Пипалата н а злото в б ъ л г а р и ястраница5/8
Дата23.07.2016
Размер1.69 Mb.
#2373
1   2   3   4   5   6   7   8

Сведения от:
Дирекцията на Полицията.

Дирекцията на Статистиката.

Министерството на Търговията.

Министерството на Вътрешните работи.

Министерството на Правосъдието.

Речите на народните представители: Димитър Андреев, Дочо Христов, Дени Костов, Крум Митаков.

Списание „Економист”, кн. I, 1939 .

Статистически годишник 1936 г.Д-р Ханс Шустер: „Евреи в Румъния” 1939 г.,

Евреите в Германия” от института за проучване на евреиските въпроси в Берлин.Франц Розе: „Евреи се съдят сами” 1939 г.

Д-р П. Алдаг: „Евреи в Англия” 1939 г.

Д-р Лерс: „Еврейство и бандитство” 1938 г.

Д-р Лерс: „Как достигат евреите до парите” 1938 г.
Поучително,нали ???

А сега смятам да приложа още един автентичен документ: Списъкът на евреите‚ извършили престъпления срещу държавния ред през 1930 год. и търсени от Дирекцията на полицията:1. Аврамов Буко‚ 2. Аврамов Гершон, 3. Аврамов Исак, 4. Аврамов Хаим, 5. Аврам Сами‚ 6. Аврам Соломон‚ 7. Аврам Шалон‚ 8. Алкалай Гершон Аврамов‚ 9. Алкалай Исак Д.‚ 10. Алкалай (Йосиф) Леон‚ 11. Алкалай Шабат Леон‚ 12. Алкулумбри Исак Бохоров‚ 13. Алмозин Бениамин Исаков‚ 14. Алтерман Гмич Мориц‚ 15. Амес Ресиналд‚ 16. Ардити Бохор‚ 17. Ардити Жак Бенаминов‚ 18 Ардити Хорси Коен Мошон‚ 19. Арие Хаим‚ 20. Аронов Жак‚ 21. Аронов Исак Жак Майоров‚ 22. Арон София Грюнванд‚ 23. Арон Израел‚ 24. Аса Санто Бохор‚ 25. Бабнак Йосиф‚ 28. Балзон Гулиус‚ 29. Барух Буко‚ 30. Барух Изаел‚ 31. Д­р Бауман‚ 32. Бехеман Алберт‚ 33. Бено Моис‚ 34. Бергман Ерих‚ 40. Берихард Барух‚ 51. Бехаров Рудолф Нафтали‚ 42. Бехар Израел‚ 43. Бехар Лазар П.‚ 44. Бехар Сами Аврам‚ 45. Бехомоарам Исак Саломонов‚ 46. Бохоров матилда Мазел‚ 47 Бирнбаум Мано‚ или Биргман Макс‚ 48. Блументал Франц Йозеф‚ 49. Бохоров Исак‚ 50. Бохор Исак‚ 51. Бохор Исак‚ 52. Бохор Матилда мазал‚ 53. Бохор Маше‚ 54. Брогобор‚ 57. Бродски Давид Исакович‚ 58. Буко Алберт‚ 59. Буков Натан‚ 60. Вайзер Яков‚ 65. Варсанов Саломон‚ 66. Вершински Яко‚ 67. Голденберг С.‚ 68. Голнштайни Е.‚ 69. Голнштаийн Яко Борис‚ 70. Голдхард Ф. Паулман‚ 71. Голдшмит Лео‚ 72. Гохбаум Янкел‚ 73. Грасян Йосиф‚ 74. Грунсвалд Самуил‚ 75. Грундвалд София‚ 76. Давидов Зайдер‚ 77. Данаил Гершон Иосиф (Леон Ешкенази)‚ 78. Данаил Енана‚ 79. Ездра Яко Юда‚ 80. Енбауер Оли‚ 81. Елиезеров Елиезер‚ 82. Елиезер Габраил 83. Емануил Енвиля данаил‚ 84. Ефраим Леон‚ 85. Ешкенази Елизер Мордохай‚ 86. Ешкенази Исак‚ 87. Ешкенази Мико‚ 88. Ешкенази Моис Д.‚ 89. Ешкенази Соломон Нисим‚ 90. Жак Алберт‚ 91. Забец Яков‚ 92. Залантурен Марко‚ 93. Зас Хенрих‚ 94. Зиберт Маргарита‚ 95. Зилберман Мориц‚ 96. Зонен Сабетай Мордохай‚ 97. Исферсон Шарум Т. 98. Израел Солмон‚ 99. Илел Исак Мордо‚ 100. Илия Яко Мамоах‚ 101. Исаков Давид‚ 104. Д­р Исаков Наим‚ 105. Исаков Яков‚ 106. Исак Бохор‚ 107. Исак Левин‚ 108. Исак Мордохай Барух‚ 109. Исак Соломон‚ 110. Йеньо Юда‚ 111. Йосифов Моис Моисеев‚ 112. Йосифов Самуил‚ 113. Йосифов Шалима‚ 114. Йосиф Франц Блументал‚ 115. Калев Марко‚ 116. Калев Мошон Йонтова Аврамов‚ 117. Калю Челеби А.‚ 118. Камхи Давид Елизар‚ 119. Кара Бенсамин Хаим‚ 120. Каракаш Жак‚ 121. Катцар Фрида‚ 122. Клайнкрамер Ханеман‚ 123. Ково Леон Яков‚ 124. Ково Яков Леон‚ 125. Коен Аврам‚ 126. Коен Азраел‚ 127. Коен Херси‚ 128. Коен Яков Исаков‚ 129. Кон Макс (Мани)‚ 130. Конфорти Исак Бохор. 131. Кори Бенаамин Х.‚ 132. Крихембаум Е.‚ 133. Кришевски‚ Мордше Хауем‚ 134. Леви Адолер‚ 135. Леви Бохор Яков‚ 136. Леви Елизер Леон‚ 137. Леви Ерна‚ 138. Леви Жак Аронов‚ 139. Леви Йошер‚ 140. Леви Йошер‚ 141. Леви Йошер Н.‚ 142. Леви Исак Яко‚ 143. Леви Сабатай Леон‚ 144. Леви Сами‚ 145. Леви Самули Йосиф‚ 146. Леви Шалом Аврам‚ 147. Леви Яко‚ 148. Д­р Левин Исак‚ 149. Лейбович Геновева‚ 150. Лейбович хаим‚ 151. Лемина ГАул‚ 152. Леон Елизер‚ 153. Леон Ешкенази‚ 154. Леон Йосиф‚ 155‚ Леон Никола‚ 156. Леон Сабат‚ 157. Леон Сабетай‚ 158. Леон Яко‚ 159. Либерман Соломно‚ 160. Либет Албет Бексман. 161. Лютинген З. 162. Майер Е.‚ 163. Майер Израел Бохор‚ 164. Д­р Майлер‚ 165. Майоров Исак (Жак), 166. Малко Исак, 167. Машоах Яко‚ 168. Машиах Самуил Хаим‚ 169. Машиах Олга‚ 170. Машиах Соломон Израел‚ 171. Мошон Нисим Б.‚ 172. Медем Самуел С.‚ 173. Мезан Марко Нисим‚ 174. Мелмед Никола Леон‚ 175. Меламед Соломон‚ 176. Мемиш Зулбехар‚ 177. Менахемов Аврам‚ 178. Ментел Давид‚ 179. Мешулам Жак‚ 180. Мешулам Нисим‚ 181. Мешулам Арон‚ 182. Мизрахи Соломон Хаим‚ 183. Мише (Муше) Алфред‚ 184. Моисеев Давид‚ 185. Моисеев Моис Йосифов‚ 186. Момхо Исак‚ 187. Мордо Исак‚ 188. Мордохай Елиезер‚ 189. Мордохай Сабитай‚ 190. Мерена йосиф Дженев‚ 191. Моше Бохор‚ 191‚ Моше Давид Йотов‚ 193‚ Моше Леон‚ 194. Моше Моис Шомвид Йотов‚ 195. Мошон Хорси‚ 196. Мундштайн З.‚ 197. Натанов натан Буков‚ 198. Нафтали Рудолф‚ 199. Нисимов Алберт Лазаров‚ 200. Нисимов Витали‚ 201. Нисим Марко‚ 204. Нисим Фафаел‚ 205. Нисим Соломоно‚ 206. Нихелес Отто‚ 207. Озес Жак‚ 208. Папо Леон Ефраим‚ 209. Паулман Ф. Галхард‚ 210. Пинкас Пине‚ 211. Д­р Поляк Рудллф‚ 212. Файторт Леонард‚ 213. Райс Емилил‚ 214. Рахамимов Буко‚ 215. Рахамим Шалима Йосифов‚ 216. Рахамим Яко‚ 217. Ревашавайц Яков‚ 218. Ригнер Ралтер‚ 219. Роде Йозеф‚ 220. Разанис Саул‚ 221. Розети Рене‚ 222. Сабат Йосиф‚ 223. Сабитай Фердинанд‚ 224. Соломон Ашер‚ 225. Самен Алберт‚ 226. Самуилов Ерна­Леви‚ 227. Самуилов Аврам‚ 228. Самуилов Аврам (Аврамикото), 229. Самуилов Жак Мешулам. 230. Самуил Йосиф Шабат‚ 231. Сафир Жак Озес‚ 232. Само Хаим Аврамов‚ 233. Синци Бруно‚ 234. Соянино Алберт Жак‚ 235. Соломонов С.‚ 236. Соломонов Исак‚ 237. Соломонов Нисим‚ 238. Таджер д­р Хенрик‚ 239. Таджер Йосиф‚ 240. Таджер Яков‚ 241. Узиел Габриел‚ 242. Узиел Гаврил‚ 243. Увиел Исак Р.‚ 244. Узиел Фафале Нисим‚ 245. Фаийер Юда Йеньо‚ 246. Фархи Ашер Ц.‚ 247. Фархи Ашер Соломов‚ 248. Фархи Леон‚ 249. Ферт Алберт‚ 250. Финци Леон‚ 1251. Финци Марко‚ 252. Фишер Ерих‚ 253. Фишлезин Израизл Берух‚ 254. Франкел Емануел Херш‚ 255. Функа Йосиф‚ 256. Хевас Людвиг. 257. Хзан Алфрид Яков‚ 258. Хаимов Бохор Исак‚ 259. Хаимов Симеон‚ 260. Хаимов Юзеф‚ 261. Хаим Бенеамин‚ 262. Хаим Самуил‚ 263. Хаим Соломон‚ 264. Хайсман Луна‚ 265. Хандлой Йозеф‚ 266. Хербер Йосиф‚ 267 Херш Емануел‚ 268. Хелцингер Каролина‚ 269. Холбаум Янкел‚ 270. Цимерман Макс‚ 271. Шандар Йохас‚ 272. Шапира Барух Бернхард‚ 273. Шармашер Густав‚ 274. Шоер Мориц Хеорн‚ 275. Шолер Йозеф‚ 276. Шомтов Моис‚ 277. Шонтов Мошон Авр.‚ 278. Штайн Йозеф‚ 279. Шулце Вернр‚ 280. Шайнер Карл‚ 281. Щернкопар Карл‚ 282. Юда Яков‚ 273. Юда Моше Бохор‚ 284. Юмо Брам‚ 285. Язман Мануел‚ 286. Яко Алберт‚ 287. Яко Бениамин‚ 288. Яко Рахамим‚ 289. Яко Алфред‚ 290. Яков Бохор‚ 291. Яков Каза‚ 292. Яков Исак‚ 293. Яков Леон‚ 274. Яков Леон Моше‚ 295. Яков Мордохай (Мордо)‚ 296. Яков Раиф Самуилов‚ 297. Яков Яша‚ 298. Яков Урлих‚ 299. Якомов Шимон‚ 300. Яр Алфонс‚ 301. Яков Вайзер‚ 302. Ково Леон Яков‚ 303. Рахамимов Буко‚ 304. Аврамов Жак‚ 305. Адаш Изан Юда‚ 306. Аихбугл Валтер Сонда‚ 307. Алкалай Моис‚ 308. Алтхади М. Ф.‚ 309. Анис Амемури‚ 310. Анис Кури‚ 311. Арав Адуард Ефрай‚ 312. Арав‚ Мак Аврамов‚ 313. Арие Алберт Хаимов‚ 314. Арке Возер‚ 315. Арон Е. Еюрай‚ 316. Аронов Рафаел‚ 317. Д­р Арон Зигфрид‚ 318. Арниах Айрам Молахиевич‚ 319. Аска РАхамим‚ 320.. Азнол Буко‚ 321. Ашер Йосиф‚ 322. Ашер Мико‚ 323 Бакиш Алберт Буко‚ 324. Баумгертнер Афред Леонов‚ 325. Бела Алберт‚ 326. Бенадо Жекоко Жаб.‚ 327. Банамин Емануеил‚ 328. Бенароя Леон Х.‚ 329. Бенаенисти Мазан Ешая‚ 330. Бенмейор Eлизер Хаим‚ 331. Бенционов Буко‚ 332. Берах Челеби И. 333. Берах Буко Леон‚ 334. Берах Рахамим Аска‚ 335. Береджик Юда Моше‚ 336. Берлин хаим Ц. 337. Бехмоарам Майр‚ 338. Бецалин Елиас‚ 339. Бони Офео‚ 340. Бохорова Мариам‚ 341. Брумер Макс‚ 342. Буко Алберт‚ 343. Бура Нисим Исаков‚ 344. Варсанов Исак Х.‚ 345. Вентура Сало‚ 346. Вюрцингер д­р Велибалд‚ 347. Герон Израел И.‚ 348. Гершон Жак‚ 349. Гутман А.‚ 350. Гюля Жак‚ 351. Гюнтер К. 352. Давидов Сарика Аврамов‚ 353. Давидов Алберт Янов‚ 354. Давидов Изидор‚ 355. Давидов Леон‚ 356. Давидов /Стр. 38/39 липсват!/ Йосиф‚ 522. Шнурпфайн Армадан‚ 523. Шандер Шохас‚ 524. Шапира Барух Бернхард‚ 525. Шермашер Гусенав‚ 526. Шоер Мориц Ксорк‚ 527. Шолер Йозеф‚ 528. Шомтов Моис‚ 529. Шонтов Мошон Аврам‚ 530. Штайн Йозеф‚ 531. Шулце Вернер‚ 532. Щайнер Карл‚ 533. Щерполди Карл‚ 534. Юда Яков‚ 535. Щандер Албер Бела‚ 536. Щейман Александер‚ 537. Щиферл Юлиус‚ 538. Юда Аврам‚ 539. Юда Бохор‚ 540. Юда Буко Моше‚ 541. Юда Яко‚ 542. Юда Моше Бохор‚ 543. Юсио Брам‚ 544. Язман Мандел‚ 545. Яко Алберт‚ 546. Яко Бениамин‚ 547. Яко Рахамим‚ 548. Яко Алфред‚ 549. Яковд. 550. Яков Исак‚ 551.. Яков Алфред‚ 552. Яков Соломон. Бюлетин‚ Дирекция на Полицията‚ за 1930 г.

Докато един такъв брой престъпници всяка година нанасят материални и морални загуби на държавата‚ не може да става и дума за подобряването материалното и политическото положение на страната. Но във връзка със завземането на властта в Германия от националсоциалистите‚ като непримирими противници на юдаизма‚ трябва да се предполага‚ че борят на евреите в България значително ще се увеличи и тогава ще може със сигурност да се каже‚ че България е окупирана от най­старите войни от рода Израилев.

Между споменатите в този списък лица преобладава броят на контрабандистите.

Поучително,нали ???

Сега да продължим нататък със следните личнопсти:

Ели Бохор Барух - счетоводител в еврейска кредитна кооперация "Народен труд" (1932 г.), далавераджия.

Йозеф Алкалай-съден за черна борса в България.

Пейсах (Петър) Израелевич Габе (1860-1926 г.) - руски евреин, едър чифликчия в Добрич, влиза в политиката и се кандидатира за народен представител. Изявен ционист. Баща е на поетесата Дора Габе.

А сега нека предсттавя на вниманието ви и малко банкери-лихвари:

Банка “Геула”

Йосиф Варсано - банкер, председател на банка "Геула" (1937 г.).

Леон Коен - софийски адвокат, банкер в банка "Геула" (1928 г.).

Нисим Л. Илел - банкер, председател на банка "Геула" (1934 г.), град Ямбол.

Хаим Кордова - банкер, председател на Проверителния съвет на банка "Геула" (1940 г.), Ямбол.

Аврам Алфаса - банкер, председател на банка "Кармел" (1941 г.), София.

Аврам Исак Леви - банкер, Българо-палестинска банка (1924 г.).

Рахамим Асеов - банкер, Българо-палестинска банка (1924 г.).

Шеломо Кокашвели - банкер, Българо-палестинска банка (1924 г.).

Борис Н. Асеов - банкер, член на управителния съвет на Еврейска кооперативна банка "Шалом" (1932 г.), финансови машинации.

Исак Хаин Синтов - банкер, председател на Еврейска кооперативна банка "Шалом", София (1937 г.).

Д-р Фаденхехт - член на Управителния съвет на Франко-белгийска банка (1934 г.), масон; крупен "специалист" по финансови измами и далавери.

С капитали в швейцарски банки са били следните хубавци: А. Д. Новкиришки,Адалберт Жладек,Войтех Кубка,Дж. Аврамов,Елена Лоренц, Жан К. Домухчиев,Йосиф Берге,Мико Меворах,Олга Дж. Домухчиева,Ребека Голдмън,Робърт Браун,Сабетай Аронов,фирма “Братя Аврамови” .
След 10.11.1989 год.

Дан Герон, Акива Шиф – собственици на “Абротеа интернешънъл”, регистрирана в РБ за изграждане на бизнес-центрове. Същите са и в борда на директорите на фирма “Аштром” (Централни хали). С израелско гражданство.

Амнон Халпер – представител на “Аштром” в България, поканени от евреина Стефан Софиянски; свързани са с израелската банка “Апоалим”, като заедно с две други израелски банки – “Леуми” и “Дисконт” (“Израле дисконт банк”) опипват почвата да стъпят здраво в България.

Офра Щраус – израелска гражданка, собственичка на фирмата “Щраус Елит” за производство на кафе, млечни и шоколадови произведения. Притежава фабрика за кафе в България (във Вълчи дол, със 130 души персонал). “Щраус Елит” (в РБ е регистрирана като “Елит”) прави годишен оборот над 250 млн. USD. Родители на Офра са Михаил и Рая Щраус.

Меир Овадия, Яков Вейнингер – собственици на Застрахователна компания “Левски-Спартак” – израелски граждани. Работят по създаването на израелски инвестиционен фонд (2000 г.) Директор на надзорния съвет е Светломир Баев – бивш посланик на РБ (1992-99 г.) в Израел.

Мартин Шлаф – ген.директор на компанията “Роберт Плацек холдинг” (собственици са австрийски евреи), която купи “Мобилтел”. Мартин Шлаф е и директор на еврейския музей във Виена. “Австрийците” ще придобият 100% от акциите на българския джи ес ем оператор чрез покупка на регистрираната в Холандия Ел Ел Телекомюникейшън (между 700 млн. и 1,1 млрд. USD.).

Йозеф Раус - австрийски евреин; собственик на "Мобилтел" (Мобилтел холдинг ГМБХ); живее в Австрия.

Истърн маркет телеком фонд” и сътоветно “Мобилтел” в България. Адвокат им е Шломо Зохар – председател на надзорния съвет на “Мобилтел” АД; собственик и управител на израелската одиторска фирма “Zohar & Co”; одитор на “Африка Израел инвестмънт”.Тодор Батков – адвоката на Майкъл Чорни. Те са собственици и на “МCG холдинг”. Тримата са изреилски граждани. Лев левиев (Левайев) е руски евреин милионер и собственик на диамантени мини в Ангола. Инвестира усилено в България (хотели на Слънчев бряг и други места).

Панхим”-израелска фирма,работеща в град Стара Загора.

Загора чорап” -турска фирма,работещав град Стара Загора. Якоб Биджерано е нейн мениджър.Той учасрва заедно счленове на”Шалом” Стара Загора в религиозни празници.

Йосиф Леви – фирма “Транспринт”, София .

Матилда Леви - фирма “Транспринт”, София

Матилда Леви - фирма “Транспринт”, София

Барух Чакъров (Боби Чакъров) – бивш изпълнителен директор на фалиралата авиокомпания “Балкан” при Гад Зееви, сега почетен консул, финансирал е фондация “Бъдеще за България”.

Валери Левиев - Централноевропейска мрежа на агенциите за недвижими имоти; подписал откритото писмо в защита на Александър Божков.

Виктор Меламед - говорител на авиокомпания “Балкан”; приятел на Соломон Исак Паси - външен министър на РБ. Председател на Федерацията на ционистите в България (вероятен член на ложата “Бнай-Брит” - Синове на Завета, т.нар. Еврейско Гестапо. Организира яка пропаганда на ционизма. ПР-консултант на “Плама” - Плевен. След неговите консултации “Плама” беше доведена до фалит и източена.

Гад Заеви – Собственик на “Зееви груп”, който купи авиокомпания “Балкан” (75% от акциите); и я доведе до умишлен фалит. авиокомпания безкрупулен мошеник и “гад”; не изпълнява приватизационния договор и се гаври със служителите; до момента е уволнил и съкратил от “Балкан” над 1500 специалисти!; изнудва държавата и не си плаща сметките; разпродава имуществото на “Балкан” на безценица и на практика унищожава националния въздушен транспорт на България! Собственик на множество фирми в Израел, свързани с телекомуникациите (“Зееви комюникейшънс”). Разследван е за финансови машинации и измами заедно с милионера Майкъл Чорни. Гад Зееви е внук на Израел Зеев и роднина на Бачи Зеев – членове на БКП и сътрудници на ДС и КГБ – едни от палачите на българския народ след 9 септ. 1944 г.

Георги Прохазки – банкер, председател на УС на СИБанк, приятел и колега на Александър Божков, работят заедно в съмнителна фондация. Масон . Банката СИБанк върти пари на хибрида Дйорд Шорош (Джордж Сорос(,който,както се твърди е свързан с британската кралица.

Давид Голан – Шеф на борда на директорите в АК “Блакан”, работи с Гад Зееви; “пета колона”!...

Марсел Самуелов – израелски предприемач, роден в България. Ще инвестира в гр. Ст. Загора, във “ВиК” и други проекти.

Моско Хаския - собственик на “Пица Хът” и закусвалня “Приятели” в София.

Рени Арис – мениджър на недвижими имоти (Консорциум Изток) в София. Изкупуват тайно имоти за еврейско заселване в България!

Сами Гал-изпълнителен директор на дружество “Централни хали” АД (“Аштром” - Израел). Български евреин, роден в Пловдив с двойно гражданство. (“Аштром” има годишен оборт около 600 млн. USD.) Ще изграждат “бизнес-центрове” в България; закупуват градски парцели.

Соломон Анжел – Крупен мошеник и измамник в строителния бизнес; като ръководител на дружеството “Анжел”АД е измамил стотици вложители с милиони левове и валута, срещу обещания да им построи жилища в “Града на мечтите”! В момента е следствен и подсъдим заедно с Чавдар Райчев по наказателно дело за длъжностно присвояване и измама в особенно големи размери.

Филип Ромбо - предпиремач; подписал откритото писмо в защита на Александър Божков.

Хаим Алкалай - бизнесмен, сега живее в Израел; баща му е Йозеф Алкалай съден за черна борса в България.

Якоб Джераси – Евреин с двойно гражданство (израелско и българско); заедно със съучастниците си Линдел Грей, д-р Шмуел Пинхас и Надя Класс, чрез измама регистрират фондация “Международен комитет към ректора на СУ”, чрез която извършват финансофи машинации и далавери ощетятайки Софийския университет със стотици хиляди долари; фондацията се използва също за провеждане на антибългарска пропаганда сред студентите - “промивач на мозъци” и чрез евреите преподаватели в СУ; в момента горните лица са следствени, но вероятно ще се оттърват от съд. Трябва да бъдат изгонени от България!; абсолютна “пета колона”.

Още малко еврейски фирми:


Списъкът е много дълъг:

Lewis Trust Group Ltd- марка дрехи;

Danone- марка млечни продукти;

Sara Lee-

Calvin Klein- марка дрехи;

Перилни препарати Ariel”;

Марка горива и моторни масла Yacco”;

Марка хранителни изделия Kraft Yacobs Suchard”;

Маска Bella”;

Верига магазини Billa”;

Мебелна Къща Aron;

Верига магазини Sarra;Vavatel”-Втората сричка на 1 място,а първата,прочетена обратно-Tel Aviv !!!

KOH-I-NOOR”-чешки хазари-името Коен се изписваKohen,оттам и “KOH”, емблемата на фирмата е със звездата на Давид !!

Марка сладкарски изделия “Сами-М”;

Марка вафли ”Сами”;

Марка халви “Бени”;

Марка дребни сладки “Дейзи”;

Марка кетчуп”Руби”;

Марка местни изделия ”Витали”;

Верига магазини за хранителни стоки “Беки” ;

Марка местни изделия KEN – идва от името на известната еврейска комунистическа фамилия Кенареви !!!

Фирма за охрана “ТЕТБРЮЛЕ” – емблемата им е жълта еврейска звезда с щит;

Логото на строителна фирма Indjov19” е типично масонско à

indjov19.com

Логото на ЕТ”УГА”- производител на дребни следки е менората;
За повече имформация,що се касае до еврейските фирми вижте тук à filistin.wordpress.com секция “Boycott Israel” ;)

Сега нека прочетем един автентичен документ правдиво илюстриращ печалното положение ,в кое3то се намира нашата страна. Трудно е да се скрият паралелите между Палестина през 20-те години на XX ве4к и положението,в което се намираме днес. Имоти,пътища ,земя напоена със свещената кръв на нашите деди са в чифутски ръце!! Майчице България,докога ли ще търпиме това ...!!


Пазарът на имоти у нас и в ЦИЕ продължава да привлича израелски капитали
22.10.2007

    
Инвестиционните възможности, които българският пазар на имоти и този в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) предлагат, са все така атрактивни за израелските инвеститори, които продължават да набират нови капитали за проекти в региона.

Последната компания, която се присъедини към клуба инвеститори, привличащи нови средства за проекти в региона, е European Finance Center (EFC).

По информация на израелското издание Globes компанията, част от унгарската OTP Bank, е набрала 1 млрд. долара за финансиране на инвестиции в проекти на пазара на недвижими имоти в ЦИЕ.

Средствата са набрани от израелски инвеститори и са предназначени за финансиране на проекти в Русия, Украйна, Унгария, Румъния, България и други държави от региона. Инвестиции, които ще бъдат финансирани, са от сферата на жилищни имоти, инфраструктурни и енергийни проекти.

Според изданието EFC е представител на OTP Bank за България, Хърватска, Румъния, Сърбия, Черна гора, Словакия, Русия и Украйна.

Преди няколко дни стана ясно, че израелският милиардер Аркадий Гайдамак има интерес да придобие дял в инвестиционния фонд Atlas Estates Limited, който инвестира в имоти в региона, за 65 млн. евро. Фондът, от своя страна, миналата седмица съобщи за първата си инвестиция у нас.

В края на септември израелската строително-инвестиционна компания BSR Europe сключи споразумение за покупката на терен в България за 37 млн. евро за изграждането на мултифункционален комплекс.

Други инвеститори с израелско участие, или изцяло израелски капитал, инвестиращи в ЦИЕ, са Мелина ООД, Plaza Centers, Asim Investments Ltd, ILD Group, Africa Israel и др.
Фондът Atlas Estates Limited с първа инвестиция в България
18.10.2007

Преди няколко дни стана ясно, че израелският милиардер Аркадий Гайдамак има интерес да придобие дял в инвестиционния фонд Atlas Estates Limited, който инвестира в имоти в региона, за 65 млн. евро. Фондът, от своя страна, миналата седмица съобщи за първата си инвестиция у нас.

Инвестиционният фонд Atlas Estates Limited направи първата си покупка у нас, придобивайки бизнес сграда в София, съобщават от фонда.

Сделката, която е на стойност 7,3 млн. евро, включва офис сградата BSR Center и представлява нетна доходност от наем от 8,2%.

Сградата е изцяло отдадена под наем и е разположена на по-малко от километър от централната част на София, съобщават от компанията.

Представители на фонда не бяха открити за коментар.

Офис сградата има 3 472 кв. м отдаваема площ, разположена на осем етажа, а средният размер на наемите е 14 евро на кв. м.

Новият офис на Atlas Estates у нас също ще се помещава в сградата.

От компанията определят тази първа сделка като “стартова платформа”, която ще послужи за развитие на инвестиционната й стратегия у нас, като се надяват да обявят нови сделки в “близките месеци”.

Atlas Estates, който е листнат на алтернативния сегмент на Лондонската борса, фокусира инвестициите си върху пазара на имоти в Централна и Източна Европа. Той има портфолио от бизнес сгради в Полша, Словакия, Унгария и Румъния.

Фондът отчете печалба преди данъци от 27,7 млн. евро за първата половина на 2007 г.

Наскоро бе съобщено, че израелският милиардер Аркадий Гайдамак, който води преговори за придобиването на рафинерия в България, иска да закупи миноритарен дял в Atlas Estates Ltd за 65 млн. евро.

Преди Atlas Estates купи офис сградата Millennium Plaza за 78 млн. евро, а няколко месеца по-рано и комплекса Hilton Hotel and Convention Centre, и двете в Полша.
Израелски милиардер и наша рафинерия

Наскоро бе съобщено, че израелският милиардер Аркадий Гайдамак, който води преговори за придобиването на рафинерия в България, иска да закупи миноритарен дял в Atlas Estates Ltd за 65 млн. евро.

Руско-израелският милиардер Аркадий Гайдамак е в процес на преговори за покупката на рафинерия за производството на биодизел у нас, съобщава израелското издание Haaretz.

Рафинерията, която в момента се изгражда, ще бъде придобита чрез неговата компания Petro Group, която е листната на борсата в Тел Авив.


Според изданието сделката предвижда придобиване на компанията, която изгражда рафинерията у нас, както и съоръженията за преработка на отпадни продукти с високо маслено съдържание. Първоначалната инвестиция в компанията, чието име не се уточнява, ще бъде около 15 млн. евро.


Наскоро Petro Group имаше преговори за закупуването на 110 бензиностанции с търговски обекти в САЩ за около 60 млн. долара, които обаче пропаднаха, се казва в съобщението.


Гайдамак е собственик на компании с дейности в различни сектори като минно дело, нефтена индустрия и недвижими имоти в различни европейски държави и Израел.


У нас дейност развива компанията му Ocif Group, която той придоби по-рано тази година за около 144 млн. долара. Тя е един от първоначалните инвеститори в проектите за изграждането на Mall Sofia, Mall Plovdiv, както и подобен проект в Русе.


Преди дни бе съобщено, че Гайдамак има интерес към закупуването на миноритарен дял в листнатия на Лондонската борса инвестиционен фонд Atlas Estates Ltd за 65 млн. евро.

Гайдамак се споменава и като един от главните участниците в скандал, свързан с търговия на оръжия срещу петрол в Ангола, известен като „Анголагейт“. В същия скандал е замесен и Жан-Кристоф Митеран, син на бившия френски президент Франсоа Митеран.
У нас дейност развива компанията му Ocif Group, която той придоби по-рано тази година за около 144 млн. долара. Тя е един от първоначалните инвеститори в проектите за изграждането на Mall Sofia, Mall Plovdiv, както и подобен проект в Русе.

Ирландският инвестиционен фонд Quinlan Private и подразделението на General Electric за недвижими имоти (GE Real Estate), които притежават Mall of Sofia, са сключили споразумение днес за покупката на търговския център Mall of Plovdiv. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на официално изявление на двете компании.

Потърсени за коментар, от Mall of Plovdiv засега потвърдиха единствено, че са водени преговори с GE. Управляващият директор на GE за Източна Европа Карим Хабра отказа коментар за момента. Димитър Язов, който е съдружник в проекта за пловдивския мол, също не потвърди информацията.

Същевременно израелското издание Globes съобщи, че Ocif Investments and Development Ltd. и Rilon Ltd. са продали дяловете си в българската компания МО Пловдив на международни частни инвестиционни фондове за 58 млн. евро. Ocif държи 30% от МО Пловдив, който притежава мол в центъра на града и Rilon – 10%, пише Globes.


Според изданието сумата ще бъде изплатена на две вноски, като купувачите придобиват половината от дяловете на Ocif и Rilon на стойност 27,6 млн. евро. Ocif ще получи 8,3 млн. евро, а Rilon – 2,8 млн. евро. Втората вноска трябва да бъде на стойност 30,4 млн. евро - Ocif ще получи 9,1 млн. евро и Rilon - 3 млн. евро, уточнява още Globes.


Молът в Пловдив трябва да бъде готов през последното тримесечие на 2008 г. Строителството на обекта започна през декември миналата година. Тогава инвеститорите обявиха намеренията си да инвестират над 40 млн. евро в комплекса, който ще има разгъната застроена площ от над 45 хил. кв. м.

По-късно в официално изявление GE Real Estate и Quinlan Private потвърдиха, че са подписали договор за придобиването на Mall of Plovdiv с Ocif и CCI. Съгласно споразумението инвеститорите ще придобият първоначално дял от 50% в центъра, като останалите 50% ще бъдат платени след завършване на проекта.

„Пазарът на търговски площи в Пловдив изпитва недостиг на модерни помещения. Това представлява идеална възможност за GE Real Estate да увеличи присъствието си в България след успеха на Mall of Sofia. Съдейки по опита ни в Полша и Чехия вярваме, че секторът тук има голям потенциал за растеж“, коментира решението Карим Хабра.

===============================================

Започна строителството на първия мол в Пловдив


    

Министърът на вътрешните работи Румен Петков направи днес първа копка на първия мол в Пловдив. Инвеститорите в лицето на Дорон Авив, президент на компанията Авив Груп, Муки Гредингер, главен директор на Синема Сити Интернешънъл, и пловдивският съдружник на този обект – строителният предприемач Димитър Язов, вградиха в основана на търговско развлекателния комплекс капсула на времето. В нея те поставиха вестници с днешна дата – 18 декември 2006 г., евромонета, както и компактдиск с проекта на мола.

По думите на министър Петков строителството на Mall Plovdiv е изключително важно заради три параметъра – ще се осигури работа на 1 000 човека, голямата инвестиция е знак, че Българя е стабилна държава, а и „вдигането на мола ще вдигне и самочувствието на пловдивчани“.

Строителството на корпуса на търговския център ще започне от февруари догодина. Преди това строителите трябва да изградят водопроводите и канализацията, както и вътрешните пътища. В момента тече конкурсът за избиране на главен изпълнител на обекта, заяви Димитър Язов.


Mall Plovdiv ще е разположен върху терен от 17 дка, който е в непосредствена близост до Братската могила и Гребната база. Планираната инвестиция надхвърля 40 млн. евро. Разгънатата застроена площ е над 45 000 квадратни метра.


Комплексът ще включва над 100 търговски обекта с различно предназначение. На партера е предвиден голям супермаркет, открито кафене, аптека, банков офис, мобилен оператор, ателие за химическо чистене, магазини за мода и аксесоари. На първия етаж акцент ще бъде модата. На същото ниво ще има и голям магазин за бяла и черна техника. Вторият етаж е предназначен за забавления. Тук ще има заведения за бързо хранене, голям ресторант с открита тераса, книжарница, мултиплекс с 11 кинозали на международния кинооператор Синема Сити. Предвидени са над 700 паркоместа. Още преди първата копка вече са договорени 40 на сто от бъдещите търговски площи, уверяват инвеститорите.

===========================================

Инвеститорите на Mall of Sofia и Mall Plovdiv с още по-голям проект в Русе

Над 100 млн. евро ще бъдат инвестирани в проект за мащабен търговско-развлекателен комплекс и бизнес парк в Русе, който беше представен днес.

Търговско-развлекателният комплекс ще се намира в близост до центъра на града - между бул. “Липник” и бул. “Потсдам”. Това е третият и най-голям проект на Cinema City и Ocif Group в България след открития Mall of Sofia и изграждащия се Mall Plovdiv.


Cinema City и Ocif Group вече продадоха дяловете си в двата мола на ирландския инвестиционен фонд Quinlan Private и подразделението на General Electric за недвижими имоти (GE Real Estate).

Новият проект в Русе ще бъде реализиран в партньорство с българското Ирис АД.

„Екипът, който ще реализира новата инвестиция в Русе, е същият, който работи по Mall of Sofia и в момента изгражда Mall Plovdiv. Надяваме се новият мол да отвори врати през 2009 г.“, каза изпълнителният директор на търговско-развлекателния комплекс Петър Дудоленски.


Бизнес паркът, който е част от общия проект, е самостоятелна инвестиция на Ирис АД. Дружеството е наследник на първата тъкачница у нас, основана през 1905 година. През 1997 година то става частна собственост, след като Богомил Димитров купува мажоритарен дял. Ирис АД произвежда тъкани и има износ за Германия, Франция, Швеция, Дания, Италия, Гърция и други европейски държави.


Кинооператорът Cinema City International е създаден през 1931 г. Притежава над 600 киносалона в Европа и в Израел и е ексклузивен оператор на триизмерните кина IMAX за Централна и Югоизточна Европа.


Ocif Group e създадена през 1956 г. и е специализирана в строителството на високотехнологични офиси, обществени сгради, търговски центрове и жилищни квартали в Израел и в чужбина. Компанията участва в изграждането в Тел Авив на най-високата сграда в Близкия изток, The Moshe Aviv Tower, която комбинира офис, търговски и жилищни площи в 69-етажна сграда.

=========================================

Продадоха Mall of Plovdiv*

Ирландският инвестиционен фонд Quinlan Private и подразделението на General Electric за недвижими имоти (GE Real Estate), които притежават Mall of Sofia, са сключили споразумение днес за покупката на търговския център Mall of Plovdiv. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на официално изявление на двете компании.

Потърсени за коментар, от Mall of Plovdiv засега потвърдиха единствено, че са водени преговори с GE. Управляващият директор на GE за Източна Европа Карим Хабра отказа коментар за момента. Димитър Язов, който е съдружник в проекта за пловдивския мол, също не потвърди информацията.

Същевременно израелското издание Globes съобщи, че Ocif Investments and Development Ltd. и Rilon Ltd. са продали дяловете си в българската компания МО Пловдив на международни частни инвестиционни фондове за 58 млн. евро. Ocif държи 30% от МО Пловдив, който притежава мол в центъра на града и Rilon – 10%, пише Globes.

Според изданието сумата ще бъде изплатена на две вноски, като купувачите придобиват половината от дяловете на Ocif и Rilon на стойност 27,6 млн. евро. Ocif ще получи 8,3 млн. евро, а Rilon – 2,8 млн. евро. Втората вноска трябва да бъде на стойност 30,4 млн. евро - Ocif ще получи 9,1 млн. евро и Rilon - 3 млн. евро, уточнява още Globes.


Молът в Пловдив трябва да бъде готов през последното тримесечие на 2008 г. Строителството на обекта започна през декември миналата година. Тогава инвеститорите обявиха намеренията си да инвестират над 40 млн. евро в комплекса, който ще има разгъната застроена площ от над 45 хил. кв. м.

По-късно в официално изявление GE Real Estate и Quinlan Private потвърдиха, че са подписали договор за придобиването на Mall of Plovdiv с Ocif и CCI. Съгласно споразумението инвеститорите ще придобият първоначално дял от 50% в центъра, като останалите 50% ще бъдат платени след завършване на проекта.

„Пазарът на търговски площи в Пловдив изпитва недостиг на модерни помещения. Това представлява идеална възможност за GE Real Estate да увеличи присъствието си в България след успеха на Mall of Sofia. Съдейки по опита ни в Полша и Чехия вярваме, че секторът тук има голям потенциал за растеж“, коментира решението Карим Хабра.


Проект за пловдивски мол получава сертификат първи клас
15.10.2007

    
Утре ще бъде връчен сертификат за инвестиция първи клас на проекта за изграждане на търговско-административен център Central Mall Марково тепе в Пловдив, съобщиха от Българската агенция за инвестиции.

В мола с обща разгъната застроена площ над 64 хил. кв. м ще бъдат вложени над 45 млн. евро.

=================================================

Вдигат нов мол за 50 млн. евро в Пловдив
    
Българо-израелската компания Мелина ООД планира да построи нов търговски комплекс от типа „мол“ в Пловдив на стойност над 50 млн. евро, съобщиха от компанията.

Комплексът, който ще се нарича Central Mall Марково тепе, ще бъде разположен на терен от 8 500 кв. м между ул. „Никола Петков”, бул. „Руски” и ул. Драган Цанков”.


Проектът се очаква да бъде готов до края на 2008 г.


В момента на терена текат изкопни работи, казаха от фирмата за Investor.bg. Подравнителните работи включват и взривяването на скала, която се намира на терена, като екипът се ръководи от взривен инженер Евгени Кераджийски, участвал във взривяването на мавзолея в София.


Очаква се подготвителните работи да приключат до 2-3 месеца, когато ще може да стартира строителството.


За компания изпълнител се планира провеждането на конкурс. Предстои и представяне на идеен проект пред общината. Архитекти са Зафрир Ганани от израелската компания Пелег архитекс, която има над 25 години международен опит в изграждането на търговски центрове, и арх. Веселин Русев от българската фирма Арджи проджектс.


Молът ще има разгънатата застроена площ (РЗП) от над 64 хил. кв. м, а търговските обекти ще заемат около 22 хил. кв. м на шест етажа.


На първите два етажа ще бъдат разположени основните търговски площи, а на третия ще се намират различни места за забавления като детски кът, киносалони и зона за хранене. От четвъртия до шестия етаж ще се помещават офиси, към които ще има отделен вход. На подземния етаж ще има и супермаркет.


Central Mall Марково тепе ще разполага с паркинг на 4 нива за приблизително 650 автомобила.


Центърът се очаква да открие над 1000 работни места.


Според плановете на централния вход на Central Mall Марково тепе ще се издига екран с размери около 60 кв. м, на който ще се излъчват рекламни съобщения и клипове, съобщават от компанията.


Това не е единственият съвместен инвестиционен проект на българо-израелската група. В най-скоро време ще започне строежът на голям магазин за разпродажба на маркови стоки в Пловдив, разположен на терен с площ 140 хил. кв. м и застроена площ от над 40 хил. кв. м.


Израелските инвеститори имат опит в изграждането на големи търговски и офис сгради в Европа, САЩ, Канада и Израел. Това е първата им инвестиция в България.


Според електронния регистър АПИС Мелина ООД е собственост се управлява от бизнесмените Димитрина Джостова и Яков Нив, които притежават няколко на брой компании, развиващи дейност в сектора на имотите, търговия и реклама.


В края на миналата година бе направена първа копка на Mall Plovdiv – проект на инвеститорите в Mall of Sofia Aviv Group и Cinema City International (CCI).

Изкопните работи за строежа започнаха през февруари тази година.

Теренът с площ 8 500 кв. м е придобит през 2006 г. и е на стойност 23,317 млн. лв.

Българо-израелската компания Мелина ООД предвижда от края на 2007 г. до април 2009 г. в проекта да бъдат вложени около 71 млн. лв., като 97% от стойността за изпълнението на сградата са финансирани с кредит от Инвесткредит Банк АГ.
Plaza Centers навлиза на пазара на имоти у нас до шест месеца
    
Базираната в Холандия строително-инвестиционна компания Plaza Centers N.V., която развива дейност главно на нововъзникващи пазари, планира да навлезе на пазара на имоти у нас в рамките на шест месеца. Това каза за Investor.bg изпълнителният директор на компанията Ран Щаркман.

По думите му компанията в момента води преговори за покупката на парцел в български град, върху който ще бъде изграден търговски център от типа “мол”.

На въпрос има ли място за още търговски центрове у нас, които да функционират успешно, той отговори: “Шегувате ли се? Българският пазар е много обещаващ.”

Наскоро от инвестиционния фонд Absolute Capital Management коментираха, че на този сегмент в средносрочен план може да се очаква пренасищане.

Щаркман каза, че докато в София действително има голям брой проекти за търговски центрове, компанията проучва различни възможности и в други градове, дори и такива с население от 100 хил. души.

“В момента проучваме редица градове в България, включително Пловдив, Варна, Бургас. Не е казано, че непременно ще се спрем на Варна например, където има вече доста търговски центрове. В момента просто изучаваме възможностите и всичко зависи от самия парцел и от проекта, който може да се реализира на него”, каза Щаркман.

Той отказа да коментира евентуален размер на инвестицията, защото големината на проекта може да варира в зависимост от големината на парцела и локацията. Според него компанията се интересува от проекти с големина от минимум 15 хил. кв м застроена площ, като няма максимални ограничения за размера на обекта.

Plaza Centers не изключва възможността за съвместен проект с местен партньор при наличието на подходящи условия, но това не е задължително.

Щаркман каза, че компанията има 16 проекта за изграждане на молове в Унгария, а в Румъния – 5. Един от тези в Румъния е Casa Radio – комплекс със смесено предназначение, който ще бъде един от най-големите в Източна Европа. Стойността на инвестицията е около 1 млрд. долара, а брутната отдаваема площ – 100 хил. кв. м. Той ще включва жилища, хотел казино, хипермаркет, както и две офис кули, всяка с 53 хил. кв. м.

Запитан дали на българския пазар може да бъде реализиран такъв мащабен проект Щаркман каза, че въпреки че пазарът у нас е с по-малък размер и в страната има по-малко жители, всичко зависи от търсенето. “Ако в даден момент се прецени, че има интерес и капацитет за такъв проект, той би могъл да бъде осъществен и тук”, добави той.

Днес компанията обяви, че ще реализира първия си проект в Сърбия, който предвижда изграждане на смесена схема с обща застроена площ от 100 хил. кв. м в Белград. Брутният бюджет за развитие на проекта се оценява на 150 млн. евро. Комплексът ще бъде изграден съвместно с местен партньор, който ще притежава 15% от проекта.

Един от проектите в портфолиото на компанията предвижда изграждането на мащабен развлекателен комплекс на унгарския остров Обуда на стойност 1,06 млрд. евро. Комплексът, който ще се нарича Dream Island, ще се простира на терен от 347 хил. кв. м и ще включва петзвезден хотел, четири апартаментни хотели, експо център, казино, опера, театър, пристанище, търговски център и музей. Компанията има дял от 30% в проекта.

Наред с Румъния, Унгария и Сърбия, тя реализира проекти и в Полша, Чехия, Латвия, Гърция и Индия.

Plaza Centers, която е част от израелската холдингова компания Europe Israel Group, е регистрирана на официалния сегмент на Лондонската борса. Тя осъществи първично публично предлагане в края на миналия октомври, при което привлече 154,2 млн. паунда. Компанията направи първата си инвестиция в Централна и Източна Европа през 1996 г. в Унгария.

=========================================

На българския пазар на търговски площи има вероятност за пренасищане в средносрочен план, каза за Investor.bg Робърт Провайн, един от мениджърите на инвестиционния фонд Absolute Capital Management, бившият North Real Estate Opportunities Fund Limited.

Преди година фондът набра 100 млн. евро за инвестиции в Централна и Източна Европа. Тогава Провайн беше казал, че компанията смята да се фокусира предимно върху България и Румъния, но въпреки това тя все още няма проект у нас.

Сега той коментира, че за момента предпочитат да се концентрират върху Румъния и Украйна.

„Ние се занимаваме с развитието главно на търговски имоти, а в големите български градове има вече достатъчно схеми. Считаме, че в близко бъдеще на този сегмент може да се стигне до свръхпредлагане“, коментира той.

Наскоро от консултантската компания Colliers също коментираха, че в някои големи градове има доста проекти за молове и е много важно какво и как ще предложат те, за да функционират успешно.

От Absolute Capital казаха, че по отношение на прозрачност и риск пазарите на имоти в Румъния и България са сравними и по-големият размер на единия е причината често той да предлага по-добри възможности.

„Това не значи, че ще престанем да наблюдаваме българския пазар“, каза Провайн. „Както от работата си на пазара в Румъния, така и на този в България имаме много добри впечатления, но за момента Украйна и Румъния предлагат по-добри възможности“.

Компанията направи първата си сделка в Украйна в средата на юли, когато придоби парцел с площ 185 хил. кв. м. На него тя ще изгради търговския център Riviera Shopping City, който ще бъде със застроена площ от 100 хил. кв. м. Стойността на проекта се очаква да достигне 75 млн. евро.
Израелската Asim с нов терен в Румъния, продължава с инвестициите у нас    
Израелската компания за недвижими имоти Asim Investments Ltd. придоби поредния си терен в Румъния, съобщи изданието Globes.

Компанията е купила 148 хил. кв. м земя в град Брашов в централната част на страната за 4,15 млн. евро.

По думите на изпълнителния директор на Asim Зви Карми компанията смята да продължи стратегията си за инвестиции у нас и в Румъния, като планира инвестиции и в други източноевропейски страни.

Според изданието Asim е третата израелска компания с подобна инвестиция в Брашов. В момента в града има два мащабни проекта, реализирани от израелски компании. Rantech Ltd. и Kamin Real Estate Ltd. съвместно ще изградят жилищен комплекс в Брашов. Aura Investments Ltd. и Baron-Adam имат жилищен проект с 1 550 единици, от който те очакват приходи от продажби на стойност 198 млн. евро.

У нас Asim стартира дейността си през ноември 2006 г., когато сключи три договора с три компании, собственост на Tidhar Group Ltd. за дял в проектите им в София, Велико Търново и Разлог.

В средата на май Asim купи терен в София за изграждането на офис комплекс. В началото на юни тя сключи договор с Liberty Properties Ltd. и с неназована българска компания за придобиването на терени в София и Стара Загора, върху които ще бъдат построени жилищни и бизнес проекти. Общата стойност на проектите се очаква да възлиза на 4,85 млн. евро. Asim притежава 40% от проектите, а Liberty Properties – 50%, останалите 10% са собственост на българската компания. Теренът в София е разположен в кв. „Малинова долина“ и е с големина 7,5 дка. Той е бил придобит за 1,65 млн. евро. Компаниите имат за цел да продължат да придобиват терени в столицата, докато притежават общо 25 дка. Теренът в Стара Загора е с големина 18,5 дка.

Проектът в Разлог предвижда изграждането на жилища, туристически и търговски съоръжения с обща застроена площ от 148 хил. кв. м.

В Румъния, наред с терена в Брашов, компанията има проект в Гюргево, както и няколко в Букурещ.

========================================

Израелски компании ще строят жилища в София, Велико Търново и Разлог

Израелската компания Asim Real Estate и българското подразделения на израелската Tidhar Construction Ltd планират да осъществят съвместно три проекта за строеж на жилищни комплекси в София, Велико Търново и Разлог, научи Investor.bg от Tidhar Bulgaria.

Участието на Asim е на обща стойност 9,7 млн. евро, срещу които тя ще получи 25% от проекта във Велико Търново и по 50% от тези в Разлог и в София. Asim ще инвестира 1,3 млн. евро в проекта във Велико Търново, който включва изграждането на 700 апартамента с площ от 106 хил. кв. м. Проектът в Разлог е с площ от 148 хил. кв. м, а този в София – 67 500 кв. м, като инвестицията на Asim е съответно 6 млн. и 2,4 млн. евро.


По информация на Tidhar терените и за трите проекта са закупени. Двете компании ще основат съвместно дружество за изпълнение на проектите, като все още не са уточнени срокове за старта и приключване на строителните работи.


Tidhar Group е създадена през 1990 г. с цел инвестиции в строителни проекти в различни държави, които включват жилищното строителство, изграждане на бизнес, административни и търговски сгради, както и паркове.


У нас компанията навлезе през 2005 г. Тя има няколко жилищни проекта в столицата и в страната. Проектите й до момента в София са „Люлин Гардън“ и „Ай Би Резидънс“ в центъра. Освен тях по-рано тази година компанията обяви и проект за строителство на жилищен комплекс от затворен тип във Велико Търново. Той предвижда изграждането на 14 еднофамилни къщи тип "близнак" и 31 редови еднофамилни къщи, както и блокове с над 500 апартамента. Комплексът трябва да бъде завършен през 2009 г., а инвестицията в него е 40 млн. евро.


Наред с няколко проекта в Израел компанията изгражда съвместно с Africa Israel Group мащабен бизнес парк с обща площ от 126 хил. кв. м, разположен до летището в Белград.


Израелската ILD готви експанзия на пазара на имоти в Източна Европа   

Израелската холдингова компания ILD Group направи поредната си инвестиция в рамките на стратегията си за експанзия на пазара на имоти в Източна Европа, съобщи Globes.

Тя е закупила парцел от 35 410 кв. м в столицата на Молдова Кишинев за 8,6 млн. евро. Теренът е бил придобит чрез дъщерното дружество на компанията ILD Insurance, като върху него ще бъде изграден проект от смесен тип с офис и жилищна част.

Парцелът има разрешително за строеж на офиси, търговски и жилищни сгради с обща площ от 100 хил. кв м. Сделката е била финансирана изцяло със собствен капитал.


Това е поредната сделка на компанията на пазара в Източна Европа. В момента групата има няколко проекта в Полша, Румъния и Грузия. Водят се предварителни разговори и за евентуални сделки в Киев и Москва.


ILD Group има дейност основно в секторите на недвижимите имоти, медиите, рекламата и хотелиерството. Компанията развива и управлява редица индустриални обекти, офиси, търговски центрове, жилищни комплекси и паркинги в Израел, Полша и Канада и е на различен стадий от реализацията на проекти и в Украйна и други държави.


Групата е собственик на издателя на израелския ежедневник Maariv, както и на други местни вестници и списания, включително израелското издание на списанието National Geographic и модното месечно списание At, което се издава на руски език.


Компанията управлява и шест хотела с общо 845 стаи, като четири от хотелите са изцяло нейна собственост.


В портфолиото й влиза също и Rapid – публична компания, регистрирана на борсата в Тел Авив, която притежава редица рекламни съоръжения като печатни и електронни билбордове.


Africa Israel ще реализира проекти в Румъния* за 1 млрд. евро
    
Израелската компания за имоти Africa Israel планира да осъществи проекти на пазара в Румъния на обща стойност над 1 млрд. евро, съобщава Ziarul Financiar.

По думите на директора на компанията за Румъния Рувен Хавар доходността, която пазарът предлага, все още е задоволителна въпреки огромния ръст на цените на земята през последните няколко години.

Наскоро Africa Israel купи два парцела в Букурещ с обща площ от 155 хил. кв. м за 77,5 млн. евро. Терените имат разрешително за строеж на жилищни, търговски и офис сгради с площ от 700 хил. кв. м. На въпросните парцели е разположена сградата на завода за медни елементи Laromet, собственост на швейцарската Trim Materials, като сделката за терените не включва самия завод.

Според изданието това може да се превърне в най-съществения проект на компанията в страната предвид площта на парцела и цената, която е платена за него. Развитието само на този проект може да достигне стойност от 500 млн. евро.

В предишно съобщение на Ziarul Financiar се споменаваше, че върху терена ще бъде изграден комплекс от смесен тип с жилищна и офис част с площ от около 700 хил. кв. м.

“Всички наши проекти в Румъния са мащабни и всички придобивания на земя са били реализирани, за да осигурим подходящи терени за бъдещите си проекти. Ние не сме брокери на земя”, коментира Хавар. “Смятам, че през следващите години ще осъществим инвестиции на обща стойност 1 млрд. евро.”

В момента компанията има шест проекта в Румъния, които са на различни фази на реализация, сред които и търговският център Cotroceni Park – инвестиция на стойност 200 млн. евро, която се реализира съвместно с инвестиционния фонд New Century Holding.

Наскоро дъщерното дружество на Africa Israel AFI Europe придоби неназована компания във Варна за 104,4 млн. долара, която притежава терен, върху който AFI Europe смята да изгради индустриален парк.

Автор на статиите е:
Ангел Милев

(който професионално, едва дали е политически пристрастен)


Ние сме вече към края на нашето пътуване,смятам че вече ясно се очерта пред вас тъжната гледка на Родината,потъпкана от чифутски крак...

Остана само,като че ли най-важното,а именно,да разберем защо всичко това е така-защо сме поробени.Какво осигурява на властта в абсолютно всички области на нашия живот? Това без съмнение са
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница