Проект bg051PO001 06 „Подобряване на качеството на образованието вДата14.09.2017
Размер28.51 Kb.
#30157

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

Подобряване на качеството на образованието всредищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзОт месец януари 2012 година стартира Проект BG 051РО001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът е с национален обхват и продължителността му е 36 месеца. От област Кюстендил участие в проекта вземат участие 16 средищни училища – ОУ „Никола Вапцаров”- град Бобов дол, СОУ „Христо Ботев”- град Бобов дол, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”- град Бобошево, СОУ „Св. П. Хилендарски”- град Дупница, ОУ „Христо Ботев”- Кочериново, ОУ „Христо Ботев” – село Невестино, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”- град Кюстендил, ОУ „Даскал Димитри”- град Кюстендил, ОУ „ Проф. Марин Дринов”- град Кюстендил, V ОУ „Христо Ботев” – град Кюстендил, ОУ „Св.П. Хилендарски”- град Кюстендил, VІІ ОУ „ Ильо войвода”- град Кюстендил, НУ „Св. Климент Охридски” – Кюстендил, ОУ „Аверки Попстоянов”- град Рила, ОУ „Христо Ботев” – град Сапарева баня и ОУ„Св. Климент Охридски”- село Трекляно.

Оптимизацията на училищната мрежа в община Дупница през учебната 2012/2013 година доведе до закриване на училища с малък брой ученици – ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – с. Джерман, ОУ „Васил Априлов” – с. Бистрица и ОУ „ Св.св. Кирил и Методий” – с. Червен брег. Учениците от закритите училища са насочени към четири училища в гр. Дупница, които са предложени да влязат в списъка на средищните училища – ОУ „Неофит Рилски” – гр. Дупница, ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – гр. Дупница, ОУ „ Св. Климент Охридски” – гр. Дупница и ОУ „Христо Ботев” – с. Крайници. Със Заповед №РД – 1748/14.11.2012 год. министърът на образованието, младежта и науката измени и допълни Заповед № РД 09-1809/09.12.2012 год. за определяне на средищните училища в България, като горецитираните училища са определени за средищни и участват по проект BG 051РО001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

В настоящия момент общият брой на средищните училища на територията на област Кюстендил е 20. В тях са сформирани 130 групи за целодневна организация на учебния процес, като са обхванати 3134 ученици от първи до осми клас. В сравнение с миналата учебна година групите са се увеличили с 38, а учениците с 941.

Създадена е организация за обедно хранене в двайсетте училища, включени в проекта. В четири средищни училища храната се приготвя в собствен стол, а останалите имат доставчик общинска фирма. Осигурено е обедно хранене за 2908 ученици.

В училищата, работещи по проекта се използват 200 класни стаи за целодневна организация на учебния процес в това число 76 класни стаи, оборудвани за занимания по интереси/отдих на учениците. Със средства от проекта в началото на учебната 2012/2013 година в училищата е доставено учебно – техничаско оборудване за подобряване на образователната среда.

По този начин се осъществяват целите на проекта за утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа и повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища. Повишаването на качеството на образователно-възпитателния процес се осъществява чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот , необходими на учениците в съвременното общество. Създават се възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и се ограничават рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание.

По проекта могат да се изплащат възнагражденията и осигурителните плащания на педагогическия персонал, поевтиняване на обедното хранене на учениците, разходи за материали и консумативи за нуждите на целодневната организация на учебния процес и разходи за електроенергия, отопление, вода.

Екипът по проекта към РИО - Кюстендил

Инвестира във вашето бъдеще!Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница