Приложение №2 към Тема №7 Списък на договорите за правна помощ сключени от Република БългарияДата25.07.2016
Размер108.3 Kb.
#5019Приложение №2 към Тема №7

Списък на договорите за правна помощ сключени от Република България
Приложение №2 към Тема №7 1

Списък на договорите за правна помощ сключени от Република България 1

АВСТРИЯ 3

АЗЪРБАЙДЖАН 3

АЛБАНИЯ 3

АЛЖИР 3


АРМЕНИЯ 4

БЕЛГИЯ 4


КОНВЕНЦИЯ за екстрадиция между България и Белгия 4

Ратифицирана с Указ 46 на Цар Фердинанд I от 18.12.1908 г. В сила от 6.06.1908 г. Обн., ДВ, бр. 89 от 1909 г. и бр. 107 от 1909 г. 4

ВИЕТНАМ 4

ГРУЗИЯ 5


ГЪРЦИЯ 5

ИСПАНИЯ 5

ЙЕМЕН 6

КИПЪР 6


КИТАЙ 6

КОРЕЯ 7


КУВЕЙТ 7

КУБА 7


ЛИБИЯ 8

МАКЕДОНИЯ 8

МОНГОЛИЯ 8

ПОЛША 8


РУМЪНИЯ 9

САЩ 9


СИРИЯ 9

СССР 9


СФРЮ 9

ТУРЦИЯ 10

ТУНИС 10

УКРАЙНА 10

УНГАРИЯ 11

ФРАНЦИЯ 11

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 11

АВСТРИЯ


ДОГОВОР между Народна република България и Република Австрия за правна помощ по граждански дела и документи
Ратифициран с Указ 79 на Президиума на Народното събрание от 6.10.1969 г. - ДВ, бр.12 от 1968 г. Обн., бр. 79 от 10.10.1969 г. В сила от 22.08.1969 г.АЗЪРБАЙДЖАН


ДОГОВОР за екстрадиция между Република България и Република Азербайджан

Ратифициран със закон, приет от 37-ото Народно събрание на 16.05.1996 г. - ДВ, бр. 46 от 17.04.1996 г. Издаден от Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция. Обн., ДВ, бр. 78 от 8.07.1998 г., в сила за България от 26.09.1997 г.


ДОГОВОР за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Азербайджан

Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 16.05.1996 г. - ДВ, бр. 46 от 1996 г. Издаден от Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, обн., ДВ, бр. 78 от 8.07.1998 г., в сила от 26.09.1997 г.


ДОГОВОР за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Азербайджан

Ратифициран със закон, приет от 37-ото Народно събрание на 16.05.1996 г. - ДВ, бр. 46 от 17.04.1996 г. Издаден от Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция. Обн., ДВ, бр. 78 от 8.07.1998 г., в сила за България от 26.09.1997 г.
АЛБАНИЯ


ДОГОВОР за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Албания
Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 15.04.2004 г. - ДВ, бр. 35 от 28.04.2004 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 9 от 27.01.2006 г. в сила за Република България от 19.01.2006 г.АЛЖИР


ДОГОВОР за съдебна и правна помощ по граждански, търговски, семейни и наказателни дела между Народна република България и Алжирската демократична и народна република
Ратифициран с Указ 87 на Държавния съвет на НРБ от 29.01.1975 г. - ДВ, бр. 13 от 13.02.1976 г. Обн., бр. 27 от 5.04.1985 г. В сила от 1.04.1985 г.АРМЕНИЯ


ДОГОВОР за екстрадиция между Република България и Република Армения
Ратифициран със закон, приет от 37-ото Народно събрание на 15.02.1996 г. - ДВ, бр. 17 от 27.02.1996 г. Издаден от Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, обн., ДВ, бр. 81 от 15.07.1998 г., в сила от 7.12.1997 г.
ДОГОВОР за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Армения
Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 15.02.1996 г. - ДВ, бр. 17 от 27.02.1996 г. Издаден от Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, обн., ДВ, бр. 81 от 15.07.1998 г., в сила от 7.12.1997 г.
ДОГОВОР за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Армения
Ратифициран със закон, приет от 37-ото Народно събрание на 15.02.1996 г. - ДВ, бр. 17 от 27.02.1996 г. Издаден от Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, обн., ДВ, бр. 81 от 15.07.1998 г., в сила от 7.12.1997 г.


БЕЛГИЯ

КОНВЕНЦИЯ за екстрадиция между България и Белгия
Ратифицирана с Указ 46 на Цар Фердинанд I от 18.12.1908 г. В сила от 6.06.1908 г. Обн., ДВ, бр. 89 от 1909 г. и бр. 107 от 1909 г.
КОНВЕНЦИЯ между България и Белгия по някои съдебни въпроси
Ратифицирана с Указ 12 на Цар Борис III от 13.06.1932 г. Обн., ДВ, бр. 65 от 1932 г. В сила от 4.07.1932 г.


ВИЕТНАМ

ДОГОВОР за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела между Народна република България и Социалистическа република Виетнам
Ратифициран с Указ № 3861 на Държавния съвет от 13.11.1986 г. - ДВ, бр. 90 от 21.11.1986 г. Издаден от Министерството на правосъдието. Обн., ДВ, бр. 69 от 4.09.1987 г. В сила от 5.07.1987 г.ГРУЗИЯ


ДОГОВОР за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Грузия
Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 15.02.1996 г. - ДВ, бр. 17 от 1996 г. В сила за Република България от 6.06.1996 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 3 от 10.01.1997 г.
ДОГОВОР за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Грузия
Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 15.02.1996 г. - ДВ, бр. 17 от 1996 г. В сила за Република България от 6.06.1996 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 3 от 10.01.1997 г.ГЪРЦИЯ


ДОГОВОР за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Гърция
Ратифициран с Указ 1198 на Държавния съвет от 6.08.1976 г. - ДВ, бр. 68 от 24.08.1976 г. Обн., ДВ, бр. 49 от 24.06.1980 г. В сила от 26.04.1980 г.


ИТАЛИЯ

ДОГОВОР между Народна република България и Италианската Република за правна помощ и изпълнение на решения по граждански дела
Ратифициран с Решение на Великото Народно събрание от 4.01.1991 г., обн., ДВ, бр. 11 от 8.02.1991 г. с поправка, публикувана в ДВ, бр. 13 от 15.02.1991 г.


ИНДИЯ

ДОГОВОР за екстрадиция между Република България и Република Индия
Ратифициран с Решение на 39-тото Народно събрание от 22.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 68 от 03.08.2004 г.ИСПАНИЯ


ДОГОВОР за взаимна правна помощ по граждански дела между Република България и Кралство Испания
Ратифициран със Закон, приет от Народното събрание на 27.04.1994 г.- ДВ, бр. 39 от 10.05.1994 г. Издаден от Министерство на правосъдието, обн., ДВ, бр. 10 от 31.01.1995 г. В сила за Република България от 1.07.1994 г.

ДОГОВОР за екстрадиция и взаимна правна помощ между Република България и Кралство Испания
Ратифициран със закон, приет от 36-о Народно събрание на 27 април 1994 г. - ДВ, бр. 39 от 1994 г. Влязъл в сила за Република България на 1.07.1994 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 11 от 1.02.1995 г.

т. 3, р. 5, № 490

ЙЕМЕН


ДОГОВОР между Народна република България и Народна демократична република Йемен за правна помощ по граждански и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 881 на Държавния съвет на Народна република България от 22.07.1988 г. - ДВ, бр. 58 от 29.07.1988 г. Обн., ДВ, бр. 11 от 7.02.1989 г. В сила от 22.01.1989 г.КИПЪР


ДОГОВОР за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Кипър
Ратифициран с Указ № 1792 на Държавния съвет от 17.06.1983 г. - ДВ, бр. 49 от 24.06.1983 г. Обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.1985 г. В сила от 11.01.1985 г.КИТАЙ


ДОГОВОР между Република България и Китайската народна република за правна помощ по наказателни дела
Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 15.02.1996 г. - ДВ, бр. 17 от 1996 г. В сила за Република България от 27.05.1996 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 22 от 14.03.1997 г.
ДОГОВОР между Република България и Китайската народна република за съдебна помощ по граждански дела
Ратифициран със закон, приет от 36-о Народно събрание на 12.01.1994 г. - ДВ, бр. 6 от 1994 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 60 от 4.07.1995 г., в сила от 30.06.1995 г. т. 3, р. 3, № 191
ДОГОВОР за екстрадиция между Република България и Китайската народна република
Ратифициран със закон, приет от 37-о НС на 12.02.1997 г. - ДВ, бр. 16 от 1997 г. Издаден от Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция. Обн., ДВ, бр. 78 от 8.07.1998 г., в сила от 3.07.1997 г.КОРЕЯ


ДОГОВОР между Народна република България и Корейската народнодемократична република за оказване на взаимна правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 1587 на Държавния съвет от 4.08.1989 г. – ДВ, бр. 62 от 11.08.1989 г. Обн., ДВ, бр. 15 от 20.02.1990 г. В сила от 15.02.1990 г.КУВЕЙТ


ДОГОВОР между Народна република България и държавата Кувейт за правна и съдебна помощ по граждански и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 185 на Държавния съвет от 7.02.1989 г. - ДВ, бр. 13 от 14.02.1989 г. Обн., ДВ, бр. 59 от 1.08.1989 г. В сила от 6.07.1989 г.

т. 3, р. 4, № 389

КУБА


ДОГОВОР между Народна република България и Република Куба за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 1959 на Държавния съвет от 2.11.1979 г. - ДВ, бр. 90 от 13.11.1979 г. Обн., ДВ, бр. 85 от 31.10.1980 г. В сила от 25.07.1980 г.


ЛИВАН

ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за правна помощ по граждански дела
Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 25.10.2001 г. - ДВ, бр. 95 от 2001 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., бр. 45 от 27.05.2004 г., в сила от 10.04.2004 г.

ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за екстрадиция
Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 25.10.2001 г. - ДВ, бр. 95 от 6.11.2001 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., бр. 45 от 27.05.2004 г., в сила от 10.04.2004 г.
ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за трансфер на осъдени лица
Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 25.10.2001 г. - ДВ, бр. 95 от 6.11.2001 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., бр. 45 от 27.05.2004 г., в сила от 10.04.2004 г.
ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за правна помощ по наказателни дела
Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 25.10.2001 г. - ДВ, бр. 95 от 2001 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., бр. 45 от 27.05.2004 г., в сила от 10.04.2004 г.

ЛИБИЯ


ДОГОВОР между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия за правно сътрудничество
Ратифициран с Указ № 1169 на Държавния съвет от 17.04.1984 г. - ДВ, бр. 33 от 24.04.1984 г. Обн., ДВ, бр. 65 от 20.08.1985 г. В сила от 5.08.1985 г.МАКЕДОНИЯ


ДОГОВОР за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Македония
Ратифициран със закон, приет от 38-то НС на 12.01.2001 г., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.; попр., бр. 10 от 2001 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., бр. 40 от 19.04.2002 г., в сила от 7.04.2002

МОНГОЛИЯ


ДОГОВОР между Народна република България и Монголската народна република за оказване на взаимна правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 1127 на Президиума на Народното събрание от 24.12.1968 г. - ДВ, бр. 2 от 7.01.1969 г. Обн., бр. 88 от 14.11.1969 г. В сила от 10.04.1969 г.ПОЛША


ДОГОВОР между Народна република България и Полската народна република за правна помощ и правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 172 на Президиума на Народното събрание от 7.04.1962 г. - Изв., бр. 31 от 17.04.1962 г. Обн., ДВ, бр. 37 от 10.05.1963 г. В сила от 20.04.1963 г.РУМЪНИЯ


ДОГОВОР между Народна република България и Румънската народна република за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 33 на Президиума на Народното събрание от 24.01.1959 г. - Изв., бр. 9 от 30.01.1959 г. Обн., Изв., бр. 18 от 1.03.1960 г. В сила от 4.07.1959 г.САЩ


ДОГОВОР за предаване между България и Съединените Щати на Америка
Ратифициран с Указ № 3210 на Цар Борис III от 19.06.1924 г. - ДВ, бр. 67 от 1924 г. Обн., ДВ, бр. 67 от 1924 г. В сила от 24.06.1924 г.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОГОВОР за екстрадиция между България и Съединените Щати на Америка
Ратифициран с Указ № 62 на Цар Борис III от 17.07.1934 г. - ДВ, бр. 188 от 1935 г. Обн., ДВ, бр. 188 от 1935 г. В сила от 15.08.1935 г.СИРИЯ


ДОГОВОР между Народна република България и Сирийската арабска република за правна помощ по семейни, граждански и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 1341 на Държавния съвет от 12.09.1976 г. - ДВ, бр. 77 от 28.09.1976 г. Обн., ДВ, бр. 53 от 8.07.1980 г. В сила от 5.12.1977 г.СССР


ДОГОВОР между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 784 на Държавния съвет от 15.04.1975 г., - ДВ, бр. 33 от 25.04.1975 г. Обн., ДВ, бр. 12 от 10.02.1976 г. В сила от 18.01.1975 г.


СФРЮ


ДОГОВОР между Народна република България и Федеративна народна република Югославия за взаимна правна помощ
Ратифициран с Указ № 167 на Президиума на Народното събрание от 8.06.1956 г. – Изв., бр. 16 от 1957 г. Обн., Изв., бр. 16 от 1.03.1957 г. В сила от 26.01.1957 г.ТУРЦИЯ


ДОГОВОР между Република България и Република Турция за трансфер на осъдени лица
Ратифициран със закон, приет от 36-о Народно събрание на 15.07.1993 г. - ДВ, бр. 65 от 1993 г., издаден от Министерство на правосъдието, обн., ДВ, бр. 61 от 7.07.1995 г., в сила от 24.06.1995 г.т. 3, р. 4, № 388
ДОГОВОР за правна помощ по граждански и наказателни дела между Народна република България и Република Турция
Ратифициран с Указ № 160 на Държавния съвет от 18.02.1976 г. - ДВ, бр. 20 от 9.03.1976 г. Обн., ДВ, бр. 16 от 23.02.1979 г. В сила от 27.10.1976 г.

ТУНИС


ДОГОВОР между Народна република България и Туниската република за правна помощ по граждански и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 2464 на Държавния съвет от 26.12.1975 г. - ДВ, бр. З от 9.01.1976 г. Обн., ДВ, бр. 91 от 16.11.1976 г. В сила от 31.08.1976 г.УКРАЙНА


ДОГОВОР за правна помощ по граждански дела между република България и Украйна
Ратифициран с Закон приет от 39 Народно събрание на 04.11.2004 гДВ, бр. З от 9.01.1976 г. Обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г. В сила от 29.09.2005 г.


УЗБЕКИСТАН

ДОГОВОР между Република България и Република Узбекистан за екстрадиция
Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 26.05.2004 г. - ДВ, бр. 49 от 8.06.2004 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 105 от 30.11.2004 г., в сила за Република България от 11.11.2004 г.
ДОГОВОР между Република България и Република Узбекистан за правна помощ по граждански дела
Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 26.05.2004 г. - ДВ, бр. 49 от 8.06.2004 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 105 от 30.11.2004 г., в сила за Република България от 11.11.2004 г.
ДОГОВОР между Република България и Република Узбекистан за правна помощ по наказателни дела
Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 26.05.2004 г. - ДВ, бр. 49 от 8.06.2004 г. Издаден от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 105 от 30.11.2004 г., в сила за Република България от 11.11.2004 г.УНГАРИЯ


ДОГОВОР между Народна република България и Унгарската народна република за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 595 на Президиума на Народното събрание от 4.08.1966 г. Обн., ДВ, бр. 29 от 11.04.1967 г. В сила от 10.03.1967 г.ФРАНЦИЯ


ДОГОВОР за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна република България и правителството на Френската република
Ратифициран с Указ № 269 на Държавния съвет от 28.02.1989 г. - ДВ, бр. 18 от 1989 г. Обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1989 г. В сила от 1.10.1989 г.ЧЕХОСЛОВАКИЯ


ДОГОВОР между Народна република България и Чехословашката Социалистическа Република за правна помощ и уреждане на отношения по граждански, семейни и наказателни дела
Ратифициран с Указ № 538 на Държавния съвет от 15.04.1977 г. - ДВ, бр. 34 от 1977 г. Обн., ДВ, бр. 20 от 14.03.1978 г. В сила от 6.01.1978 г.


Договор между Република България и Република Беларус за правна помощ по граждански дела
Ратифициран със закон, обн., ДВ, бр. 80 от 5.10.2007 г.
Между Република България и Република Индия, на 12 септември 2007 г. в Делхи са подписани Договор за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия, Договор за правна помощ по граждански и търговски дела между Република България и Република Индия и Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия, които не са влезли в сила.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница