Програма разработка на бизнес план (от идеята до реализацията) раздел І. Методологически основи за разработване на бизнес планДата05.12.2018
Размер53.74 Kb.
ТипПрограма

Учебна програмаРАЗРАБОТКА НА БИЗНЕС ПЛАН

(от идеята до реализацията)РАЗДЕЛ І. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

 1. Бизнес проекта като инициативен икономически замисъл – 2 часа
  1. Перспективната бизнес идея – интелектуална основа на инвестиционния

проект

  1. Какво купуват хората и организациите – ползата, а не свойствата

  2. Понятие за инвестиционен проект и бизнес проект

  3. Система и класификация на бизнес проектите

  4. Цели и структура на бизнес проекта

  5. Признаци на бизнес проект

  6. Участници в бизнес проекта

  7. Кой и защо е заинтересуван в осъществяването на бизнес проекта2. Функции и принципи за планиране на предприятие - 2 часа


  1. Предназначение на бизнес плана и неговите основни елементи

  2. Основни принципи на вътрешно-фирменото планиране

  3. Състав и структура на бизнес проект

  4. Стратегически ориентири на бизнес проекта

  5. Мащаби на бизнес проекта

  6. Изходни данни за прединвестиционни изследвания

  7. Анализ и избор на алтернативи

  8. Принципи на планиране и управление на инвестиционен проект

  9. Жизнен цикъл на предприятие, бизнес проект и продукт

  10. Бизнес план като основа на бизнес проект3. Етапи в разработването на бизнес плана – 8 часа
3.1 Външни източници на нови идеи и тяхното отразяване в бизнес плана

3.2 Основни субективни фактори за възникването на предприемачески идеи

3.3 Основни източници на предприемачески ценности

3.4 Основни етапи на обосноваването на предприемачески бизнес план

3.5 Фази на подбора, оценката и реализацията на предприемаческите идеи в бизнес плана

3.6 Предназначение и съдържание на мисията на предприятието в пазарната среда

3.7 Ценностни ориентации и тяхната връзка с целевите предпочитания

3.8 Разлики между мисия и цели на предприятието

3.9 Примерна класификация на целите на предприятието

3.10 Изисквания към формулирането на целите на предприятието

3.11 Процесът на постановка и промяна на целите на предприятието

3.12 Връзките между целите на предприятието

3.13 Разрешаване на конфликта на целите и тяхната промяна

3.14 Дърво на целите на предприятието

3.15 Пример за структуриране на целите на предприятието

3.16 Примери за постановка на целите пред функционалните отдели на предприятието

3.17 Фактори, влияещи на дейността на предприятието

3.18 Основни фактори за развитието на предприятието

3.19 Четиристранен анализ на стратегическите възможности на предприятието

3.20 Триъгълник на конкуренцията


  1. Стратегии за растеж на фирмата

  2. Матрица на възможностите по стоки (пазари)

3.23 Управление на кризисните ситуации на предприятието

4. Програмни средства за моделиране и разработка на бизнес плана –

2 часа
5. Оценка ефективността на бизнес проекта – 2 часа
5.1 Нетна сегашна стойност

5.2 Вътрешна норма на възвръщаемост

5.3 Индекс на рентабилност

5.4 Период на възстановяване на инвестицията

5.5 Други
6. Риск и управление на риска – 2 часа
7. Аудит на бизнес план от инвеститори. Вземане на решение за инвестиране – 2 часа
8. Процес и организация на планирането в предприятието. Планови показатели, норми и нормативи – 2 часа
8.1 Системи за планиране в предприятието


  1. Примерна организационна структура на планово-икономическия отдел на

предприятието

  1. Организационна структура на планирането на средно по размер предприятие

  2. Особености на планирането на специализирани и диверсифицирани

предприятия в Япония

  1. Примерна организация на планирането на предприятието

  2. Методи за определяне на норми

РАЗДЕЛ ІІ МЕТОДИКИ ЗА РАЗРАБОТКА НА РАЗДЕЛИТЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

9. Меморандум за конфиденциалност

10. Анотация

11. Резюме

12. Икономическа обосновка

13. Описание на отрасъла


  1. Ниво на привлекателност на отрасъла за бизнеса

  2. Основни фактори за избора на сфера за предприемаческа дейност

  3. Кратка характеристика на основните видове бизнес


14. Характеристика на предприятието


  1. Предприятието като производствена система

  2. Основни методи за създаване на предприятие

  3. Общ модел за избор на организационно правова форма на предприемаческата дейност

  4. Редът за раздаване на акции на работниците в народно предприятие (НП)15. Избор на вид дейност (стоки, услуги, извършване на вид работа)
15.1 Процесът на разработване на стоката

15.2 Качествени нива на продукцията (услугата) като стока

15.3 Жизнен цикъл на стоките и услугите

15.4 Основни характеристики на етапите от жизнения цикъл на стоките и типични маркетингови действия на предприятието16. Маркетингов план
16.1 Основни насоки на изследването на пазарните условия

  1. Характеристика на основните видове пазари

  2. Пазар на продавача и пазар на купувача

  3. Класификация на потребителските пазари

  4. Видове и характеристики на пазарите на предприятията

  5. Принципът за комплексност на изследванията на стоковите пазари

  6. Основни задачи и насоки на изследването на стоковите пазари

  7. Сравнителна оценка на някои методи за прогнозиране на търсенето

  8. Общ модел за прогнозиране на търсенето

16.10 Особености на избора на параметри и многомерност на сегментирането на пазарите на стоки с промишлено предназначение

16.11 Ценова политика на предприятието

16.12 Фактори, влияещи на нивото и динамиката на цените

16.13 Цена и качество на стоката

16.14 Методи за определяне на базова цена

16.15 Цена и качество. Елементи на маркетинговата комуникация16.16 Определяне на предварителния обем на продажбите

17. Анализ на типичните грешки и недостатъци в бизнес планирането

РАЗДЕЛ ІІІ ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПЛАН ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА КОНКРЕТНА БАНКА


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница