесуално право – 2/2

д-р Маргарита Златарева 80 ч. 8 кредитаНаучна област: ГПН
2. Избираеми /един избираем/ - 30 ч., 3 кр.
LAWN 906 Право на чуждестранните инвестиции

Ас. Александър Андреев 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 907 Федерации и федерализъм

доц. д-р Благой Видин 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 908 Нотариално право

Доц. д-р Екатерина Матеева 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН

LAWN 909 Международен

граждански процес

д-р Маргарита Златарева 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 910 Банково право

Николай Островски 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 911 Борсово право

доц. д-р Борис Ланджев 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН
ІІ. Аудиторни тренингови курсове /некредитни, задължителни/ - 115 ч.
LAWN 901 Упражнения по

Наказателно процесуално право

ст. ас. Елена Николова 30 ч. некредитен

Научна област: НПН
LAWN 903 Упражнения по

Международно частно право

ас. Александър Андреев 45 ч. некредитен

Научна област: ГПН
LAWN 805 Упражнения по

Гражданско процесуално право – 2/2

Петя Велчева 40 ч. некредитен

Научна област: ГПН
ІІІ. извънаудиторни учебни форми /кредитни, задължителни/ - 6 кр.
LAWN 912 Самостоятелна работа

по Международно частно право 3 кредитаНаучна област: ГПН
LAWN 913 Самостоятелна работа

по Гражданско процесуално право 3 кредитаНаучна област: ГПН


355 юр. часа 30 кредита

Десети семестър
І. аудиторни лекционни курсове /кредитни, задължителни/ - 170 ч., 17 кредита
LAWN 003 Право на Европейския съюз

проф. д-р Евгени Танчев 60 ч. 6 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 900 Наказателно процесуално право – 2/2

доц. д-р Никола Манев 80 ч. 8 кредитаНаучна област: НПН
LAWN 005 Упражнения по

Наказателно процесуално право

ст. ас. Елена Николова 30 ч. 3 кредита

Научна област: НПН
2. Избираеми /ЕДин избираем/ - 30 ч., 3 кр.

LAWN 006 Изпълнение на наказанията

доц. д-р Никола Манев 30 ч. 3 кредита

Научна област: НПН

LAWN 007 Конкурентно право на

Европейския съюз

проф. д-р Евгени Танчев 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ППН
LAWN 008 Медиация по

граждански и наказателни дела

доц. д-р Добринка Чанкова 30 ч. 3 кредита

Научна област: ГПН, НПН
LAWN 009 Съдебни експертизи

Проф. д-р Евгения Коцева 30 ч. 3 кредитаНаучна област: ГПН, НПН
LAWN 010 Счетоводство

д-р Радка Абаджиева 30 ч. 3 кредитаНаучна област: Стопански науки
LAWN 011 Правна информатика

доц. д-р Нели Огнянова 30 ч. 3 кредитаНаучна област: Информатика
ІІ. Аудиторни тренингови курсове /некредитни, задължителни/ - 90 ч.
LAWN 001 Криминалистика

проф. д-р Евгения Коцева 60 ч . некредитенНаучна област: НПН
LAWN 015 Упражнения по

Право на Европейския съюз

проф. д-р Евгени Танчев 30 ч. некредитен

Научна област: ППН
ІІІ. извънаудиторни учебни форми /кредитни, задължителни/ - 9 кр.
LAWN 012 Самостоятелна работа

по Криминалистика 3 кредитаНаучна област: НПН
LAWN 013 Самостоятелна работа

по Наказателно процесуално право 3 кредитаНаучна област: НПН
LAWN 014 Самостоятелна работа

по Право на Европейския съюз 3 кредитаНаучна област: ППН

290 юр. часа 29 кредита

Общ брой часове за цялото обучение: 3920 ч.


Общ брой часове от юридически дисциплини: 3500 ч.,

в това число:

2845 ч. от задължителни кредитни курсове;

415 ч. от задължителни некредитни курсове и

240 ч. от избираеми юридически дисциплини


Общ брой часове от чужд език за юристи: 240 ч.
Общ брой часове от общоуниверситетски курсове за знания, бълг. ез., компютри, спорт (изкуство): 180 ч.

Общо кредити: 350 кредита,в това число: 72 кр. от извънаудиторни форми на обучение;

24 кр. от чужд език за юристи

18 кр. от общоуниверситетски курсове за знания, бълг. ез., компютри, спорт (изкуство)

197 от задължителни юридически курсове24 кр. от избираеми юридически курсове

15 кр. от държавни изпити


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница