Росица Дюлгерова-Пръвчева с о л ф е ж музикални обучителни практикиДата08.06.2018
Размер56.25 Kb.
#71965
Росица Дюлгерова-Пръвчева

С О Л Ф Е Ж
Музикални обучителни практики

София 2011

Учебното пособие е одобрено от Съвета на департамент “Музика”

Нов български университет


© СОЛФЕЖ - МУЗИКАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ

Росица Дюлгерова-Пръвчева

Рецензенти:

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова д.н.

доц. д-р Ангелина Петрова


Редактор

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова д.н.


Предпечатна подготовка

PRO AUDIO GROUP Владо Бочев

CD Борис Чакъров

София 2011
Съдържание

Кратки методически указания
Част първа: Ритмични упражнения 7

 • Ритмични последования в прости и сложни размери (равноделни и неравноделни), променливи размери.

 • Метроритмични диктовки от мелодии


Част втора: Мелодични упражнения 27

 • Солфежи, съвързани с усвояване на интервалите

 • Мелодии за солфежиране и записване


Част трета: Хармонични упражнения 43

 • Двугласи за записване и солфежиране


Част четвърта: Джазови мелодии 46


Приложения

 • Обозначения на тоновете от хроматичната гама 52

 • Обозначения на тонове и тоналности 53

 • Схема на интервалите 54

 • Обозначения на акордите в джаза 55


CD 56

 • Ритмични упражнения № 1-102

 • Мелодии за записване № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23

 • Двугласи за записване № 1-11


Музикални обучителни практики

Музикалните обучителни практики по солфеж са предназначени за всички, които желаят да развиват музикалнослуховите си способности. Особено полезни са за младите музиканти, които се обучават в областта на поп и джаз музиката, фолклора, а практикуващите вече музиканти могат да усъвършенстват нотночетивната техника, сръчностите за записване на музика, да разширят знанията си за музикалното изкуство.

Музикалните упражнения са разположени в четири части:
Част първа : Ритмични упражнения


 • Ритмични последования в прости и сложни размери (равноделни и неравноделни), променливи размери

 • Метроритмични диктовки от мелодии


Част втора: Мелодични упражнения

 • Солфежи, съвързани с усвояване на интервалите

 • Мелодии за солфежиране и записване


Част трета: Хармонични упражнения

 • Двугласи за записване и солфежиране


Част четвърта: Джазови мелодии

 • Джазови мелодии

 • Джазови мелодии с клавирен съпровод

Всяка една част може да се изучава самостоятелно или паралелно с някоя друга. Разнообразието на музикалния материал дава възможност за много и различни комбинации и подходи в работата, изпълнени самостоятелно или с преподавател.

Учебникът се състои от книжно тяло и CD с музикални примери за слушане и записване: ритмични упражнения, мелодични упражнения и хармонични упражнения. Музикалните примери за слушане и записване са обозначени в книжното тяло със знак .

Авторът изказва благодарност на Юлия Ценова, Пламен Арабов и Георги Арнаудов за отзивчивостта и написаните специално за учебника музикални упражнения.

Всички препоръки биха обогатили музикалните обучителни практики по солфеж и се приемат с благодарност от автора.


Кратки методически указания към отделните части на

музикалните обучителните практики


Част първа: Ритмични упражнения


 • Ритмични последования в прости и сложни размери (равноделни и неравноделни), променливи размери.

 • Метроритмични диктовки от мелодии

Могат да се следват три метода при изучаване:

І. Да чуем диска и да пишем, контролирайки резултата на края на всяко

упражнение

ІІ. Да използваме упражненията за солфежиране (без да слушаме диска)

и след това да следваме първия метод

ІІІ. Да чуем всички упражнения от диска с едновременно наблюдение на

нотния текст и след това следва първият метод.


Преди всяко ритмично упражнение метрономът отмерва два такта с подчертаване на първото време. При метроритмичните диктовки от мелодии се налага предварителен анализ по отношение на размера и метроритмичните особености на музикалните примери, както и начина на диктуване и записване.
Част втора: Мелодични упражнения


 • Солфежи, съвързани с усвояване на интервалите, автор Юлия Ценова

Всяка група съдържа 3 солфежа: в до мажор, в ла минор и в друга мажорна тоналност до 2 знака. Ритъмът е опростен, повтарящ се, за да се даде възможност вниманието да се концентрира към по-лесното запаметява- не и усвояване на съответния интервалов модел. Като самостоятелна задача солфежите може да бъдат транспонирани и в други тоналности. За ефективен резултат се препоръчва да се следват темповите, динамичните и щриховите нюанси. Там където липсват такива, могат да се съчинят от учащите.


 • Мелодии за солфежиране и записване

Преди всяко мелодично упражнение се чува тон „ла” от първа октава и тоническото тризвучие.

При солфежиране на мелодиите, след прозвучаване на “ла” следва настройване в тоналността.

При записване на мелодиите в най-общ вид би могло да се препоръча следното:

1. Цялостно възприемане и анализ по отношение на тоналност, размер, ритмични особености, фраза, каденца и т.н.

2. Запаметяване чрез изпяване, разказване или изсвирване на пиа-ното.

3. Записване по памет:

а) на фрази след еднократно изсвирване на пианото.

б) на по-големи части от 4, 6 такта след две-три изсвирвания.

в) цялостно записване при определен брой изсвирвания 5-7 пъти

4. Транспониране по памет в различни тоналности чрез изпяване, записване или изсвирване.Част трета: Хармонични упражнения

 • Двугласни диктовки

Хармоничните упражнения са свързани с двугласа. Музикалните примери могат да се използват както за записване, така и за солфежиране. Указанията от част първа и част втора се отнасят и за хармоничните упражнения. Особено важно изискване за този вид упражнения е предварителният анализ на интервалите, видовете движения на гласовете, функционалността. Контролното изсвирване на пианото на фрази или на целия двуглас по памет подпомага музикално-мисловния процес и улеснява записването с ноти.


Част четвърта: Джазови мелодии

 • Джазови мелодии

 • Джазови мелодии с клавирен съпровод

Джазовите мелодии, автор Юлия Ценова, са предназначени за солфежиране. Написани са в размер 4/4 с основна ритмика, в комбинация с точкувани нотни стойности и особено делене на нотните стойности, паузи на силни и слаби времена, синкоп, задържани тонове, ауфтакт, лигатури в такта и през такт. Изпълняват се по преценка в различни темпа: • slow (слоу) темпо q = 64 и q = 80 – бавно,

 • medium (медиум) темпо q = 104 – умерено,

 • fast (фаст) темпо q = 144 и q = 160 – бързо


От автора
Каталог: 1090
1090 -> За провеждане на семестриални изпити през зимна сесия на учебната 2015/2016 година катедра „История и теория на културата”
1090 -> Б. научни резултати за отчетния период
1090 -> Обяснителен меморандум
1090 -> Национална агенция за приходите
1090 -> Проф. Дфн анчо калоянов (анчо йорданов анчев) библиографска справка
1090 -> Програма и 8 дни/ 7 нощувки/ 7 закуски Комбинирана програма самолет и автобус
1090 -> Катедра по германистика и скандинавистика
1090 -> Гърция – великден на Йонийското крайбрежие
1090 -> 1. Въведение Error: Reference source not found


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница