Семинар на 16 и 17 януари 2016 година във Велико Търново-КсилифорДата25.07.2016
Размер74 Kb.
#5398
ТипЛекция
Лекция за съдииския семинар

на 16 и 17 януари 2016 година във Велико Търново-Ксилифор

Никола Беделев

За да се вижда по страници настройка:

Print Preview
Основни моменти от Правилниците на БФО за състезания, които волно или неволно се незнаят/ недооценяват/ неспазват/ заобикалят и последстия от това

Легенда:
Не спазвани текстовеПрепоръчителни текстове

Не спазвани текстове с тежки последствияКоментар,пояснения

...има предшестващ/следващ текст

I РАЗДЕЛ - ОБЩИ ПРАВИЛА


5.2.Първоначално всеки има право да избере свободно един клуб, в който да придобие състезателни права. Първоначалното картотекиране (придобиване на състезателни права в клуб) се извършва целогодишно от клубовете, чрез изпращане на попълнено Приложение 5 в БФО.

Състезателят, а за малолетни и непълнолетни родителят (настойника, попечителя) удостоверява своето желание/съгласие с подписа си в Приложение 5, а клуба своето съгласие, чрез подписа на Председателя на клуба и печат.


Приложение 5 е на практика декларация на състезателя за първоначално картотекиране и декларация на клуба при прекартотекиране.

6.1.Обявяване на състезанията става чрез писмена Наредба. Тя се изпраща като Покана не по-късно от 1 месец преди състезанието. За състезанията клас А и клас Б този срок е 2 месеца. Наредбата трябва да съдържа най-малко смислените данни, посочени в Приложение 1.


Трудно е да се разбере това, поради липса на дата на публикуването на наредбите в страницата на БФО (това е недостатък на страницата). Не рядко се нарушава.

8.2.Не по-късно от 48 часа преди започване на състезанието, както и където е упоменато в Наредбата, участниците трябва да могат да получат Бюлетин в електронна или друга форма ...


Не се спазва често тази срок.

8.2.Не по-късно от 48 часа преди...да се дава информация за:

• Данни за маршрутите (дължина, сборно изкачване и дължина по съдийски вариант,

вилици/пеперуди, брой на контролните точки, контролно време, месторазположение и съдържание на подкрепителните пунктове и ски сервизите, предполагаемо време на победителя и други).


Не се дава най-често тази информация.

8.2.Не по-късно от 48 часа преди...да се дава информация за:

• Състезателен център/паркинг, разстояние от него до финала и старта и/или време за придвижване до тях, както и възможности за загряване.
Не се дава най-често тази информация.

8.2.Не по-късно от 48 часа преди...да се дава информация за:

• Начин на стартиране и особености на щафетите. Схема за стартиране, смяна на постовете и финиширане. Описания на контролните точки (ако не е осигурено тяхното получаване на старта от всеки участник). Размерите на описанията на контролните точки раздавани на предстарта. Отклонения от нормата за символите за описание, ако има такива.
Не се дава най-често тази информация.

8.2.Не по-късно от 48 часа преди...да се дава информация за:

Цветно копие на последното издание, ако има стара карта за ориентиране, ски ориентиране или колоориентиране на състезателните райони.
Не зная да е давана тази информация.

8.2.Не по-късно от 48 часа преди...да се дава информация за:

Точното разположение на всеки от състезателните райони (състезателен център/паркинг) и местата на финалите. Обща карта/схема на региона.
Не се дава най-често тази информация. Посочването САМО с GPS(географски координати) на състезателния център е недостатъчно, понеже не са длъжни всички да разполагат с GPS устройства.

II РАЗДЕЛ - ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА


14.8.Картата не трябва да е по-голяма от изискващото се за участника да премине маршрута, което евентуално може да се осигури с рязане или сгъване на картата.

16.2.Контролните точки се номерират с число 1,2,3 и т. н. Цифрите трябва да са ориентирани на север и да не закриват важни елементи от картата.

16.7.Когато линиите или означенията закриват важни за разчитане обекти, те следва частично да се прекъсват.

16.8.Върху полето на картата да се означава възрастовата група и категорията, за които тя е предназначена, както и поне 3 квадрата с минимални размери 15х15мм, когато се използват резервни перфоратори...


Спринта в Балчик

17.1. ... Описанието трябва да е под формата на символи и да отговаря на нормите "Описание на контролните точки на МФО".


Случва се квадратчетата да са по-малки от нормата 5-7мм, поради което описанието е трудно четимо. Смесена щафета Банско, Маратона Троян.

18.1.2 При системата SportIdent... Единствено и само ако такъв сигнал (от станцията) не бъде получен, участникът може да използва резервния перфоратор/станция.


Слав Илиев от Раднево на купа “Трети Март” в Плевен е декласиран независимо, че е носил отметка от перфоратора.

19.1.Единичен (интервален) - участниците в една и съща възрастова група и категория стартират на еднакъв интервал, определен от организатора. Желателно е интервалът на по-малобройните групи да е по-голям, без това да удължава общото време за старта. Използва се обикновено при индивидуални състезания.

20.2.В района на старта трябва да има стартов списък, модел на оборудване на контролна точка, часовник показващ на участниците стартовото време и евентуална промяна или важна информация, не съобщена във времето до старта.
Необходимо е за малките деца и начинаещи.

20.4.... Когато някой участник по собствена вина се яви със закъснение на старта, той може да стартира... като се счита, че е стартирал в посоченото в стартовия списък време....


Съдиите на старта не трябва да разрешават на закъснелия по собствена вина състезател, да ползва стартовата станция. В последната година се наблюдава вече спазване на това правило.

20.6.Стартът трябва да се организира така, че картите, маршрутите, вариантите и посоката за първа контролна точка да не се виждат от по-късно стартиращи участници и други лица...


Често не се спазва. Вероятна причина е незнание.

21.1... Контролните знаци стоят по маршрута от стартирането на първия участник до завършването на всички участници или изтичането на контролното време на не пристигналите.


Води до декласиране на състезатели за липса на КТ, и така евентуално може да влияе и на евентуално отборно или друго класиране.

23.3.Ако очакваното време на победителя е над 60 мин трябва да има поне един подкрепителен пункт на всеки 30 мин от очакваното време на победителя.


Маратона Троян няма, ДП Маратон 2014 има само 2 подкрепителни пункта, при нужда от 3 броя за М21.

26.4... по време на състезанието (от престарта до финала)...са разрешени декларираните на старта записващи местоположението GPS устройства без екран и звук, ако Организаторът не ги е забранил.
Не всички предполагам знаят това, особенно съдиите на старта.

26.5.Участниците си осигуряват сами защита на състезателните карти и контролните карти / картони, а така също и средства за закрепване на състезателния номер.


Не всички предполагам знаят това.

III РАЗДЕЛ - СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ НЯКОИ ВИДОВЕ СЪСТЕЗАНИЯ


27.3.Състезателните номера се разпределят по класирането от предишното издание на същото щафетно състезание и след тях по азбучен ред на представителствата.
М21Е ДП ски 2015 година.

29.2.Масовите форми за практикуване на ориентирането се провеждат по специални правила и указания на БФО.


Не зная да има специални правила и указания на БФО.

IV РАЗДЕЛ - СЪСТЕЗАНИЯ ПО СКИ ОРИЕНТИРАНЕ


30.Информация

Добавка към информацията посочена в точка 8.2.:

• ....

Брой на пресичания на квадратен километър.• ....

Условия за мазане на вакси, наличие на електрически ток.

• ....

VI РАЗДЕЛ - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА


57.Общи задължения на съдиите

Съдията трябва да знае и изпълнява Правилника за състезания по ориентиране, да бъде изпълнителен, дисциплиниран и безпристрастен:

58.2.Ръководството е длъжно:

Да изработи и осъществи план за подготовка, провеждане и отчитане на състезанията.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НАРЕДБА

VIII.МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

(Бивак, паркинг, храна, квартира ... Транспорт до състезателния център... цени, ...


Рядко се предлага бивак, хранене, нощувки (особенно цени). Разписание на обществения транспорт. Положителен пример последните години Купа Бургас, които освен това пускат бюлетина преди сроковете за заявки и съгласно информацията състезателят може да си избере и да даде заявка за друг позволен за неговата възрастова група маршрут.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Правила за очертаване на маршрути


3.4.2.Честност на отсечките

...


Трябва да се избягват отсечки, които насърчават участниците да пресичат забранени или опасни участъци.
Често се среща при спринта.

3.5.3.Контролен знак

... участниците да ги виждат чак когато достигнат определения за място на контролната точка обект

3.5.4.Честност при разполагането на контролните точки

... да се избягва „острият ъгъл”, при който влизащите към точката участници могат да се подпомагат от излизащите.

3.9.Степен на трудност

Трябва да се обърне внимание на очакваните състезателни умения… Особено важно е да се определи правилното ниво на трудност при очертаване на маршрути за начинаещи и деца.


Не добра практика е да се използа един и същ маршрут за малки и възрастни.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Състезателни формати


1.СПРИНТ

1.2 Съображения при очертаването на маршрута...участниците да не се изкушават да минават напряко през частна собственост и забранени участъци. Ако такъв риск съществува, на тези места трябва да има съдия, който да възпира участниците от подобни опити....
Спринтовете в Балчик и в Банско. Още по фрапиращо е изкуствено да се поставят/правят такива обекти.

Край
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница