Проектът «европейско сирене моля» амб отчита успешенДата27.09.2016
Размер119.74 Kb.
#10725
ПРОЕКТЪТ «ЕВРОПЕЙСКО СИРЕНЕ МОЛЯ»

АМБ ОТЧИТА УСПЕШЕН КРАЙ

НА ПЪРВАТА ЕДНОГОДИШНАТА ФАЗА

Мерките, предприети през първата година на проекта «Европейско сирене, моля» са изпълнени, съгласно изискванията на ЕК През първата година по програмата на проекта са реализирани успешно предвидените мероприятия и действия, които са от голямо значение и за по-нататъшното развитие на проекта . Усвоените средства са 99 % от първоначално планираните за първата фаза на проекта, с които е извършено следното:
. Информационни мерки

Разработване и настройка на уеб страницата - www.eucheeseplease.com и проектирането и производството на информационния DVD диск. Общо 20 000 DVD са произведени, 15 000 за Русия и 5000 за Украйна. При създаването на сайта и DVD-тата са използвани всички възможности, които съвременната технология може да предложи. Комбинации от дигитално заснети изображения, палитра от цветове, описателен текст, ярки моменти и дигитален звук, с което се осигурява пълна информация за граждани и потребители на промотираните продукти през планираната рекламна кампания.

В тази категория се включват действията за проектиране и производство на брошури, плакати и папки по програмата, както и логото на програмата. Логото беше избрано от различни варианти, които бяха представени, но бе решено, че логото типизиращо програмното заглавие е най-подходящо. То е избрано в два варианта за цвят на фона, така че да се улесни разнообразие.

В рамките на утвърдения бюджет е подготвена и издадена специална брошура, която включва описание на продуктите и 17 вкусни и пикантни готварски рецепти. Общо брошурата е в тираж 1,0 милион бр., като 710 000 на руски и 290 000 на украински език.

Отпечатани са 25 000 цветни плакати на гланцирана хартия -15 000 на руски и 10 000 на украински език. Плакатите представят изображения на промоцираните продукти, професионално заснети и стилизирани и съдържат кратки, но силно въздействащи съобщения, които включват логото и посочват европейското измерение на програмата.

Произведени са 75 000 цветни папки, като 50 000 са на руски език и 25 000 на украински, като са изобразени всички задължителни и регулаторно изискуеми символи.

Информацията за уебсайта на проекта и данни за контакт на предлагащите организации, са отпечатани и показани от вътрешната страна на папката.

Промоционални мерки

Дейностите в рамките на категорията промоционални мерки са насочени към подкрепа на комуникационната кампания, като се предлага възможност на потребителя да влезе в пряк контакт с продуктите, да ги оцени и да се запознае. Личният контакт на нашата и кипърската страна, също така дават възможности за достъп до информация за европейските сирена и техните здравословно-профилактични качества и предимства, като цяло потребителите да бъдат по-добре информиран. Промоционалните мерки включват следните дейности

Участия в изложения и панаири, организиране на прояви и контакти със специалисти – технолози и диетолози и информационни дейности в местата за продажба.

За целия период са планирани 11 редовни участия в изложения и панаири в Русия и Украйна. В първата едногодишна фаза, 3 участия бяха реализирани успешно - Световното изложение за храни в Москва през септември 2009 г.; Световното изложение за храни в Киев - октомври 2009 г. и изложба ПРОДЕКСПО Москва през февруари 2010 година. Всички изложения имаха най-висока посещаемост, като особен интерес е проявен и към щанда на програмата, където се опитваха и дегустираха натурални европейски сирена или блюда от тях приготвени от квалифициран готвач. Всички рекламни и информационни материали бяха разпространявани сред посетителите на изложбата, а рекламни торбички и информационните материали с мостри от сирена бяха подарявани на посетителите и на ръководителите на съответните институции.

Планирани са още четири събития и контакти със специалисти по време на програмата, като две са реализирани: в Москва през септември 2009 г. и в Киев - октомври 2009 година. Това бяха организирани срещи със специалисти, журналисти, лекари-диетолози и специалисти по хранене, търговци, дистрибутори, търговци на едро, вносители и много други участници - влиящи на потребителските нагласи. В Москва през септември 2009 в хотел "Радисън" Slavyanskaya над 240 души присъстваха на събитието. Също така в Киев през октомври 2009 г. В хотел «Президент» в Киев над 200 представители присъстваха на конференцията. По време на двете събития бяха включени специални презентации от експертни екипи, които запознаха присъстващите с техните здравно-профилактични качества, влияещи благотворно на консуматора на млечни храни.

На специалните продуктови пакети има отпечатано логото на проекта, емблемата на Европейския съюз ясно и със същия размер, със същото ниво на видимост, като знамената на държавите-членки, Кипър и България, на логото на предлагащите организации POCF и АМБ, плюс името на специално опакованото сирене. Специални етикети на продуктите също така бяха проектирани и произведени за всеки вид сирене, които информират за основните характеристики на продуктите, дават информация за съставките и хранителна информация за всяко отделно сирене (Халуми, Kefalotyri, Anari, кашкавал и бяло саламурено сирене). Общо 120 000 опаковки и 120 00 етикети бяха произведени за петте европейски сирена, за да обслужват нуждите на програмата през целия и срок.
Дегустациите в магазинната мрежа в Русия са планирани да се проведат два пъти по време на програмата /във всяка от първите две години/ с общо 80 магазини за дегустации на мостри в продължение на период от 400 дни. След първата фаза на програмата 200дни 8 часа на ден дегустации са изпълнени в 40 супермаркета в град Москва за по 5 дни, през периода 13-23 април 2010 година.
 Дегустации в Украйна бяха проведени само през първата година на програмата в над 100 супермаркет-дни по 8 часа на ден в 15 супермаркета, а в град Киев от 26 март - 23 април 2010 година.

Дегустациите в магазинната мрежа бяха проведени голям успех както в Киев, така и в Москва. Специално подбрани бяха и супермаркетите, така че да имат възможност максимален брой хора да дегустират европейските сирена от Бългания и Кипър. Специално обучени супервайзори и рекламни лица бяха разпределени и изпратени в планираните магазини Рекламните ни агенти бяха млади момичета. Тяхната задача беше основно да подготвят петте вида сирене /халуми, бяло саламурено сирене, кашкавал, кефалотири и анари/ за дегустациите и да раздават промоционалните материали на хората /в т.ч.папки и брошури, DVD-та, плакати. Плазмени екрани имаше във всички магазини в Москва и Киев прожектираше се краткия ТВ спот за телевизионната реклама на съответния език на страната, където се провежда мероприятието.Рекламни дейности

Дейностите в рамките на тази група от мерки включваше класически средства за комуникация чрез средствата за масово осведомяване и обикновено включваше проектирането и резервиране на възможно най-доброто рекламно пространство, за да информира и представи идеята на програмата и нейните продукти. За целта бяха използвани медиите и всички наличени комуникационни средства: рекламни публикации в популярните национални ежедневници; публикуване на статии в специализирани национални списания за храни, излъчвания на ТВ клип в общи и специализирани телевизионни програми, външна реклама, реклама върху автобуси и реклама в търговски центрове и кина. Целта беше да се привлече вниманието и информацията да достигне до широк кръг от потребителското общество в Русия и Украйна.

Рекламните публикациите бяха в популярни национални ежедневници и съдържаха ясни послания по програмата с цветни снимки на сирената и ястията с тях. В хода на първата фаза и по-специално през третото и четвъртото тримесечие, рекламната кампания беше реализирана в Русия и Украйна. 20 платени реклами са представени в Русия като надлежно отчетени в отчета за четвъртото тримесечие от 24 януари до 23 април 2010 г., а в Украйна пет платени реклами са били пуснати като надлежно отчетени през третото тримесечие от 24 октомври 2009-23 януари 2010 година.


Рекламни вложки на цветните информационни брошури от 28 страници се разпространяваха по време на рекламата в националните вестници и публикуването на статии в специализираните списания за храните в Русия и Украйна.В Русия 175 000 вложки бяха разпространени чрез пресата, продадена в РЕП-овете в центъра на Москва през април 2010 година. В Украйна 50 000 вложки по същия начин бяха разпространени в центъра на Киев на 06 януари 2010 година.
Телевизионната реклама класическа и ефективна комуникация, която бе реализирана в първата фаза на програмата. Един изключително живописен телевизионен клип успешно визуализира добър сценарий на посланията, свързани с програмата. Излъчването на 45 секундния телевизионен клип по руска телевизия с национален ефир беше реализирано чрез канал НТВ в периода 8-23 април 2010 година. Телевизионният клип беше излъчен в не по-малко от осем телевизионни предавания в разнообразен часови диапазон, с цел достигане до цялата целева аудитория. В Украйна той бе представен в каналите: 24, UBC, TV5, Citi телевизия, 1+1 TV и NTV в периода от 20 декември 2009 г. - 23-ти януари 2010.
Ефективна външна реклама върху билбордове 6 на 3 м.е реализирана в съответствие с първата фаза на програмата, в Русия и Украйна. Продуктите бяха представени впечатляващо в централните и многолюдни райони на градски площади в Киев и Москва.
Високото ниво на автобусна реклама се реализира на автобуси, пътуващи по предварително определени високо натоварени маршрути в градовете Москва и Киев.
Кино рекламата е една от другите дейности с висока експозиция, реализирана в първата фаза на програмата. 45секундната реклама от телевизионния клип, се излъчваше в кината през натоварения по Нова година период от 1 до 3-ти януари, 2010 год. за киносалоните в Русия и до 10 януари 2010 г. в Украйна.

Връзки с обществеността

Връзките с обществеността са специални дейности, насочени към обособена целева група, така че те да допринесат ефективно при максимализиране на успеха на програмата.Хората в нашата целева група бяха: журналисти, специалисти по хранене или други, влияещи на мнението в определени среди В тази категория се включват: тематичните вечери, посещенията на производствени обекти в България и Кипър, контакти с производители и технолози и сътрудничеството с кулинарни училища.
Дейностите по тематичните вечери в Русия и Украйна бяха насочени към култивиране на отношения с местните лидери, влиящи на общественото мнение относно потребителските нагласи. Трите тематични вечери планирани в Киев се осъществиха при голям успех в съвременнния и сравнително висок клас ресторант "Наслада", където общо 81 души присъстваха на 3 последователни вечери

Седемте планирани тематични вечери в Москва се осъществиха с изключителен успех в пет звездния хотел "Кемпински, където общо 187 души присъстваха през 4-те последователни дни 6, 7, 8 и 9-ти април 2010 г. Една тематична вечеря се състоя в петък 9-ти април. На поканените гости предимно журналисти, рекламни агенти, готвачи и ресторантьори, както и някои VIP от областното ръководство и посолствата бяха предложени специални блюда и специалитети, направени от 5-те вида сирена. 

Събитието "ЕС сирене, моля!" в кулинарно училище бе организирано с голям успех на 2 април 2010 г. в Професионалния Fedovov колеж № 47. Директорката на колежа г-жа Олга Колосова, нейния професионален екип от преподаватели и над 180 студенти присъстваха на майсторския клас на Николай Баратов за специална презентация на Европейски сирена. Диетологът г-жа Елена Кушокова направи презентация на диетичните, хранителни и здравословни качества на Европейските сирена демонстрирани в този майсторски клас.В залата беше разположена аудио и видео техника, което позволяваше на останалите студенти да наблюдават майсторството на големия екран. След това ястия та се представиха на цялата публика. Майсторът на церемонията г-н Николай Баратов и диетолог г-жа Елена Кушокова отговориха на многобройните въпроси от студенти и преподаватели. 

Рализация на Програмата

Панкипърската организация на говедовъдите (POCF) и Българската асоциация на млекопреработвателите (АМБ) продължат да си сътрудничат по мулти-националния проект „Европейско сирене моля" на базата на отличните отношения и комуникация между предлагащите и прилагащата организация, в най-добрия интерес на изпълнението на проекта. 


И двете предлагащи организации са доволни от изпълнението и напредъка. Представените фази са завършени успешно и професионално. Ние с колегите от Кипър изказваме благодарност към компетентните органи на България и Кипър за отличното и добронамерено сътрудничество през изтеклата година и сме сигурни, че програмата ще продължи да се изпълнява успешщно до финализирането й.

Ръководството на Асоциацията на млекопреработвателите в България изразява задовоство от съвместната работа по проекта с МЗХ, ДФЗ и останалите държавни и европейски структури, както от прилагащата организация «Агропромошън», така и от кипърските колеги.

THE PROJECT “EU CHEESE PLEASE”

BADP REPORTS FOR A SUCCESSFUL FINALIZATION

OF IT’S FIRST PHASE

The measures undertaken in the first year of the programme “EU Cheese please” have been fulfilled in accordance to the requirements of the European Comission. During the first year of the programme all the measures and actions are successfully implemented, which is a major factor and will influence its further development. As shown in the programme and as attached to the contract between the proposing organisations and the competent authorities are detailed herewith. As required and where possible the following information is detailed so as to accurately describe the completed Measures. The assimilated funds are about 99% of the initially planned amounts for the first year of the project and consist of the following.

Information Measures

Included in this category of fully completed programme measures is the design and setup of the programme webpage, www.eucheeseplease.com and the design and production of the information DVD disk. A total of 20,000 DVD’s were produced for the purposes of the programme, 15,000 for Russia and 5000 for Ukraine. The production of both the website and DVD’s utilised all the capabilities that modern technology has to offer. Combinations of digitally photographed images, a palette of colour, descriptive text, vivid movement and digital sound together deliver real life images to these activities which were and continue to be aimed at the modern-day citizen and purchasing consumer.

Also incorporated in this category of measures are the design and production of brochures, posters and programme folders, together with the design of the programme logo. The logo was selected out of a number of variations that were presented, but it was decided that the logo typifying the programme slogan was best suited. It was selected in two background colours so as to facilitate variety in the ensuing programme advertising.

The program brochure was elaborated with great success. The final result is a full coloured production printed on illustration paper that includes product descriptions and 17 sweet and savoury recipes. It has coloured photographs of the cheeses and of all the recommended recipes. A total of 1,000,000 brochures were printed for the needs of the programme 710,000 in Russian and 290,000 in the Ukrainian language.

25,000 coloured posters sized 50X71cm, printed on illustration paper were produced for the project 15,000 in Russian and 10,000 in Ukrainian. The posters present product images professionally photographed and styled and each have short but strong messages including the logo and the European dimension of the programme.

There have been 75,000 coloured A4 size glossy promotional folders produced, 50,000 are in the Russian language and 25,000 in Ukrainian as required by the programme. The promotional folders are printed on both the inside and outside covers and have an inside pocket, designed to hold project promotional material. The promotional folders display all the compulsory and regulatory insignias, and the project financial contributors, as well as the project logo with all the European cheeses being promoted, a programme poster photograph, the project website information and proposing organisations contact details are printed and displayed on the inside of the folder.

Promotion Measures

The activities within the promotion measures category are aimed at supporting the communications campaign by offering the opportunity for consumers to come into direct contact with the products, appreciate them and to get to know the benefits of the products in practice. Personal contact also enables the target market to access information on European cheeses and be better informed. The promotion measures include the following activities in this category: Participation in exhibitions and fairs, Organisation of events and contacts with professionals and information actions on sales points.

There are 11 scheduled participations in exhibitions and fairs in Russia and Ukraine throughout the 36 month duration of the programme. As at the end of the first phase, 3 participations have been successfully completed and these are World Food Moscow September 2009, World Food Ukraine October 2009 and PRODEXPO Exhibition Moscow in February 2010. All exhibitions have had record attendances with particular interest shown in the programme stand, this has been characterised by the sampling and degustation of the cheeses prepared at all of the exhibitions by a qualified chef. All promotional and information materials have been well disseminated to exhibition visitors and promotional gift bags given away to high level visitors. All visitors to the programme exhibition stands received promotional and information materials and where possible samples of cheeses.

There are 4 scheduled events and contacts with professionals throughout the program with 2 already realised both in Moscow September 2009 and Kiev October 2009. These activities relate specifically to contacts with professionals in which approved journalists, press representatives doctors and nutritionists, traders, distributors, wholesalers, importers and many other opinion makers are invited. In Moscow September 2009 at the Radisson Slavyanskaya Hotel over 240 people attended the event. Similarly in Kiev October 2009 at the President Hotel Kyiv over 200 people attended the event. Both events included special presentations by expert panels that were qualified to speak about health and safety, quality, nutrition, importation, distribution and above all how to cook and enjoy these special cheeses. After both events sumptuous buffets made from a special menu of the 5 programme cheeses were offered and enjoyed by all Event guests.

Information actions on sales points degustation activity was implemented with unvarying regularity and with great success both in Kiev and Moscow, in specially selected supermarkets. Specially trained supervisors and promoters were posted to the selected supermarkets in both cities. The promoters, mostly young ladies, were uniformed in the distinctive “EU Cheese Please” apron and cap and prepared the 5 cheeses (Haloumi, White Brine Cheese, Kashkaval, Anari and Kefalotyri) for the daily degustation of customers and gave away project promotional folders, project brochures, project DVD’s and project posters. Plasma screens throughout the supermarkets were organised to broadcast the TV spot in Russian and Ukrainian appropriate to the target country.

Special small sized product packages were designed and produced for the needs of the project. On the special product packages there was the project logo, the European emblem clearly visible and the same size, with the same level of visibility, as the emblems of the Member States, Cyprus and Bulgaria the logos of the proposing organisations POCF and BADP, plus the name of the particular packaged cheese. Special product labels were also designed and produced for each cheese products which presented the products’ main features, the information of the ingredients and nutritional information of the particular cheeses (Haloumi, Kefalotyri, Anari, Kashkaval and White Brine cheese). There were a total of 120,000 packages and 120,000 labels produced for the 5 European cheeses, to serve the needs of the program throughout its duration.

POS samplings and degustations in Russia were scheduled to take place twice during the programme, once in each of the first two years with a total of 80 stores to sample over a period of 400 days. After the first phase of the programme 200 days @ 8 hours per day sampling have been completed in 40 supermarkets across Moscow city for 5 days each, over the period 13 – 23 April 2010. A full report of this important to the programme actions complete with list of supermarkets and photographs are reported in the fourth quarterly report.

POS samplings and degustations in Ukraine were scheduled to take place in the first year of the programme only. This activity was realised with over 100 supermarket days @ 8 hours per day in 15 supermarkets across Kiev city from 26 March – 23 April 2010. A comprehensive report of this activity complete with photo report has been submitted with the fourth quarterly report of the first phase.

Advertising Measures

The activities within this group of measures comprised the classic means of communication through the mass media and generally included the design and booking of the best possible advertising space in order to inform and showcase the programme and its products. The reference mass media in this programme included the full advertising gambit. This comprised of advertising publications in popular national daily newspapers, publications of articles in specialised national food magazines, exposure in general and specialised TV programming, outdoor advertising, advertising on buses and advertising in shopping centres and cinemas and all aimed in capturing the attention and reach of a broad spectrum of the consuming public in both Russia and the Ukraine.

The publication of advertisements in popular national daily newspapers were coloured full page adverts of a minimum A4 size and featured clear programme messages with photographed pictures of the cheese products. In the course of the first phase and in particular throughout the third and fourth phases advertising was realised in both Russia and Ukraine. 20 paid advertisements were placed in Russia as duly reported in the fourth quarterly report from 24 January to 23 April 2010 and in the Ukraine 5 paid advertisements were placed as duly reported in the third quarter from 24 October 2009 to 23 January 2010.

Similarly, publication of special articles in both Russia and Ukraine highlighted specific product information and focussed on the particular characteristics of the cheeses being promoted, such as the high level of quality, the nutritional value of the products, the variety and high European production standards. The documented features, scientific and otherwise were aimed at influencing and formulating targeted public opinion. The special articles which also featured photographs of the cheeses appeared in specialised food magazines in full colour and where a minimum A4 in size. In Russia 6 paid articles appeared during the fourth quarter of the first phase from 24 January until 23 April 2010 and in Ukraine 3 published articles in the third quarter of the first phase during the period 24 October to 23 January 2010.

During the advertising in national newspapers and the publication of articles in specialised food magazines in both Russia and Ukraine, advertising inserts of the colourful and informative 28 page programme brochure were also circulated in order to communicate the programme information and messages to the target audience. The brochure insertions weighing 70grams each were distributed in sealed copies of specified specialized food magazines and national newspapers. In Russia 175,000 insertions were distributed in the Moscow city centre during April 2010. In Ukraine 50,000 insertions were distributed in the Kiev city centre on 06 January 2010.

Television was another featured classic and effective advertising measure realised in the first phase of the programme. A 45 second picturesque TV spot was produced by a specialised team of technicians, food stylists and people with expertise in showcasing each of the cheeses being promoted but also in capturing a visual scenario of the messages relevant to the programme. The broadcasting of the 45 second TV spot on Russian television was realised through channel NTV during the period 8 – 23 April 2010. The TV spot was broadcast on a minimum of 8 TV shows in a variety of time slots from morning programming through to evening programming in order to capture the entire target audience. The broadcasting of the 45 second TV spot on Ukrainian television was realised on channels 24, UBC, TV5, Citi TV, 1+1TV and NTV during the period 20 December 2009 – 23 January 2010. The TV spot was again broadcast in a variety of time slots from morning programming through to evening programming in order to capture the entire target audience.

Effective outdoor advertising on billboards was realised according to the first phase of the programme in both Russia and Ukraine. This medium presented the products impressively on large 6mX3m billboards. In Moscow, Russia 6 billboards 6mX3m were realised from March – April 2010 inclusively in central and crowded locations on city squares and close to large supermarket car parks and entrances. Similarly in Kiev, Ukraine 2 billboards 6mx3m were realised outside of 2 popular and large supermarket chains (Delight and Silpo)

The high exposure activity of bus advertising was realised on buses travelling on pre-determined and high volume city routes in both Moscow and Kiev. In Moscow city, advertising on 5 bus routes was realised for March – April 2010 inclusive and in Kiev city advertising on 2 bus routes was realised from January to March 2010 inclusive.

Cinema advertising was another high exposure activity realised in the first phase of the program in the advertising measures category. As indicated in the programme 30 cinema exposures in Russia and 10 cinema exposures in Ukraine were realised in cinemas across both cities of Moscow and Kiev. In Ukraine the 45 second TV spot cinema advertising occurred over the busy New Year period during 1 – 3 January 2010 a complete list of the cinema complexes was reported in the third quarterly report. In Russia the 45 second TV spot cinema advertising occurred during the month of April 2010, a complete list of the cinema complexes was reported in the fourth quarterly report.

Public Relations Measures

The public relations measures are special activities aimed at a special target audience and in fact require a specialised approach in order that they contribute effectively in maximising the programme’s success. The special target audience on these occasions are utilised as multipliers as they in turn through their sources or through their capabilities contribute to passing on the programme message. They can for example be; journalists, nutritionists or other significant opinion makers who can in turn influence others. Therefore the measures in this category are foreseen for this special group of opinion makers who are courted with these public relations measures in order to in turn influence others. Included in this category of measures is the activity of thematic dinners, the invitation to manufacturing places in both Bulgaria and Cyprus and cooperation with culinary schools.

The thematic dinner activity in both Russia and Ukraine aimed at cultivating relationships with local to the target country opinion leaders. The 3 scheduled thematic dinners in Kiev were completed with great success at the contemporary and up market “Delight Restaurant” where 81 people in total attended over 3 consecutive nights 26, 27 & 28 January 2010. Invited guests primarily journalists, advertising agents, chefs and restaurateurs were treated to a special meal made from the 5 cheeses. Menus were from the program brochure. The guests all received specially wrapped gifts including all project information and promotional materials.

The 7 scheduled thematic dinners in Moscow were completed with outstanding success at the 5 star Kempinski Hotel where 187 people attended over 4 consecutive days 6, 7, 8 & 9th April 2010. Two (2) Thematic Dinners were conducted on each of the 6th, 7th and 8th of April one beginning at 13.00hr and the other beginning at 19.00hr, and one thematic dinner on Friday 9th. Invited guests primarily journalists, advertising agents, chefs and restaurateurs, and some VIP local and embassy dignitaries were treated to a special meal made from the 5 cheeses. The menu was created solely from the program brochure. The guests all received specially wrapped gifts including all project information and promotional materials.

An invitation to 5 opinion makers from Russia to visit cheese manufacturing places in both Bulgaria and Cyprus was a scheduled activity of the public relations measures category in the first phase of the programme. The purpose of the visit is to ensure that the invited Russian opinion makers (journalists/ distributors/ chefs etc.) gain personal knowledge and experience of the modern manufacturing methods of the 5 traditional European cheeses and witness the quality, health and safety European standards of production and to meet and alk to producers and cheese manufacturers in both Cyprus and Bulgaria.

The programme culinary school activity was organised with great success on 2 April 2010 at the Russian Fedovov College № 47. Over 180 professional staff members and students from the college attended the master class special presentation of the European Cheeses (Haloumi, Anari, Kashkaval, Kefalotyri and White Brine cheese) in the college auditorium. Celebrity chef Mr. Nikolay Baratov hosted as Master of Ceremony and the invited dietician/nutritionist Ms. Elena Kushokova made a presentation on the dietary properties of the European cheeses demonstrated in this master class. Five kitchen benches with necessary kitchen equipment and tools for cooking were placed in front of the stage to cook the dishes using five cheeses. There were two master chef students allocated to each of the “EU Cheese Please” European cheeses. The Master Chef students were well briefed and their instructions were that they had to cook according to the recipes found in the program brochure. Audio and video equipment was set in the hall, allowing the students to observe the master-class on the big screen. Once the master chefs had completed their dishes they then presented them for all the audience the cooked European cheese dishes were then tasted by the culinary school students and teachers. During the master class the MC Mr. Nikolay Baratov and dietician/nutritionist Ms. Elena Kushokova answered numerous questions from students and teachers. All participants attending the master class received the programme presentation gift sets. The master class culinary event was video recorded and there was a professional photographer on hand to take photos of this unique event. This activity was reported in full in the fourth quarterly report and the video recording of the activity can be found on the programme website.

Programme Implementation

The Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) Public Ltd and the Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP), continue to collaborate on the “EU Cheese Please” multicountry project on the basis of excellent relations and communication between the proposers and the implementing body in the best interest of implementing the project.The proposing organisations are pleased with the progress of the programme and the fact that the implementation of the measures and activities are completed in a timely and professional way. Furthermore in this report they wish to extend their gratitude to the competent authorities of both Bulgaria and Cyprus for their excellent and happy collaboration in working through all programme issues in order that the programme progress its course.
Каталог: language
language -> Българска камара на химическата промишленост
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 6 – 13 април 2016 Г
language -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
language -> За 15 години вестник „мляко+
language -> Решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференция
language -> Онлайн платформа (EN)
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 16 – 23 март 2016 Г
language -> Изложение «месомания 2016»
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 23 – 30 март 2016 Г
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 30 март – 6 април 2016 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница